Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 23 маусымдағы Несие жөнiндегi келiсiмдi (Ауыл шаруашылығына жекешелендiруден кейiнгi қолдау жасау жобасы) бекiту туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 2 шiлде N 261


   Америка Құрама Штаттары, Колумбия округiнде жасалған Қазақстан
Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкi арасындағы
1998 жылғы 23 маусымдағы Несие жөнiндегi келiсiм (Ауыл шаруашылығына
жекешелендiруден кейiнгi қолдау жасау жобасы) бекiтiлсiн.

   Қазақстан Республикасының
       Президентi 
   
   
   Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және
           Даму Банкі арасындағы
           Несие жөніндегі келісім
   (Ауыл шаруашылығына жекешелендіруден кейінгі қолдау жасау жобасы)
             1998 ж. 23 маусым

   Әділет Департаменті
   Құпия
   7 келісім жобасы
   Тарик Хасан, 24 сәуір, 1998 жыл
   
   1998 жылдың 21-24 сәуірі аралығында Колумбия округіндегі Вашингтонда 
өткен келіссөздер негізінде әзірленді. Қамтамасыз етілген қарыз жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламаларды тоқтатудың ұсынылатын шарттары осы келісімнің 
келіссөздердің келісілген хаттамасындағы 3 пунктіне сәйкес енгізіледі.
   
   Бейресми аударма
   
                  Несиенің номері
                  4331 KZ
   
         Несие жөніндегі Келісім 
<*>

   ________________________________________


      <*> - Несие жөніндегі Келісімнің орыс және қазақ тiлдерiндегi нұсқасы Келісімнің нақты нұсқасы ретiнде танылмайды. Келісімнің ХКДБ - мен келiсiлген ағылшын тiлiндегi нұсқасы ғана нақты текст ретiнде танылады.

      Қазақстан Республикасы (бұдан былайғы жерде Несие алушы) мен Халықаралық қайта құру және даму Банкінің (бұдан былайғы жерде Банк) арасындағы 1998 жылғы 23 маусым Несие жөніндегі келісім
      (А) Несие алушыдан Банкке 1998 жылғы 4 мамыр Ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына жекешелендiруден кейiнгi қолдау жасауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың, осы жөнiндегi мақсат пен саясаттың бағдарламасын (бұдан былайғы жерде Бағдарлама) талдап ұсынған хат түсуiне байланысты және Несие алушының осы Бағдарламаны орындауға мүдделiлiгiн;
      (В) Несие алушының Банктен осы Бағдарламаны орындауды қолдау үшiн Бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында он жыл мерзiм iшiнде 85 000 000 АҚШ долларына дейiнгi мөлшерде бiрқатар несиелер босатуын сұрағанын;
      (С) Несие алушының осы келiсiмге тiркелген Бағдарламаның бiрiншi кезеңiн қалыптастыратын 2-ші Қосымшасында сипатталған Жобасының күмансыз орындалатыны және үстемдiгi турасында нық сенiм бiлдiре отырып осы Жобаны қаржыландыруға көмек сұрауын;
      (D) Несие алушы мен Ноу-Хау жөнiндегi Британия қорының (НХБҚ) арасында британдық грант жөнiнде жасалатын шарт бойынша (НХБҚ) Несие алушыға жобаны (бiр бөлегiн) қаржыландыру мақсатында британдық грант жөнiндегi келiсiмге сәйкес жалпы сомасы (525000) (фунт стерлинг) тең грант (сыйлық) босататынын;
      (Е) Несие алушы мен Европалық одақ (ЕО) арасында жасалатын

шарт бойынша Несие алушыға жобаны (бiр бөлегiн) қаржыландыру 
мақсатында ЕО келiсiмiне сәйкес жалпы сомасы 1'200'000 экю 
мөлшерiнде 1'300'000 АҚШ долларына тең ЕО грантын (сыйлық) босататынын; 
және
   жоғарыда айтылғандардың негiзiнде Банктiң Несие алушыға 
Бағдарламаның бiрiншi кезеңiн қолдау мақсатында осы Келiсiмде 
қарастырылған шарттар мен мерзiмге несие босатуға келiсуiн
   Еске ала отырып,
   екi жақ төмендегiдей мәмiлеге келдi:
  
             1 Бап
        Жалпылама шарттар; Анықтама
   


      1.01.Тарау. Банктегi бiрегей валюталық несиелер мен кепiлдiктер жөнiндегi 1995 жылғы 30 мамырдағы (1997 жылғы 2 желтоқсанда енгiзiлген өзгерiстердi қоса қарағанда) Жалпы шарттар осы келiсiмнiң бөлiнбес бiр бөлегi болып табылады;
      1.02. Тарау. Контексте басқаша болмаған жағдайда Жалпы шарттардағы кейбiр терминдер осы анықтамаларда бекiтiлген қалпында қала бередi, ал қосымша терминдер төмендегiдей мағынаны бiлдiредi:
      (а) "АК" - ақыл-кеңес, оларға осы келiсiмге тiркелген 5-шi қосымшаның А бөлiгiндегi 6-шы пунктiнде сiлтеме жасалған;
      (b) "СНК" - Қаржы министрлiгiнде құрылған сырттан несие енгiзетiн комитет;
      (с) "Шектеусiз қосымша несие" - осы келiсiмге тiркелген 5-шi Қосымшаның D бөлiгiндегi (2(b) пунктiндегi ережелерге сәйкес анықтама бойынша шектеусiз қосымша несие ретiнде сараланатын жанама несие.
      (d) "АШМ" - несие алушының ауылшаруашылық министрлiгi және оның құқықтық мұрагерi немесе мұрагерлерi;
      (е) "Қаржы министрлiгi" - несие алушының Қаржы министрлiгi және оның құқықтық мұрагерi немесе мұрагерлерi;
      (f) "ҚҚМ" - "Қатысушы қаржылық мекеме" - сайып келгенде Жобаға қатыстыру мақсатында осы келiсiмге тiркелген 5-шi қосымшаның В бөлiгiне сәйкес таңдалып алынған қаржылық мекемелердiң жиынтық атауы; "ҚҚМ" немесе "Қатысушы қаржылық мекеме" жеке мағынада қолданылса сол мекемелердiң кез-келгенiн мағыналайды;
      (g) "ЖОБ" - "АШМ" құрамында Жобаны жүзеге асыруға көмек жасау мақсатында құрылған Жобаны орындау бөлiмi;
      (h) "ЖӘА" - Несие алушы мен Банк арасында 1997 жылдың 2 желтоқсаны мен 1997 жылдың 26 желтоқсаны аралығындағы хаттар алмасуына сәйкес Банк тарапынан Несие алушыға Жобаны әзiрлеу мақсатында бөлiнген аванс;
      (i) "ААКО" - осы келiсiмнiң 6.01.(а) тарауына сәйкес құрылған ауылдық ақыл-кеңес орталықтары;
      (j) "Ауылшаруашылық кәсiпорны" - жеке алғанда "ҚҚМ" тарапынан қосымша қаржы бөлiнген немесе бөлуге ұсынылған кәсiпорын; ал "Ауылшаруашылық кәсiпорындары" - сайып келгенде бүкiл осындай кәсiпорындарды мағыналайды;
      (k) "Арнаулы есеп" - осы келiсiмнiң 2.02. (b) тарауында сипатталған есеп;
      (l) "Шектеусiз қосымша несие" - несие қорынан Ауылшаруашылық кәсiпорындарына қосымша жоба үшiн "ҚҚМ" тарапынан қосымша бөлiнген немесе бөлуге ұсынылған қосымша несие.
      (m) "Қосымша жоба" - Ауылшаруашылық кәсiпорны тарапынан қосымша несие қорын пайдалану арқылы iске асырылатын нақтылы даму жобасы;
      (n) "Қосымша несие жөнiндегi келiсiм" - осы келiсiмге тiркелген 5-ші қосымшаның 3-шi пунктiне сәйкес Несие алушы мен "ҚҚМ" арасында уақыт ағымына байланысты өзгерiстердi ауық-ауық енгiзiп отыру негiзiнде жасалатын iшкi кредиттiк келiсiмдер әрi мұндай сөз тiркесi Қосымша несие жөнiндегi келiсiмдердiң бүкiл қосымша тiркемелерiне тән; "Қосымша несие жөнiндегi келiсiм" жеке мағынада қолданылса көрсетiлген келiсiмдердiң кез-келгенiн мағыналайды;
      (о) "Теңге" - Несие алушының заңды валютасы.

                             2 Бап
                             Несие

      2.01. Тарау. Банк Несие алушыға Несие жөнiндегi осы келiсiмде көрсетiлген шарттар мен мерзiмге сәйкес өнбес миллион АҚШ долларына (15.000.000 миллион доллар) тең несие босатуға келiседi.
      2.02. (а) Осы келiсiмге тiркелген 1-ші қосымшадағы Ережелерге орай несие сомасы Несие есебiнен мынадай мөлшерде түсiрiлiп алынуы мүмкiн: (i) Несие алушы тарапынан Ауылшаруашылық кәсiпорнының Қосымша жобаға қажеттi тауарлар мен қызметтердi қолайлы бағаға сатып алу мақсатында Қосымша несие қорынан қажетiнше алуына байланысты Несие қорынан қаржы алатыны жайында күнiбұрын мәлiмдеуi арқылы төлеген (немесе Банктiң келiсуi бойынша төленуге тиiстi) сома; және (іі) осы келiсiмге тiркелген 2-ші қосымшада сипатталған, әрi Несие қорынан қаржыландырылуға жататын сомаға жобаға қажеттi тауарлар мен қызметтердi қолайлы бағаға сатып алу мақсатында жасалған (немесе Банктiң келiсуi бойынша жасалуға тиiстi) шығындар.
      (b) Несие алушы Жобаның мақсаттары үшiн Банкке тиiмдi әрi Банкке қолайлы деп табылатын, оның iшiнде қарама-қарсы талаптардан, тәркiлеуден немесе тұтқындаудан тиiстi дәрежеде қорғай алатындай шарттарға сәйкес арнаулы долларлық депозит есебiн ашып, онымен жұмыс жүргiзе алады. Осы арнаулы есепке салымдар жасау немесе бұдан төлемдер атқару осы келiсiмге тiркелген 6-шы қосымшадағы Ережелерге сәйкес жүргiзiледi.
      (с) Осы келiсiм күшiне енгеннен кейiн iле-шала Банк несие қорынан Несие алушының атынан Жобаны әзiрлеуге арналған аванстың есептен түсiрiлiп алынып, осы күнге дейiн өтелмеген негiзгi сомасын және оған тән бүкiл өтелмеген төлемдердi толтыруға қажеттi мөлшердегi қаржыны өзiне түсiрiп алады. Бұдан кейiн Жобаны әзiрлеуге арналған аванстың алынбаған қалдығы жойылады.
      2.03. Тарау. 2002 жылдың 31 қаңтары немесе Банк тағайындаған бұдан кейiнгi күндердiң бiрi жабылу күнi болып белгiленедi. Ондай кейiнгi күндер жайында Банк Несие алушыға дереу хабар бередi.
      2.04. Тарау. (а) Несие алушы Банкке есептен алынбаған негiзгi несие қоры жөнiндегi мiндеттемесi үшiн жылдық проценттің төрттен үші (1%-ттiң 3/4-i) мөлшерiнде ауық-ауық комиссия төлейдi.
      2.05. Тарау. (а) Несие алушы несиелiк шоттан алынған несиенiң негiзгi өтелмеген сомасы бойынша процент есептеудiң әр мезгiлiнде ЛИБОР-дың базалық қойылымына тең және оған қоса жиынтық ЛИБОР спрэд төлейдi.
      (b) Осы тараудың мақсаттары үшiн:
      (i) "Процент төлеу мерзiмi " - процент төлеу мерзiмiнiң осы Келiсiм күнiнен бастап және оны қоса, бiрақ проценттiк төлемнiң осы күннен кейiн iле-шала басталатын күнiн есептемегендегi және алғашқы күннен әрi оны қоса, бiрақ проценттiк төлем күнiн есептемегендегi мерзiм.
      (іі)" Проценттік төлем күнi" - осы келiсiмнiң 2.06 тарауында көрсетiлген күн.
      (ііі) "ЛИБОР-дың базалық қойылымы" - алты айға арналған долларлық депозиттің Лондондағы Банкаралық базарда Банк тарапынан негiзделiп анықталатын және процент есептеудiң бiрiншi күнiне (немесе есептеудiң алғашқы кезеңiнде проценттiк төлем күнiне немесе осындай процент есептеу күнiне, болмаса процент есептеудiң бiрiншi күнiне дейiнгi келесi күнге) бағаланатын жылдық процент мөлшерi.
      (iv) "Жиынтық ЛИБОР спрэд" - процент есептеудiң әр кезеңiне:
      (а) бiр проценттiң жартысы (1 %-тен 1/2);
      (b) - немесе + процент есептеудiң Лондондағы Банкаралық ұсыныс қойылымынан немесе Банктiң өтелмеген несие қорына, болмаса Банк тарапынан бiрегей валюталы несиелердi немесе осындай несиелердiң белгiлi бiр бөлiгiн қаржыландыру мақсатында бөлiнген қаржыдан не жоғары, не төмен мөлшерде негiзделiп анықталатын жылдық процент мөлшерi.
      (с) Банк процент есептеудiң әр кезеңiне анықталатын ЛИБОР-дың базалық қойылымы және Жиынтық ЛИБОР спрэд жөнiнде Несие алушыға дереу хабар бередi.
      (d) Егер проценттiк қойылымдарды анықтаудың 2.05 Тарауда көрсетiлген тәртiбiне әсер ететiндей нарық өзгерiстерi қалыптасуына байланысты банк өзiнiң несиешiлерi және тұтастай Банктiң өз мүдделеріне орай несие жөніндегі проценттік қойылымдарды анықтаудың жоғарыдағы 2.05 Тарауынан өзгеше базасын қолдануды тағайындайтын болса, онда Банктің бұл жөнінде Несие алушыға кемінде алты (6) ай бұрын хабарлай отырып, несие жөніндегі проценттік қойылымдарды анықтаудың базасын өзгертуіне мүмкіндігі бар. Хабарлау мерзімінің аяқталуына қарай базалық қойылым іске қосыла бастайды, алайда көрсетілген мерзім шеңберінде Несие алушы Банк тарапына өзінің қарсылығын білдірген жағдайда жоғарыда айтылған өзгерістер Несиеге қолданылуы мүмкін емес.
      2.06. Тарау. Процент және басқа да төлемдер әр жылдың 15 маусымы мен 15 желтоқсанына өтелуі тиіс.
      2.07. Тарау. Несие алушы несиелік қаржының негізгі сомасын осы келісімге тіркелген 3-ші қосымшадағы кестеге сәйкес төлейді.

                           3 Бап
                       Жобаны орындау

      3.01. Тарау. (а) Несие алушы Жобаның осы келiсiмге тiркелген 2-шi қосымшада мазмұндалған мұраттарына мүдделi екендiгiн мәлiмдейдi және осы мақсатта Жобаны АШМ арқылы тиiстi дәрежедегі тиiмдiлiк, әкiмшiлiк және қаржылық тәжiрибе жағдайында жүзеге асырады, әрi қажет болған жағдайда Жобаға қажеттi қаржы, мекен-жай, қызмет көрсету және басқа да қорлармен кiдiрiссiз қамтамасыз етiп отырады.
      (b) Осы тараудың (а) пунктiндегi ережелерге шектеу қойылмаған, немесе Несие алушы мен Банк басқаша келiспеген жағдайда Жобаны Несие алушы Жобаны iске асырудың осы келiсiмге тiркелген 5-шi қосымшада сипатталған бағдарламасына сәйкес орындайды.
      3.02. Тарау. Банкпен басқаша келiсiлмеген жағдайда Жоба үшiн қажет, әрi несие қорынан қаржыландырылуға тиiстi тауарлар мен ақыл-кеңес қызметiн сатып алу iсi осы келiсiмге тiркелген 4-шi қосымшадағы Ережелер арқылы реттеледi.
      3.03. Тарау. Жалпы жағдайлар жөнiндегi 9.08 тарауда көрсетiлген мүдделер үшiн және ондағы ережелердi шектеместен Несие алушы:
      (а) Қорытынды күннен кейiнгi алты ай iшiнде немесе одан да кешірек мерзiм iшiнде Жоба мүдделерiн орындаудың үзiлмеуiн қамтамасыз етудi күнiбұрын қарастыратын әрi Несие алушы мен Банк арасында келiсiлетiн жоспарды Банк үшiн тиiмдi негiзде жасап ұсынады; және
      (b) осы жоспар турасында Банктiң Несие алушымен пiкiр алысуына мүмкiндiк жасайды.

                           4 Бап
                    (Қаржылық жағдайлар)

      4.01. Тарау. (а) Несие алушы Жобаның немесе оның белгiлi бiр бөлiгiнiң орындалуына қатыстырылған мекемелер мен ведомстволардың Жобаға қатысты қорлар мен шығындарға байланысты iс-әрекеттерiн, есеп құжаттары мен шоттарын бухгалтерлiк есептiң тиiстi дәрежедегi тәжiрибесiне сай жүргiзедi немесе жүргiзiлуiн қамтамасыз етедi.
      (b) Несие алушы:
      (i) осы тараудың (а) пунктiнде көрсетiлген есеп құжаттары мен шоттар, оның iшiнде Арнайы шот бойынша әрбiр қаржылық жыл сайын Банк үшiн тиiмдi жағдайда тәуелсiз аудиторлар тарапынан аудиттiң тиiстi мұраттарына сай түрде аудиторлық тексеру өткiзудi қамтамасыз етедi.
      (іі) айтылған аудиторлар тарапынан жүргiзiлген аудит даяр болғаннан кейiн, бiрақ қаржылық жыл аяқталғаннан кемiнде алты ай мерзiм iшiнде осы тексерудiң Банк негiздi түрде талап еткен егжей-тегжейлi көлемдегi қорытындысын Банкке табыс етедi; және
      (iіі) есеп құжаттары мен шоттар және аудиторлық тексерулер турасында Банктiң негiзделген түрдегi сұрауы бойынша оған ауық-ауық мағлұматтар берiп тұрады.
      (с) Несие шотынан шығын тiзiмдерi арқылы түсiрiлiп алынған шығындар турасында Несие алушы:
      (i) осы тараудың (а) пунктiне сәйкес осындай шығындарды ашып көрсететiн есеп құжаттары мен шоттарды жүргiзедi немесе жүргiзудi қамтамасыз етедi;
      (ii) Банк ең соңғы қаржылық жыл жөнiндегi аудиторлық есептi алғаннан кейiн Несие шотынан түсiрiлiп алынған қаржы немесе Арнайы шоттан жасалған төлемдер жайындағы есеп-қисапты қуаттайтын бүкiл құжатнамаларды (келiсiм-шарттар, төлемдiк аманаттар, есептiк фактуралар, шоттар, квитанциялар және басқа да құжаттар) кемiнде бiр жыл мерзiмге дейiн сақтауды қамтамасыз етедi;
      (ііі) Банк өкiлдерiнiң осындай құжатнамаларды тексеруiне мүмкiндiк жасайды;
      (iv) осындай есептiк құжатнамалар мен шоттарды осы тараудың (h) пунктiнде көрсетiлген жыл сайынғы аудиторлық тексерулерге енгiзудi және аудиторлық есепте аудиторлар тарапынан соңғы қаржылық жыл iшiнде түсiрiлiп алынған қаржы жөнiндегi шығын тiзiмдерi бұларды даярлаған кездегi қолданылған iс-әрекеттер мен iшкi бақылауға негiз бола алуы турасында жеке қорытынды жасалуын қамтамасыз етедi.

                         5 Бап
                   Банк санкциялары

      5.01. Тарау. Жалпы жағдайлар турасындағы 6.02 тарауындағы мақсаттарға сәйкес төмендегiдей қосымша оқиғалар ескерiледi:
      (а) Бағдарламаны немесе оның едәуiр маңызды бөлiгiн орындауға мүмкiндiк бермейтiндей жағдай туды;
      (b) Британиялық грант немесе Европалық Одақ гранты 1998 жылдың 31 тамызына дейiн немесе Банк келiсе алмаған бұдан да кейiнгi күнге немесе күндерге дейiн күшiне ене алмады дейiк. Соған қарамастан егер Несие алушы Бағдарламаны басқа бұлақтардан осы Келiсiмдегi өз мiндеттемелерiне қайшы келмейтiн жағдайда қаржыландыра алатындығы жайында Банктi қанағаттандырарлық дәрежеде дәлелдеп бере алған жағдайда бұл пункттегi ережелер қолданылмайтын болады.
      (с) (i) Осы пункттiң (ii) тармағына сәйкес:
      (А) Несие алушыға Бағдарламаны қаржыландыру үшiн берiлген Британиялық гранттан немесе Европалық Одақ грантынан, болмаса басқа да гранттар мен несиелерден қаржы түсiрiп алу жөнiндегi Несие алушының құқықтары тиiстi келiсiм шарттары бойынша жойылды, толық немесе жарым-жартылай тоқтатылды, немесе
      (В) Осы қорларды өтеу мерзiмi келiсiлген мезгiлден бұрын туындады.
      (іі) Егер Несие алушы (А) мұндай жойылу, тоқтатылу немесе мерзiмiнен бұрын өтеу турасындағы қиындықтар Несие алушының осы Келiсiм шеңберiндегi өз мiндеттемелерiн орындай алмауынан туындамағанын; және (В) Несие алушы Бағдарламаны басқа бұлақтардан осы Келiсiмдегi өз мiндеттемелерiне қайшы келмейтiн жағдайда қаржыландыра алатындығы туралы Банктi қанағаттандырарлық дәрежеде дәлелдеп бере алған жағдайда осы пункттiң (іі) тармағы қолданылмайтын болады.
      5.02. Тарау. Жалпы жағдайлар турасындағы 7.01 (k) тарауындағы мақсаттарға сәйкес төмендегiдей қосымша оқиғалар, атап айтқанда осы Келiсiмдегi 5.01. Тараудың (с) (іi) пункттерi сақталған жағдайдағы осы тараудың (с) (і) (В) пункттерiнде қарастырылған жағдай туындауы тиiс.

                             6 Бап
                Күшiне ену. Әрекеттiң тоқтатылуы

      6.01. Тарау. Мынадай жағдай Несие туралы осы Келiсiмнiң Жалпы жағдайлар турасындағы 12.01 (с) тарауының мақсатына орай осы Несие жөнiндегi Келiсiмнiң күнiне енуiнiң қосымша шарты болып табылады:
      (а) Несие туралы Келiсiм қолданудағы заң және заң актiлерiне сәйкес жасалып, тиiстi орынға ресми түрде тiркелуi тиiс.
      (b) Қосымша несие туралы ҚҚМ тарапынан кемiнде бiр Келiсiм жасалуы шарт.
      (с) Қозғалмалы мүлiк аманатын тiркеу туралы Банктi

қанағаттандырарлық дәрежедегi Заң Несие алушының парламентi 
арқылы паш етiлуi шарт.
   (d) Осы Келiсiмнiң 4 Бабына сәйкес шоттарға аудит жүргiзу
мақсатында Несие алушы Банктi қанағаттандырарлық дәрежеде 
аудитор тағайындауы тиiс.
   6.02. Тарау. Жалпы жағдайлар турасындағы 12.04 тараудағы мақсаттарға 
орай осы Келiсiмге қол қойылған күннен кейiн алпыс (60) күн мерзiм 
белгiленедi.
   
            7 Бап
      Несие алушының өкiлдерi; адрестер
   
   7.01 Тарау. Несие алушының осы сәтте қаржы жөнiнде жауап беретiн 
Қаржы Министрлiгi Жалпы жағдайлар турасындағы 11.03 тараудағы 
мақсаттарға орай Несие алушының өкiлi болып тағайындалады.
   7.02 Тарау. Жалпы жағдайлар турасындағы 11.01 тараудағы 
мақсаттарға орай төмендегi мекен-тұрақтар көрсетiледi:
   Несие алушы үшiн:
   Қазақстан Республикасы, Астана 473000
   Республика алаңы 60,
   Қаржы Министрлiгi
   Телекс: 264126
   
   Банк үшiн:
   
   International Bank for Reconstruction and Development
   1818 Н strееt, N,W Wаshingtоn, D. С. 20433
   United States of America 
   Телеграф:          Телекс:
   INBAFRAD          248423 (МСI)
   Wаshingtоn, D.С.      64145 (МСI)
   
   

   Осыны куәландыру үшін екі жақ тиісті өкілдіктерге ие адамдары 
арқылы осы Келісімге Америка Құрама штаттары, Колумбия округінде 
жоғарыда көрсетілген күні мен жылында қол қойды.
   
   Қазақстан Республикасы үшін
   
   АҚШ-тағы Қазақстан Республикасының елшісі Болат Нұрғалиев
            Өкілетті адам
   
   Халықаралық Қайта Құру және Даму банкі үшін
   
   Департаменттің директоры Киоши Кодера
   
   
             1 Қосымша
          Несие қорын шоттан түсіріп алу
   
   1. Төмендегі кестеде Несие қорынан қаржыландыруға жататын 
шығындар категориясы, әр категория бойынша бөлінген Несие сомасы және 
Несие қорынан әр категория бойынша қаржыландыруға жататын шығындардың 
проценттік үлесі анықталған:
   
   Категория    Бөлінген Несие сомасы  Қаржыландыруға жататын
           (доллар есебімен)      шығындар үлесі
                          (% есебімен)
   
   (1) Кеңес беру 
   қызметі және оқыту   1 190 000        100%
   
   (2) Тауарлар
   (2 автомобильді     20 000        100% шетел шығындары,
   қоса есептегенде)             100% жергілікті шығын
                        (франко-зауыт) және 85%
                        жергілікті тауарлар алуға
                        жұмсалған шығындар.
   
   (3)Қосымша несиелер   12 290 000    100% алғашқы 12 айда, 
                        80% кейінірек
   
   (4) Әрекеттік шығындар 360 000      100% 1999 жылдың 31
                        желтоқсанына, 80% 2000
                        жылдың 31 желтоқсанына
                        және 60% кейінірек
   
   (5) Жобаны әзірлеу үшін 853 000     Келісімнің 2.02 (с)
     Авансты қайта             тарауына сәйкес анық-
     қаржыландыру             талатын сома
   
   (6) Бөлінбеген сома   287 000
   
   Жиыны         15 000 000
   

   2. Осы Қосымшаның мақсатыңда:


      (а) "шетел шығындары "Несие алушының елiнен басқа кез-келген елден әкелiнген тауарлар мен қызметтерге Несие алушының елiнен басқа кез-келген елдiң ақшасы арқылы төленген шығындарды бейнелейдi, және
      (b) "жергiлiктi шығын" Несие алушының жерiнен әкелiнген тауарлар мен қызметтерге Несие алушының өз ақшасы арқылы төленген шығындарды бейнелейдi;
      (с) "Әрекеттiк шығындар" СНК, ААКО және ЖОБ тарапынан Жобаны iске асыру бағытында басқару, мониторинг, және бақылау, оның iшiнде офистiк құрал-жабдықтар, кеңсе тауарлары, жалға алу, күтiп ұстау, байланыс, автотранспортты пайдалану, iссапар, жолақы, Жоба шоттарына аудит шығындарын мағыналайды, алайда бұған Несие алушының лауазымды тұлғаларының еңбекақылары кiрмейдi, және
      (d) "Алғашқы 12 ай " сөз тiркесi осы Келiсiмнiң 5-ші Қосымшасындағы В бөлiмiнiң 4(b)(ііі) пунктiнде бекiтiлген мағынаны бiлдiредi.
      3. Жоғарыдағы 1 пунктке қарамастан қаржыны шоттан түсiрiп алуға болмайтын жағдайлар:
      (а) осы Келiсiмге дейiн жасалған шығындар төлемi есебiне, алайда осы Қосымшаның 1 пунктiндегi кестеде көрсетiлген 3-шi категориясындағы 3 (b) және (с) тармақтарына сәйкес осы мерзiмге дейiн, бiрақ 1998 жылдың 1 наурызынан әрi қарай жасалған шығындарды өтеу мақсатында 1,500 000 АҚШ долларынан аспайтын мөлшерде шоттан қаржы түсiрiп алуға болады;
      (b) Несие алушы қосымша несие бойынша төлем есебiне қаржыны шоттан түсiрiп алуға талап жолдаған, бiрақ Банк Несие алушы мен ҚҚМ арасында несие туралы Банк үшiн қолайлы болып табылатын келiсiм жасалғаны туралы қанағаттанарлықтай куәлiк ала алмаған жағдайда;
      (с) Егер Қосымша несие осы келiсiмнiң 5-шi қосымшасында көрсетiлген немесе еске алынған тәртiп пен шарттарға сәйкестiрiлмеген болса, онда Қосымша несие бойынша жасалған шығындарды өтеу мақсатында;
      4. Банк белгiлi бiр шарттарға сәйкес Несие алушыны хабардар ете отырып Несие шотынан есеп айырысу тiзiмдерi негiзiнде тауарлар үшiн жұмсалған шығындарды әрбiр келiсiм шарт бойынша 300 000 долларға дейiнгi, кеңес беру фирмасымен жасалған әрбiр келiсiм шарт бойынша 100 000 долларға дейiнгi, жеке кеңесшiлермен жасалған әрбiр келiсiм шарт бойынша 25 000 долларға дейiнгi мөлшерде түсiрiп алуға болатыны жайында сұрауы мүмкiн.

                         2 Қосымша
                       Жобаны сипаттау

      Бағдарламаның мақсаты Қазақстанда ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының өндiрiстiк iс-әрекетiн жақсартуды, оның iшiнде:
      (а) Несие алушы тарапынан ауылдық аудандарда жекеменшік секторды қолдау және нарықтық экономиканы нығайтуды; (іі) жаңадан қалыптаса бастаған ауыл шаруашылығы кәсiпорындарын тиiстi ақпаратқа, ақыл-кеңеске және оқуға тартуды жақсартуды; (ііі) ауылдық жерлерде қаржылық базардың дамуын қолдау, жекеменшік және басқа түрдегi ауыл шаруашылығы кәсiпорындарын коммерциялық негiздегi қаржылық қызметке тартуды; және (iv) ауылдық қаржы жүйесiн жетiлдiру және банкроттық өндiрiстi нығайту мақсатында институционалдық-құқықтық реформаларды әрi қарай ұтымды жүргiзудi көздейдi.
      Бағдарламаның мақсаты: (i) ауыл шаруашылығы кәсiпорындарын коммерциялизациялау негiзiнде шаруашылықтарда өнiм өндiрудi арттыру және табыс деңгейiн көтеру; (іі) ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына коммерциялық банктер арқылы қаржы алуға пайдаланылатын бизнес-жоспарлар әзiрлеуге көмектесу; және (ііі) Несие алушының екi облысындағы, атап айтқанда Ақмола және Алматы облыстарындағы ауыл шаруашылығы кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы саласын несиелендiрудiң құқықтық және институционалдық негiздерiн нығайту.
      Несие алушы мен Банктiң өзара ауық-ауық келiсiмiне сай өзгерiстер енгiзiлетiн екi бөлiмнен тұратын Жоба төмендегідей мақсаттарды көздейдi:
      А Бөлімі: Ауыл шаруашылық кәсіпорындарына арналған
                кеңестік қызмет

      1. Ақмола және Алматы облыстарында мынадай мақсаттарда ауылдық ақыл-кеңес орталықтарын ұйымдастыру: (а) қайта құрылудан өту үстiндегi ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына тiкелей көмек жасау және өнiм өндiрудi арттыру, орнықтылық пен қаржылық өмiршеңдiктi қамтамасыз ету мақсатында меншiк құрылымына, басқаруға және өндiрiстiк тәжiрибеге тиiстi өзгерiстер енгiзу; және (b) ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына басқару, коммерциялық және техникалық мәселелер бойынша ақыл-кеңес, бизнес-жоспар әзiрлеу турасында көмек берудi қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi кеңесшiлер жүйесiн анықтау, оқыту және аттестациялау.
      2. (а) Жекешелендiрiлген жаңа ауыл шаруашылығы кәсiпорындары жарнашыларының ақпаратпен қамтылуын жақсарту; (b) қайта құрылудан өту үстiндегi ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына коммерциялық, техникалық және оқыту мәселелерi бойынша кеңес берудi қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымын құру; және (с) қайта құрылудан өту барысында әлеуметтiк мәселелердi шешуге байланысты ақыл-кеңеспен қамтамасыз етуге мүмкiндiк жасайтын жергiлiктi ұйымдық-кадрлiк жүйелердi құру.
      3. Жер учаскелерiне қатысты құқықтар турасындағы ақпараттарды тарату және жаңа кәсiпорындарды құру барысында, ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының құқыққа ие мүшелерiне табыс бөлiнерде меншіктiк құқық жөнiндегi құжаттарды ықтимал пайдалануды қамтамасыз ету.
      4. Ауыл шаруашылығы кәсiпорындары үшiн олардың коммерциялық өмiр шендiгiн нығайту, жергіліктi кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымын құру, қайта құрылудан өту үстiндегi ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына коммерциялық, техникалық мәселелер бойынша, оның iшiнде қайта құрылудан өту барысында әлеуметтiк мәселелердi шешуге байланысты кеңес беретiн жергiлiктi потенциал құру жөнiндегi ақыл-кеңес қызметiмен қамтамасыз ету.

      В. Бөлімі. Қайта құрылудан өту үстіндегі ауыл
            шаруашылығы кәсіпорындарына несие

      1. Қайта құрылудан өтудi ойдағыдай аяқтаған және пайда жасаудың тиiмдi қаржылық нормасы көрсетiлген бизнес-жоспар әзiрлеген және сол арқылы қаржыны қайтаратынын дәлелдеп қаржыландыру турасында ұсыныс түсiрген ауыл шаруашылығы кәсiпорындарын екшеуден өткен Қатысушы қаржылық мекемелер тарапынан қаржыландыруды қамтамасыз ету.
      2. Екшеу талаптарына сай Қосымша жобаларды қаржыландыру мақсатында жекелеген ҚҚМ тарапына несие жолын ашу.

             С. Бөлімі. Институционалдық даму

      1. Ауылдық жерлерде саланы несиелендiру қажетiн қамтамасыз ете алатын дәрежедегi орнықты қаржылық жүйенi ұзақ мерзiмдiк дамытуға қолдау көрсететiн институционалдық базаны дамыту, оның iшiнде: (а) қарыздан шыға алмаған ауыл шаруашылығы кәсiпорындарын тарқатуды жүргiзу және қайта құруды бастау, қарыз мәселесiн шешудiң, банкроттықтың және тарқатудың тәжiрибелiк жолдарын қолдана отырып қарыз берушілерге банкротқа ұшыраған ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын тарқату жөнiндегi заң актiлерiн қолдану турасында ақыл-кеңес берiп көмек көрсету арқылы оларды қайта құруды өздерi бастауына ынталандыру нәтижесiнде қайта құруды қарыз берушілердiң басқаруымен жүргiзу мақсатында қатысушы қаржылық мекемелердiң ұйымдық-кадрлiк мүмкiндiктерiн нығайту; (b) соттарды, тарқатушыларды және әкiмшiлiк қызметкерлерiн ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының банкроттығына байланысты арнайы мәселелер, банкроттық пен ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының қайта құрылуына байланысты туындайтын әрқилы жағдайларға сәйкес өз құқықтары жөнiнде оқытып-үйрету.
      2. Ауыл шаруашылығын несиелендiрудiң заңдылық негiзiн дамыту, оның iшiнде (а) егiн өнiмiнiң аманат жүйесiн, тауарды аманат есебiнде қамбалауды, егiн өнiмiн кепiлдi түрде сақтау және оның аманатын қамсыздандыру мақсатында қамба квитанцияларын аманат есебiнде ұстау жүйелерiн талдап-енгiзу; (b) ауылшаруашылық тауарларын коммерциялық банктерден алынған несиелерге кепiлдiк етiп пайдалану тәсiлдерiн, мәселен қамба қолхаттары мен қарыздарлардың шоттарын кепiлдi түрде несиелендiруге пайдалану тәрiздi тәжiрибелiк әрекеттер мен ережелер жөнiндегi заң актiлерiн дамытуға көмек көрсету; және (с) ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының банкроттығы жөнiндегi заң актiлерiн iс жүзiнде қолдануға және қозғалмалы мүлiкке аманаттық құқықты тiркеу жолында көмек жасауды

қамтамасыз ету.
 
    D Бөлімі. Жобаны басқаруға қолдау көрсету
   
   Техникалық көмек, оқыту-үйрету, құрал-жабдықтар және Жобаны
басқару, оны орындауды бақылау, оның iшiнде Несие алушының ауыл 
шаруашылығы Министрлiгi құрамындағы Жобаны орындау бөлiмiнiң жұмысын 
ұйымдастыруға көмек жөнiндегi және басқа да қосымша iс-әрекеттерге 
жұмсалатын шығындарды қамтамасыз ету.
   
   
<***>
 - Жоба 2001 жылдың 31 тамызында аяқталады деп белгіленген.
   
   
               3 Қосымша 
              Несиені өтеу кестесі
   
   Өтеу мерзімі             Негізгі соманы өтеу
                     (доллар есебімен)*
   
   2003 жылдың 15 желтоқсаны       320,000
   2004 жылдың 15 маусымы         325,000
   2004 жылдың 15 желтоқсаны       335,000
   2005 жылдың 15 маусымы         345,000
   2005 жылдың 15 желтоқсаны       355,000
   2006 жылдың 15 маусымы         365,000
   2006 жылдың 15 желтоқсаны       380,000
   2007 жылдың 15 маусымы         390,000
   2007 жылдың 15 желтоқсаны       400,000
   2008 жылдың 15 маусымы         415,000
   2008 жылдың 15 желтоқсаны       425,000
   2009 жылдың 15 маусымы         440,000
   2009 жылдың 15 желтоқсаны       450,000
   2010 жылдың 15 маусымы         465,000
   2010 жылдың 15 желтоқсаны       475,000
   2011 жылдың 15 маусымы         490,000
   2011 жылдың 15 желтоқсаны       505,000
   2012 жылдың 15 маусымы         520,000
   2012 жылдың 15 желтоқсаны       535,000
   2013 жылдың 15 маусымы         550,000
   2013 жылдың 15 желтоқсаны       570,000
   2014 жылдың 15 маусымы         585,000
   2014 жылдың 15 желтоқсаны       605,000
   2015 жылдың 15 маусымы         620,000
   2015 жылдың 15 желтоқсаны       640,000
   2016 жылдың 15 маусымы         660,000
   2016 жылдың 15 желтоқсаны       675,000
   2017 жылдың 15 маусымы         695,000
   2017 жылдың 15 желтоқсаны       720,000
   2018 жылдың 15 маусымы         745,000
   
   __________________________________
   * Осы бағандағы сандар Жалпы шарттар бөлімінің 4.04 (d) тарауында 
көрсетілгеннен басқа жерде өтеудің доллар есебіндегі сомасын білдіреді.

