Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы N 136 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңымен

1-БӨЛIМ.   Зейнетақымен қамсыздандыру негiздерi
1-тарау.   Жалпы ережелер
1-бап.     Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
2-бап.     Азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылу құқығы
3-бап.     Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдары
4-бап.     Мiндеттi және ерiктi зейнетақы жарналарын төлеу және олардың түсуiн бақылауды жүзеге асыру тәртiбi
5-бап.     Зейнетақымен қамсыздандыру жөнiндегi мемлекеттiк кепiлдiктер
6-бап.     Жинақталған зейнетақы қаражатының сақталуына кепiлдiк
6-1-бап.   Қазақстан Республикасы Үкіметінің зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы құзыреті
6-2-бап.   Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы орталық атқарушы органның құзыреті
6-3-бап.   Уәкілетті органның құзыреті
2-БӨЛIМ.   Орталықтан зейнетақымен  қамсыздандыру
2-тарау.   Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алу құқығы
7-бап.     Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алу құқығы
8-бап.     Орталықтан зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар азаматтар санаттары
9-бап.     Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындау
10-бап.    Орталықтан зейнетақы төлемдерiн төлеу кезеңi
3-тарау.   Орталықтан зейнетақы тағайындауға арналған еңбек
стажы
11-бап.    Орталықтан зейнетақы тағайындау үшiн еңбек стажын есептеу
12-бап.    Еңбек стажын растау
4-тарау.   Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн есептеу
13-бап.    Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн есептеу
14-бап.    Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн табысты анықтау
5-тарау.   Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындау
15-бап.    Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындауға өтiнiш беру тәртiбi
16-бап.    Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындауға арналған құжаттарды қарау мерзiмдерi
17-бап.    Орталықтан зейнетақы төлемдерiн тағайындау мерзiмдерi
6-тарау.   Орталықтан зейнетақы төлемдерiн төлеу және олардан
ұстап қалу тәртiбi
18-бап.    Зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы мемлекеттiк монополия
19-бап.    Орталықтан зейнетақы төлемдерiн төлеу тәртiбi
20-бап.    Өткен уақыт үшiн зейнетақы төлемдерiн алу
21-бап.    Зейнетақыдан ұстап қалу
3-БӨЛIМ.   Жинақтаушы зейнетақы қорларынан және сақтандыру
ұйымдарынан зейнетақымен қамсыздандыру
7-тарау.   Жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақымен қамсыздандыру
22-бап.    Мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеу
22-1-бап.  Мiндеттi зейнетақы жарналарының ставкасы
22-2-бап.  Ерiктi зейнетақы жарналарының ставкасы
22-3-бап.  Ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналарының ставкасы
22-4-бап.  Мiндеттi зейнетақы жарналарының уақтылы ұсталмағаны және аударылмағаны үшiн жауапкершiлiк
23-бап.    Мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен төленетiн зейнетақы төлемдерi
23-1-бап.  Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен төленетiн зейнетақы төлемдерi
23-2-бап.  Ерiктi кәсiптiк зейнетақы жарналары есебiнен төленетiн зейнетақы төлемдерi
23-3-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан жинақталған зейнетақы қаражатын төлеу
24-бап.    Аударылған мiндеттi зейнетақы жарналары туралы мәлiметтер беру
25-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерi
26-бап.    Зейнетақы активтерiн кастодиан-банкте сақтау және есепке алу
27-бап.    Мiндеттi зейнетақы жарналары салымшыларының, жинақтаушы зейнетақы қорларының алушылары мен агенттердің құқықтары мен мiндеттерi
27-1-бап.  Жинақталған зейнетақы қаражатын аудару
28-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы төлемдерiн алушының құқықтары мен мiндеттерi
29-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақылық қағидалары және инвестициялық декларациялары
30-бап.    Салымшының (алушының) жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасасатын зейнетақы шарты
31-бап.    Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт тараптарының және өзге де адамдардың жауапкершілігi
7-1-тарау. Сақтандыру ұйымдарынан зейнетақымен қамсыздандыру
31-1-бап. Сақтандыру ұйымдарынан төленетiн сақтандыру төлемдерi
31-2-бап. Зейнетақы аннуитетi шартын жасасу
31-3-бап. Зейнетақы аннуитетi шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері
31-4-бап. Жинақталған зейнетақы қаражатын сақтандыру ұйымына аударудың тәртiбi
31-5-бап. Зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру төлемдерін есептеуді жүзеге асыру
8-тарау.   Жинақтаушы зейнетақы қорларын ұйымдастыру
32-бап.
33-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының түрлерi
34-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорының құқықтық жағдайы
34-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларындағы инвестициялық портфельдер
35-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының филиалдары мен өкiлдiктерi
36-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары мен акционерлерi
36-1-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы
37-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларын мемлекеттік тіркеу
38-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорының атауы
39-бап.    Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi лицензиялау
40-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларында басшылық қызметтердi атқару тәртiбi
40-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі
41-бап.   Жинақтаушы зейнетақы қорларының құқықтары, мiндеттерi және қызметiн жүзеге асыру
41-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымдары және жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қомақты қатысуы
41-2-бап. Ертерек ден қою шаралары
41-3-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу
41-1-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу
42-бап.   Уәкiлеттi орган қолданатын ықпал ету шаралары
42-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау ұғымы
41-2-бап. Ертерек ден қою шаралары
42-2-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөнiндегi уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы)
42-3-бап.  Уәкiлеттi органның жинақтаушы зейнетақы қорына консервация жүргiзу туралы шешiмi
42-4-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау кезеңiнде басқару ерекшелiктерi. Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөнiндегi уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) өкiлеттiктерi
42-5-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөнiндегi уақытша әкiмшiлiктiң (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) қызметiн бақылау
42-6-бап.  Консервациялауды тоқтату
42-7-бап. Ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаларға, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларына
қолданылатын мәжбүрлеу шаралары
43-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құру
44-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құруға рұқсат беруден бас тарту
45-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорын тарату
45-1-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорын ерiктi түрде тарату
45-2-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп таратудың ерекшелiктерi
45-3-бап.  Уәкiлеттi органның жинақтаушы зейнетақы қорларының таратылу процесiндегi бақылау өкiлеттiктерi
9-тарау.   Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз капиталы
46-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз капиталын құру
47-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының жарғылық капиталын қалыптастыру ерекшелiктерi
48-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының комиссиялық сыйақылары
10-тарауЖинақтаушы зейнетақы қорларының есебi мен есеп берiп отыруы. Жинақталған зейнетақы қаражатының құпиясы
49-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларындағы есепке алу және есептiлiк
49-1-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорларының аудитi
49-2-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысының есептілігі
49-3-бап.  Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушыларына аудит
50-бап.    Жинақталған зейнетақы қаражатының құпиясы
11-тарауЖинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн басқару
51-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн басқару тәртiбi
52-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар
53-бап.    Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкерлерi
54-бап.    Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару
55-бап.    Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның мiндеттерi мен қызметiн шектеу
56-бап.    Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның өз капиталын қалыптастыруы
57-бап.    Сақталуы мiндеттi пруденциалдық нормативтер
58-бап.    Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi лицензиялау
59-бап.    Зейнетақы активтерiн басқаруды жүзеге асыратын ұйымның жауапкершiлiгi
4-БӨЛIМ.   ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ, АРНАУЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН ҚАМСЫЗДАНДЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
12-тарауЕңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу құқығы
60-бап.    Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу құқығы
61-бап.    Еңбек сіңірген жылдары үшін Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшері
62-бап.    Еңбек сіңірген жылдарды есептеу
63-бап.    Зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай қаражатының мөлшері
64-бап.    Зейнетақы төлемдерін тағайындау және оны жүзеге
асыру мерзімдері
65-бап.    Қаражат және зейнетақы төлеу тәртібі
66-бап.    Әскери қызметшiлер мен арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыруды жүзеге асыратын органдар
5-БӨЛIМ.   Қорытынды ережелер
67-бап.    Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты әлеуметтiк зейнетақылар алуға құқығы барларға мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар
68-бап.    Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк
69-бап.    Осы Заңды күшiне енгiзу тәртiбi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз