Өрт қауіпсіздігі туралы

Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы N 48 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 11.04.2014 № 188-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкiл мәтiн бойынша "мемлекеттiк комитеттер", "мемлекеттiк комитеттерге", "мемлекеттiк комитеттердiң", "мемлекеттiк комитеттердi" деген сөздер алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.12.29. № 511, Мәтiндегі сөздер ауыстырылды - 2004.12.20. № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңдарымен.

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша:
      "меншік нысанына қарамастан", "меншік нысандарына қарамастан," ,"меншік нысандарына қарамастан", "Меншік нысанына қарамастан", "меншік нысанына қарамастан,", "Меншік нысандарына және қай ведомствоға байланыстылығына қарамастан" деген сөздер алып тасталды;
      "өртке қарсы қызмет органдарының", "өртке қарсы қызметтің органдарын", "Өртке қарсы қызмет органдарының", "өртке қарсы қызмет органдары", "Өртке қарсы қызмет органдары", "өртке қарсы қызмет органының", "өртке қарсы қызмет органы" және "өртке қарсы орган", "өртке қарсы қызмет органдарында", "өртке қарсы қызмет органдарындағы", "Өртке қарсы қызмет органына", "өртке қарсы қызмет органдарына", "өртке қарсы қызмет объектілері", "Өртке қарсы қызмет органдарындағы", "Өртке қарсы қызмет органдарын", "Өртке қарсы қызмет органдарында", "өртке қарсы қызмет органдарымен" деген сөздер тиісінше "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарын", "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары", "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органының", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органы", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарында", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарындағы", "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органына", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына", "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарындағы", "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарын", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарында", "мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен" деген сөздермен ауыстырылды;
      "Өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті орган", "өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органға", "өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органына", "өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті орган", "өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органның", "өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органының", "өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органы", "Өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органның", "өрт қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы орган", "өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органымен", "Қазақстан Республикасының Өрт қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы органмен" деген сөздер тиісінше "Уәкілетті орган", "уәкілетті органға", "уәкілетті орган", "уәкілетті органның", "уәкілетті орган", "уәкілетті органмен", "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылды - 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      Өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету адамдардың өмiрi мен денсаулығын, меншiктi, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк қызметтiң ажырамас бөлiгi болып табылады.
      Осы Заң мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы аумағында өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы құқықтық қатынастарын реттейдi.

1-тарау
Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) адамдар жаппай жиналатын объект - бір мезгілде жүз және одан көп адамның келуіне есептелген сауда, қоғамдық тамақтану, тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарының, дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық, мәдени-ағарту және ойын-сауық ұйымдарының, ғибадат мекемелерінің, көңіл көтеру орындарының ғимараттары, құрылыстары және үй-жайлары, көліктің барлық түрлерінің вокзалдары, сондай-ақ бір мезгілде жиырма бес және одан көп адамның келуіне есептелген денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарының, қонақ үйлердің ғимараттары мен құрылыстары;
      2) аккредиттеу - заңды тұлғаның өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерге тәуелсіз бағалау жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындауға құқықтылығын өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органның ресми тануы;
      3) аккредиттеу аттестаты - өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті орган беретін, заңды тұлғаның өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерге тәуелсіз бағалау жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындау құқығын куәландыратын құжат;
      4) ерікті өрт сөндіруші - өрттердің алдын алу және (немесе) оларды сөндіру жөніндегі қызметке ерікті негізде тікелей қатысатын, ерікті өрт сөндірушілер тізілімінде тіркелген азамат;
      5) қоныстану аумағы - елді мекен аумағының тұрғын үй қорын, қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарды, сондай-ақ жекелеген коммуналдық  және өнеркәсіптік объектілерді орналастыруға арналған бөлігі;
      6) объект - жеке немесе заңды тұлғалардың мүлкі, мемлекеттік мүлік, оның ішінде ғимараттар, құрылыстар, құрылғылар, технологиялық қондырғылар, жабдық, агрегаттар мен өрттің алдын алу және өрт кезінде адамдарды қорғау үшін өрт қауіпсіздігі талаптары белгіленген немесе белгіленуге тиіс өзге де мүлік;
      7) өрт - адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне материалдық залал, зиян келтіретін бақылаусыз жану;
      8) өртке қарсы ерікті құралымдар - дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған ұйымдардағы, елді мекендердегі өрттердің профилактикасы және оларды сөндіру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін құрылатын қоғамдық бірлестіктер;
      9) өртке қарсы қызмет - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құрылған басқару органдарының, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының облыстардағы, республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы, облыстық маңызы бар қалалардағы, аудандардағы күштері мен құралдарының, сондай-ақ өрттердің алдын алуды және оларды сөндіруді ұйымдастыруға, өрттерді сөндірумен байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің жиынтығы;
      10) өрт қауіпсіздігі - адамдардың, мүліктің, қоғам мен мемлекеттің өрттен қорғалуының жай-күйі;
      11) өрт қауіпсіздігінің талаптары - өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген техникалық және (немесе) әлеуметтік сипаттағы арнаулы шарттар;
      12) өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау - объектілердің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін немесе сәйкес еместігін белгілеу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет;
      13) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау - уәкілетті органның өз құзыреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі;
      14) өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) - өрт қауіпсіздігі саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      15) өрт қауіпсіздігі шаралары - өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау жөніндегі іс-әрекеттер;
      16) өрт сөндіруге байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстары - адамдарды, мүлікті құтқару және эвакуациялау, өрт кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету жөніндегі іс-әрекеттер;
      17) өрт сөндіру-техникалық өнімі - өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған арнаулы техникалық, ғылыми-техникалық және зияткерлік өнім, оның ішінде өрт сендіру техникасы мен жабдығы, өрт сөндіру жарақтары, отты сөндіретін және оттан қорғайтын заттар, арнаулы байланыс және басқару құралдары, электронды есептеу машиналарына арналған бағдарламалар мен деректер базасы, сондай-ақ өрттердің алдын алудың және оларды сөндірудің өзге де құралдары;
      18) сарапшы ұйым - өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға белгіленген тәртіппен аккредиттелген ұйым;
      19) тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектісі - пайдаланылуын тоқтату (тоқтата тұру) елді мекендер мен аумақтардың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдары қызметінің бұзылуына әкеп соғатын денсаулық сақтау, телекоммуникация, байланыс, газбен, энергиямен, жылумен, сумен жабдықтау және су бұру ұйымдары.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап. Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi
              саласындағы заңдары

      Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласындағы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заңнан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi мәселелерiн реттейтiн басқа да заңдық және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      3-бап. Өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгi
              принциптерi

      Өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгi принциптерi:
      - Өрт қауiпсiздiгi саласында адамдардың өмiрi мен денсаулығын, меншiктi, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау;
      - ұйымдар мен азаматтардың қызметiндегi қатер деңгейiн алдын-ала анықтау, өрт қауiпсiздiгi саласында сақтандыру шараларына оқытып-үйрету және алдын алу шараларын жүзеге асыру; 
      - өрт сөндiру, бiрiншi кезектегi авариялық-құтқару және басқа қажеттi жұмыстарды жүргiзу мiндеттiлiгi, медициналық көмек көрсету, азаматтарды және зардап шеккен қызметкерлердi әлеуметтiк қорғау, өрт салдарынан азаматтардың денсаулығы мен мүлкiне, қоршаған орта мен шаруашылық жүргiзушi объектiлерге келтiрiлген зиянның орнын толтыру болып табылады.

      4-бап. Қазақстан Республикасындағы өрт қауiпсiздiгiн
              қамтамасыз ету жүйесi

      Қазақстан Республикасындағы өрт қауiпсiздiгi жүйесi - өрттi және одан келетiн залалды болдырмауға бағытталған экономикалық, әлеуметтiк, ұйымдық, ғылыми-техникалық және құқықтық шаралардың, сондай-ақ өртке қарсы қызмет күштерi мен техникалық құралдарының жиынтығы.
      Өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жүйесi өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн орталық және жергiлiктi атқарушы органдарды, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарын, мемлекеттік емес өртке қарсы қызметті, өрттен қорғау-техникалық ғылыми-зерттеу мекемелерiн, өрттен қорғау-техникалық оқу орындарын, өрт сөндiру-техникалық өнiм өндiру кәсiпорындарын қамтиды.
      Ескерту. 4-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

2-тарау
Мемлекеттік органдардың өрт қауіпсіздігі саласындағы
құзыреті

      Ескерту. Тақырыбына өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      5-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

      Қазақстан Республикасы Үкiметi өрт қауiпсiздiгi саласында:
      - мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттарын, оны жүзеге асыру жөнiндегi стратегиялық және тактикалық шараларды әзiрлейдi және оларды iске асыруды қамтамасыз етедi;
      - мемлекеттiк органдар қызметiне басшылық жасайды, олардың Қазақстан Республикасы заңдарын, Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiн орындауын бақылайды;
      - өрт қауiпсiздiгi саласында ақпарат беру, бiлiмдi насихаттау, халықты және мамандарды оқытып-үйрету тәртiбiн белгiлейдi;
      - өрттi және оның салдарын мемлекеттiк есепке алу тәртiбiн айқындайды;
      - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары штат санының лимитін белгілейді;
      - қоныстану аумақтарының және өртке қарсы қызмет өрттен қорғайтын мемлекеттiк меншiктегi аса маңызды объектiлердiң тiзбесiн белгiлейдi;
      - Қазақстан Республикасы аумағында өрттерден сақтандыру мен оларды жою жөнiндегi халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады және шетелдiк ұйымдар мен азаматтардың қызмет тәртiбiн белгiлейдi;
      - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және басшы құрамының қызмет өткеруі туралы ережені бекітеді;
      - өртке қарсы қызмет мiндетті түрде құрылатын ұйымдар мен объектiлердiң тiзбесiн бекiтедi;
      - өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық регламенттердi бекiтедi;
      - дала өрттерiн, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендердегi өрттi сөндiру тәртiбiн белгiлейдi;
      - өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленбеген талаптарды келiсу тәртiбiн белгiлейдi;
      - міндетті түрде өртке қарсы қызмет құрылуға тиіс ұйымдар мен объектілерде өрт сөндіруге мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары тартылған жағдайда шығатын шығындарды өтеу тәртібін айқындайды;
      - мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің жұмысын жүзеге асыру тәртібін бекітеді;
      - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері үшін нысанды киімнің және арнаулы киім-кешектің үлгілері мен тиесілілік нормаларын белгілейді;
      - өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекітеді;
      - казармалық жағдайдағы өрт-техникалық оқу орындарының курсанттарын тамақтандыруды қамтамасыз ету жөніндегі нормаларды бекітеді;
      - өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерге тәуелсіз бағалау жүргізу тәртібін бекітеді;
      - өзіне Конституцияда, осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1999.07.16 № 437, 2000.05.05 № 48, 2003.12.29 № 511, 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.31 N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.12.29 № 209, 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      6-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi орган:
      1) бiрыңғай мемлекеттiк саясатты жүргiзедi, өрт қауіпсіздігі саласындағы салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;
      2) өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтердi, стандарттар мен ережелердi әзірлейді;
      3) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      4) өрт қауiпсiздiгi саласындағы зерттеу қызметiн, бiлiмдi насихаттауды, азаматтар мен мамандарды оқытып-үйретудi ұйымдастырады;
      4-1) халықты және ұйымдарды өрт қауіпсіздігі саласындағы шаралар туралы хабардар етеді;
      5) алып тасталды
      6) өз өкiлеттiктерi шегiнде өрттер бойынша анықтауды жүзеге асырады;
      6-1) өртке қарсы қызметтердің өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандарын арнайы даярлау бойынша бағдарламаны, оқу курстарын және біліктілік талаптарын бекітеді;
      7) өртке қарсы қызметтердiң жұмысын үйлестiредi;
      8) алып тасталды - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      9) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      9-1) алып тасталды - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      10) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      11) объектiлер құрылысына өрт қауiпсiздiгiнiң талаптарын белгiлейтiн стандарттардың, нормалар мен ережелердiң жобаларын келiседi;
      12) өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық регламенттердi әзiрлейдi;
      13) өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық регламенттерде белгiленген талаптардың орындалуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;
      14) алынып тасталды - ҚР 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      15) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік есепке алуды жүргізеді;
      15-1) қылмыстар профилактикасы, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін қорғау, халық тарапынан сенім мәселелеріне басымдық беріп, өкілді органдар мен жұртшылық беретін сыртқы бағалау тетіктерін айқындай отырып, сыбайлас жемқорлық деңгейінің рейтингтік бағасын енгізіп, есептілік және қызметті бағалау жүйесін жетілдіреді, сондай-ақ азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықтың әртүрлі нысандарын белгілейді;
      16) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін, тексерулер жүргізудің жартыжылдық жоспарларын әзірлейді және бекітеді;
      17) өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау жөніндегі ұйымдарды аккредиттеуді жүргізеді;
      18) сарапшы ұйымдардың мемлекеттік тізілімін жүргізеді;
      19) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), өзгеріс енгізілді - 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.12.29 № 209, 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз),  2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      7-бап. Орталық мемлекеттiк органдардың өрт қауiпсiздiгi
             саласындағы құзыреті

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Орталық мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде:
      1) өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтердi, стандарттар мен ережелердi әзiрлеп, келiседi, мемлекеттiк есепке алуды жүргiзедi және оның деректерiн уәкiлеттi органға бередi;
      2) салалық өрттен қорғау-техникалық комиссияларын құрады;
      3) мемлекеттiк органдардағы өрт қауiпсiздiгiнiң жай-күйiн бақылауды қамтамасыз етедi, өрттiң алдын алу жөнiндегi iс-шараларды жүргiзедi;
      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді), өзгерту енгізілді - 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      8-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың
             және астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар
             қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарының өрт
             қауiпсiздiгi саласындағы өкiлеттiктерi

      Ескерту. 8-баптың тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарының өрт қауiпсiздiгi саласындағы өкiлеттiктерiне мыналар жатады:
      1) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2) өрт салдарынан зардап шеккен азаматтар мен қызметкерлердiң әлеуметтiк қорғалуын өз құзыретi шегiнде қамтамасыз ету, азаматтардың денсаулығы мен мүлкiне, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргiзушi объектiлерге келтiрiлген зиянды өтеу;
      3) дала өрттерін, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттерді сөндіру; 
      4) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне орай Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының - 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді),  өзгерту енгізілді - 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау
Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының мәртебесі мен
құзыреті

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының - 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      9-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының
              мәртебесi

      Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өрттiң алдын алуды, өрт қауiпсiздiгi саласындағы бақылауды және өрт сөндiрудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар болып табылады.
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары уәкілетті органнан, уәкілетті органның ведомствосынан, оның аумақтық бөлімшелерінен және мемлекеттік мекемелерден, оның ішінде өрт-техникалық оқу орындарынан тұрады.
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының тулары болады, олардың сипаттамасын Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс енгізілді - 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      9-1-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының
                құзыретi

      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары:
      1) өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылауды жүзеге асырады;
      2) (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен)
      3) (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2007.01.12 № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен)
      4) өрт және өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу туралы iстер бойынша анықтауды жүзеге асырады;
      5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген құзыреттер шегiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi жүзеге асырады;
      6) өртке қарсы қызмет бөлiмшелерiн жұмылдыру дайындығы және бейбiт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар туындаған кезде жұмылдыру, олардың жұмысының орнықтылығын арттыру жөнiнде шаралар әзiрлейдi, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының жұмылдыруға ұдайы дайын болуын қамтамасыз етедi;
      7) (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен)
      8) елдi мекендерде және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан объектiлерде өрт сөндiру бөлiмшелерiнiң өртке қарсы күреске дайындығын бақылауды жүзеге асырады;
      9) қоныстану аумақтарын және мемлекеттік меншіктегі ерекше маңызды объектілерді өрттен қорғауды қамтамасыз етеді.
      Ұйымдардың, жекелеген өндiрiстердiң, өндiрiстiк учаскелердiң, агрегаттардың жұмысын iшiнара немесе толық тоқтата тұруды, субъектiлер өрт қауiпсiздiгiнiң нормалары мен ережелерiн бұза отырып жүзеге асыратын, сондай-ақ ұйымдарды, объектiнi, құрылыстарды, ғимараттарды салу, қайта жаңарту, кеңейту немесе техникалық қайта жарақтандыру кезiнде жобаларда көзделген өрт қауiпсiздiгiнiң талаптары орындалмағанда ғимараттарды, құрылыстарды, электр желiлерiн, жылыту аспаптарын пайдалануға және өрт шығу қаупi бар жұмыстарды жүргiзуге тыйым салуды уәкiлеттi органның және облыстардағы (республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы), облыстық маңызы бар қалалардағы, аудандардағы аумақтық мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының өтiнiшi бойынша сот жүргiзедi.
      Субъектiнiң жұмысын iшiнара немесе толық тоқтату немесе оған тыйым салу туралы талап-арызды уәкiлеттi орган және облыстардағы (республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы), облыстық маңызы бар қалалардағы, аудандардағы аумақтық мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен және негiздерде сотқа жiбередi.
      Ескерту. 9-1-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз),  өзгерту енгізілді - 2006.12.29 № 209, 2007.01.12. № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      9-2-бап. <*>

      Ескерту. 9-2-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      9-3-бап. <*>

      Ескерту. 9-3-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      9-4-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы оқу орындары

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы оқу орындары өртке қарсы қызмет қызметкерлерiне бiлiм беру және олардың бiлiктiлiгiн арттыру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын мамандықтар бойынша жоғары бiлiмi бар мамандарды даярлау мақсатында құрылады.
      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы оқу орындарының басты мiндеттерi:
      1) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнiң кәсiби өсуi мен біліктілігін арттыруға жағдай жасау;
      2) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары үшiн мамандар даярлау;
      3) мамандар даярлау бейiнiне сәйкес қызметтi жетiлдiрудiң өзектi проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер жүргiзу, алынған зерттеу нәтижелерiн оқу процесiне және практикаға енгiзу болып табылады.
      Ескерту. 9-4-баппен толықтырылды - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), өзгерту енгізілді - 2007.07.27 № 320 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      9-5-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік
               бақылау

      1. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарға:
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторы - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының басшысы;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторының орынбасарлары - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары басшысының орынбасарлары;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының мемлекеттік бақылау жөніндегі мамандары;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторлары - мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органдарының басшылары;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік бас инспекторларының орынбасарлары - мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органдары басшыларының орынбасарлары;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары - мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органдарының мемлекеттік бақылау жөніндегі мамандары жатады.
      3. Шахталардың, кеніштердің, кен қазбаларының жерасты құрылыстарында, ашық көмір разрездерінде, орман және тоғай алқаптарының аумақтарында, сондай-ақ әуе, теміржол, теңіз және ішкі су көлігінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылауды Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті органдары жүзеге асырады.
      Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының дипломатиялық мекемелерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шет елдердегі өкілдіктерінің өрт қауіпсіздігімен қамтамасыз етілуін бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік инспекторлар жүргізілген мемлекеттік бақылаудың нәтижелері бойынша өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының анықталған бұзушылықтарына қарай мынадай актілер:
      1) тексеру жүргізу нәтижелері бойынша акт;
      2) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама;
      3) өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама;
      4) өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптары бұзылған жағдайда кінәлі тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы қаулы шығарады.
      5. Дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың өрт қауіпсіздігі саласындағы нормаларды, қағидаларды, техникалық регламенттерді және ұлттық стандарттарды сақтауы бақылануға жатады.
      Ескерту. 9-5-баппен толықтырылды - ҚР 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс енгізілді - 2006.12.29 № 209, 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      9-6-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы бақылауды жүзеге
                асыру тәртiбi

      Ескерту. 9-6-бап алып тасталды - ҚР 2009.07.17. № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-1-тарау
Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы

      Ескерту. 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      10-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
               қызметкерлерінің және өзге де жұмыскерлерінің
               еңбегін құқықтық реттеу

      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктер ескеріліп, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен реттеледі.
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының өзге де жұмыскерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.

      11-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
               қызметкерлерінің арнаулы атақтары

      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтар беріледі.
      Мемлекеттiк өртке қарсы қызметтiң арнаулы атақтар берiлетiн лауазымды адамдарының тiзбесiн, сондай-ақ орталық органдағы, оның ведомствосындағы, аумақтық бөлiмшелердегi және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердегі соларға сәйкес шектi атақтарды Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.04.27 № 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      11-1-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарын
                 қаржыландыру

      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарын қаржыландыру бюджет қаражаттары есебінен жүзеге асырылады.

3-2-тарау
Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерін
әлеуметтік қорғау және осы органдарды қаржыландыру

      Ескерту. 3-2-тараумен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. 3-2-тарау алып тасталды - ҚР 2011.01.06 № 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-3-тарау
Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің өрт
қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласына қатысуы

      Ескерту. 3-3-тараумен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      12-бап. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет

      1. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет - жеке немесе заңды тұлғалардың өрттердің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ ұйымдар мен объектілерде өртпен байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметі.
       Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет міндетті түрде құрылатын ұйымдар мен объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      2. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің негізгі міндеттеріне:
      1) тиісті объектілерде өрттің алдын алу және оны сөндіру;
      2) тиісті объектілерде өрт сөндіруге байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жатады.
      3. Өртке қарсы қызмет міндетті түрде құрылатын ұйымдар мен объектілердің өрт қауіпсіздігі мемлекеттік емес өртке қарсы қызметпен шарттар жасасу арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін.
      4. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет осы Заңға және өртке қарсы қызметтің жұмысын реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес өз қызметін жүзеге асырады.
      Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет субъектілері өрт қауіпсіздігі саласындағы міндеттерді орындауда мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына жәрдемдесуге міндетті.
      Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің осы Заңда көзделген барлық заңды талаптарын орындауға міндетті.
      5. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметке жұмысқа кәмелеттік жасқа толған және арнайы дайындық пен оқу курсынан өткен Қазақстан Республикасының азаматтары қабылдана алады.
      Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметке жұмысқа психикалық ауруы, денсаулық жай-күйінің шектеулі болуы себепті, маскүнемдігі немесе нашақорлығы бойынша денсаулық сақтау органдарында есепте тұратын, сондай-ақ мемлекеттік емес өртке қарсы қызметке жұмысқа кіру уақытында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар қабылдана алмайды.
      Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет өз қызметкерлерін мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары үшін белгіленген нормалар бойынша арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз етуге міндетті.
      6. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары үшін белгіленген өрт сөндіру техникасы, өрт-техникалық жарақтары мен жабдықтары бойынша тиісті нормаларға сәйкес келуге тиіс.
      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      13-бап. Өртке қарсы ерікті құралымдар

      1. Дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған ұйымдардағы, елді мекендердегі өрттердің профилактикасы және оларды сөндіру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында өртке қарсы ерікті құралымдар құрылуы мүмкін.
      2. Өртке қарсы ерікті құралымдардың негізгі міндеттеріне:
      1) дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған ұйымдардағы, елді мекендердегі өрттердің алдын алу және оларды жою;
      2) дала өрттерін, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған ұйымдардағы, елді мекендердегі өрттерді сөндірумен байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу;
      3) өрт қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету жатады.
      Өртке қарсы ерікті құралымдар өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту және оларды өрт шыққан кездегі іс-әрекеттерге даярлауды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды жүргізеді.
      3. Өртке қарсы ерікті құралымдар ерікті өрт сөндірушілерден жасақталады.
      Ерікті өрт сөндірушілерге ерікті негізде өзінің іскерлік және моральдық қасиеттерімен, сондай-ақ денсаулық жағдайына қарай өрттердің алдын алумен және (немесе) оларды сөндірумен байланысты міндеттерді орындауға қабілетті азаматтар жеке тәртіппен қабылданады.
      Ерікті өрт сөндірушілерге қабылданған азаматтар жүргізілуін ерікті өртке қарсы құралымдар жүзеге асыратын ерікті өрт сөндірушілер тізілімінде тіркеледі және бастапқы даярлықтан өтеді.
      Ерікті өрт сөндірушілердің бастапқы даярлық бағдарламасын уәкілетті орган бекітеді.
      Ерікті өрт сөндірушілердің кейінгі даярлығы өртке қарсы ерікті құралымда жүзеге асырылады.
      Ерікті өрт сөндірушілердің кейінгі даярлық бағдарламасын өртке қарсы ерікті құралымның басшысы әзірлейді және уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің басшысы бекітеді.
      4. Өртке дер кезінде ден қою үшін уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің келісімі бойынша өртке қарсы ерікті құралымның басшысы ерікті өрт сөндірушілерді жинау тәртібі мен оларды өрт шыққан жерге жеткізу тәсілін айқындайды.
      5. Ерікті өрт сөндірушінің өрттердің алдын алу және оларды сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өрттерді сөндіруге байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындау кезеңінде қаза тапқан (қайтыс болған) немесе мертіккен жағдайдағы кепілдіктері өртке қарсы ерікті құралымның жарғысында белгіленеді.
      6. Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі өртке қарсы ерікті құралымдардың тізілімін жүргізеді.
      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-тарау
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету

      14-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы құқықтық реттеу

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы құқықтық реттеу - нормативтiк құқықтық актiлерде мiндеттi түрде орындалуға тиiс өрт қауiпсiздiгi талаптарын белгiлеу.
      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерге өрт қауiпсiздiгiнiң нормалары мен ережелерi, өрт қауiпсiздiгiнiң талаптарын қамтитын нұсқаулықтар, техникалық регламенттер және өзге де нормативтiк құқықтық актiлер жатады.
      Өнiмге және оның өмiрлiк циклiнiң процестерiне қойылатын өрт қауiпсiздiгiнiң талаптары техникалық регламенттерде белгiленедi.
      Мемлекеттiк органдар әзiрлейтiн және өрт қауiпсiздiгi талаптарын белгiлейтiн нормативтiк құқықтық актiлер уәкiлеттi органмен мiндеттi түрде келiсiлуге тиiс.
      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының   2006.12.29 № 209 Заңымен.

      15-бап. Өрт қауiпсiздiгi шараларын әзiрлеу және iске
               асыру

      Өрт қауiпсiздiгi шаралары Қазақстан Республикасының заңдарына, өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес, сондай-ақ өртке қарсы күрес тәжiрибесi, заттардың, материалдардың, технологиялық процестердiң, бұйымдардың, конструкциялардың, ғимараттар мен құрылыстардың өртену қаупiн бағалау негiзiнде әзiрленедi.
      Заттарды материалдарды, бұйымдарды және жабдықтарды дайындаушылар (жеткiзушiлер) тиiстi техникалық құжаттамада осы заттардың, материалдардың, бұйымдар мен жабдықтардың өртену қаупiн, сондай-ақ оларды пайдаланған кездегi өрт қауiпсiздiгi шараларын мiндеттi түрде көрсетедi.
      Кәсiпорындар, ғимараттар, құрылыстар және басқа да объектiлер үшiн өрт қауiпсiздiгi шараларын әзiрлеп, iске асырғанда, соның iшiнде оларды жобалағанда, өрт кезiнде адамдардың басқа жерге қауіпсiз көшiрiлуiн қамтамасыз ететiн шешiмдер мiндеттi түрде көзделуге тиiс.
      Өндiрiстер үшiн адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi шешiмдердi көздейтiн өрттердi сөндiру жоспарлары мiндеттi түрде әзiрленедi.
      Елдi мекендер мен әкiмшiлiк-аумақтық құрылымдар үшiн өрт қауiпсiздiгi шараларын тиiстi мемлекеттiк органдар әзiрлеп, iске асырады.
      Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      15-1-бап. Объектілерді өрт қауіптілігі дәрежесі бойынша
                бөлу

      Ескерту. 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.17. № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, алынып  тасталды - ҚР 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      16-бап. Өрттердi сөндiру

      Өрттердi сөндiру азаматтарды, мүлiктердi құтқаруға және өрттердi жоюға бағытталған iс-әрекеттер болып табылады.
      Қоныстану аумақтарында, стратегиялық, ерекше маңызды мемлекеттік объектілерде және мемлекет меншігіндегі тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінде өрт сөндіруді мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары жүзеге асырады.
      Дала өрттерін, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттерді сөндіруді тиісті аумақтағы жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады.
      Басқа объектілердегі өрттерді сөндіруді мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтер жүзеге асырады.
      Міндетті түрде өртке қарсы қызмет құрылатын ұйымдар мен объектілерде өрт сөндіруге мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарын тартқан жағдайда шығындарды өтеу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен жүргізіледі. Шығындар сомасы республикалық бюджетке есептеледі.
      Өрттердi сөндiрудi ұйымдастырудың және бұған мемлекеттік емес өртке қарсы қызметті тарту тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      Өртке қарсы қызмет бөлiмшелерiнiң өрттердi сөндiруге баруы және оларды жоюға қатысуы сөзсiз тәртiппен жүзеге асырылады.
      Өртке қарсы қызмет бөлiмшелерiн шақыру үшiн елдi мекендердiң телефон жүйелерiнде бiрыңғай - 101 нөмiрi белгiленедi.
      Өрттердi сөндiру кезiнде өртке қарсы қызметтiң қызметкерi барлық тұрғын үйге, өндiрiстiк және басқа да үй-жайларға кедергiсiз кiруге, сондай-ақ азаматтарды құтқаруға, оттың өршуiне жол бермеуге және өрттi сөндiруге бағытталған кез-келген шаралар қолдануға құқылы.
      Өртке қарсы қызметтiң өрттi сөндiруге тартылған барлық бөлiмшелерi өрттi сөндiру жөнiндегi басшыға бағынады. Өрттердi сөндiру кезiнде мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының уәкiлеттiлік алған лауазымды адамдарынан басқа ешкiмнiң де оның iс-әрекетiне араласуға немесе оның өкiмiнiң күшiн жоюға құқығы жоқ.
      Уәкiлеттi органның басшысы мемлекеттік өртке қарсы барлық қызметтерге қатысты аға жедел бастық болып табылады.
      Мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органдарының басшылары тиісті облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), облыстық маңызы бар қаланың, ауданның аумағында орналасқан өртке қарсы барлық қызметтерге қатысты аға жедел бастық болып табылады.
      Өрттердi сөндiру кезiнде келтiрiлген материалдық залал қолданылып жүрген заңдарда белгiленген тәртiппен өтелуге тиiс. Өртке қарсы қызметтiң жеке құрамы, аса қажет болған жағдайларда өрт сөндiруге қатысқан өзге де адамдар келтiрiлген залалды өтеуден босатылады.
      Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер органдары және қорғаныс, әуе, темір жол, теңіз және ішкі су көлігі, орман шаруашылығы объектілеріндегі өрттерді сөндіру уәкiлеттi орган мен тиісті заңды тұлғалары арасындағы келісімдермен регламенттеледі.
      Апаттарды, дүлей зілзалаларды және өрт сөндіруге байланысты емес өзге де төтенше жағдайларды жою кезінде мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының күштері мен құралдары (ақшалай қаражаттан басқа) оларды жою жөніндегі басшының қарамағына көшеді.
      Өрт сөндiру кезiнде мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнiң:
      1) өрт сөндiру үшiн өртке қарсы қызметтiң күштерi мен құралдарын, көлiк және басқа да материалдық-техникалық құралдарды тартуға;
      2) өрттi сөндiру және жою жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу кезiнде цехтар мен объектiлердiң жұмысын тоқтатуға, қажет болғанда қауiптi аймақтан адамдарды және материалдық бағалы заттарды көшiруге нұсқау беруге;
      3) өрт кезiнде азаматтардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында олардың жекелеген учаскелерге, аумақтарға, ғимараттардың үй-жайларына кiрулерiн шектеуге немесе оған уақытша тыйым салуға;
      4) өрт кезiнде азаматтардың жеке қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында және азаматтарды құтқаруға, оттың таралуын болдырмауға және өрттi жоюға бағытталған шараларды қабылдау үшiн азаматтардың тұрғын үй және өзге де үй-жайларына, ұйымдарына, оларға тиесiлi жер учаскелерiне, дипломатиялық иммунитетi бар шет мемлекеттердiң және халықаралық ұйымдардың өкiлдiктерiнен басқа аумақтар мен үй-жайларға кедергісiз кiруге;
      5) қажет болған жағдайларда жабық есiктер мен терезелердi, сондай-ақ адамдарды құтқару мен өрт сөндiруде кедергi болатын құрылыстарды бұзып ашуға;
      6) адамдарды құтқару үшiн және аса қажет болған жағдайда өрттi сөндiру және жою кезiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен, ұйымдардың байланыс құралдарын, мүлкiн және өзге де материалдық құралдарын, көлiктi, егер залал келтiрiлген болса, оны иелерiне өтеу арқылы пайдалануға құқылы.
      Ескерту. 16-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16 № 437, 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз), 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз), 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      17-бап. Өрт сөндiру - техникалық өнiмдi өндiру

      Өрт сөндiру - техникалық өнiмi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiпте шарттық негiзде, сондай-ақ кәсiпкерлiк қызметпен жүзеге асырылатын тәртiпте өндiрiледi.
      Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өрт сөндіру-техникалық өнімінің түрлерін уәкілетті орган белгілейді.
      Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16 № 437 Заңымен.

      18-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы жұмыстарды орындау
               мен қызметтер көрсету

      Қазақстан Республикасында өрт қауiпсiздiгi саласындағы жұмыстарды орындайтын және қызмет көрсететiн мемлекеттiк емес ұйымдар құрылып, жұмыс iстеуi мүмкiн, оларға мыналар жатады:
      - өрт сөндiру-техникалық өнiмiн өндiру, оны сынықтардан өткiзу, сатып алу және жеткiзiп беру;
      - жобалау iздестiру жұмыстарын атқару;
      - ғылым-техникалық кеңес беру және жобалардың мемлекеттiк сараптамасының ерекше құзыретiне жатқызылатын сараптау жұмыстарын қоспағанда, сараптама жүргiзу;
      - заттардың, материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың және конструкциялардың өрт қауiпсiздiгiн сынау;
      - халықты өрт қауiпсiздiгi шараларына оқытып-үйрету;
      - өртке қарсы насихатты жүзеге асыру, арнайы әдебиет пен жарнама өнiмiн басып шығару;
      - оттан қорғау және мұржа-пеш жұмыстары;
      - өрт саймандарын, өрттердi сөндiрудiң бастапқы құралдарын өндiру, оларды жөндеу және қызмет көрсету, отты сөндiретiн заттардың сапасын қалпына келтiру;
      - өртке қарсы қызметтiң ғимараттары мен құрылыстарын салу, қайта құру және жөндеу;
      - өрттен қорғау жүйелерi мен құралдарын өндiру, монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
      - өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау;
      - тiзбесiн мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары белгiлейтiн өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған басқа да жұмыстар мен қызметтер жатады.
     Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16 № 437, 2003.07.02 № 454, 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      19-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы бiлiмдердi
              насихаттау, халықты және мамандарды
              оқытып-үйрету

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы бiлiмдердi насихаттауды уәкiлеттi орган және республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдары мен қоғамдық бiрлестiктер жүзеге асырады. Бiлiмдердi насихаттау үшiн бұқаралық ақпарат құралдары пайдалануы мүмкiн.
      Азаматтарды оқытып-үйрету мектепке дейiнгi және жалпы орта бiлiм беру мекемелерiнде, жұмыс орны мен тұрғылықты жерi бойынша ұйымдарда, ал мамандарды оқытып-үйрету - орта білімнен кейінгі, арнаулы орта және жоғары білім беру, кадрлардың біліктілігін арттыру мен қайта даярлау ұйымдарында, өрт қауiпсiздiгi саласындағы iс-әрекеттерге әзiрлеу жөнiндегi орталықтарда, жұмыс орны бойынша ұйымдарда жүргiзiледi.
      Бағдарламалар мазмұнына қойылатын талаптарды және өрт қауiпсiздiгi шараларына оқытып-үйрету тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      Ескерту. 19-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2007.07.27 № 320 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      20-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы ақпаратқа халықтың
               құқығы

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы ақпаратты ұйымдар қызметiнiң қауiп-қатер деңгейi және басым өртену қауiптiлiгi, қажеттi қауiпсiздiк, өрттердiң салдарлары, олардан сақтандыру және оларды жою жөнiндегi шаралар туралы мәлiметтер құрайды. Ақпарат ашық және жариялы болып табылады, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялануға жатады.
      Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдары өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiнде өздерi қабылдаған шешiмдер туралы халықты хабардар етуге және өрттен қорғау - техникалық бiлiмдердi таратуға жәрдемдесуге тиiс.
      Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      21-бап. Өрттердi және олардың салдарын мемлекеттiк
               есепке алу

      Өрттердi және олардың салдарларын мемлекеттiк есепке алуды мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органмен келiсiм бойынша уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      Мемлекеттiк органдар, ұйымдар мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына өрттер және олардың салдарлары туралы есептер ұсынады.
      Ескерту. 21-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV Заңдарымен.

      22-бап. Өрт қауiпсiздiгiн ғылыми-техникалық жағынан
               қамтамасыз ету

      Өрт қауiпсiздiгiн ғылыми-техникалық жағынан қамтамасыз етудi ғылыми-зерттеу ұйымдары және оқу орындары жүзеге асырады.
      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы ғылыми-техникалық талдамаларды қаржыландыру бюджет қаражаты және Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған басқа да қаржыландыру көздерi есебiнен жүзеге асырылады.
     Ғылыми зерттеулердi үйлестiру уәкiлеттi органға жүктеледi.
     Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.31 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      23-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы сәйкестiктi растау

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы сәйкестiктi растау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады
      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының   2006.12.29 № 209, өзгерту енгізілді - 2007.01.12 № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-1-тарау
Өрт қауiпсiздiгiнiң жалпы талаптары

     Ескерту. 4-1-тараумен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.12.29 № 209 Заңымен.

      23-1-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық реттеу
                объектiлерi

      Өнiм және оның өмiрлiк циклiнiң процестерi өрт қауiпсiздiгi саласындағы техникалық реттеу объектiлерi болып табылады.

      23-2-бап. Жобалау, салу, реконструкциялау және өндiру
                кезiндегi өрт қауiпсiздiгi талаптары

      Техникалық реттеу объектiлерiн жобалау, салу, реконструкциялау және өндiру кезiнде:
      1) объектiлердi орналастыру;
      2) объектiлердi пайдалану;
      3) объектiлердi өрт-техникалық тұрғыдан жiктеу;
      4) объектiлердi өрт депосы ғимараттарымен және құрылыстармен қамтамасыз ету;
      5) адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      6) өрттiң таралуын болғызбау;
      7) өрттi сөндiру мүмкiндігiн қамтамасыз ету;
      8) өрт сөндiру кезiнде құтқару жұмыстарын жүргiзу жөнiндегi талаптар сақталуға тиiс.

      23-3-бап. Пайдалану, сақтау, тасымалдау, қолдану және
                өткiзу кезiндегі өрт қауiпсiздiгі талаптары

      Техникалық реттеу объектiлерiн пайдалану, сақтау, тасымалдау, қолдану және өткiзу кезiнде:
      1) өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық және техникалық iс-шаралар;
      2) адамдарды эвакуациялау жолдары;
      3) өрт шыққан жағдайда адамдардың қауiпсiздiгi мен iс-қимыл тәртiбiн қамтамасыз ету;
      4) инженерлiк жүйелермен жарақталуы және олардың жұмыс жағдайына келтiрiлуi;
      5) өрт автоматикасы жүйесiмен жарақталуы және оның жұмыс жағдайына келтiрiлуi, оған қызмет көрсету және қызмет көрсететiн қызметкерлер ұдайы болатын орындарға шығару;
      6) өрт техникасымен жарақталуы және оның жұмыс жағдайына келтiрiлуi;
      7) өрттiң таралуын болғызбау;
      8) өрттi сөндiру мүмкiндiгiн қамтамасыз ету;
      9) аумақтарды, ғимараттар мен құрылыстарды, объектiлердiң үй-жайларын күтiп-ұстау;
      10) өрт сөндiру кезiнде құтқару жұмыстарын жүргiзудi қамтамасыз ету жөнiндегi талаптар сақталуға тиiс.

5-тарау
Өрт қауіпсіздігі саласындағы құқықтар мен міндеттер

      24-бап. Азаматтардың өрт қауiпсiздiгi саласындағы
              құқықтары мен мiндеттерi

      Қазақстан Республикасы азаматтарының:
      - өрттер болған жағдайда өздерiнiң өмiрiн, денсаулығын және жеке мүлкiн қорғауға;
      - Қазақстан Республикасы аумағындағы белгiлi бiр жерде болғанда өздерi ұшырауы мүмкiн өрт қаупi туралы және қажеттi қауiпсiздiк шаралар туралы хабардар болуға;
      - өрттер салдарынан өздерiнiң денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген залалды қолданылып жүрген заңдармен белгiленген тәртiппен өтеттiруге;
      - өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, соның iшiнде белгiленген тәртiппен қоғамдық өрттен қорғау бiрлестiктерi қызметiне қатысуға құқығы бар.
      Қазақстан Республикасының азаматтары:
      - өрт қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға;
      - өрттердi байқаған жағдайда өртке қарсы қызметтi дереу хабардар етуге;
      - өртке қарсы қызмет бөлiмшелерi келгенге дейiн азаматтарды, мүлiктi құтқару және өрттердi сөндiру жөнiнде қолдан келген шараларды қолдануға;
      - өрттi сөндiру кезiнде өртке қарсы қызметке көмек көрсетуге;
      - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының нұсқамалары мен өзге де заңды талаптарын орындауға;
      - Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген тәртiппен мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мақсатында  өздерiне тиесiлi өндiрiстiк, шаруашылық, тұрғын үйлердi және өзге де үй-жайлар мен құрылыстарды тексеруге және қарап шығуға мүмкiндiк беруге мiндеттi.
      Ескерту. 24-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      25-бап. Ұйымдардың өрт қауiпсiздiгi саласындағы
              құқықтары мен мiндеттерi

      Өрт қауiпсiздiгi мен өрт сөндiрудi қамтамасыз ету ұйымдардың басшыларына жүктеледi.
      Ұйымдардың:
      - өз қаражаты есебінен ұстайтын мемлекеттік емес өртке қарсы қызметті осы Заңда белгіленген тәртіппен құруға, қайта ұйымдастыруға және таратуға, сондай-ақ шарттар негізінде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметті тартуға;
      - мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өкiлдi органдарға өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiнде ұсыныс енгiзуге;
      - ұйымдардың объектiлерiнде болған өрттердiң себептерi мен мән-жайларын анықтау жөнiнде жұмыстар жүргiзуге;
      - заңдармен белгiленген шекте өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi әлеуметтiк және экономикалық ынталандыру шараларын белгiлеуге;
      - өрт қауiпсiздiгi мәселелерi жөнiнде ақпарат, соның iшiнде белгiленген тәртiппен мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарынан ақпарат алуға құқығы бар.
      Ұйымдар:
      - өрт қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының нұсқамалары мен өзге де заңды талаптарын орындауға;
      - өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлеп, жүзеге асыруға;
      - өртке қарсы насихат жүргiзуге, сондай-ақ өздерiнiң қызметкерлерiн өрт қауiпсiздiгi шараларына оқытып-үйретуге;
      - міндетті түрде өртке қарсы қызмет құрылатын ұйымдар мен объектілерде, соның ішінде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметпен шарт жасасу негізінде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметті құруға немесе ұстауға;
      - өрт сөндiру жүйелерi мен құралдарын түзу күйiнде ұстауға, олардың мақсатқа сай пайдаланылмауына жол бермеуге;
      - өрт қарсы қызметке өрттердi сөндiру, олардың шығу және өршу себептерi мен жағдаяттарын анықтау кезiнде, сондай-ақ өрт қауiпсiздiгi талаптарының бұзылуына және өрттердiң шығуына кiнәлi адамдарды анықтау кезiнде жәрдем көрсетуге;
      - өрттердi анықтайтын және сөндiретiн автоматты құралдарды енгiзу жөнiндегi шараларды жүзеге асыруға;
      - өрт сөндiру жөнiндегi iс-әрекеттердi атқаруға қатысатын өртке қарсы қызмет бөлiмшелерi және өрт сөндiруге тартылған күштер үшiн ұйымдар аумағында өрттердi сөндiру кезiнде қажеттi күш-құралдарды, жанар-жағар май материалдарын, сондай-ақ тамақ өнiмдерi мен тынығу орындарын Үкiмет белгiлеген тәртiппен беруге;
      - өртке қарсы қызметi өкiлдерiне олар ұйымдар аумағында қызмет бабындағы мiндеттерiн жүзеге асырған кезде заңдарда белгiленген тәртiппен жүрiп-тұруын қамтамасыз етуге; 
      - өрт қауiпсiздiгiнiң жай-күйi туралы, соның iшiнде өздерi өндiретiн өнiмдердiң өртену қаупi туралы, сондай-ақ өз аумақтарында болған өрттер және олардың зардаптары туралы мәлiметтер мен құжаттарды мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына беруге;
      - өрттердiң шыққаны, өртке қарсы қолда бар қорғану жүйелерi мен құралдарының ақаулары туралы, жолдар мен кiрме жолдардың жай-күйiнiң өзгерiстерi туралы өртке қарсы қызметке дереу хабарлауға;
      - өрттің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ ұйымдар мен объектілердегі өртке байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы уәкілетті органға хабарлама жасауға;
      - шөптесін өсімдіктерді өртеу және ашық алаңқайларда арнайы от әсерлерін қолдану жөніндегі іс-қимылдарды жүзеге асырудың басталғаны туралы уәкілетті органға хабарлама жасауға міндетті.
      Өтініш берушілер «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру басталғанға дейін кемінде он жұмыс күні бұрын хабарламалар беруді жүзеге асырады.
      Егер іс-қимылды жүзеге асыру үшінші тұлғаларға зиян келтіру қатеріне байланысты болса, хабарламада өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша өтініш беруші қабылдаған шаралар қосымша көрсетіледі.
      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.07.16 № 437, 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз), 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

 5-1-тарау. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау

      Ескерту. Кодекс 5-1-тараумен толықтырылды - 2010.06.28 № 295-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      25-1-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерге
                 тәуелсіз бағалау жүргізу

      1. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау объектінің меншік иесі мен сарапшы ұйым арасында жасалатын шарт негізінде жүргізіледі.
      Сарапшы ұйым өрт қауіпсіздігі саласындағы өзге де қызметті жүзеге асыруға, басқа жұмыстарды орындауға және (немесе) қызметтер көрсетуге құқылы емес, сондай-ақ өзіне меншік құқығымен тиесілі объектіде өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерге тәуелсіз бағалауды жүргізе алмайды.
      2. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау мынадай іс-шараларды:
      1) объектінің өрт қауіптілігін, сондай-ақ персоналдың даярлық деңгейін сипаттайтын құжаттарды талдауды;
      2) объектінің өрт қауіпсіздігі жай-күйі туралы объективті ақпарат алу, өрттің шығу және өршу, өрттің қауіпті факторларының адамдарға әсер ету мүмкіндігін анықтау үшін, сондай-ақ объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін айқындау үшін объектіні тексеруді;
      3) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тәртіппен өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау жөніндегі есептемелерді жүргізуді;
      4) объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі немесе  сәйкес еместігі туралы қорытынды дайындауды қамтиды.
      Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерге тәуелсіз бағалау жүргізу нәтижелері қорытынды түрінде ресімделеді.
      Сарапшы ұйым қорытынды жасалғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде қорытындының көшірмесін уәкілетті органның аумақтың бөлімшесіне табыс етеді.
      Қорытындының қолданылу мерзімі үш жылды құрайды.
      3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау мемлекеттік меншік объектілерінде, адамдар жаппай жиналатын және тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінде жүргізілмейді.
      Қатерлерді тәуелсіз бағалау нәтижелері объектілерді катер дәрежесі бойынша бөлу үшін негіз болып табылады.

      25-2-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз
                 бағалау жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу

      1. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қатерлерді тәуелсіз бағалау жөніндегі ұйымдарды аккредиттеуді уәкілетті орган жүзеге асырады.
      2. Өзінің штатында мынадай талаптардың біріне сай келетін:
      1) өрт қауіпсіздігі саласында жоғары білімі бар;
      2) өзге жоғары білімі және мемлекеттік және (немесе) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерде кемінде бес жыл жұмыс стажы бар, арнайы оқыту курстарынан өткен кемінде үш маманы бар ұйымдар сарапшы ұйымдар бола алады.
      Сарапшы ұйымдар үшін мамандарды арнайы оқыту курстары мамандандырылған оқыту ұйымдарында өткізіледі, оларға қойылатын талаптарды, сондай-ақ арнайы оқыту курстарынан өту шарттары мен тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
      3. Аккредиттеу үшiн ұйым мынадай құжаттарды:
      1) электрондық құжат нысанындағы өтiнiштi;
      2) ұйымға меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде тиесілі үй-жай туралы, жабдық туралы ақпаратты қамтитын, өтініш беруші электрондық құжат нысанында жасаған мәліметтер нысанын;
      3) ұйым мамандарының бiлiмi туралы, мемлекеттiк және (немесе) мемлекеттiк емес өртке қарсы қызметтердегi жұмыс өтілі, сондай-ақ олардың арнайы оқыту курстарынан өткенi туралы құжаттарының электрондық көшiрмелерiн ұсынады.
      4. Аккредиттеу туралы құжаттарды қарау және олар бойынша шешім қабылдау үшін тұрақты жұмыс істейтін комиссия құрылады, оның құрамы мен қызмет тәртібін уәкілетті органның басшысы айқындайды.
      Комиссия аккредиттеу туралы құжаттарды қарауды олар уәкілетті органға түскен кезден бастап есептелетін он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
      Оң шешім қабылданған жағдайда уәкілетті орган сарапшы ұйымдардың мемлекеттік тізіліміне тиісті жазба енгізеді және өтініш берушіге аккредиттеу аттестатын береді.
      5. Ұсынылған құжаттар осы баптың 2 және З-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, уәкілетті орган аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.
      Аккредиттеуден бас тартылған жағдайда, өтініш берушіге бес жұмыс күні ішінде мұндай бас тартудың себептері көрсетіле отырып, дәлелді жазбаша жауап жіберіледі.
      6. Аккредиттеу мәселелері бойынша даулар туындаған кезде өтініш берушілер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.
      7. Аккредиттеу аттестаттары электрондық құжат нысанында беріледі, Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында жарамды болады және олардың қолданылу мерзiмi бес жыл.
      Аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі аккредиттеу туралы шешім қабылданған кезден бастап есептеледі.
      Аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты сарапшы ұйым қайта аккредиттеу үшін осы бапта көзделген құжаттарды табыс етеді.
      8. Аккредиттеу аттестатында:
      1) ұйымның атауы (аты және ұйымдық-құқықтық нысанын көрсету), орналасқан жері;
      2) аккредиттеу аттестатының тіркеу нөмірі;
      3) аккредиттеу аттестатының сарапшы ұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген күні;
      4) аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі көрсетіледі.
      9. Аккредиттеу аттестатынан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
      10. Аккредиттеу аттестатының қолданылуы мынадай:
      1) сарапшы ұйымның аккредиттеу аттестатының қолданылуын тоқтату туралы өтініш беруі;
      2) аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімінің өтуі;
      3) заңды тұлғаның таратылуы;
      4) аккредиттеу аттестатынан айыру негіздері бойынша тоқтатылады.
      11. Алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 25-2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-тарау
Өрт қауіпсіздігі саласындағы заңдарды бұзғаны үшін
жауапкершілік

      26-бап. Өрттердi және олардың зардаптарын тексеру

      Өрттердi тексеру және олардың зардаптарын анықтау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргiзiледi.
      Өрт қауiпсiздiгi ережелерiнiң бұзылғаны немесе лауазымды адамдар мен азаматтардың әрекетсiздiгi анықталған жағдайда тексеру материалдары кiнәлiлердi жауапқа тарту үшiн тиiстi органдарға берiлуге тиiс.

      27-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы заңдарды және
              өзге де нормативтiк актiлердi бұзғандық
              үшiн жауапкершiлiк

      Өрт қауiпсiздiгi туралы заңдарды және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi бұзғаны үшiн жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.
      Ескерту. 27-бапта мемлекеттік тілдегі мәтінге өзгерту енгізілген жоқ - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      28-бап. Азаматтардың денсаулығы мен мүлкiне,
              қоршаған ортаға және шаруашылық жүргiзушi
              объектiлерге өрт келтiрген залалды өтеу

      Өрттердiң салдарынан азаматтардың денсаулығына, мүлкiне қоршаған ортаға және шаруашылық жүргiзушi объектiлерге келтiрiлген залалды өтеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргiзiледi.

      28-1-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
                 қызметкерлерінің жауапкершілігі және олардың
                 іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану
                 құқығы

      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері өздерінің қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға болады.
      Ескерту. 28-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

7-тарау
Қорытынды және өтпелі ережелер

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңымен.

      29-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы дауларды шешу
               тәртiбi

      Өрт қауiпсiздiгi саласындағы дауларды Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген тәртiппен соттар шешедi.

      30-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызметтiң жұмысында
              заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Мемлекеттік өртке қарсы қызметтiң жұмысында заңдылықтың сақталуын қадағалауды мемлекет атынан Қазақстан Республикасының прокуратура органдары жүзеге асырады.

      31-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы халықаралық шарттар

      Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда белгiленгеннен өзгеше ережелер көзделсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      32-бап. Өтпелі ережелер

      2009 жылғы 1 қаңтарға дейін ішкі қызметтің (өртке қарсы қызметтің) полковнигі немесе ішкі қызметтің (өртке қарсы қызметтің) генерал-майоры арнайы атақтары берілген мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері мынадай шекті жасқа:
      1) ішкі қызметтің (өртке қарсы қызметтің) полковнигі - елу жасқа;
      2) ішкі қызметтің (өртке қарсы қызметтің) генерал-майоры елу бес жасқа жеткенде қызметтен босатылуға құқылы.
      Ескерту. 32-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2008.05.26 № 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О пожарной безопасности

Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года № 48. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 11.04.2014 № 188-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

     Сноска. По всему тексту слова "государственные комитеты", "государственным комитетам", "государственных комитетов" исключены - Законом Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года № 511.

      В тексте слова "центрального исполнительного органа Республики Казахстан по пожарной безопасности", "Центральный исполнительный орган Республики Казахстан по пожарной безопасности", "центральный исполнительный орган Республики Казахстан по пожарной безопасности", "центральным исполнительным органом Республики Казахстан по пожарной безопасности", "центральным исполнительным органом по пожарной безопасности" заменены соответственно словами "уполномоченного органа в области пожарной безопасности", "Уполномоченный орган в области пожарной безопасности", "уполномоченный орган в области пожарной безопасности", "уполномоченным органом в области пожарной безопасности" - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

      По всему тексту:
      слова ", независимо от форм собственности,", "независимо от форм собственности", "независимо от их форм собственности", "независимо от формы их собственности", ", независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности," исключены;
      слова "органы противопожарной службы", "органов противопожарной службы", "Органы противопожарной службы", "органами противопожарной службы", "органа противопожарной службы", "органом противопожарной службы", "органах противопожарной службы", "органам противопожарной службы" заменены соответственно словами "органы государственной противопожарной службы", "органов государственной противопожарной службы", "Органы государственной противопожарной службы", "органами государственной противопожарной службы", "органа государственной противопожарной службы", "органом государственной противопожарной службы", "органах государственной противопожарной службы", "органам государственной противопожарной службы";
      слова "Уполномоченный орган в области пожарной безопасности", "уполномоченный орган в области пожарной безопасности", "уполномоченного органа в области пожарной безопасности", "уполномоченным органом в области пожарной безопасности" заменены соответственно словами "Уполномоченный орган", "уполномоченный орган", "уполномоченного органа", "уполномоченным органом" - Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).
 
      Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью государственной деятельности по охране жизни и здоровья людей, собственности, национального богатства и окружающей среды.
      Настоящий Закон регулирует правовые отношения государственных органов, физических и юридических лиц, в области обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Казахстан.

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) объект с массовым пребыванием людей - здания, сооружения и помещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских и зрелищных организаций, культовых учреждений, развлекательных заведений, вокзалов всех видов транспорта, рассчитанные на одновременное пребывание ста и более человек, а также здания и сооружения организаций здравоохранения, образования, гостиниц, рассчитанные на одновременное пребывание двадцати пяти и более человек;
      2) аккредитация - официальное признание уполномоченным органом в области пожарной безопасности правомочий юридического лица выполнять работы по проведению независимой оценки рисков в области пожарной безопасности;
      3) аттестат аккредитации - документ, выдаваемый уполномоченным органом в области пожарной безопасности, удостоверяющий право юридического лица выполнять работы по проведению независимой оценки рисков в области пожарной безопасности;
      4) добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе в деятельности по предупреждению и (или) тушению пожаров, зарегистрированный в реестре добровольных пожарных;
      5) селитебная территория - часть территории населенного пункта, которая предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов;
      6) объект - имущество физических или юридических лиц, государственное имущество, в том числе здания, сооружения, строения, технологические установки, оборудование, агрегаты и иное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;
      7) пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства;
      8) добровольные противопожарные формирования - общественные объединения, создаваемые для осуществления мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях, населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы;
      9) противопожарная служба - совокупность созданных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, органов управления, сил и средств органов государственной противопожарной службы в областях, городе республиканского значения, столице, городах областного значения, районах, а также негосударственных противопожарных служб, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;
      10) пожарная безопасность - состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров;
      11) требования пожарной безопасности - специальные условия технического и (или) социального характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Республики Казахстан;
      12) независимая оценка рисков в области пожарной безопасности - предпринимательская деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности;
      13) государственный контроль в области пожарной безопасности - деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности;
      14) уполномоченный орган в области пожарной безопасности (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий руководство в области пожарной безопасности;
      15) меры пожарной безопасности - действия по выполнению требований пожарной безопасности;
      16) первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, - действия по спасению и эвакуации людей, имущества, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах;
      17) пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;
      18) экспертная организация - организация, аккредитованная в установленном порядке на осуществление деятельности по независимой оценке рисков в области пожарной безопасности;
      19) объект жизнеобеспечения - организации здравоохранения, телекоммуникаций, связи, газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, прекращение (приостановка) эксплуатации которых влечет за собой нарушение деятельности социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов и территорий.
      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011).

       Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
                  в области пожарной безопасности

      Законодательство Республики Казахстан в области пожарной безопасности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, а также других законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих вопросы пожарной безопасности.

       Статья 3. Основные принципы обеспечения пожарной
                  безопасности

      Основными принципами обеспечения пожарной безопасности являются:
      - охрана жизни и здоровья людей, собственности, национального богатства и окружающей среды в области пожарной безопасности;
      - заблаговременное определение степени риска в деятельности организаций и граждан, обучение мерам предупреждения и осуществление профилактических мероприятий в области пожарной безопасности;
      - обязательность тушения пожара, проведения первоочередных аварийно-спасательных и других необходимых работ, оказания медицинской помощи, социальной защиты граждан и пострадавших работников, возмещения вреда, причиненного вследствие пожара здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования.

       Статья 4. Система обеспечения пожарной безопасности
                  в Республике Казахстан

      Система пожарной безопасности в Республике Казахстан - это совокупность экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, а также сил и технических средств противопожарной службы, направленных на предотвращение пожара и ущерба от него.
      Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя центральные и местные исполнительные органы, обеспечивающие пожарную безопасность, органы государственной противопожарной службы, негосударственные противопожарные службы, пожарно-технические научно-исследовательские учреждения, пожарно-технические учебные заведения, предприятия пожарно-технической продукции.
      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 31.01.2006 № 125; от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 2
Компетенция государственных органов
в области пожарной безопасности

      Сноска. Заголовок главы 2 редакции Закона РК от 31.01.2006 № 125.

       Статья 5. Полномочия Правительства Республики
                  Казахстан в области пожарной безопасности

      Правительство Республики Казахстан в области пожарной безопасности:
      - разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики, стратегические и тактические меры по ее осуществлению;
      - руководит деятельностью государственных органов, контролирует выполнение ими законов, актов Президента и Правительства Республики Казахстан;
      - определяет порядок информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в области пожарной безопасности;
      - определяет порядок государственного учета пожаров и их последствий;
      - устанавливает лимит штатной численности органов государственной противопожарной службы;
      - устанавливает перечень селитебных территорий и особо важных объектов государственной собственности, защищаемых противопожарной службой от пожаров;    
      - осуществляет международное сотрудничество и определяет порядок деятельности иностранных организаций и граждан по предупреждению и ликвидации пожаров на территории Республики Казахстан;
      - утверждает Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов государственной противопожарной службы;
      - утверждает перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба;
      - утверждает технические регламенты в области пожарной безопасности;
      - устанавливает порядок тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы;
      - устанавливает порядок согласования требований, не установленных нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности;
      - определяет порядок возмещения затрат, производимых в случае привлечения органов государственной противопожарной службы к тушению пожаров в организациях и на объектах, на которых в обязательном порядке должна быть создана противопожарная служба;
      - утверждает порядок осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб;
      - устанавливает образцы и нормы положенности форменной одежды и специального обмундирования для сотрудников органов государственной противопожарной службы;
      - утверждает правила пожарной безопасности;
      - утверждает нормы по обеспечению питанием курсантов пожарно-технических учебных заведений, находящихся на казарменном положении;
      - утверждает порядок проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности;
      - осуществляет иные функций, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 16.07.1999 № 437; от 05.05.2000 № 48; от 29.12.2003 № 511; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 31.01.2006 № 125; от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:
      1) проводит единую государственную политику, осуществляет межотраслевую координацию в области пожарной безопасности;
      2) разрабатывает нормативы, стандарты и правила в области пожарной безопасности;
      3) осуществляет государственный контроль в области пожарной безопасности;
      4) организует исследовательскую деятельность, пропаганду знаний, обучение граждан и специалистов в области пожарной безопасности;
      4-1) информирует население и организации о мерах в области пожарной безопасности;
      5) (исключен)
      6) осуществляет дознание по пожарам в пределах своих полномочий;
      6-1) утверждает программу, курсы обучения и квалификационные требования по специальной подготовке специалистов в области пожарной безопасности противопожарных служб;
      7) координирует деятельность противопожарных служб;
      8) исключен Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      9) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      9-1) исключен Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      10) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      11) согласовывает проекты стандартов, норм и правил, устанавливающих требования пожарной безопасности на строительство объектов;
      12) разрабатывает технические регламенты в области пожарной безопасности;
      13) осуществляет государственный контроль за выполнением требований, установленных техническими регламентами в области пожарной безопасности;
      14) исключен Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011);
      15) ведет государственный учет в области пожарной безопасности;
      15-1) совершенствует систему отчетности и оценки деятельности с приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, доверия со стороны населения, с определением механизмов внешней оценки, даваемой представительными органами и общественностью, с введением рейтинговой оценки уровня коррупции, а также устанавливает различные формы сотрудничества с институтами гражданского общества;
      16) разрабатывает и утверждает формы обязательной ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, полугодовые планы проведения проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»;
      17) проводит аккредитацию организаций по независимой оценке рисков в области пожарной безопасности;
      18) ведет государственный реестр экспертных организаций;
      19) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 31.01.2006 № 125; от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 19.03.2010 № 258-IV; от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

       Статья 7. Компетенция центральных государственных
                  органов в области пожарной безопасности

      Центральные государственные органы в пределах своей компетенции:
      1) разрабатывают и согласовывают нормативы, стандарты и правила, ведут государственный учет в области пожарной безопасности и представляют его данные в уполномоченный орган;
      2) образуют отраслевые пожарно-технические комиссии;
      3) обеспечивают контроль за состоянием пожарной безопасности в государственных органах, проводят мероприятия по предупреждению пожаров;
      4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011).

       Статья 8. Полномочия местных исполнительных органов
                  областей, городов республиканского значения и
                столицы, районов (городов областного значения)
                в области пожарной безопасности

      Сноска. Заголовок статьи 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

      К полномочиям местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, районов (городов областного значения) в области пожарной безопасности относятся:
      1) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      2) обеспечение в пределах своей компетенции социальной защиты граждан и работников, пострадавших вследствие пожаров, возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования;
      3) тушение степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы;
      4) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 3
Статус и компетенция органов
государственной противопожарной службы

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции Закона РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 9. Статус органов государственной противопожарной
                  службы

      Органы государственной противопожарной службы являются государственными органами, осуществляющими в соответствии с законодательством Республики Казахстан предупреждение пожаров, контроль в области пожарной безопасности и тушение пожаров.
      Органы государственной противопожарной службы состоят из уполномоченного органа, ведомства уполномоченного органа, его территориальных подразделений и государственных учреждений, в том числе пожарно-технических учебных заведений.
      Органы государственной противопожарной службы имеют знамена, описание которых утверждается Президентом Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 31.01.2006 N 125; с изменениями, внесенными законами РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 9-1. Компетенция органов государственной
                    противопожарной службы

      Органы государственной противопожарной службы:
      1) осуществляют контроль в области пожарной безопасности;
      2) (исключен - Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
      3) (исключен - от 12 января 2007 года № 222)
      4) осуществляют дознание по делам о пожарах и нарушениях правил пожарной безопасности;
      5) осуществляют производство об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан;
      6) разрабатывают меры по мобилизационной подготовке и мобилизации подразделений противопожарной службы, повышению устойчивости их работы при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечивают постоянную готовность к мобилизации органов государственной противопожарной службы;
      7) (исключен - Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
      8) осуществляют контроль за готовностью пожарных подразделений в населенных пунктах и на объектах независимо от их ведомственной принадлежности к борьбе с пожарами;
      9) обеспечивают охрану от пожаров селитебных территорий и особо важных объектов государственной собственности.
      Приостановление частично или полностью работы организаций, отдельных производств, производственных участков, агрегатов, запрещение эксплуатации зданий, сооружений, электрических сетей, приборов отопления и ведения пожароопасных работ, осуществляемых субъектами с нарушением норм и правил пожарной безопасности, а также при невыполнении предусмотренных проектами требований пожарной безопасности при строительстве, реконструкции, расширении или техническом перевооружении организаций, объекта, сооружения, здания, производятся судом по заявлению уполномоченного органа и территориальных органов государственной противопожарной службы в областях (городе республиканского значения, столице), городах областного значения, районах.
      Исковое заявление о приостановлении или запрещении частично или полностью работы субъекта направляется уполномоченным органом и территориальными органами государственной противопожарной службы в областях (городе республиканского значения, столице), городах областного значения, районах в суд в порядке и на основаниях, установленных законами Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 9-1 в новой редакции - Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 125. Внесены изменения - от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 12 января 2007 года № 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 9-2. (исключена - Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 125).

       Статья 9-3. (исключена - Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 125).

       Статья 9-4. Учебные заведения в области
                    пожарной безопасности

      Учебные заведения в области пожарной безопасности создаются в целях подготовки специалистов с высшим образованием по специальностям, определяемым уполномоченным органом в области образования и повышения квалификации сотрудников противопожарной службы.
      Главными задачами учебных заведений в области пожарной безопасности являются:
      1) создание условий для профессионального роста и повышения квалификации сотрудников органов государственной противопожарной службы;
      2) подготовка специалистов для органов государственной противопожарной службы;
      3) проведение научных исследований по актуальным проблемам совершенствования деятельности в соответствии с профилем подготовки специалистов, внедрение полученных результатов исследований в учебный процесс и практику.
      Сноска. Дополнен статьей 9-4 - Законом РК от 20 декабря 2004г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); статья с изменениями, внесенными Законом РК от 27 июля 2007 года № 320 (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 9-5. Государственный контроль в области пожарной
                    безопасности

      1. Государственный контроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
      2. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль, относятся:
      Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю - руководитель органов государственной противопожарной службы;
      заместители Главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю - заместители руководителя органов государственной противопожарной службы;
      государственные инспекторы Республики Казахстан по государственному контролю - специалисты по государственному контролю органов государственной противопожарной службы;
      главные государственные инспекторы областей, города республиканского значения, столицы по государственному контролю - руководители территориальных органов государственной противопожарной службы;
      заместители главных государственных инспекторов областей, города республиканского значения, столицы по государственному контролю - заместители руководителей территориальных органов государственной противопожарной службы;
      государственные инспекторы областей, города республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов по государственному контролю - специалисты по государственному контролю территориальных органов государственной противопожарной службы.
      3. Контроль в области пожарной безопасности в подземных сооружениях шахт, рудников, копей, на открытых угольных разрезах, на территории лесов и тугайных массивов, а также на воздушном, железнодорожном, морском и внутреннем водном транспорте осуществляется соответствующими уполномоченными органами Республики Казахстан.
      Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических учреждений Республики Казахстан, а также представительств Республики Казахстан за рубежом осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
      4. По результатам проведенного государственного контроля в зависимости от установленных нарушений требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности государственными инспекторами выносятся следующие акты:
      1) акт по результатам проведения проверки;
      2) протокол об административном правонарушении;
      3) предписание об устранении нарушений требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности;
      4) постановление о привлечении виновных лиц к административной ответственности в случае нарушения законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности.
      5. Контролю за соблюдением норм, правил, технических регламентов и национальных стандартов в области пожарной безопасности подлежат индивидуальные предприниматели и юридические лица.
      Сноска. Закон дополнен статьей 9-5 в соответствии с Законом РК от 31.01.2006 № 125; с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2006 № 209 (порядок введения в действие см. ст.2); от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 9-6. Порядок осуществления контроля
                    в области пожарной безопасности
       Сноска. Статья 9-6 исключена Законом РК от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      
Глава 3-1
Правовое положение сотрудников органов
государственной противопожарной службы

      Сноска. Глава 3-1 дополнена Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

     Статья 10. Правовое регулирование труда сотрудников и иных
               работников органов государственной
                противопожарной службы

      Трудовые отношения сотрудников органов государственной противопожарной службы регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".
      Трудовые отношения иных работников органов государственной противопожарной службы регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

      Статья 11. Специальные звания сотрудников органов
                 государственной противопожарной службы

      Сотрудникам органов государственной противопожарной службы присваиваются специальные звания.
      Перечень должностных лиц государственной противопожарной службы, которым присваиваются специальные звания, а также соответствующие им предельные звания в центральном органе, его ведомстве, территориальных подразделениях и подведомственных государственных учреждениях утверждаются Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 11 с изменением, внесенным Законом РК от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 11-1. Финансирование органов государственной
                   противопожарной службы

      Финансирование органов государственной противопожарной службы осуществляется за счет бюджетных средств.

Глава 3-2
Социальная защита сотрудников и финансирование
органов государственной противопожарной службы

      Сноска. Глава 3-2 дополнена Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 3-3
Участие негосударственных противопожарных служб
в области обеспечения пожарной безопасности

      Сноска. Глава 3-3 дополнена Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 12. Негосударственная противопожарная служба  

      1. Негосударственная противопожарная служба - деятельность физических или юридических лиц по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами в организациях и на объектах, на которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы. 
      Перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается негосударственная противопожарная служба, утверждается Правительством Республики Казахстан.

      2. К основным задачам негосударственной противопожарной службы относятся:
      1) предупреждение и тушение пожаров на соответствующих объектах;
      2) проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на соответствующих объектах.

      3. Пожарная безопасность организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба, может быть обеспечена путем заключения договоров с негосударственной противопожарной службой.

      4. Негосударственная противопожарная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность противопожарной службы.
      Субъекты негосударственной противопожарной службы обязаны оказывать содействие в выполнении задач в области пожарной безопасности органам государственной противопожарной службы.
      Негосударственная противопожарная служба обязана выполнять все законные требования сотрудников органов государственной противопожарной службы, предусмотренные настоящим Законом.

      5. На работу в негосударственную противопожарную службу могут быть приняты граждане Республики Казахстан, достигшие совершеннолетия и прошедшие специальную подготовку и курсы обучения.
      Не могут быть приняты на работу в негосударственную противопожарную службу лица, состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, ограниченного состояния здоровья, алкоголизма или наркомании, а также имеющие судимость, которая ко времени поступления на работу в негосударственную противопожарную службу не погашена или не снята в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
      Негосударственная противопожарная служба обязана обеспечивать своих работников специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по нормам, установленным для органов государственной противопожарной службы.

      6. Негосударственная противопожарная служба должна соответствовать нормам положенности по пожарной технике, пожарно-техническому вооружению и оборудованию, установленным для органов государственной противопожарной службы.
      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 13. Добровольные противопожарные формирования

      1. В целях осуществления мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях, населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы, могут создаваться добровольные противопожарные формирования.
      2. К основным задачам добровольных противопожарных формирований относятся:
      1) предупреждение и ликвидация степных пожаров, а также пожаров в организациях, населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы;
      2) проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением степных пожаров, а также пожаров в организациях, населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы;
      3) выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности.
      В соответствии с возложенными задачами добровольные противопожарные формирования проводят мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности и осуществлению их подготовки к действиям при возникновении пожара.
      3. Добровольные противопожарные формирования комплектуются добровольными пожарными.
      В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
      Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в реестре добровольных пожарных, ведение которого осуществляется добровольным противопожарным формированием, и проходят первоначальную подготовку.
      Программа первоначальной подготовки добровольных пожарных утверждается уполномоченным органом.
      Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в добровольном противопожарном формировании.
      Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается руководителем добровольного противопожарного формирования и утверждается руководителем территориального подразделения уполномоченного органа.
      4. Для своевременного реагирования на пожары руководителем добровольного противопожарного формирования по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа определяются порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.
      5. Гарантии в случае гибели (смерти) или увечья добровольного пожарного в период выполнения им работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, устанавливаются уставом добровольного противопожарного формирования.
      6. Территориальное подразделение уполномоченного органа ведет реестр добровольных противопожарных формирований.
      Сноска. Статья 13 в редакции Закона РК от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

Глава 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

       Статья 14. Правовое регулирование в области пожарной
                   безопасности

      Правовое регулирование в области пожарной безопасности - установление в нормативных правовых актах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.
      К нормативным правовым актам в области пожарной безопасности относятся нормы и правила пожарной безопасности, инструкции, технические регламенты и иные нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности.
      Требования пожарной безопасности к продукции и процессам ее жизненного цикла устанавливаются в технических регламентах.
      Нормативные правовые акты, разрабатываемые государственными органами и устанавливающие требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом.
      Сноска. Статья 14 в редакции - Закона РК от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 15. Разработка и реализация мер пожарной
                   безопасности

       Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
      Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.
      Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожарах.
      Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы ликвидации пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.
      Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и административно-территориальных образований разрабатываются и реализуются соответствующими государственными органами.
      Сноска. В статью 15 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 15-1. Разделение объектов по степени
                    пожарной опасности

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от 17.07.2009 № 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); исключена Законом РК от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

       Статья 16. Тушение пожаров

      Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение граждан, имущества и ликвидацию пожаров.
      Тушение пожаров на селитебных территориях, стратегических, особо важных государственных объектах и объектах жизнеобеспечения государственной собственности осуществляется органами государственной противопожарной службы.
      Тушение степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы, осуществляется местными исполнительными органами на соответствующей территории.
      Тушение пожаров на других объектах осуществляется негосударственными противопожарными службами.
      В случае привлечения органов государственной противопожарной службы к тушению пожаров в организациях и на объектах, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба, возмещение затрат производится в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. Сумма затрат зачисляется в республиканский бюджет.
      Порядок организации тушения пожаров и привлечения к этому негосударственных противопожарных служб устанавливается уполномоченным органом. 
      Выезд подразделений противопожарной службы на тушение пожаров и участие в их ликвидации осуществляется в безусловном порядке.
      Для вызова подразделений противопожарной службы в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 101.
      При тушении пожаров работник противопожарной службы имеет право на беспрепятственный доступ во все жилые, производственные и другие помещения, а также принимать любые меры, направленные на спасение граждан, предотвращение распространения огня и на ликвидацию пожара.
      Все подразделения противопожарной службы, привлекаемые к тушению, подчиняются руководителю тушения пожара. Никто, кроме уполномоченных на то должностных лиц органов государственной противопожарной службы, не имеет права вмешиваться в его действия или отменять его распоряжения при тушении пожаров.
      Руководитель уполномоченного органа является старшим оперативным начальником в отношении всех противопожарных служб.
      Руководители территориальных органов государственной противопожарной службы являются старшими оперативными начальниками в отношении всех противопожарных служб, расположенных на территории соответствующей области (города республиканского значения, столицы), города областного значения, района.
      Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит возмещению в порядке, установленном действующим законодательством. Личный состав противопожарной службы, иные участники тушения пожара, действовавшие в условиях крайней необходимости, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.
      Тушение пожаров на объектах органов национальной безопасности, внутренних дел и обороны Республики Казахстан, воздушного, железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, лесного хозяйства регламентируется соглашениями между уполномоченным органом и соответствующими юридическими лицами Республики Казахстан.
      При ликвидации аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, не связанных с тушением пожаров, силы и средства (кроме денежных средств) органов государственной противопожарной службы поступают в распоряжение руководителя по их ликвидации.
      При тушении пожаров сотрудники органов государственной противопожарной службы имеют право:
      1) привлекать для тушения пожаров силы и средства противопожарных служб, транспортные и другие материально-технические средства; 
      2) приостанавливать работу цехов и объектов на период проведения работ по тушению и ликвидации пожаров, при необходимости отдавать распоряжение на эвакуацию людей, материальных ценностей из опасной зоны;
      3) ограничивать или временно запрещать доступ граждан на отдельные участки, территории, в помещения зданий в целях обеспечения их безопасности при пожарах;
      4) беспрепятственно проходить в жилые и иные помещения, организации граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом, в целях обеспечения личной безопасности граждан при пожарах для принятия мер, направленных на спасение граждан, предотвращение распространения огня и ликвидацию пожара;
      5) вскрывать в необходимых случаях закрытые двери и окна, а также ограждающие конструкции для спасения людей и тушения пожаров;
      6) использовать для спасения людей и в случае крайней необходимости в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, средства связи, имущество и иные материальные средства организаций, транспорт при тушении и ликвидации пожаров с возмещением ущерба владельцам в случае его причинения.
      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 16.07.1999 № 437; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 31.01.2006 № 125; от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

       Статья 17. Производство пожарно-технической
                   продукции

      Пожарно-техническая продукция производится на договорной основе в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, а также в порядке, осуществляемом предпринимательской деятельностью.
      Виды пожарно-технической продукции, применяемые на территории Республики Казахстан, определяются уполномоченным органом.
      Сноска. В статью 17 внесены изменения - Законом РК от 16 июля 1999 г. № 437.

       Статья 18. Выполнение работ и оказание услуг
                   в области пожарной безопасности

      В Республике Казахстан могут создаваться и функционировать негосударственные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги в области пожарной безопасности, к которым относятся:
      - производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;
      - выполнение проектных, изыскательских работ;
      - научно-техническое консультирование и проведение экспертизы, за исключением экспертных работ, отнесенных к исключительной компетенции государственной экспертизы проектов;
      - испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;
      - обучение населения мерам пожарной безопасности;
      - осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;
      - огнезащитные и трубопечные работы;
      - производство, ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих веществ;
      - строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений противопожарной службы;
      - производство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;
      - независимая оценка рисков в области пожарной безопасности;
      - другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается органами государственной противопожарной службы.
      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 16.07.1999 № 437; от 02.07.2003 № 454; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

       Статья 19. Пропаганда знаний, обучение населения
                   и специалистов в области пожарной
                   безопасности

      Пропаганда знаний в области пожарной безопасности осуществляется уполномоченным органом и местными исполнительными органами города республиканского значения, столицы, районов (города областного значения) и общественными объединениями. Для пропаганды знаний могут использоваться средства массовой информации.
      Обучение граждан ведется в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, организациях по месту работы и жительства, а специалистов - в организациях послесреднего и высшего образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, центрах по подготовке к действиям в области пожарной безопасности, организациях по месту работы.
      Требования к содержанию программ и порядок обучения мерам пожарной безопасности определяются уполномоченным органом.
      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 27 июля 2007 года № 320 (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 20. Право населения на информацию в области
                   пожарной безопасности

      Информацию в области пожарной безопасности составляют сведения о степени риска и потенциальной пожарной опасности деятельности организаций, необходимой безопасности, последствиях, мерах по предупреждению и ликвидации пожаров. Она является открытой и гласной, подлежит опубликованию через средства массовой информации.
      Государственные органы и органы местного государственного управления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.
      Сноска. В статью 20 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

       Статья 21. Государственный учет пожаров
                   и их последствий

      Государственный учет пожаров и их последствий осуществляется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики.
      Государственные органы, организации представляют отчетность о пожарах и их последствиях в органы государственной противопожарной службы.
      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 31.01.2006 № 125; от 19.03.2010 № 258-IV.

       Статья 22. Научно-техническое обеспечение
                   пожарной безопасности

      Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют научно-исследовательские организации и учебные заведения.
      Финансирование научно-технических разработок в области пожарной безопасности осуществляется за счет бюджетных средств и других источников финансирования, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      Координация научных исследований возлагается на уполномоченный орган.
      Сноска. В статью 22 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.);  Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 125.

       Статья 23. Подтверждение соответствия
                   в области пожарной безопасности

      Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 23 в редакции - Закона РК от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2). Статья с изменениями, внесенными Законом РК от 12 января 2007 года № 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования).

Глава 4-1.
Общие требования пожарной безопасности

      Сноска. Глава 4-1 дополнена - Законом РК от 29 декабря 2006 г. № 209 (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 23-1. Объекты технического регулирования в
                     области пожарной безопасности

      Объектами технического регулирования в области пожарной безопасности являются продукция и процессы ее жизненного цикла.

      Статья 23-2. Требования пожарной безопасности при
                    проектировании, строительстве, реконструкции
                    и производстве

      При проектировании, строительстве, реконструкции и производстве объектов технического регулирования должны соблюдаться требования по:
      1) размещению объектов;
      2) применению объектов;
      3) пожарно-технической классификации объектов;
      4) обеспечению объектов зданиями и сооружениями пожарных депо;
      5) обеспечению безопасности людей;
      6) предотвращению распространения пожара;
      7) обеспечению возможности тушения пожара;
      8) ведению спасательных работ при тушении пожара.

       Статья 23-3. Требования пожарной безопасности при
                     эксплуатации, хранении, транспортировке,
                     применении и реализации

      При эксплуатации, хранении, транспортировке, применении и реализации объектов технического регулирования должны соблюдаться требования по:
      1) организационным и техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности;
      2) путям эвакуации людей;
      3) обеспечению безопасности людей и порядка действия при возникновении пожара;
      4) оснащенности и рабочему состоянию инженерных систем;
      5) оснащенности и рабочему состоянию систем пожарной автоматики, ее обслуживанию и выводам в места с постоянным пребыванием обслуживающего персонала;
      6) оснащенности и рабочему состоянию пожарной техники;
      7) предотвращению распространения пожара;
      8) обеспечению возможности тушения пожара;
      9) содержанию территорий, зданий и сооружений, помещений объектов;
      10) обеспечению ведения спасательных работ при тушении пожара.

Глава 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

       Статья 24. Права и обязанности граждан в области
                   пожарной безопасности

      Граждане Республики Казахстан имеют право:
      - на защиту их жизни, здоровья и личного имущества в случае пожаров;
      - быть информированными о пожарной опасности, которой они могут подвергаться в определенных местах пребывания на территории Республики Казахстан, и о мерах необходимой безопасности;
      - на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие пожаров, в порядке, установленном действующим законодательством;
      - участвовать в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности общественных пожарных объединений.
      Граждане Республики Казахстан обязаны:
      - соблюдать требования пожарной безопасности;
      - при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них противопожарную службу;
      - до прибытия подразделений противопожарной службы принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
      - оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров;
      - выполнять предписания и иные законные требования органов государственной противопожарной службы;
      - предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, возможность органам государственной противопожарной службы проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля в области пожарной безопасности.
      Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 25. Права и обязанности организаций в области
                   пожарной безопасности

      Обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководителей организаций.
      Организации, имеют право:
      - создавать, реорганизовывать и ликвидировать в порядке, установленном настоящим Законом, негосударственную противопожарную службу, которую они содержат за счет собственных средств, а также привлекать негосударственную противопожарную службу на основе договоров;
      - вносить в государственные органы и местные представительные органы предложения по обеспечению пожарной безопасности;
      - проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на объектах организаций;
      - устанавливать меры социального и экономического стимулирования по обеспечению пожарной безопасности в пределах, определенных законодательством;
      - получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов государственной противопожарной службы.
      Организации обязаны:
      - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования органов государственной противопожарной службы;
      - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
      - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
      - создавать или содержать негосударственную противопожарную службу в организациях и на объектах, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба, в том числе на основании договоров с негосударственной противопожарной службой;
      - содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению;
      - оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
      - осуществлять меры по внедрению автоматических средств обнаружения и тушения пожаров;
      - предоставлять в установленном Правительством порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для подразделений противопожарной службы, участвующих в выполнении действий по тушению пожаров и привлеченных к тушению пожаров сил; 
      - обеспечивать доступ представителям противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территории организаций в установленном законодательством порядке;
      - предоставлять органам государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
      - незамедлительно сообщать противопожарной службе о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и подъездов;
      уведомлять уполномоченный орган о начале осуществления деятельности по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами в организациях и на объектах, на которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;
      уведомлять уполномоченный орган о начале осуществления действий по сжиганию травяной растительности и проведению специальных огневых эффектов на открытых площадках.
      Подача уведомлений осуществляется заявителями в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах» не менее чем за десять рабочих дней до начала осуществления деятельности или действий.
      В случае, если осуществление действий связано с угрозой нанесения вреда третьим лицам, в уведомлении дополнительно указываются принимаемые заявителем меры по обеспечению пожарной безопасности.
      Сноска. Статью 25 с изменениями, внесенными законами РК от 16.07.1999 № 437; от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 5-1. Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности

      Сноска. Кодекс дополнен главой 5-1 в соответствии с Законом РК от 28.06.2010 № 295-IV (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

      Статья 25-1. Проведение независимой оценки рисков в области
                   пожарной безопасности

      1. Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности проводится на основании договора, заключаемого между собственником объекта и экспертной организацией.
      Экспертная организация не вправе осуществлять иную деятельность, выполнять другие работы и (или) оказывать услуги в области пожарной безопасности, а также не может проводить независимую оценку рисков в области пожарной безопасности на объекте, принадлежащем ей на праве собственности.
      2. Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности включает следующие мероприятия:
      1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала;
      2) обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности;
      3) проведение расчетов по оценке рисков в области пожарной безопасности в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан;
      4) подготовку вывода о соответствии или несоответствии объекта требованиям пожарной безопасности.
      Результаты проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности оформляются в виде заключения.
      В течение пяти рабочих дней после составления заключения экспертная организация представляет копию заключения в территориальное подразделение уполномоченного органа.
      Срок действия заключения составляет три года.
      3. Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности не проводится на объектах государственной собственности, объектах с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения.
      Результаты независимой оценки рисков являются основанием для распределения объектов по степени риска.

      Статья 25-2. Аккредитация организаций по независимой
                   оценке рисков в области пожарной
                   безопасности

      1. Аккредитация организаций по независимой оценке рисков в области пожарной безопасности осуществляется уполномоченным органом.
      2. Экспертными организациями могут быть организации, имеющие в своем штате не менее трех специалистов, отвечающих одному из следующих условий:
      1) имеющих высшее образование в области пожарной безопасности;
      2) имеющих иное высшее образование и стаж работы в государственной и (или) негосударственной противопожарных службах не менее пяти лет, прошедших специальные курсы обучения.
      Специальные курсы обучения специалистов для экспертных организаций проводятся в специализированных учебных организациях, требования к ним, а также условия и порядок прохождения специальных курсов обучения определяются уполномоченным органом.
      3. Для аккредитации организация представляет следующие документы:
      1) заявление в форме электронного документа;
      2) форму сведений, содержащую информацию о помещении, об оборудовании, принадлежащем организации на праве собственности или ином законном основании, составленную заявителем в форме электронного документа;
      3) электронные копии документов специалистов организации об образовании, о стаже работы в государственной и (или) негосударственной противопожарных службах, а также прохождении ими специального курса обучения.      
      4. Для рассмотрения документов об аккредитации и принятия решения по ним создается постоянно действующая комиссия, состав и порядок деятельности которой определяются руководителем уполномоченного органа.
      Рассмотрение документов об аккредитации осуществляется комиссией в течение пятнадцати рабочих дней, исчисляемых с момента их поступления в уполномоченный орган.
      В случае принятия положительного решения уполномоченным органом вносится соответствующая запись в государственный реестр экспертных организаций и заявителю выдается аттестат аккредитации.
      5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в аккредитации в случаях несоответствия представленных документов требованиям пунктов 2 и 3 настоящей статьи.
      При отказе в аккредитации заявителю в течение пяти рабочих дней направляется мотивированный письменный ответ с указанием причин такого отказа.
      6. Заявители при возникновении споров по вопросам аккредитации вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      7. Аттестаты аккредитации выдаются в форме электронного документа, действительны на всей территории Республики Казахстан и имеют срок действия пять лет.
      Срок действия аттестата аккредитации исчисляется с момента принятия решения об аккредитации.
      В связи с истечением срока действия аттестата аккредитации экспертной организацией для повторной аккредитации представляются документы, предусмотренные в настоящей статье.
      8. В аттестате аккредитации указываются:
      1) наименование (название и указание на организационно-правовую форму), местонахождение организации;
      2) регистрационный номер аттестата аккредитации;
      3) дата регистрации аттестата аккредитации в государственном реестре экспертных организаций;
      4) срок действия аттестата аккредитации.
      
      9. Лишение аттестата аккредитации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.
      10. Действие аттестата аккредитации прекращается по следующим основаниям:
      1) представление экспертной организацией заявления с просьбой о прекращении действия аттестата аккредитации;
      2) истечение срока действия аттестата аккредитации;
      3) ликвидация юридического лица;
      4) лишение аттестата аккредитации.
      11. Исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 25-2 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

       Статья 26. Расследование пожаров и их последствий

      Расследование пожаров и установление их последствий производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      В случае выявления нарушений правил пожарной безопасности или бездействия должностных лиц и граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности.

       Статья 27. Ответственность за нарушение законов
                   и иных нормативных правовых актов в
                   области пожарной безопасности

      Юридические и физические лица за нарушение законов и иных нормативных правовых актов о пожарной безопасности и допущенные пожары несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 28. Возмещение ущерба, причиненного пожаром
                   здоровью и имуществу граждан, окружающей
                   среде и объектам хозяйствования

      Возмещение ущерба, причиненного вследствие пожаров здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

       Статья 28-1. Ответственность сотрудников органов
                     государственной противопожарной службы
                     и право обжалования их действий
                     (бездействия)

      За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей сотрудники органов государственной противопожарной службы несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Действия (бездействие) сотрудников органов государственной противопожарной службы могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан .
      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 28-1 в соответствии с Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Сноска. Заголовок главы 7 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 29. Порядок разрешения споров в области
                   пожарной безопасности

      Споры в области пожарной безопасности разрешают суды в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

       Статья 30. Надзор за соблюдением законности в
                   деятельности противопожарной службы

      Надзор за соблюдением законности в деятельности противопожарной службы от имени государства осуществляют органы прокуратуры Республики Казахстан.

       Статья 31. Международные договоры в области пожарной
                   безопасности

      Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, что установлены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

       Статья 32. Переходные положения

      Сотрудники органов государственной противопожарной службы, которым до 1 января 2009 года присвоены специальные звания полковник внутренней службы (противопожарной службы) или генерал-майор внутренней службы (противопожарной службы), вправе уволиться по достижении следующих предельных возрастов:
      1) полковник внутренней службы (противопожарной службы) - пятидесяти лет;
      2) генерал-майор внутренней службы (противопожарной службы) - пятидесяти пяти лет.
      Сноска. Глава 7 дополнена статьей 32 в соответствии с Законом РК от 26.05.2008 № 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

             Президент
      Республики Казахстан