Азаматтардың жекелеген санаттарына жеңiлдiктер берудi ретке келтiру мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы 2 сәуiрдегi N 88

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Қазақ КСР-iнде ауылды, селоны және агроөнеркәсiптiк кешендi басым дамыту туралы" 1991 жылғы 13 ақпандағы Қазақ КСР Заңының (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 8, 93-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 327-құжат, 1995 ж., N 20, 120-құжат):
      44-бабының 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Селолық жерлерде тұратын және жұмыс iстейтiн мемлекеттiк денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет және спорт мекемелерiнiң мамандары коммуналдық қызметтерге (орталықтандырылған жылуға, суық және ыстық сумен жабдықтауға, канализацияға, электр қуатымен жабдықтауға, газға, қоқыстан адалауға, лифтiлердi қамтуға), ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындар - отын үшiн де Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде ақы төлеуден босатылады. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен коммуналдық қызметтер үшiн алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi".
      2. "Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы" 1991 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 26, 345-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 15, 208-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат):
      39-бабының бесiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "I және II топтағы мүгедектер, сондай-ақ III топтағы мүгедектер, егер олар белгiленген тәртiппен жұмыссыз деп танылса, коммуналдық қызметтерге (орталықтандырылған жылуға, суық және ыстық сумен жабдықтауға, канализацияға, электр қуатымен жабдықтауға, газға, қоқыстан адалауға, лифтiлердi қамтуға), ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындар отын үшiн де 50 процент мөлшерде төлейдi. I және II топтағы мүгедектер сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде тұрғын үйдi ұстауға арналған шығындарды төлеуден босатылады. Мүгедектердiң жекелеген санаттарына қосымша тұрғын үй алаңына құқық берiледi. Қосымша тұрғын үй алаңын берудiң тәртiбi мен шартты және оны алуға құқығы бар мүгедектер санаттарының тiзбесi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.";
      40-бабының 2-бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "I топтағы мүгедектер телефонды (қалааралық сөйлесуден басқа) тегiн, II топтағы мүгедектер - белгiленген тариф құнының 50 процентiн төлеп, ал тариф пен уақыт нормаларының мерзiмдiк төлемi жағдайында - Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде пайдаланылады. I топтағы мүгедектер радионы тегiн, ал II топтағы мүгедектер оның құнының 50 процентiн төлеп пайдаланады.".
      3. "Бiлiм беру туралы" 1992 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 6, 110-құжат; N 13-14, 327-құжат; N 16, 402-құжат; 1993 ж., N 8, 154-құжат; 1995 ж., N 15-16, 104-құжат; N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 183-құжат):
      28-бабының бiрiншi бөлiгiнiң сегiзiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "- егер поселкелерде және ауылдық жерлерде орналасқан мектептерде жұмыс iстейтiн болса, Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызметтерге (орталықтандырылған жылуға, суық және ыстық сумен жабдықтауға, канализацияға, электр қуатымен жабдықтауға, газға, қоқыстан адалауға, лифтiлердi қамтуға), сондай-ақ отынға жұмсалатын шығындарды төлеуден босатылады. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi;".
      4. "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" 1992 жылғы 23 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12, 290-құжат; 1992 ж., N 24, 592-құжат; 1993 ж., N 8, 179-құжат; 1995 ж., N 1-2, 17-құжат; 1995 ж., N 23, 155-құжат):
      33-бабының төртiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Күнтiзбелiк есеппен 20 жыл және одан да көп қызмет еткен iшкi әскерлердiң әскери қызметшiлерi (мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшiлерден басқасы) тұрғын үй қорының кiмге тиесiлi екенiне қарамастан өздерi орналасқан және өздерiмен бiрге отбасы мүшелерi тұратын тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызметтерге (орталықтандырылған жылуға, суық және ыстық сумен жабдықтауға, канализацияға, электр қуатымен жабдықтауға, газға, қоқыстан адалауға, лифтiлердi қамтуға) жұмсалатын шығындарды Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде 50 процент мөлшерiнде төлейдi. Тұрғын үй алаңы берілгенге дейiн тұрғын үй-жайды жалға алу (жалдау) үшiн әскери қызметшiге заңдарда белгiленген мөлшерде және тәртiппен ақшалай өтемақы төленедi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi".
      5. "Арал өңiрiндегi экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 348-құжат; 1994 ж., N 8, 140-құжат):
      15-бабының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiленген тәртiппен және нормалар шегiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындар азаматтарға сату үшiн белгiленген нормалар шегiнде сатып алынатын отын үшiн де белгiленген ақының 50 процент мөлшерiнде кемiтiп төлеуге. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен коммуналдық қызметтер үшiн алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi;";
      16-бабының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгілеген тәртіппен және нормалар шегінде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындар азаматтарға сату үшiн белгiленген нормалар шегiнде сатып алынатын отын үшiн де белгiленген ақыны 25 процент мөлшерiнде кемiтiп төлеуге. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi;".
      6. "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы" Z934000_ 1993 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 32-құжат; N 18, 429-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; N 22, 133-құжат):
      12-бабының он екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Әскери қызметшiлер (мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшiлерден басқасы) қызмет еткен жылдарына қарамастан, сондай-ақ 20 жыл және одан да көп қызмет еткен, жасына, денсаулық жағдайына, штаттың қысқаруына байланысты әскери қызметтен босаған адамдар отбасы мүшелерiмен бiрге тұрғын үйдi ұстауға арналған шығындарды, тұрғын үй қорының кiмге тиесiлi екендiгiне қарамастан, коммуналдық қызметтерге (орталықтандырылған жылуға, суық және ыстық сумен жабдықтауға, канализацияға, электр қуатымен жабдықтауға, газға, қоқыстан адалауға, лифтiлердi қамтуға), ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындар Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiп пен нормалар шегiнде отын үшiн де 50 процент мөлшерiнде төлейдi. Телефонды орнату және пайдалану жөнiндегi жеңiлдiктер (қалааралық сөйлесуден басқа) белгiленген тарифтiң 50 процентi мөлшерiнде, ал мерзiмдiк төлем жағдайында - Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тарифпен және уақыт нормасында берiледi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.".
      7. "Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы" Z932200_ 1993 жылғы 14 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 10, 242-құжат; 1994 ж., N 8, 140-құжат):
      24-бабының сегiзiншi абзацындағы "қолданылып жүрген заңдармен белгiленген нормалар шегiнде тұрғын алаңға, коммуналдық қызметке, телефонды пайдаланғаны үшiн төленетiн ақыны 50 процент, орталықтан жылытылмайтын үйлерде тұратын адамдар үшiн халыққа сату үшiн көзделген нормалар шегiнде сатып алынатын отын құнын 50 процент төмендетуге" деген сөздер "тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызмет (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн, телефонды пайдаланғаны үшiн (қалааралық сөйлесуден басқа) шығындарына ақы төлеудi белгiленген тарифтен 50 процент төмендету, ал мерзiмдiк төлем жағдайында - Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тарифпен және уақыт нормасында, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындарға азаматтарға сату үшiн белгiленген нормалар шегiнде сатып алынатын отын үшiн де 50 процент төмендетуге. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызметтер үшiн алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      8. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және оларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы" 1995 жылғы 28 сәуiрдегi N 2247 U952247_ Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 6, 45-құжат; N 14, 98-құжат):
      11-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Өздерiне тиесiлi немесе өздерi тұрып жатқан, бiрақ 50 шаршы метрден артық емес пайдалы алаңы бар тұрғын үйдi ұстауға жұмсалатын шығындар үшiн ақы төлеуден босату. 50 шаршы метрден артық тұрғын үйдi ұстауға арналған шығындар азаматтар үшiн белгiленген тарифтiң 50 процентi мөлшерiнде төленедi. Олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерi заңдарда белгiлеген нормалар шегiнде тұрғын үйдi ұстауға жұмсалатын шығындарды төлеуден босатылады. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледі.";
      11-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн, оның iшiнде орталықтандырылған жылу үшiн пайдалы алаңы 50 шаршы метр шегiнде және 50 шаршы метрден артық алаң үшiн халыққа арнап белгiленген тарифтiң 50 процентi мөлшерiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде отын үшiн де Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде ақы төлеуден босату. Олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерi Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) құнының 50 процентi мөлшерiнде шегерiм жасап төлейдi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.";
      11-баптың 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Пәтердегi телефонды пайдаланғаны үшiн (қалааралық сөйлесуден басқа) Қазақстан Республикасы Үкiметi белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде ақы төлеуден босату.".
      13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өзi тұрып жатқан алаңының мөлшерiне, тұрғын үйдiң күзеттiк белгi беретiн қоңырауына қатысты қызметтерге қарамастан тұрғын жайын ұстауға арналған шығындарды төлеуден босату. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.";
      14-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Отбасына арналған норма шегiнде өздерiне тиесiлi немесе өздерi тұратын пайдалы алаң үшiн тұрғын үйдi ұстауға арналған шығындарды төлеуден босату, ал 15 шаршы метрге дейiнгi артық алаңға бiр өлшемдегi мөлшерде ақы төленедi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.";
      14-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерiмен қоса, коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн 50 процент мөлшерiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде - отын үшiн де Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде ақы төлеуден босату. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.";
      16-баптың 1-тармағының 3-абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "пәтерiне телефон орнатып, пайдаланғаны үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiпте және нормалар шегiнде ақының 50 процентiн (қалааралық сөйлесуден басқа) төлеуге;";
      16-баптың 2-тармағының екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "тұрғын үйдi ұстауға арналған шығындарды төлеуден Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде 50 процентке босатылады. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi;";
      16-баптың 2-тармағының үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн 50 процент мөлшерiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде, отын үшiн де Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде ақы төлеуден босату. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.".
      9. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы N 2676 Z952676_ Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 143-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 18, 366-құжат):
      36-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Алтын алқа" алқасымен марапатталған немесе бұрын "Ардақты ана атағын алған көп балалы аналар белгiленген нормалар бойынша тұрғын үй алаңымен бiрiншi кезекте қамтамасыз етiледi; отбасы мүшелерiмен қоса, Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде тұрғын үйдi ұстауға арналған шығындарды, сондай-ақ коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) - үшiн 50 процент мөлшерiнде төлейдi; мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi; оларға тұрғын үй салу үшiн процентсiз несие берiледi; жеке басы қала iшiндегi және қала маңындағы көлiкпен (таксиден басқа), ал ауылдық жерлерде - аудан iшiндегi желiлерде автобустармен тегiн пайдалану құқығы берiледi.".
      10. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк тергеу комитетi және оның органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2706 U952706_ Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 153-құжат):
      25-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Мемлекеттiк тергеу комитетiнiң қаза тапқан (қайтыс болған) қызметкерiнiң балаларына олар кәмелеттiк жасқа толғанға дейiн, сондай-ақ оның асырауында болған еңбекке жарамсыз отбасы мүшелерiне тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн шығындарды төлеу жөнiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындарға - Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде отын үшiн де жеңiлдiктер құқығы сақталады. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi. Қаза тапқан адамның отбасына немесе оның асырауындағыларға айлық ақшалай үлесi мөлшерiнде асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетақы тағайындалады.";
      27-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жас шамасы, денсаулық жағдайы, штаттың қысқаруы, қызмет еткен жылдары бойынша қызметтен зейнетке шығарылған Мемлекеттiк тергеу комитетiнiң қызметкерлерi мен зейнеткерлерi және олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерi үшiн тұрғын үй қорының ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн шығындарды төлеу жөнiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде, отын үшiн де 50 проценттiк шегерiм белгiленедi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.".
      11. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 U952707_ Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 154-құжат):
      28-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Iшкi iстер органдарының қаза тапқан (қайтыс болған) қызметкерiнiң балаларына олар кәмелеттiк жасқа толғанға дейiн, сондай-ақ оның асырауындағы болған еңбекке жарамсыз отбасы мүшелерiне тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн шығындарды төлеу жөнiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындарға - Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде отын үшiн де жеңiлдiктер құқығы сақталады. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi. Қаза тапқан адамның отбасына немесе оның асырауындағыларға айлық ақшалай үлесi мөлшерiнде асыраушысынан айрылуына байланысты зейнетақы тағайындалады.";
      30-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жас шамасы, денсаулық жағдайы, штаттың қысқаруы, қызмет еткен жылдары бойынша қызметтен зейнетке шығарылған iшкi iстер органдарының қызметкерлерi мен зейнеткерлерi және олармен бiрге тұратын отбасы мүшелерi үшiн тұрғын үй қорының ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн шығындарды төлеу жөнiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындарға Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтарға арнап белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде отын үшiн де 50 проценттiк шегерiм жасау белгiленедi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.".
      12. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Әлеуметтiк мемлекеттiк кепiлдiктердi реттеу жөнiндегi шаралар туралы" 1996 жылғы 23 қаңтардағы N 2788 U962788_ Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 176-құжат; N 20-21, 401-құжат):
      II бөлiмі бiрiншi бөлiгiнiң 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тұрғын үйдi ұстауға, коммуналдық қызметтер (орталықтандырылған жылу, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, электр қуатымен жабдықтау, газ, қоқыстан адалау, лифтiлердi қамту) үшiн шығындарды төлеу жөнiнде, ал орталықтандырылған жылу жоқ үйлерде тұратындарға Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтар үшiн белгiлеген тәртiппен және нормалар шегiнде отын үшiн де 50 проценттiк шегерiм белгiленедi. Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.";
      мынадай мазмұндағы III бөлiммен толықтырылсын:
      "III. Тұрғын үйдi ұстауға, сондай-ақ коммуналдық қызметтерге (орталықтандырылған жылуға, суық және ыстық сумен жабдықтау, канализацияға, электр қуатымен жабдықтауға, газға, қоқыстан адалауға, лифтiлердi қамтуға) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен және нормаларда:
      - өздерiмен бiрге тұратын төрт немесе одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы отбасылар (оның iшiнде жоғары және арнаулы орта оқу орындарында оқитын балалар - олар кәмелеттiк жасқа толғаннан кейiн - оқу орындарын аяқтайтын уақытқа дейiн);
      - үшiншi топтағы мүгедектер, жас шамасы бойынша зейнеткерлер, жалғызiлiк аналар, егiздер дүниеге келген отбасылар, егер азаматтардың осы санаттары Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген тәртiппен айқындалатын күнкөрiстiң ең төменгi мөлшерiнен де төмен кiрiстер алатын болса, шығындардың жартысы мөлшерiнде төлейдi.
      Тұрғын үйдi ұстауға нормалар шегiнде:
      - туыстық қатынасы болмаған жағдайда екi және одан да көп отбасы бiр пәтерде тұратындар;
      - белгiленген санитариялық және техникалық талаптарға сай келмейтiн тұрғын үй-жайларда тұратындар;
      - мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндеттердi, әскери қызмет мiндеттерiн орындау кезiнде, адам өмiрiн құтқару кезiнде, құқық тәртiбiн қорғау кезiнде қаза тапқан не өндiрiстегi жазатайым жағдай салдарынан қаза тапқан адамдардың отбасылары;
      - заңдармен белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн аурулар тiзiмiнде көрсетiлген кейбiр созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен зардап шегушiлер;
      - дәрiгерлiк-әлеуметтiк сараптама комиссиясының (ДӘСК) қорытындысы бойынша Чернобыль апатынан, Семей полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан, сондай-ақ басқа да азаматтық және әскери мақсаттағы ядролық объектiлерде денсаулық жағдайы нашарлаған адамдар;
      - саяси себептер бойынша заңсыз сотталғандар немесе сотсыз қуғын-сүргiнге ұшырағандар, егер бұл фактiлер сот тәртiбiмен айқындалса;
      - мүгедек балаларды тәрбиелеушiлер шығындардың жартысы мөлшерiнде төлейдi.
      Мәслихаттардың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде және тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге алдын ала ақшалай төлем түрiндегi жеңiлдiктер беруге жол берiледi.";
      III және IV бөлiмдер тиiсiнше IV және V бөлiмдер болып саналсын.
 

     Қазақстан Республикасының

           ПрезидентiО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упорядочения предоставления льгот отдельным категориям граждан

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 1997 г. N 88-1

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Казахской ССР от 13 февраля 1991 г. Z912000_ "О приоритетности развития аула, села и агропромышленного комплекса в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 8, ст.93; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 13-14, ст.327; 1995 г., N 20, ст.120):
      пункт 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
      "2. Специалисты государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, проживающие и работающие в сельской местности, освобождаются от оплаты за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а проживающие в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением за коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      2. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 1991 г. Z911900_ "О социальной защищенности инвалидов в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 26, ст.345; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 15, ст.208; 1995 г., N 20, ст.120):
       часть пятую статьи 39 изложить в следующей редакции:
      "Инвалиды I и II групп, а также инвалиды III группы, если они в установленном порядке признаны безработными, оплачивают коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а проживающие в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в 50-процентном размере. Инвалиды I и II групп освобождаются также от оплаты расходов на содержание жилища в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Отдельным категориям инвалидов предоставляется право на дополнительную жилую площадь. Порядок и условия предоставления дополнительной жилой площади и перечень категорий инвалидов, имеющих права на ее получение, устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.";
      часть вторую статьи 40 изложить в следующей редакции:
      "Инвалиды I группы пользуются телефоном (кроме междугородных переговоров) бесплатно, инвалиды II группы - с оплатой 50 процентов стоимости установленного тарифа, а при повременной оплате - тарифа и норм времени в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Инвалиды I группы пользуются радио бесплатно, а инвалиды II группы - с оплатой 50 процентов стоимости.".
      3. В Закон Республики Казахстан от 18 января 1992 г. Z922000_ "Об образовании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 6, ст.110; N 13-14, ст.327; N 16, ст.402; 1993г., N 8, ст.154; 1995 г., N 15-16, ст.104; N 20, ст.120; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст.183):
      абзац восьмой части первой статьи 28 изложить в следующей редакции:
      " - на освобождение от оплаты расходов на содержание жилища, за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан, если они работают в школах, расположенных в поселках и сельской местности. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан;".
      4. В Закон Республики Казахстан от 23 июня 1992 г. Z922200_ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 11-12, ст.290; 1992 г., N 24, ст.592; 1993 г., N 8, ст.179; 1995 г., N 1-2, ст.17; 1995 г., N 23, ст.155):
      часть четвертую статьи 33 изложить в следующей редакции:
      "Военнослужащие внутренних войск (кроме военнослужащих срочной службы), имеющие выслугу 20 лет и более в календарном исчислении, оплачивают расходы на содержание жилища, независимо от принадлежности жилищного фонда, занимаемого ими и проживающими с ними членами семьи, коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов) в размере 50 процентов в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. До предоставления жилой площади военнослужащему выплачивается денежная компенсация за поднаем (наем) жилого помещения в размерах и порядке, определяемых законодательством. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением за содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      5. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 г. Z922600_ "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 13-14, ст.348; 1994 г., N 8, ст.140):
      подпункт 4) статьи 15 изложить в следующей редакции:
      "4) скидку в размере 50 процентов с установленной платы за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов) в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан, а проживающим в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи гражданам. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением за коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан;";
      подпункт 4) статьи 16 изложить в следующей редакции:
      "4) скидку в размере 25 процентов с установленной платы за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов) в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан, а проживающим в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи гражданам. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан;".
      6. В Закон Республики Казахстан от 20 января 1993 г. Z934000_ "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 2, ст.32; N 18, ст.429; 1995 г., N 20, ст.120; N 22, ст. 133):
      часть двенадцатую статьи 12 изложить в следующей редакции:
      "Военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), независимо от выслуги лет, а также лица, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, имеющие выслугу 20 лет и более, оплачивают вместе с членами семьи в размере 50 процентов расходы на содержание жилища, независимо от принадлежности жилищного фонда, коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а проживающие в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Льготы по установке и пользованию телефоном (кроме междугородных переговоров) предоставляются в размере 50 процентов установленного тарифа, а при повременной оплате - тарифа и норм времени, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      7. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 г. Z932200_ "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 10, ст.242; 1994 г., N 8, ст.140):
      в абзаце восьмом статьи 24 слова "снижение оплаты жилой площади, коммунальных услуг, за пользование телефоном на 50 процентов в пределах норм, установленных действующим законодательством, а для лиц, проживающих в домах без центрального отопления, снижение на 50 процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, предусмотренных для продажи населению." заменить словами: "снижение оплаты на 50 процентов расходов на содержание жилища, за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), за пользование телефоном (кроме междугородных переговоров) - установленного тарифа, а при повременной оплате - тарифа и норм времени в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан, а проживающим в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи гражданам. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением за содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      8. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 28 апреля 1995 г. N 2247 U952247_ "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 6, ст.45; N 14, ст.98):
      пункт 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "6. Освобождение от оплаты за расходы на содержание жилища за принадлежащую или занимаемую ими полезную площадь, но не более 50 кв. метров. Расходы на содержание жилища, превышающего 50 кв. метров, оплачиваются в размере 50 процентов тарифа, установленного для граждан. Члены семьи, проживающие совместно с ними, освобождаются от оплаты расходов на содержание жилища в пределах нормы, установленной законодательством. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.";
      пункт 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "7. Освобождение от оплаты за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), в том числе за централизованное отопление в пределах 50 кв.метров полезной площади и в размере 50 процентов тарифа, установленного для населения, за площадь, превышающую 50 кв.метров, а в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Члены семьи, проживающие совместно с ними, оплачивают коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов) со скидкой в размере 50 процентов стоимости в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.";
      пункт 14 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "Освобождение от платы за пользование квартирным телефоном (кроме междугородных переговоров) в порядке и пределах норм, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      "2. Освобождение от оплаты расходов на содержание жилища, независимо от размера занимаемой площади, и услуг по охранной сигнализации жилья. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.";
       пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
      "1. Освобождение от оплаты расходов на содержание жилища за принадлежащую или занимаемую ими полезную площадь в пределах нормы на семью, а излишняя площадь до 15 кв.метров оплачивается в одинарном размере. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.";
      пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
      "2. Освобождение в размере 50 процентов от оплаты за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), вместе с членами семьи, проживающими совместно с ними, а в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением за содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.";
      абзац третий пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
     "50-процентную оплату за установку и пользование квартирным телефоном (кроме междугородных переговоров) в порядке и пределах норм, установленных Правительством Республики Казахстан;";
      абзац второй пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      "освобождаются на 50 процентов от оплаты за расходы на содержание жилища в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан;";
      абзац третий пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      "освобождение в размере 50 процентов от оплаты за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      9. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 12 декабря 1995 г. N 2676 Z952676_ "О государственных наградах Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 23, ст.143 Ведомости Парламента Республики Казахстан 1996 г., N 18, ст.366):
      часть первую статьи 36 изложить в следующей редакции:
      "Многодетные матери, награжденные подвеской "Алтын алка" или получившие ранее звание "Мать-героиня",обеспечиваются жилой площадью по установленным нормам в первую очередь; оплачивают расходы на содержание жилища вместе с членами семей, а также за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов) в размере 50 процентов в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан"; допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан; им выдается беспроцентный кредит для строительства жилья; предоставляется право личного бесплатного пользования внутригородским и пригородным транспортом (кроме такси), а в сельской местности - автобусами внутрирайонных линий.".
      10. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 21 декабря 1995 г. N 2706 U952706_ "О Государственном следственном комитете Республики Казахстан и его органах" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 23, ст.153):
      пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:
      "7. За детьми погибшего (умершего) сотрудника Государственного следственного комитета до достижения ими совершеннолетия, а также за нетрудоспособными членами семьи, находившимися на его иждивении, сохраняется право на льготы по оплате расходов на содержание жилища, за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а проживающим в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан. Семье погибшего или его иждивенцам назначается пенсия в связи с потерей кормильца в размере месячного денежного содержания.";
      пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
      "4. Для сотрудников и пенсионеров Государственного следственного комитета, уволенных со службы на пенсию по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, по выслуге лет, и совместно проживающих членов их семей устанавливается, независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда, 50-процентная скидка по оплате расходов на содержание жилища, за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      11. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 21 декабря 1995 г. N 2707 U952707_ "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 23, ст.154):
      пункт 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
      "7. За детьми погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел до достижения ими совершеннолетия, а также за нетрудоспособными членами семьи, находившимися на его иждивении, сохраняется право на льготы по оплате расходов на содержание жилища, за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а проживающими в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан. Семье погибшего или его иждивенцам назначается пенсия в связи с потерей кормильца в размере месячного денежного содержания.";
      пункт 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
      "4. Для сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел, уволенных со службы на пенсию по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, по выслуге лет, и совместно проживающих членов их семей устанавливается, независимо от ведомственной принадлежности жилищного фонда, 50-процентная скидка по оплате расходов на содержание жилища, за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а проживающим в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.".
      12. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 23 января 1996 г. N 2788 U962788_ "О мерах по упорядочению социальных государственных гарантий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст.176; N 20-21, ст.401):
      подпункт 2) части первой раздела II изложить в следующей редакции :
      "2) 50-процентную скидку за оплату расходов на содержание жилища, за коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов), а проживающим в домах, где нет централизованного отопления, - также за топливо в порядке и пределах норм, определяемых для граждан Правительством Республики Казахстан. Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.";
      дополнить разделом III следующего содержания:
      "III. В половинном размере оплачивают расходы на содержание жилища, а также коммунальные услуги (централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов) в порядке и нормах, определяемых Правительством Республики Казахстан:
      - многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей (в том числе детей, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, - после достижения ими совершеннолетия - до времени окончания ими учебных заведений);
      - инвалиды третьей группы, пенсионеры по возрасту, одинокие матери, семьи при рождении близнецов, если эти категории граждан получают доходы ниже прожиточного минимума, определяемого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
       В половинном размере в пределах нормы оплачивают расходы на содержание жилища:
       - проживающие в одной квартире двумя и более семьями, при отсутствии родственных отношений;
       - проживающие в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;
       - семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, обязанностей воинской службы, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка, либо погибших на производстве в результате несчастного случая;
       - страдающие тяжелыми формами некоторых хронических

 

заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом в

установленном законодательством порядке;

      - лица, состояние здоровья которых, по заключению

медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), ухудшилось вследствие

Чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний на Семипалатинском

полигоне, а также на других ядерных объектах гражданского и военного

назначения;

      - незаконно осужденные или подвергнутые внесудебным репрессиям

по политическим мотивам, если эти факты установлены в судебном

порядке;

      - воспитывающие детей-инвалидов.

      Допускается, по решению маслихатов, предоставление льгот в

виде денежных выплат с упреждением на содержание жилища и

коммунальные услуги в пределах норм и в порядке, установленных

Правительством Республики Казахстан.";

      разделы III и IV считать соответственно разделами IV и V.


      Президент

Республики Казахстан