Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 маусымдағы N 253 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV Заңымен

1-тарау . Негiзгi ережелер
1-бап .   Атқарушылық iс жүргiзу мiндеттерi
2-бап .   Атқарушылық iс жүргiзу туралы заңдар
3-бап .   Атқарушылық iс жүргiзу туралы заңдардың қолданылу тәртiбi
4-бап .   Атқарушылық iс жүргiзу органдары
4-1-бап . Атқарушылық ic жүргiзу органдарының жүйесi және құзыреті
5-бап .   Атқару құжаттарының тiзбесi
2-тарау . Атқарушылық әрекеттердi жасаудың жалпы жағдайлары
6-бап .   Мәжбүрлеп орындату шараларын қолдану негiздерi
7-бап .   Атқару құжаттарын орындауға беру мерзiмдерi
8-бап .   Атқару құжатын беру кезiндегi мерзiмiнiң үзiлуi
9-бап .   Атқару құжатын орындауға беру үшiн өткiзiп алынған мерзiмдi қалпына келтiру
10-бап .  Атқару құжатын iс жүргiзуге қабылдау
11-бап .  Атқару құжатын қайтару
12-бап .  Атқарушылық әрекеттердi орындау мерзiмдерi
13-бап .  Мерзiмдi кейiнге қалдыру, ұзарту, орындау тәсiлi мен тәртiбiн өзгерту, берiлген сомаларды индекстеу
14-бап .  Атқарушылық әрекеттердi кейiнге қалдыру
15-бап .  Сот орындаушысының атқарушылық iс жүргiзудi тоқтата тұру мiндетi
16-бап .  Сот орындаушысының атқарушылық iс жүргiзудi тоқтата тұру құқығы
17-бап .  Атқарушылық iс жүргiзудi тоқтата тұру мерзiмдерi
18-бап .  Борышкерге iздеу салу
19-бап .  Атқарушылық iс жүргiзудi жаңғырту
20-бап .  Атқарушылық iс жүргiзудi тоқтатудың негiздерi мен салдары
20-1-бап . Атқарушылық iс жүргiзудiң аяқталуы
21-бап .  Атқару құжаттарын өндiрiп алушыға қайтару
22-бап .  Атқарушылық iс жүргiзудi тоқтата тұру немесе тоқтату, атқару құжатын өндiрiп алушыға қайтару немесе оны тарату комиссиясына жiберу туралы мәселелердi қарау
23-бап .  Орындалуға тиiстi атқару құжатын түсiндiру
24-бап .  Атқарушылық әрекеттер жасалатын жер
25-бап .  Атқарушылық әрекеттер жасалатын уақыт
26-бап .  Атқарушылық iс жүргiзуге қатысушы адамдар
27-бап .  Атқарушылық iс жүргiзудегi тараптар
28-бап .  Атқарушылық iс жүргiзуге қатысушы адамдардың құқықтары мен мiндеттерi
28-1-бап . Атқарушылық iс жүргiзудегi құқықтық мұрагерлiк
28-2-бап . Атқарушылық iс жүргiзуге тараптар өкiлдерiнiң қатысуы
28-3-бап . Өкiлдiң өкiлеттiктерi
28-4-бап . Өкiл бола алмайтын адамдар
28-5-бап . Заңды өкiлдер
29-бап .  Атқарушылық iс жүргiзуге тiлмаштың қатысуы
30-бап .  Атқарушылық iс жүргiзуге айғақ адамдардың қатысуы
31-бап .  Атқарушылық iс жүргiзуге маманның қатысуы
32-бап .  Атқарушылық iс жүргiзудегi шет қалдыру
3-тарау . Ақша сомаларын және өзге мүлiктi өндiрiп алу тәртiбi
33-бап .  Атқару құжаттарын орындауды қамтамасыз ету жөнiндегi атқарушылық іс-әрекет жасау негiздерi
34-бап .  Атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар
35-бап .  Борышкердiң мүлкiнен өндiрiп алу тәртiбi
36-бап .  Заңды тұлғалар мен жеке кәсiпкерлер мүлкiнен өндiрiп алу
37-бап .  Кепiлге салынған мүлiктен өндiрiп алу
38-бап .  Борышкердiң басқа тұлғалардағы ақшалай сомалары мен басқа мүлкiнен өндiрiп алу
39-бап .  Өндiрiп алынуға болмайтын мүлiк
40-бап .  Борышкердiң мүлкiне тыйым салу
41-бап .  Борышкер мүлкiнiң тiзiмдемесi
42-бап .  Мүлiкке тыйым салу туралы қаулының мазмұны
43-бап .  Борышкер мүлкiн бағалау
44-бап .  Мүлiк сақтау
45-бап .  Мүлiктi сақтаушының жауапкершiлiгi
46-бап .  Мүлiкке тыйым салу тәртiбi
47-бап .  Борышкерден алынған құнды заттарды сақтау
48-бап .  Борышкердiң мүлкiн сату кезектiлiгi
49-бап .  Тыйым салынған мүлiктi сату
50-бап .  Мемлекетке берiлетiн мүлiктi сату
51-бап .  Құндылықтарды сату
52-бап .  Тыйым салынған мүлiктi комиссиялық негiзде және сауда-саттықтарда сату жолымен өткiзу
53-бап .  Алдағы сауда-саттық туралы хабарлау
54-бап .  Сауда-саттықты өткiзу тәртiбi
55-бап .  Сауда-саттықты өткiзiлмеген деп жариялау
56-бап .  Сауда-саттық өткiзiлмеді деп жариялау салдары
57-бап .  Борышкердiң жалақысынан және өзге де табыс түрлерiнен өндiрiп алу
58-бап .  Борышкердiң жалақысынан және табысының өзге де түрлерiнен ұстап қалу мөлшерiн есептеу
59-бап .  Борышкердiң жалақысынан және табысының өзге де түрлерiнен ұстап қалу мөлшерi
60-бап .  Жазасын өтеп жүрген борышкердiң жалақысынан өндiрiп алу
61-бап .  Әлеуметтiк сақтандыру жөнiндегi жәрдемақыдан өндiрiп алу
62-бап .  Өндiрiлiп алуға болмайтын ақша сомасы
63-бап .  Борышкердiң жалақысы болмаған жағдайда алимент өндiрiп алу тәртiбi
64-бап .  Борышкердiң жұмыс орны мен табысы туралы мәлiметтер
65-бап .  Алимент төлеу жөнiндегi берешектi өндiрiп алу тәртiбi
66-бап .  Жалақыдан ұстап қалудың дұрыстығын бақылау
67-бап .  Борышкер шетелге тұрақты тұруға немесе жұмысқа және әскери қызметтi өтеуге кеткен жағдайда алимент алу
67-1-бап . Борышкердi белгiлi бiр iс-әрекеттi жасауға немесе оларды жасаудан тартынуға мiндеттейтiн атқару құжаттарын орындау
68-бап .  Жұмысқа қайта қабылдау туралы атқару құжатының орындалуы
68-1-бап . Борышкердi қоныс аударту туралы атқару құжатын орындау
68-2-бап . Өндiрiп алушыны қоныстандыру туралы атқару құжатын орындау
4-тарау . Өндiрiп алынған ақша сомаларын бөлу
69-бап .  Өндiрiп алынған ақша сомаларын бөлу
70-бап .  Өндiрiп алуға қосылу
71-бап .  Өндiрiп алушылардың талаптарын қанағаттандыру кезегi
72-бап .  Бiрiншi кезекте өндiрiп алу
73-бап .  Келесi кезектегi өндiрiп алу
74-бап .  Атқарушылық әрекеттер жасау жөнiндегi шығыстар
75-бап .  Атқарушылық әрекеттер жасау жөнiндегi шығыстарды өтеу тәртiбi
76-бап .  Өндiрiп алушының шығыстарға аванс беруi
5-тарау . Атқарушылық санкция, атқару құжаттарын орындамағаны үшiн жауапкершiлiк
77-бап .  Атқару санкциясы
78-бап .  Борышкердiң атқару құжаттарын орындамағандығы үшiн жауапкершiлiгi
6-тарау . Шетелдiктер, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдiк заңды тұлғалар жөнiнде атқарушылық әрекеттер жасау. Шет мемлекеттердiң сот және өзге құжаттарын орындау
79-бап .  Соттар мен өзге де органдардың шетелдiктер, азаматтығы жоқ адамдар мен шетелдiк ұйымдар жөнiндегi қаулыларының орындалуы
80-бап .  Халықаралық және шетелдiк соттар мен төрелiк соттардың шешiмдерiн орындау
7-тарау . Сот орындаушыларының құқықтық жағдайы
81-бап .  Сот орындаушысы
82-бап .  Сот орындаушысының қызметiн ұйымдастыру
83-бап .  Сот орындаушысына қойылатын талаптар
84-бап .  Сот орындаушысының жауапкершiлiгi
85-бап .  Сот орындаушысының қызметiн бақылау
86-бап .  Сот орындаушысының атқарушылық әрекеттер жасау кезiндегi құқықтары мен мiндеттерi
86-1-бап . Аумақтық бөлiмнiң басшысы
87-бап .  Сот орындаушысының шешiмiне және әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау
88-бап .  Сот орындаушыларының қызметi мен құқықтық жағынан қорғалуын қамтамасыз ету
89-бап .  Атқарушылық iс жүргiзу органдары қызметкерлерiн әлеуметтiк қорғау шаралары

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз