"Арал өңiрiндегi экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiс енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы 4 қараша N 186

      1-бап. "Арал өңiрiндегi экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 348-құжат; 1994 ж., N 8, 140-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; 1997 жылғы 3 шiлдеде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы) мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:
      5-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Экологиялық дағдарыс жағдайына жақындаған аймаққа Ақтөбе облысының Байғанин, Ырғыз, Мұғалжар (бұрынғы Мұғаджар ауданының елдi мекендерi шекарасының шегiнде), Темiр аудандарының; Оңтүстiк Қазақстан облысының Арыс (оның iшiнде Арыс қаласы), Отырар, Созақ, Шардара аудандарының және Түркiстан қаласының, сондай-ақ Қарағанды облысының Ұлытау ауданының (бұрынғы Жезқазған облысының Жезлi ауданының елдi мекендерi шекарасының шегiнде) аумақтары кiредi.".
      2-бап. Осы Заң 1997 жылғы 17 маусымнан бастап күшiне енгiзiледi.
 

     Қазақстан Республикасының

          ПрезидентiО внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Закон Республики Казахстан от 4 ноября 1997 г. N 186-1

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 г. Z922600_ "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 13-14, ст. 348; 1994 г., N 8, ст. 140; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 7, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда" 3 июля 1997 г.) следующее изменение:
      пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      "2. В зону экологического предкризисного состояния входят территории Байганинского, Иргизского, Мугалжарского (в пределах границ населенных пунктов бывшего Мугоджарского района), Темирского районов Актюбинской области; Арысского (в том числе город Арысь), Отрарского, Сузакского, Чардаринского районов и города Туркестан

 

Южно-Казахстанской области, а также Улытауского района (в пределах

границ населенных пунктов бывшего Жездинского района Жезказганской

области) Карагандинской области.".

     Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 17 июня 1997

года.


     Президент

Республики Казахстан