             
             4 Қосымша
         Сатып алу және кеңесшiлер қызметi
   
   1 Тарау. Тауарлар сатып алу
   А бөлiмi. Жалпы ереже
   


      Тауарлар сатып алу және жұмыс жасату Банк тарапынан 1995 жылдың қаңтар айында жарияланып, 1996 жылдың қаңтар айында және 1997 жылдың қыркүйек айында қайта қаралған "ХКДБ несиелерi және МАР қарыздары негiзiндегi сатып алулар туралы Басшылық "басылымының (бұдан былайғы жерде Басшылық) 1 тарауындағы ережелерге, сондай-ақ осы тараудың төмендегi ережелерiне сәйкес жүргiзiледi:
      В бөлiмi. Халықаралық бәсеке сауда
      1. Осы қосымшаның С бөлiмiнен басқаша көзделмеген жағдайда тауарлар сатып алу және жұмыс жасату Басшылықтың II тарауындағы және 1 Қосымшаның 5 пунктiндегi ережелерге сай жасалған келiсiм-шарттар негiзiнде жүргiзiледi.
      2. Төмендегi ереже тауарлар сатып алу және жұмыс жасатудың В бөлiмiндегi 1 пунктте көрсетiлген ережелер бойынша жасалған келiсiм-шарттары негiзiнде жүргiзiледi:
      (а) Келiсiм-шарттарды топтастыру Қажет деп табылған жағдайда тауар алатын келiсiм-шарттарды әрқайсысы $300,000 немесе одан жоғары мөлшердегi тендерлiк пакеттерге топтастыру керек.
      (b) Отандық өндiрiс тауарларына жеңiлдiк Несие алушының жерiнде өндiрiлген тауарларға Басшылықтың 2,54 және 2,55 пункттерiндегi, әрi соның 2-шi Қосымшасындағы ережелер қолданылады.
      С бөлiмi. Сатып алудың басқа да әрекеттерi
      1. Халықаралық шектеулi сауда
      Осы тараудың 2, 3, 4 және 5 пункттерiнен басқаша көзделмеген жағдайда тауарлар Банктiң келiсуiмен шектеулi мөлшердегi сатушылардан Басшылықтың 3.2 пунктiндегi ережелер бойынша жасалған келiсiм-шарттар негiзiнде сатылып алынуы мүмкiн.
      2. Халықаралық (еркiн сауда бойынша) сатып алу Осы тараудың 3, 4 және 5 пункттерiнен басқаша көзделмеген жағдайда бiр келiсiм-шарттағы жобалық құны 300,000 АҚШ долларына дейiнгi тауарлар Халықаралық (еркiн сауда бойынша ) сатып алу негiзiнде Басшылықтың 3.5 және 3.6 пункттерiндегi ережелер бойынша жасалған келiсiм-шарттарға орай сатылып алынуы мүмкiн.
      3. Ұлттық (еркiн сауда бойынша) сатып алу
      (а) Осы тараудың 4 және 5 пункттерiнен басқаша көзделмеген жағдайда бiр келiсiм-шарттағы жобалық құны 100,000 АҚШ долларына дейiнгi тауарлар Ұлттық (еркiн сауда бойынша) сатып алу негiзiнде Басшылықтың 3.5 және 3.6 пункттерiндегi ережелер бойынша жасалған келiсiм-шарттарға орай сатылып алынуы мүмкiн.
      (b) Жалпы бағасы 30,000 АҚШ долларынан аспайтын автомобильдер Ұлттық (еркiн сауда бойынша) сатып алу негiзiнде Басшылықтың 3.5 және
3.6 пункттерiндегi ережелер бойынша жасалған келiсiм-шарттарға орай сатылып алынуы мүмкiн.
      4. Тiкелей жасалатын келiсiм-шарттар
      Осы тараудың 5 пунктiнен басқаша көзделмеген жағдайда өндiрушiнiң ерекше құқығына ие тауарлар Банктiң алдын-ала келiсуiмен Басшылықтың
3.7 пунктiндегi ережелер бойынша сатылып алынуы мүмкiн.
      5. Коммерциялық тәжiрибе
      Бiр келiсiм-шарттағы жобалық құны 20,000 АҚШ долларына тең тауарлар Банкке қолайлы саналған жағдайда әдеттегi коммерциялық тәжiрибеге сәйкес бәсеке бағамен сатылып алынуы мүмкiн, бiрақ мұндай жағдайда басқа да маңызды факторларға, мәселен жеткiзу мерзiмi, тауардың тиiмділігi мен сенiмдiлiгi, қосалқы бөлшектер және қамту мәселелерiне ерекше назар аударылуға тиiстi.

      D бөлiмi. Сатып алу жөнiндегi шешiмдердi Банктiң қарауы

      1. Сатып алуды жоспарлау Жоба мүдделерi бойынша сатып алу туралы ұсынылатын жоспар саудаға қатысу үшiн алдын-ала iрiктеуге шақыруды таратпастан немесе Басшылықтың 1-ші Қосымшасындағы ережелерге сәйкес бәйгелiк ұсыныстар берiлместен бұрын Банк тарапынан қарап-мақұлдау мақсатында Банкке табыс етiледi. Тауарлар сатып алу және жұмыс жасату Банк тарапынан мақұлданған Сатып алу жоспарына және осы 1-шi пункттегi ережелерге сәйкес жүргiзiледi.
      2. Алдын-ала қарау
      (а) Осы тараудың В. 1, С. 1 және С. 4 Бөлiмдерiне қатысты әрбiр келiсiм-шартқа Басшылықтың 1-шi Қосымшасындағы 2 және 3 пункттерiндегi тәртiп қолданылады.
      (b) Алғашқы үш Қосымша жобаларға қатысты әрбiр келiсiм-шартқа, сатып алу тәсілдерiнiң қандайлығына қарамастан, Басшылықтың 1-шi Қосымшасындағы 2 және 3 пункттерiндегi тәртiп қолданылады.
      3. Артын-ала қарау
      Осы бөлiмнiң 2-ші пунктiне сәйкес жасалмаған әрбiр келiсiм-шартқа Басшылықтың 1-шi Қосымшасындағы 4-шi пунктiндегі тәсiлдер қолданылады.

                    II Тарау. Кеңесшiлер жалдау

      А бөлiмi. Жалпы ереже
      Кеңесшiлер қызметiн сатып алу Банк тарапынан 1997 жылдың қаңтар айында жарияланып, 1997 жылдың қыркүйек айында қайта қаралған "Әлемдiк Банк Несиешiлерiне кеңесшiлер таңдау және жалдау" басылымының (бұдан былайғы жерде Кеңесшілер туралы басшылық) кiрiспесi мен II тарауындағы ережелерге, сондай-ақ осы тараудың төмендегi ережелерiне сәйкес жүргiзiледi.
      В бөлiмi. Сапа және баға негiзiндегi таңдау
      1. Осы тараудың С бөлiмiнен басқаша көзделмеген жағдайда Кеңесшiлер қызметiн сатып алу Кеңесшiлер туралы басшылықтың II тарауындағы, Басшылықтың 1-ші және 2-шi Қосымшаларындағы 3 пункттiң және кеңесшiлердi сапа және баға негiзiнде таңдау ережелерiнiң 3.13-3.18 пункттерiндегi тәртiпке сәйкес жүргiзiледi.
      2. Төмендегi ережелер кеңесшiлiк қызметтi осының алдындағы пунктке сәйкес берiлген келiсiм-шарттарға қолданылады. Жобаның В бөлiмiнде көрсетiлгенiндей, бiр келiсiм-шарттың жобалық құны 100,000 АҚШ долларына дейiнгi ақыл-кеңес қызметiмен қамтамасыз ететiндей кеңесшiлердiң қысқаша тiзiмi Кеңесшiлер туралы басшылықтың 2.07 пунктiне сәйкес толығымен ұлттық кеңесшiлерден тұруы мүмкiн.
      С бөлiмi. Кеңесшi таңдаудың басқа тәртiбi.
      1. Жекеше кеңесшiлер
      Кеңесшiлер туралы басшылықтың 5.1 пунктiнде көрсетiлген талаптарға сай келетiндей дәрежедегi кеңесшiлер қызметi Кеңесшiлер туралы басшылықтың 5.1 - 5.3 пункттерiндегi ережелерге сәйкес жеке кеңесшiлерге берiлген келiсiм-шарттар негiзiнде сатылып алынады.
      2. Бәйгесiз таңдау
      Кеңесшiлер туралы басшылықтың 3.9 пунктiндегi талаптарға сай дәрежедегi кеңесшiлер қызметi Банктiң алдын-ала келiсуi бойынша Кеңесшiлер туралы басшылықтың 3.8 - 3.11 пункттерiндегі ережелерге сәйкес сатылып алынуы мүмкiн.
      D бөлiмi. Кеңесшi таңдауды Банктiң қарау тәртiбi.
      1. Таңдауды жоспарлау
      Кеңесшiлерге ұсыныс әзiрлеу жөнiнде сұрау таратпас бұрын Жоба мүдделерi үшiн Кеңесшiлер таңдаудың ұсынылатын жоспары Кеңесшiлер туралы басшылықтың 1-ші Қосымшасындағы 1-ші пункттегi ережелерге сәйкес қарап-мақұлдау мақсатында Банкке табыс етiледi. Кеңесшiлер қызметiнiң баршасы Банк мақұлдаған таңдау жоспарына және жоғарыда көрсетiлген 1-ші пункттегі ережелерге сәйкес жүргiзiлуi тиiс.
      2. Алдын-ала қарау
      (а) Кеңес беру фирмасымен жасасылған жобалық құны 200,000 АҚШ долларына тең және одан жоғары әр келiсiм-шарт үшiн Кеңесшiлер туралы басшылықтың 1-ші Қосымшасындағы 1.2 және 5-ші пункттерiнде (2 (а) пунктiнiң үшiншi тармақшасын есептемегендегi) мазмұндалған тәртiп қолданылады.
      (b) Кеңес беру фирмасымен жасасылған жобалық құны 100,000 АҚШ долларына тең және одан жоғары, бiрақ 200,000 АҚШ долларынан аспайтын әр келiсiм-шарт үшiн Кеңесшiлер туралы басшылықтың 1-ші Қосымшасындағы 1.2 және 5-ші пункттерiнде (2 (а) пунктiнiң екiншi тармақшасын есептемегендегi) мазмұндалған тәртiп қолданылады.
      (с) Жеке кеңесшiмен жасасылған жобалық құны 25,000 АҚШ долларына

тең және одан жоғары әр келiсiм-шарт бойынша кеңесшiлердiң кәсiби 
шеберлiгi, тәжiрибесi, сондай-ақ жалға алудың техникалық тапсырмасы 
мен шарттары жөнiндегi сипаттама алдын-ала қарап, мақұлдау мақсатында 
Банкке ұсынылады. 
   3. Артын-ала қарау
   Осы бөлiмнiң 2-ші пунктiне сәйкес жасалмаған әрбiр келiсiм-шартқа 
Кеңесшiлер туралы басшылықтың 1-ші Қосымшасындағы 4-ші пунктiнде
мазмұндалған тәртiп қолданылады.
   
             5 Қосымша
           Iске асыру Бағдарламасы
              А Бөлiмi
            Жалпы ережелер
   
   1. Несие алушы Жобаның А, С және D бөлiмдерiн ЖОБ көмегiмен 
АШМ арқылы орындайды.


      2. Несие алушы қажеттi мөлшерде қызметкерлермен толықтырылған және Банк үшiн қолайлы деп табылған жағдайдағы мекен-жайы, жұмысы, өкiлеттiгi бар ЖОБ қызметiн қамтамасыз етедi.
      3. Несие алушы Жоба аяқталғанша 1998 жылдан бастап жыл сайын 30 қазанға дейiн ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының қайта құрылуына қатысты есеп айырысу мерзiмiне қаратылған техникалық көмек, оқыту-үйрету жөнiндегi мұқтаждықтар және басқа да мақсатты көрсеткiштер таңбаланған жылдық жұмыс бағдарламасының ЖОБ тарапынан уақытында әзiрленiп, Банктiң қарауына әрi бекiтуiне ұсынылуын қамтамасыз етедi.
      4. Несие алушы 1998 жылдың 31 желтоқсанына дейiн Банкпен келiсiлген жоспар бойынша ЖОБ, ААКО және ҚҚМ қызметкерлерiн Қоршаған орта және табиғи қорлар Министрлiгi арқылы экология мәселелерi бойынша оқытып шығаруды қамтамасыз етедi.
      5. (а) Несие алушы қажеттi мөлшерде қызметкерлермен толықтырылған және Банк үшiн қолайлы деп табылған жағдайдағы мекен-жайы, жұмысы, өкiлеттiгi бар ААКО қызметiн қамтамасыз етедi.
      (b) ААКО мiндетiне басқалармен қатар ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына қайта құрылуына қатысты көмек көрсету және Жоба шеңберiнде несие алуға ұсыныс түсiрген ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының осы Қосымшаның С бөлiмiнде мазмұндалған таңдау сынағына сәйкестiгiн қамтамасыз ету жатады.
      (с) ААКО: (i) 1999 жылдың 30 сәуiрiне дейiн ауыл шаруашылығы кәсiпорындарына шығындарды толтыру есебiнен кеңесшiлiк қызмет көрсету жоспарын әзiрлеп, оны Банкпен бiрге талқылайды және (ii) кейiнiрек осы жоспарды, егер Банк тарапынан жасалған ескертпелер болса,соларды ескере отырып жүзеге асырады.
      6. Несие алушы 1999 жылдың 30 сәуiрiне дейiн Банкке қолайлы деп табылған деңгейдегi техникалық тапсырма бойынша Банкке қолайлы деп табылған деңгейдегi жұмысы мен өкiлеттiгi бар Кеңес беру орталықтарын ұйымдастырады және оның әрi қарай өмiр сүруiн қамтамасыз етедi.
      7. Несие алушы коммерциялық несиелендiру саясатын қабылдайды және осы мақсатта бюджеттiк қордан ауыл шаруашылығы саласындағы несиенi проценттiк қойылым арқылы қаржыландырудың кең таралған тәжiрибесiн бiрте-бiрте тоқтатады.
      Осы мақсатта Несие алушы 2000 жылдың 1 қаңтарына дейiн ауыл шаруашылығы саласындағы несиенi бюджеттiк қордан қаржыландыруды, бұған дейiн Банкпен келiсiлген және талқыланған жағдайлардан басқасын, мүлде тоқтатады.
      8. Несие алушы:
      (а) өзiне Жобаның орындалуын тұрақты түрде бақылап, баға беруге мүмкiндiк жасайтын тиiстi дәрежедегi тәртiп пен саясатты қамтамасыз етедi және оның мақсаттарына Банкке қолайлы дәрежедегi көрсеткiштер <*> арқылы жетiп отырады.
      <*> - Жобаны орындау көрсеткiштерi Қосымша хатта мазмұндалады
      (b) Банкке қолайлы дәрежедегi техникалық тапсырма бойынша мөлшермен 2000 жылдың 15 ақпанына дейiн Банкке есеп әзiрлеп тапсырады. Бұл есепте осы тараудың (а) пунктiне сәйкес атқарылған жұмыстар қорытындыланады және есеп берiлiп отырған мезгiл iшiнде Жобаның орындалу барысына, мониторингке баға берiлiп, осы күннен арғы мерзiмде Жобаны орындаудың, оның мақсат-мұраттарына жетудiң тиiмдi жолдары мен осы бағытта белгiленген шаралар көрсетiледi; және
      (с) 2000 жылдың 15 наурызына дейiн немесе Банк талап еткен бұдан арғы мерзiмде осы пункттiң (b) тармақшасында көрсетiлген есептi Банкпен бiрге қарайды және бұдан кейiн жаңағы есептегi қорытындылар мен ұсыныстар, әрi Банктiң осы мәселе жөнiндегi пiкiрi негiзiнде Жобаны үлгiлi аяқтауды, оның мақсат-мұраттарына жетудi қамтамасыз ететiн барлық шараларды қолданады.

                            В Бөлiмi
                     Қатысушы қаржылық мекемелер

      1. Несие алушы Жобаның В бөлiмiн 2-ші пунктке сәйкес Жобаға қатыстыру үшiн таңдалып алынған ҚҚМ арқылы орындайды.
      2. Несие алушы Банкпен ақылдаса отырып Жобаның В бөлiмiн орындауға қатысатын қаржылық мекемелердi таңдап алудың Банкпен келiсiлген сынақтары негiзiнде iрiктейдi. Олар мынаны қамтиды:
      (а) Қаржылық мекеменiң iс үстiндегi банктiк лицензиясы;
      (b) Қаржылық мекеменiң банк ережелерi мен заңдарын толық орындайтыны, алдын-ала сақтану нормативтерiне сай капитал қорының жеткiлiктi екендiгi, бiр несие алушыға және iшкi несие алушыларға шектеулi жағдайы туралы, сондай-ақ банктiң валюталық позициясының ашықтығы жайында Қазақстанның Ұлттық Банкi тарапынан куәландырылған анықтама;
      (с) Бухгалтерлiк есептiң Халықаралық стандарттарына сай әзiрленген шоттар мен қаржылық есептер;
      (d) Қаржылық мекеменiң Халықаралық дәрежеде танылған аудиторлық фирма тарапынан Халықаралық аудит стандарттарына сай жүргiзiлген, әрi портфельдiк талдауды қамтыған аудитi жайындағы тиiстi есебi;
      (е) Қаржылық мекеменiң ауыл қажеткерлерiн қамтитын жеткiлiктi дәрежедегi тармақтары;
      (f) Қаржылық мекеменiң жалпы саясатты талдайтын және қаржылық мекеменiң iс-әрекеттерiне бақылау жүргiзетiн қанағаттанарлық дәрежедегi басшылық буыны;
      (g) Қаржылық мекеменiң ауыл шаруашылығы саласындағы қажеткерлердi несиелендiруге ниет бiлдiруi және бұл жөнiндегi iс тәжiрибесi;
      (h) Қаржылық мекеменiң Банкке тиiмдi дәрежедегi iшкi әкiмшiлiк, қаржылық-әрекеттiк жүйелерi және жұмыс тәсiлдерi; әрi
      (i) Қаржылық мекеменiң ұйымдық-кадрлық мүмкiншiлiктер құру бағдарламасына қатысуға әзiрлiгi.
      3. (а) Несие алушы Жобаның В бөлiмiндегi мақсаттар үшiн Кестедегi (3) Категорияға бөлiнген Несие қорын осы Келiсiмнiң 1-ші Қосымшасындағы 1-шi пунктке сәйкес ҚҚМ тарапынан қосымша несие жөнiндегi келiсiмдерге орай қатысушы қаржылық мекемелердiң әрқайсысымен Банк қуаттаған шарттар бойынша жасалатын келiсiмдерге байланысты қайта несиелендiредi. Банкпен басқаша келiсiлмеген жағдайда мұндай шарттар төмендегiнi қамтиды:
      (i) Қосымша қаржы сомасы әр ҚҚМ үшiн доллармен немесе теңгемен берiледi;
      (іі) Қосымша қаржының негiзгi сомасы ҚҚМ тарапынан Несие алушыға доллармен немесе оған тең мөлшердегi теңгемен бiркелкi жартыжылдық үлеспен үш жылдық жеңiлдiк мерзiмiн қоса есептегенде онбес жыл iшiнде өтелуi тиiс;
      (iii) Қосымша қаржының өтелмеген қалдығы бойынша проценттiк қойылым Банкке тиiмдi жағдайда алынады және былайша белгiленедi:
      (а) доллар негiзiндегi Қосымша қаржының проценттiк қойылымы осы Келiсiмнiң 2.05 тарауына сәйкес анықталатын үстем процент негiзiнде белгiленедi және мұның үстiне Несие алушыға компенсация үшiн Несие алушы тарапынан Банкпен келiсе отырып тағайындалатын маржа қосылады; (1) Несиеге байланысты төленуге жататын мiндеттеме ақысы және (2) Қосымша қаржыға байланысты кредиттiк тәуекел; және (b) теңге негiзiндегi Қосымша қаржының проценттiк қойылымы доллар негiзiндегi Қосымша қаржы үшiн қолданылатын осындай факторларды ескере отырып Банкке тиiмдi жағдайдағы тәсiлдер бойынша анықталады.
      (b) Несие алушы Қосымша қаржы жөнiндегi Келiсiмдер шеңберiндегi өз құқықтарын Несие алушы мен Банктiң мүдделерiн қамтамасыз ету және Жобаның мұраттарына жету үшiн пайдаланады, және Банкпен басқаша келiсiлмеген жағдайда Несие алушы Қосымша қаржы жөнiндегi Келiсiмдерден немесе оның кез-келген ережелерiнен бастартуға, өзгертуге, бұзуға болмаса басқа бiреуге беруге тиiстi емес.
      4. (а) Несие алушының Несие қорынан ҚҚМ тарапына бөлетiн ең көп дегендегi қаржының мөлшерi кез-келген мерзiм бойынша Қосымша қаржы жөнiндегi Келiсiмдерде Несие алушының Банкке тиiмдi жағдайда ұстанған саясатына сәйкес Қосымша қаржының заңды түрде төленген тұтас сомасына қойылған нақты процентке сай келетiн сомамен шектелiп отырады; солай бола тұрса да нақты ҚҚМ тарапына Қосымша қаржының заңды түрде төленген тұтас сомасының процентi ешқашанда алғашқы 12 айда 100%-тен, бұдан соң 80%-тен аспауы тиiс.
      (b) Осы пункттегi мақсаттар үшiн:
      (i) "Қосымша қаржының заңды түрдегi төлемдерi" дегенiмiз Қосымша қаржы шеңберiнде Қосымша қаржы жөнiндегi Келiсiмдерде айтылған кредиттік механизмге сәйкес ҚҚМ тарапынан пайдалануға болатын (немесе пайдаланылған) Бенефициар тарапына төленген кез-келген заңды түрдегi төлемдер;
      (іі) Нақты ҚҚМ тарапынан белгiлi бiр уақыт аралығында пайдаланылған "Қосымша қаржының заңды түрдегi тұтастай төлемдерi" дегенiмiз - белгiлi бiр уақыт аралығында ҚҚМ тарапынан барлық Бенефициарларға заңды түрде төленген қаржы; және
      (ііі) "Алғашқы 12 ай" дегенiмiз - нақты ҚҚМ тарапынан Қосымша қаржы жөнiндегi Келiсiм жасалғаннан кейiнгi он екi айлық мерзiмдi бiлдiредi.

                             С Бөлiмi
                Ауылдық кәсiпорындар және Қосымша жобалар

      1. Несие алушы Банкпен кеңесе отырып ауылдық кәсiпорындар мен Қосымша жобаларды таңдап алудың Банкпен келiсiлген сынақтары негiзiнде iрiктейдi. Олар мынаны қамтиды:
      1.1. Ауылдық кәсiпорын: Қосымша несиеге қол жеткiзу құқына ие болу үшiн ауылдық кәсiпорындар: (а) 100 процент жекеменшікке жатуы тиiс және отбасылық шаруашылық немесе iс үстiндегi заң мен қаулылар негiзiнде заңды тұлға (акционерлiк қоғам, өндiрiстiк кооператив немесе серiктiк) ретiнде танылуы тиiс; (b) ашық және құжаттармен толық бекiтiлген жарналық құрылымы болуы тиiс, яғни (заңды тұлғаның (акционерлiк қоғамның, өндiрiстiк кооперативтiң немесе серiктiктiң) үлестерi шаруашылық басшылары тарапынан жұмыскерлер мен зейнеткерлерге берiлуi шарт және мұндай берудiң егжей-тегжейi жалға беру немесе сату жөнiндегi ресми келiсiм-шарт арқылы құжаттар негiзiнде толықтай бекiтiлуi тиiс); және (с) қайта құрылудан өткен немесе өту үстiнде болуы тиiс, сонымен қатар өзiнiң бизнес-жоспарында коммерциялық өмiршеңдiгi мен қаржылық қауқарын дәлелдеп, несиенi қайтаратын қабiлетiн паш етуi тиiс.
      (b) Қосымша жобалар: Қаржыландыруға жататын қосымша жобалар мынаны қамтиды: (а) егiн шаруашылығы және ауылшаруашылық өнiмдерiн өңдеу, Жоба шеңберiнде Қосымша несиеге қол жеткiзу құқына ие болған ауылдық кәсiпорындарға байланысты басқа да аграрлық iс-әрекеттер; және (b) ауылдық кәсiпорындар тарапынан қосымша жоба құны есебiне қалпына келтiру немесе жетiлдiру мақсатында кемiнде 10 процент, болмаса iс-әрекеттi жаңа бағдарда дамыту жолында кемiнде 25 процент мөлшерiнде ақшадай немесе өнiм арқылы үлес қосу; (с) ауылдық кәсiпорынның жалпы қарызы негiзiнде есептелетiн Қосымша несие мерзiмi барысында қарызды игерудiң 1,3 көрсеткiшiне ие болғаны жөнiндегi куәлiк.
      2. Несие алушы Жобаның В бөлiмiндегi мақсаттар үшiн ауылдық кәсiпорындарды Қосымша қаржы жөнiндегi Келiсiмдер шеңберiне сәйкес ҚҚМ тарапынан қосымша несие жөнiндегi келiсiмдерге орай ауылдық кәсiпорындармен Банк қуаттаған шарттар бойынша жасалатын келiсiмдерге байланысты, D бөлiмiнде көрсетiлген немесе ескертiлген шарттарды кiрiстiре отырып қайта несиелендiредi.
      3. Несие алушы ҚҚМ өз құқықтарын әрбiр қосымша жоба бойынша: (i) Банк пен Несие алушының мүдделерiн қорғауға; (іі) қайта несиелендiру және қосымша несиелер жөнiндегi Келiсiмде белгiленген өз мiндеттемелерiн орындауға; (ііі) Жоба мұраттарына жетуге пайдалануын қамтамасыз етедi.
                 D бөлiмi          Бекiту тәртiбi, Қосымша несиелердiң шарттары мен мерзiмi

      1. Шарттар:
      (а) Қосымша несиелер әрбiр ауылдық кәсiпорындарға доллармен немесе теңгемен берiледi;
      (b) Қосымша қаржының негiзгi сомасы ауылдық кәсiпорындар тарапынан ҚҚМ тарапына доллармен немесе оған тең мөлшердегi теңгемен бiркелкi жартыжылдық үлеспен үш жылдан аспайтын жеңiлдiк мерзiмiн қоса есептегенде он екi жыл iшiнде өтелуi тиiс;
      (с) Проценттік қойылым әрбiр Қосымша қаржының өтелмеген негiзгi сомасы бойынша осы Келiсiмнiң осы Қосымшасындағы В бөлiмiнiң 3 (а) (ііі) пунктiне сәйкес анықталатын үстем процент негiзiнде белгiленедi және мұның үстiне Қосымша қаржы босатқан ҚҚМ тарапынан тағайындалатын нарық негiзiндегi спрэд қосылады. Мұның үстiне теңге негiзiндегi Қосымша қаржы тарапынан нарық негiзiнде өзгерiп тұратын валюта курсы үшiн қосымша алынады.
      (d) Әр қосымша несие алушыға шаққанда берiлетiн бүкiл Қосымша қаржы көлемi 500 000 АҚШ долларынан аспауы тиiс, алайда Банк тарапынан әрбiр нақты жайтты ескере отырып ерекше жағдайда тағайындалатын әрбiр Қосымша қаржы көлемi (жалпы алғанда 5 000 000 АҚШ долларына тең болатындай шектеу жағдайында) 750 000 АҚШ долларына жетуi мүмкiн.
      2. Қосымша жоба мақсатында жұмсалатын тауарлар мен қызмет көлемi төмендегiдей жағдайларда Несие қорынан қаржыландыруға жатпайды:
      (а) Егер осы Қосымша жоба бойынша берiлуге тиiстi Қосымша қаржы Банк тарапынан қолдау таппаса және мұндай шығындар осы Қосымшадағы В бөлiмiнiң 3 (а) пунктiне сәйкес берiлетiн алдын-ала талап пен ақпараттар түспестен 90 күн бұрын жұмсалып кетсе; және
      (b) Егер осы Қосымша жоба бойынша берiлуге тиiстi Қосымша қаржы шектеусiз болып, осы жөнiнде Банк Несие қорынан қаржы түсiрiп алуға рұқсат берген болса және мұндай шығындар осы Қосымшадағы В бөлiмiнiң 3 (b) пунктiне сәйкес осы шектеусіз Қосымша қаржыға қатысты берiлетiн алдын-ала талап пен ақпараттар түспестен 90 күн бұрын жұмсалып кетсе, бiрақ осы Келiсiмнiң мақсаттары үшiн шектеусiз Несие көлемi Қосымша жобаға қатысты Несие қорынан қаржыландырылатын Қосымша Несие ретiнде (i) 350 000 АҚШ долларынан аспауы тиiс, әрi мұның iшiнде Несие қорынан қаржыландырылуға тиiстi немесе қаржыландырылуға ұсынылған өтелмеген сомамен қатар Банк пен Несие алушы арасында осы Келiсiм жасалғанға дейiнгi басқа келiсiмдерге қатысты қаржыдан осы Қосымша жоба мүдделерi үшiн тауарлар мен қызмет көлемiне тiкелей жұмсалған сома да кiредi; немесе (ii) Несие қорынан қаржыландырылуға тиiстi немесе қаржыландырылуға ұсынылған барлық шектеусiз Қосымша Несиелердi қосқанда 500 000 АҚШ долларынан аспауы тиiс, соның өзiнде осы көрсетiлген сомалар Банктiң шешiмiмен ауық-ауық өзгерiп тұруы ықтимал.
      3. (а) Қосымша Несиелердi беру кезiнде (шектеусiз қосымша несиелердi қоспағанда) Несие алушы Банктiң мақұлдауы мақсатында Банк ұнатқан қалыпта жасалған алдын-ала талап ұсынады, оған: (i) Ауылдық кәсiпорынның сипаттамасы, Қосымша жобаға эксперттiк баға беру қорытындысы, оның iшiнде Несие қорынан қаржыландырылуға тиiстi шығындардың сипаттамасы және қоршаған ортаның экология жөнiндегi басшылық негiзiнде Банкке тиiмдi деп табылатындай дәрежедегi жағдайы турасында берiлген баға; (ii) Қосымша жобаға қатысты ұсынылған шарттар мен мерзiм, оның iшiнде өтем кестесi; және (ііі) Банктiң негiздi сұрауларына сәйкес басқа да кез-келген ақпарат.
      (b) Несие алушының Несие қорынан шектеусiз қосымша несиелер бойынша қаржы түсiрiп алуға рұқсат сұраған әрбiр талабында (i) Ауылдық кәсiпорын мен Қосымша жобаның сипаттамасы, оның iшiнде Несие қорынан қаржыландырылуға ұсынылған шығындардың сипаттамасы және (іі) Қосымша Несиеге қатысты ұсынылған шарттар мен мерзiм, оның iшiнде өтем кестесi көрсетiлуi тиiс.
      (с) Осы пункттiң (а) және (b) тармақшаларына сай жасалған алдын-ала сұраулар мен талаптар Банкке 2001 жылдың 30 маусымына дейiнгi толық мерзiм iшiнде тапсырылуы тиiс.
      4. Қосымша Несиелер Несие алушыға Ауылдық кәсiпорынмен жасасылған жазбаша келiсiм-шарт немесе басқа да құқықтық әрекеттер арқылы Банк пен Несие алушының мүдделерiн қорғауға мүмкiндiк беретiн шарттарға сәйкес босатылады, оның iшiнде Қосымша Несиеге қатысты мынадай құқықтар қамтылған:
      (а) Ауылдық кәсiпорыннан Қосымша жобаны тиiстi дәрежедегi ыждағаттылықпен әрi тиiмділікпен және тиiстi дәрежедегi техникалық, қаржылық, басқарушылық, және экологиялық нормалар мен ережелерге сай жүргiзулi және тиiстi есеп-қисапқа мұқият болуды талап ету;
      (b) (i) Қосымша Несие қорынан қаржыландырылатын тауарлар мен кеңес беру қызметi осы Келiсiмнiң 4-ші Қосымшасындағы ережелерге сай алынуын; және (іі) мұндай қызметтер тек қана Қосымша жобаны орындауға пайдаланылуын талап ету;
      (с) Өз бетiмен немесе Банктiң талабы бойынша Банк өкілдерiн қатыстыру арқылы Қосымша жобаға қатыстырылған кәсiпорындарға тiкелей тексерулер жүргiзу, сонымен қатар олардың iс-әрекеттерi мен тиiстi есеп-қисабына қатысты құжаттарды тексеру;
      (d) (i) Ауылдық кәсiпорынның қамсыздандыру келiсiм шартын қамсыздандыру жөнiндегi сенiмдi компаниялармен iс жүзiндегi тәжiрибеде жеткiлiктi деп саналатын тәуекел деңгейi мен сома көлемiнде жасауын; және (іі) мұндай қамсыздандыру осының алдындағы пункт ережелерiн шектемейтiндей жағдайда Несие қорынан қаржыландырылатын тауарларды сатып алу, тасымалдау және пайдаланылатын жерге жеткiзiп орналастыру жолындағы бүкiл тәуекелдi қамтуын және осы бағытта ықтимал шығындарды Ауылдық кәсiпорынның мұндай тауарларды айырбастауға және жөндеуге еркiн қолдана алатын валюта арқылы жабылуын талап ету;
      (е) Жоғарыда айтылған мәселелерге және Ауылдық кәсiпорынның басқарылуы, iс-әрекетi және қаржылық жағдайы, сонымен қатар Қосымша жобадан түсетiн пайда турасында Банк, немесе Несие алушы тарапынан негiздi түрде сұрау салынған кез-келген ақпарат алу;
      (f) Ауылдық кәсiпорын тарапынан Несие алушымен жасалған келiсiм-шартта көзделген мiндеттемелерiн орындамайтындығы байқалған жағдайда оның Несие қорын пайдалану құқын тежеу немесе бiржола жою.

                            6 Қосымша
                           Арнайы шот

      1. Қосымшаның мақсаттары үшiн:
      (а) "заңға сәйкес категориялар" сөз тiркесi осы Келiсiмнiң 1-шi Қосымшасының 1-шi кестесiнде көрсетiлген (1)-(4) категорияларды мағыналайды;
      (b) "заңға сәйкес шығындар" сөз тiркесi осы Келiсiмнiң 1-шi Қосымшасындағы шарттарға сәйкес әлсiн-әлсiн заңға сәйкес категорияларға Несие қорынан қаржыландырылу арқылы Жобаны iске асыруға қажеттi тауарлар мен қызмет көлемiнiң ақылға сиымды баға негiзiндегi шығындарын мағыналайды, алайда осы Келiсiмнiң (5) Қосымшасының D бөлiмiндегi 2 (b) пунктiндегi ережелерге қарамастан шектеусiз Қосымша Несиелер тарапынан қаржыландырылатын шығындар төлемi жоғарыда көрсетiлген мақсаттарда Банктiң Несие қорынан қаржы түсiрiп алуды бекiткенiне дейiнгi Арнаулы шот арқылы жүргiзiлуi мүмкiн. Бiрақ мұндай шығындар тек қаржы түсiрiп алудың мұндай түрiнiң Банк тарапынан iле-шала бекiтiлген жағдайында ғана заңды деп саналады; және
      (а) "Бекiтiлген қаржы" сөз тiркесi осы Қосымшаның 3(а) пунктiне сәйкес Несие қорынан түсiрiлiп алынып, Арнаулы шотқа салынған 1 500 000 АҚШ долларына тең соманы мағыналайды, соның өзiнде Банк басқаша келiспеген жағдайда Бекiтiлген қаржы Жалпы шарттардың 5.02 тарауына сәйкес бүкiл өтелмеген арнайы мiндеттемелердiң Банк қабылдаған барлық сомасы 3 000 000 АҚШ долларына тең болғанға немесе одан асып кеткенге дейiн 1 000 000 АҚШ доллары мөлшерiмен шектеледi.
      2. Арнаулы шот арқылы қаржы төлеу осы Қосымшаның шарттарына орай тек қана заңға сәйкес шығындар үшiн жүргiзiледi.
      3. Арнаулы шоттың тағайындалған тәртiптерге сай ашылғаны жөнiнде Банкке қолайлы көлемде куәлiк берiлгеннен кейiн Бекiтiлген қаржыны түсiрiп алу және Арнаулы шотты толтыру мақсатында әрi қарай қаржы түсiрiп алу төмендегi тәртiп бойынша жүргiзiледi:
      (а) Несие алушы бекітілген қаржыны түсіріп алу үшiн Банкке жалпы сомасы немесе сомалары Бекiтiлген қаржыдан аспайтын депозит салымы жөнiнде сұрау немесе сұраулар салады. Осындай сұрау немесе сұраулар негiзiнде Банк Несие алушының атынан Несие қорынан қаржы түсiрiп алып, оны Несие алушы сұраған сома немесе сомалар мөлшерiнде Арнаулы шотқа депозит есебiнде салады.
      (b) (i) Арнаулы шотты толтыру үшiн Несие алушы Банкке Банктiң өзi белгiлеген мерзiмде Арнаулы шотқа қаржы аудару турасында сұрау салады.
      (іі) осы сұрауды алғанға дейiн немесе алған сәтте Несие алушы Банкке төлемдi немесе төлемдердi iске асыру мақсатында осы Қосымшаның 4-ші пунктiнде көрсетiлген құжатнамаларды және басқа да куәлiктердi тапсыру арқылы Арнаулы шотты толтыру жөнiнде өтiнiш бiлдiредi. Осындай әрбiр сұрау салу негiзiнде Банк Несие алушының атынан Несие шотындағы қаржыны Несие алушы сұраған мөлшерде есептен шығара отырып, жоғарыда аталған және басқа да құжаттар негiзiнде осы соманың Арнаулы шоттан тиiстi шығындарды өтеу мақсатында есептен шығарылғандығын куәландырады.
      Банктiң Несие шотынан көрсетiлген депозиттердi түсiруi заңды категориялар және тиiстi тең сомалардың шеңберiнде жүргiзiледi, әрi бұл тиiстi қаржылық және басқа да құжаттар арқылы бекiтiлуi тиiс.
      4. Несие алушының Арнаулы шот арқылы өткiзген әрбiр төлемi бойынша Несие алушы Банктiң сұрауында көрсетiлген мерзiм iшiнде Банкке осындай төлемнiң тек заң негiзiндегi шығындар үшiн жасалғандығы туралы құжатнамалар мен куәлiктердi тапсырып отырады.
      5. Осы Қосымшаның 3-шi пунктiндегi ережелерге қарамастан мынадай жағдайларда Банк Арнаулы шотқа қатысты әрi қарайғы депозит мәселесi жөнiндегi сұрауларға құлақ аспауы мүмкiн:
      (а) Егер Банк Несие алушының Несие шотынан қаржы түсiрiп алуды бұдан әрi қарайғы жерде осы Келiсiмнiң 2.02 тарауындағы (а) пунктiне және Жалпы шарттардың V бабына сәйкес жүргiзiп жатқанын қандайда бiр мезгiлде байқап қалғандай болса; немесе
      (b) Егер осы Қосымшаның 4.0I (b) (ii) тарауында сипатталғанындай Арнаулы шотқа қатысты есеп-қисап пен есеп берулер тарапында жүргiзiлген аудит жайындағы осы тарауда айтылғандарға сәйкес Банкке тапсырылуға тиiстi қандай да бiр қорытындылар Несие алушы тарапынан Банкке тапсырылмаған болса;
      (с) Егер Банк қандайда бiр мезгiлде Несие алушының Несие шотынан қаржы түсiрiп алу жөнiндегi құқықтарын Жалпы шарттардың 6.02 тарауына сәйкес жарым-жартылай тежейтiн немесе мүлде тоқтататын ниетi туралы Несие алушыны хабардар еткен жағдайда; немесе
      (d) Жоба жөнiндегi Жалпы шарттардың 5.02 тарауындағы ережелерге сәйкес несие қорындағы заңға сәйкес категорияларды қаржыландыруға лайықталған соманың Банк тарапынан бүкiл өтелмеген арнайы мiндеттемелер турасындағы сомаларды алып тастағаннан кейiнгi түсiрiлiп алынбаған көлемi Бекiтiлген қаржы сомасынан екi есе артып кеткен жағдайда. Бұдан кейiн несие қорындағы заңға сәйкес категорияларды қаржыландыруға лайықталған соманың түсiрiлiп алынуы Несие алушыға Банк тарапынан арнайы хабардар етiлген тәртiп бойынша жүргiзiледi. Қаржының әрi қарайғы жерде түсiрiлiп алынуы осы тәртiп хабардар етiлген күнi Арнаулы шоттағы депозитте қалған барлық соманың заңға сәйкес шығындарды өтеуге жұмсалатындығы жайында Банк тарапынан көз жеткiзiлгеннен кейiн Банкке тиiмдi деп табылған көлемде жүргiзiлетін болады.
      6. (а) Егер Банк қандайда бiр мезгiлде (i) Арнаулы шоттан жасалған кез-келген төлемдер осы Қосымшадағы 2-ші пунктке сәйкеспейтiн сомада немесе онда көрсетiлмеген шығындарға бағытталғанын анықтаған жағдайда немесе (ii) Банкке ұсынылған құжатнамалармен негiзделмеген жағдайда Несие алушы мұндай қосымша қуаттауды Банк тарапынан (А) хабардар етiлгеннен кейiн iле-шала Банктiң ықтимал сұрауына орай қамтамасыз етедi; немесе (В) заңға сәйкес категорияларға кiрмейтiн, болмаса жеткiлiктi дәрежеде қуатталмаған төлемдерге немесе солардың бөлiгiне тең соманы (Банктiң талабына сәйкес Банкке қайтарып бередi) немесе Арнаулы шотқа салады. Банк басқаша келiспеген жағдайда Несие алушы әрбiр нақты жағдайда мұндай қуаттауларды тапсырмайынша немесе айтылған қаржыны Арнаулы шотқа салмайынша, яки болмаса қаржыны орнына келтiрмейiнше Арнаулы шотқа Банк тарапынан ешқандай да қаржы салынбайды.
      (b) Егер Банк қандайда бiр мезгiлде Арнаулы шоттағы өтелмеген кез-келген соманың заңға сәйкес төлемдердi әрi қарай өтеуге қажетсiздiгiн тағайындаған жағдайда Несие алушы Банк тарапынан хабардар етiлгеннен кейiн iле-шала осындай өтелмеген соманы Банкке

қайтарып бередi. 
   (с) Несие алушы Банк тарапынан хабардар етiлгеннен кейiн Арнаулы
шоттағы депозитке салынған қаржыны Банкке толықтай немесе жарым-жартылай 
қайтарып бередi.
   (d) Банкке қайтарылып берiлген қаржы осы Қосымшадағы 6(а), (b)
және (с) пункттерiне сәйкес осы Келiсiмдегi ережелерге және Жалпы 
шарттарға орай әрi қарай түсiрiп алу немесе жою мақсатында Несие шотына 
құйылады.
   
   
   
   Оқығандар:
    Омарбекова А.
    Нарбаев Е. 
   
   
   


О ратификации Соглашения о займе (Проект постприватизационной поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахcтан и Международным Банком Реконструкции и Развития от 23 июня 1998 года

Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. № 261


   Ратифицировать Соглашение о займе (Проект постприватизационной 
поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным 
Банком Реконструкции и Развития от 23 июня 1998 года, заключенное в Округе 
Колумбия, Соединенные Штаты Америки.
     
   Президент
Республики Казахстан
   
              Соглашение о займе
    (Проект постприватизационной поддержки сельского хозяйства)
           между Республикой Казахстан и
      Международным Банком Реконструкции и Развития
             от 23 июня 1998 года 

                        Номер займа 4331 КZ
            


      Соглашение от 23 июня 1998 года между Республикой Казахстан (Заемщик) и Международным Банком Реконструкции и Развития (Банк).
      Принимая во внимание, что (А) Банк получил от Заемщика письмо от 4 мая 1998 г., в котором излагается программа мероприятий, цели и политика, направленные на обеспечение постприватизационной поддержки сельских предприятий (Программа) и заявляется о приверженности Заемщика выполнению Программы;
      (В) Заемщик запросил Банк поддержать выполнение Программы путем предоставления ряда займов в сумме до 85 000 000 в течение периода до десяти лет, которые будут использоваться Заемщиком на осуществление Программы;
      (С) Заемщик, убедившись в выполнимости и приоритетности Проекта, описанного в Приложении 2 к настоящему Соглашению, который формирует первый этап Программы, запросил у Банка содействовать в финансировании этого Проекта;
      (D) по соглашению (Соглашение о Британском гранте), которое предстоит заключить Заемщику и Британскому фонду Ноу-Хау (БФНХ), предусматривается, что БФНХ предоставит Заемщику грант в общей сумме 525 000 английских фунтов стерлингов (Британский грант) для содействия в финансировании (части) Проекта на условиях, изложенных в Соглашении о Британском гранте;
      (Е) по соглашению (Соглашение ЕС), которое предстоит заключить Заемщику и Европейскому Союзу (ЕС), предусматривается, что ЕС предоставит Заемщику грант в общей сумме 1 200 000 ЭКЮ, эквивалентной 1 300 000 долл. США (Грант ЕС) для содействия в финансировании (части) Проекта на условиях, изложенных в Соглашении ЕС; и
      принимая во внимание, что Банк согласился, на основании, в частности, вышеизложенного, предоставить Заемщику на поддержку первого этапа Программы Заем на условиях и на срок, предусмотренных в настоящем Соглашении;
      Настоящим стороны договариваются о следующем:

                               Статья I
                     Общие условия. Определения
      Раздел 1.01. "Общие условия, применимые к соглашениям об одновалютных займах и гарантиях" Банка от 30 мая 1995 года с поправками до 2 декабря 1997 г. (Общие условия) являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения:
      Раздел 1.02. Если из контекста не следует иного, некоторые термины, определяемые в Общих условиях, имеют те значения, которые соответствуют закрепленным в этих определениях, а дополнительные термины имеют следующие значения:
      (а) "КС" - Консультационные советы, ссылка на которые дается в пункте 6 Части А Приложения 5 к настоящему Соглашению;
      (b) "КВЗ" - Комитет по внешним заимствованиям Заемщика, созданный в составе Минфина;
      (с) "Безлимитный подзаем" - Подзаем, который согласно определению, квалифицируется как безлимитный Подзаем в соответствие с положениями пункта (2(b) части D Приложения 5 к настоящему Соглашению;
      (d) "МСХ" - министерство сельского хозяйства Заемщика и включает любого правопреемника или правопреемников;
      (е) "Минфин" - министерство финансов Заемщика и включает любого правопреемника или правопреемников;
      (f) "УФУ" или "Участвующие финансовые учреждения" - в собирательном значении являются финансовыми учреждениями, выбранными для участия в Проекте в соответствие с Частью В Приложения 5 к настоящему Соглашению; и "УФУ" или "Участвующее финансовое учреждение" в единственном числе означает любое из упомянутых учреждений;
      (g) "ОРП" - Отдел реализации проекта, созданный в составе МСХ для оказания помощи в выполнении Проекта;
      (h) "АПП" - аванс на подготовку проекта, предоставленный Банком Заемщику согласно обмену письмами от 2 декабря 1997 г. и 26 декабря 1997 г. между Заемщиком и Банком;
      (i) "СКЦ" - Сельские консультационные центры, созданные согласно Разделу 6.01 (а) настоящего Соглашения;
      (j) "Сельское предприятие" - в единственном числе означает предприятие, которому УФУ предлагает выделить или выделило Подзаем; и "Сельские предприятия" собирательно означают все указанные предприятия;
      (к) "Специальный счет" - счет, описанный в разделе 2.02 (Ь) настоящего Соглашения;
      (l) "Подзаем" - выделенный или предлагаемый УФУ кредит из средств Займа Сельским предприятиям на Подпроект;
      (m) "Подпроект" - конкретный проект развития, который будет выполняться Сельским предприятием с использованием средств Подзайма;
      (n) "Соглашения о подзаймах" - внутренние кредитные соглашения, которые будут заключаться между Заемщиком и УФУ согласно пункту 3 Части В Приложения 5 к настоящему Соглашению с учетом возможных, вносимых время от времени поправок, и такой термин включает все дополнительные приложения к Соглашениям о подзаймах; "Соглашение о подзайме" в единственном числе означает любое из указанных соглашений; "Подзаем" означает предлагаемый или предоставленный заем согласно условиям соответствующего Соглашения о подзайме;
      (о) "Тенге" - законная валюта Заемщика.

                               Статья II
                                 Заем
      Раздел 2.01. Банк согласен предоставить Заемщику сумму, равную пятнадцати миллионам долларов США (15 000 000 долл. США) на срок и условиях, изложенных или указанных в Соглашении о займе.
      Раздел 2.02. (а) В соответствии с положениями Приложения 1 к настоящему Соглашению сумма Займа может быть снята со Счета займа на: (i) сумму, уплаченную (или, если Банк согласится на то, подлежащую уплате) Заемщиком в связи с тем, что Сельское предприятие снимало средства Подзайма для приобретения по сходным ценам товаров и услуг, необходимых для Подпроекта, в отношении чего подается заявка о снятии средств со Счета займа; и (ii) произведенные расходы (или, если Банк согласится на то, которые будут произведены) в связи с приобретением по сходной цене необходимых для Проекта товаров и услуг, описанных в Приложении 2 к настоящему Соглашению и предусмотренных к финансированию из средств Займа.
      (b) Для целей Проекта Заемщик может открыть и вести специальный долларовый депозитный счет в банке, приемлемом для Банка, и на приемлемых для Банка условиях, включая адекватную защиту средств от контрпретензий, конфискации или их ареста. Вклады на Специальный счет и выплаты с этого счета осуществляются в соответствии с положениями Приложения 6 к настоящему Соглашению.
      (с) Незамедлительно после Даты вступления в силу Банк от лица Заемщика снимает со Счета займа и выплачивает себе сумму, необходимую для возмещения основной суммы Аванса на подготовку Проекта, снятую со счета и не погашенную на эту дату, а также для уплаты всех неуплаченных сборов по нему. После этого неснятый остаток утвержденной суммы Аванса на подготовку проекта аннулируется.
      Раздел 2.03. Датой Закрытия является 31 января 2002 года или такая более поздняя дата, которую устанавливает Банк. Банк незамедлительно уведомляет Заемщика о такой более поздней дате.
      Раздел 2.04. (а) Заемщик уплачивает Банку комиссию за обязательство по основной сумме Займа, время от время не выбранной со Счета, по ставке три четвертых одного процента (3/4 от 1%) годовых.
      Раздел 2.05. (а) Заемщик уплачивает процент по снятой и время от времени непогашенной основной сумме Займа по ставке, равной Базовой ставке ЛИБОР плюс суммарный спрэд ЛИБОР на каждый период начисления процента.
      (Ь) Для целей настоящего раздела:
      (i) "Период начисления процента" - начало периода начисления
           процентов с даты настоящего Соглашения, включая эту дату, но
           исключая первую, следующую за ней дату процентного платежа,
           и после начального периода, каждый период, начиная с Даты
           процентного платежа и включая ее, но исключая следующую
           за ней Дату процентного платежа.
      (ii) "Дата процентного платежа" - дата, указанная в Разделе 2.06 настоящего Соглашения.
      (iii) "Базовая ставка ЛИБОР" - ставка предложения на лондонском межбанковском рынке по шестимесячным депозитам в долларах, оцениваемая на первый день Периода начисления Процентов (или в случае начального Периода начисления оценивается на Дату процентного платежа либо в день такого Периода начисления процентов, либо на следующий день, предшествующий первому дню процентных начислений), которая обоснованно определяется Банком и выражается как процент годовых.
      (iv) "Суммарный спрэд ЛИБОР" - на каждый Период начисления процентов: (а) половина одного процента (1/2 от %); (b) минус (или плюс) средневзвешенная маржа для каждого Периода начисления процентов, ниже (или выше) Лондонской межбанковской ставки предложения или прочих ориентировочных ставок по шестимесячным депозитам в отношении непогашенных заемных средств Банка или частей заемных средств, выделенных Банком для финансирования одновалютных займов или частей займов, которые обоснованно определяются Банком и выражаются как процент годовых.
      (с) Банк незамедлительно уведомляет Заемщика о базовой ставке ЛИБОР и суммарном спрэде ЛИБОР, которые определяются на каждый период начисления процентов.
      (d) Если, ввиду изменения рыночной конъюктуры, которая влияет на определение процентных ставок, указанных в Разделе 2.05, Банк установит, что в интересах его заемщиков в целом и Банка, в частности, необходимо применять иную, отличную от указанной в Разделе 2.05 базу для определения процентных ставок по Займу, то Банк может изменить базу для определения процентных ставок по Займу, при уведомлении Заемщика не менее чем за шесть (6) месяцев о такой новой базе. Базовая ставка становится действующей по истечении периода уведомления, за исключением тех случаев, когда Заемщик уведомляет Банк в течение указанного периода о своем возражении, и в этом случае указанные изменения не должны применяться к Займу.
      Раздел 2.06 Процент и иные сборы подлежат уплате 15 июня и 15 декабря каждого года.
      Раздел 2.07. Заемщик погашает основную сумму Займа в соответствии с графиком погашения в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
                Статья III

Исполнение Проекта


      Раздел 3.01. (а) Заемщик заявляет о своей приверженности целям Проекта, изложенным в Приложении 2 к настоящему Соглашению, и с этой целью осуществляет Проект через МСХ с должной добросовестностью и эффективностью и в соответствии с надлежащей административной и финансовой практикой, и при необходимости незамедлительно предоставляет средства, помещения, услуги и другие ресурсы, требуемые для Проекта.
      (Ь) Без ограничений в отношении положений пункта (а) настоящего Раздела, и за исключением случаев, когда Банк и Заемщик договариваются об ином, Заемщик выполняет Проект в соответствии с Программой реализации, описанной в Приложении 5 к настоящему Соглашению;
      Раздел 3.02. Если иное не согласовано с Банком, закупка товаров и услуг консультантов, необходимых для Проекта и предусмотренных к финансированию из средств Займа, регулируется положениями Приложения 4 к настоящему Соглашению.
      Раздел 3.03. Для целей раздела 9.08 Общих условий и без ограничения его положений Заемщик:
      (а) подготовит на основе руководства, приемлемого для Банка, и представит Банку не позднее шести (6) месяцев после Заключительной даты или такой более поздней даты, которая может быть согласована между Банком и Заемщиком, план, предусматривающий обеспечение непрерывности выполнения целей Проекта; и
      (Ь) предоставит Банку обоснованную возможность обменяться мнениями по вышеуказанному плану с Заемщиком.
                Статья IV

Финансовые положения


      Раздел 4.01.(а) В соответствии с надлежащей практикой бухгалтерского учета Заемщик ведет или обеспечивает ведение учетных документов и счетов, адекватно отражающих операции, ресурсы и расходы по Проекту учреждений и ведомств, ответственных за выполнение Проекта или какой-либо его части.
      (Ь) Заемщик:
      (i) обеспечивает проведение аудиторских проверок учетных документов и счетов, упомянутых в пункте (а) настоящего Раздела, в том числе и по Специальному счету, за каждый финансовый год в соответствии с надлежащими принципами аудита, последовательно применяемыми независимыми аудиторами, приемлемыми для Банка;
      (ii) представляет в Банк по мере готовности, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года, отчет о такой аудиторской проверке, проведенной упомянутыми аудиторами, в таком объеме и с такими деталями, которые может обоснованно запросить Банк; и
      (iii) представляет Банку другую информацию, касающуюся указанных учетных документов, счетов и аудиторских проверок, которые время от времени может обоснованно запрашивать Банк.
      (с) По всем расходам, в отношении которых со Счета займа снимались средства на основании расходных ведомостей, Заемщик:
      (i) ведет или обеспечивает ведение, в соответствии с пунктом (а) настоящего Раздела, учетных документов и счетов, отражающих такие расходы;
      (ii) сохраняет в течение не менее одного года после того, как Банк получил аудиторский отчет за последний финансовый год, когда средства снимались со счета Займа или осуществлялись платежи со Специального счета, всю учетную документацию (контракты, платежные поручения, счета- фактуры, счета, квитанции и другие документы), подтверждающую такие расходы;
      (iii) предоставляет возможность представителям Банка проверять такую документацию; и
      (IV) обеспечивает включение таких учетных документов и счетов в ежегодную аудиторскую проверку, указанную в пункте (Ь) настоящего Раздела, и обеспечивает, чтобы отчет об аудите содержал отдельное заключение упомянутых аудиторов о том, могут ли представленные в течение такого финансового года расходные ведомости служить основанием для указанных снятий средств с учетом процедур и методов внутреннего контроля, применявшихся при их подготовке.
                Статья V

Санкции Банка


      Раздел 5.01. В соответствии с разделом 6.02 (1) Общих условий, оговариваются следующие дополнительные события:
      (а) Возникла ситуация, делающая невозможным выполнение Программы или какой-то значительной ее части.
      (Ь) Британский грант или Грант ЕС не вступили в силу до 31 августа 1998 г. или такой более поздней даты или дат, с которыми может согласиться Банк; тем не менее, положения этого пункта не применяются, если к удовлетворению Банка Заемщик докажет, что у него имеются достаточные средства для Проекта из других источников на условиях, не противоречащих обязательствам Заемщика по настоящему Соглашению.
      (с)(i) Согласно подпункту (ii) настоящего пункта:
      (А) право Заемщика снимать средства Британского гранта или Гранта ЕС или любого другого гранта или займа, предоставленного Заемщику для финансирования Проекта, приостановлено, аннулировано или прекращено полностью или частично согласно условиям соответствующего соглашения, или
      (В) наступил срок погашения и платежа до согласованного срока погашения этих средств.
      (ii) Положения подпункта (i) настоящего пункта не применяются, если Заемщик докажет к удовлетворению Банка, что (А) такое приостановление, аннулирование, прекращение или досрочное погашение не вызваны неспособностью Заемщика выполнять свои обязательства по такому Соглашению; и (В) у Заемщика имеются достаточные средства для Проекта из других источников, не противоречащих обязательствам Заемщика по настоящему Соглашению.
      Раздел 5.02. В соответствии с разделом 7.01 (к) Общих условий оговаривается следующее дополнительное событие, а именно, произойдет событие, предусмотренное в пункте (с)(i)(В) Раздела 5.01 настоящего Соглашения при соблюдении оговорки пункта (с)(ii) этого Раздела.
                 Статья VI                Дата вступления в силу. Прекращение действия

      Раздел 6.01. Следующие события устанавливаются как дополнительные условия вступления в силу настоящего Соглашения о Займе в контексте раздела
12.01 (с) Общих условий:
      (а) в соответствии с применимым законом или законодательным актом в законном порядке созданы и зарегистрированы СКЦ.
      (Ь) Заключено хотя бы одно Соглашение о подзайме с УФУ.
      (с) Закон о регистрации залога движимого имущества, приемлемый для Банка, обнародован Парламентом Заемщика.
      (d) Заемщик назначил аудитора, приемлемого для Банка, для проведения аудита счетов согласно Статье IV настоящего Соглашения.
      Раздел 6.02. Следующие события, которые необходимо отразить в заключении или заключениях, представляемых Банку, устанавливается как дополнительные в контексте раздела 12.02 (с) Общих условий:
      (а) В соответствии с действующим законодательством или законодательным актом Заемщика организованы и зарегистрированы СКЦ.
      (Ь) Соглашение о подзайме, указанное в Разделе 6.01 (Ь) настоящего Соглашения, должным образом утверждено или ратифицировано, и подписано от лица Заемщика и УФУ и формально вручено, и согласно его условиям является юридически обязательным для обеих сторон.
      Раздел 6.03. Настоящим устанавливается срок в шестьдесят (60) дней с

даты подписания настоящего Соглашения для целей раздела 12.04 Общих условий. 

               Статья VII
          Представители Заемщика; адреса

   Раздел 7.01. Министр финансов Заемщика, ответственный в это время за 
финансы, определяется в качестве представителя Заемщика для целей раздела 
11.03 Общих условий.
   Раздел 7.02. Для целей раздела 11.01 Общих условий определяются 
следующие адреса:
   Для Заемщика:
Министерство финансов
473000 Республика Казахстан
Акмола, Площадь Республики 60,
Телекс: 264126

   Для Банка:
Iпtеrnаtiоnа1 Вапк fог
Rесоnstruсtiоn аnd Development
1818 H Strееt, N,W.
Wаshingtоn. D.С. 20433
United States of Amerika
Телеграф:              Телекс:
IМВАFRАD              248423 (МСL)
Wаshingtоn, D.С.          64145 (МСL)

   В удостоверение чего Стороны, действуя через своих должным образом
уполномоченных представителей, подписали настоящее Соглашение в округе 
Колумбия, Соединенные Штаты Америки, в день и год, указанные выше.
   За Республику Казахстан 
   
   За Международный Банк
   Реконструкции и Развития 
   
              Приложение 1
          Снятие средств Займа со счета

   1. В таблице ниже определяются категории расходов, подлежащие 
финансированию из средств Займа, выделенные суммы Займа по каждой 
Категории и процентная доля расходов, подлежащая финансированию из 
средств Займа по каждой Категории:
   Категория    Выделенная сумма Займа (в Доля расходов, подлежащая
           долларовом эквиваленте)  финансированию (в %)
(1) Консультационные 
услуги и обучение      1 190 000        100%
(2) Товары (включая 2      20 000      100% иностранных расходов,
  автомобиля)                 100% местных расходов
                         (франко-завод) и 85%
                         местных расходов на другие
                         товары, приобретенные на
                         месте.
(3) Подзаймы        12 290 000    100% в первые 12 месяцев; 
                       80% впоследствии
(4) Операционные расходы    360 000    100% до 31 декабря 1999г;
                       80% до 31 декабря 2000 г.;
                       и 60 % впоследствии;
(5) Рефинансирование
Аванса на подготовку проекта  853 000    Суммы определяются
                       согласно Разделу 2.02 (с)
                       Соглашения
(6) Нераспределенная сумма   287 000

  Итого          15 000 000

   2. Для целей настоящего Приложения:


      а) термин "иностранные расходы" означает расходы в валюте любой страны, за исключением страны Заемщика, на товары или услуги, поставляемые с территории любой страны, кроме страны Заемщика; и
      b) термин "местные расходы" означает расходы в валюте Заемщика или на товары или услуги, поставляемые с территории Заемщика;
      с) термин "операционные расходы" означает дополнительные расходы КВЗ, СКЦ и ОРП в связи с реализацией Проекта, управлением, мониторингом и контролем, включая оборудование для офиса и канцелярские товары, аренду, содержание, связь, эксплуатацию автотранспорта, командировки и проезд, аудит счетов Проекта, но исключая зарплату должностных лиц Заемщика; и
      d) термин "первые двенадцать месяцев" имеет то же значение, что и зафиксированное в пункте 4 (b)(iii) Части В Приложения 5 к настоящему Соглашению.
      3. Независимо от положений пункта 1 выше средства не снимаются:
      (а) в счет платежей по расходам, совершенным до даты настоящего Соглашения, исключая случаи, когда средства в общей сумме не более 1, 500 000 в эквиваленте долларов США могут сниматься со счета согласно подпунктам 3 (b) и (c) в отношении Категории 3, указанной в таблице в пункте 1 настоящего Приложения, в счет платежей по расходам, совершенным до этой даты, но после 1 марта 1998 г;
      (b) в счет платежей по Подзайму, в отношении которого Заемщик направил заявку на снятие средств, если Банк не получил удовлетворительных для него свидетельств, что от лица Заемщика с УФУ заключено Соглашение о займе, приемлемое для Банка;
      (c) в отношении Подзайма, если Подзаем не предоставлен в соответствие с порядком и на условиях, указанных или упомянутых в Приложении 5 к настоящему Соглашению.
      4. Банк может запросить, чтобы средства со Счета займа снимались на основании расчетных ведомостей для оплаты расходов за товары по контрактам на сумму до 300 000 в долларовом эквиваленте за каждый контракт, услуги по контрактам на сумму 100 000 в долларовом эквиваленте за каждый контракт с консультационной фирмой и до 25000 в долларовом эквиваленте с индивидуальными консультантами в соответствии с такими условиями, о которых Банк конкретно уведомит Заемщика.

                          Приложение 2
                        Описание Проекта
      Цель Программы предусматривает улучшение производственной деятельности Сельских предприятий в Казахстане, в том числе: (а) продолжение Заемщиком политики поддержки развития частного сектора в сельских районах и укрепления рыночной экономики; (ii) улучшение доступа к информации, консультациям и обучению для новых формирующихся сельских предприятий; (iii) поддержка развития финансовых рынков в сельской местности и улучшение доступа частных и других видов сельских предприятий к коммерческим финансовым услугам; и (iv) проведение дальнейших институционально-правовых реформ в целях совершенствования сельской финансовой системы и укрепления производства банкротства.
      Цель Проекта состоит в том, чтобы: (i) ускорить коммерциализацию Сельских предприятий, что приведет к увеличению продуктивности и повышению доходов в хозяйствах; (ii) помочь Сельским предприятиям в подготовке бизнес-планов, которые могут использоваться при обращении в коммерческие банки за финансированием; и (iii) укрепить правовые и институциональные основы сельскохозяйственного кредитования и банкротства сельскохозяйственных предприятий в двух областях Заемщика, в частности, в Акмолинской и Алмаатинской.
      Проект, состоящий из следующих частей с учетом вносимых в него изменений, о которых могут время от времени договариваться Заемщик и Банк, предусматривает следующие цели:
      Часть А: Консультационные службы для сельских предприятий
      1. Организация Сельских консультационных центров в Алмаатинской и Акмолинской областях в целях: (а) оказания непосредственной помощи Сельским предприятиям, проходящим реструктуризацию, и внесения необходимых изменений в структуру собственности, управление, коммерческую и производственную практику в целях повышения продуктивности и обеспечения устойчивости и финансовой жизнеспособности; и (Ь) выявления, обучения и аттестации сети местных консультантов для обеспечения помощи в подготовке бизнес-планов и консультаций Сельских предприятий по управленческим, коммерческим и техническим вопросам.
      2. (а) Улучшение доступа к информации пайщиков новых приватизированных Сельских предприятий; (Ь) создание инфраструктуры поддержки местного предпринимательства в целях обеспечения консультаций по техническим и коммерческим вопросам и обучения для реструктурированных Сельских предприятий; и (с) создание местных организационно-кадровых возможностей для обеспечения консультаций, связанных с решением социальных вопросов, возникающих в процессе реструктуризации.
      3. Обеспечение и распространение информации, сфокусированной на документах о правах на земельные участки и потенциальном использовании документов о правах собственности при создании новых предприятий или получении доходов членами Сельских предприятий, являющимися владельцами прав.
      4. Обеспечение консультаций по коммерческим и техническим вопросам для Сельских предприятий в целях укрепления их коммерческой жизнеспособности и создание инфраструктуры поддержки местного предпринимательства в целях обеспечения консультаций по техническим и коммерческим вопросам для проходящих реструктуризацию Сельских предприятий, включая создание местного потенциала для обеспечения консультаций, связанных с решением социальных вопросов, возникающих в процессе реструктуризации.
      Часть В. Кредит для реструктурированных сельских предприятий
      1. Обеспечение финансирования через участвующие финансовые учреждения, прошедшие процесс отбора, для Сельских предприятий, которые успешно завершили реструктуризацию и подготовили бизнес-планы с предложениями о финансировании, которые имеют адекватную финансовую норму прибыли и доказали способность вернуть средства.
      2. Предоставление кредитной линии отдельным УФУ для финансирования Подпроектов, отвечающих критериям отбора.
      Часть С. Институциональное развитие
      1. Развитие институциональной базы для поддержки долгосрочного развития устойчивой финансовой системы в сельской местности, способной удовлетворить потребности отрасли в кредитах. В том числе: (а) укрепление организационно-кадровых возможностей УФУ по проведению анализа ликвидации и началу реструктуризации Сельских предприятий- должников и практических процедур решения долговой проблемы, банкротства и ликвидации, чтобы стимулировать проведение реструктуризации под руководством кредитора и укрепить возможности кредиторов выступить инициаторами реструктуризации путем обеспечения консультаций и помощи кредиторам в использовании законодательства о банкротстве и ликвидации сельскохозяйственных предприятий; (Ъ) обучение судей, ликвидаторов и административных работников по специальным вопросам банкротства сельскохозяйственных предприятий, сталкивающихся с банкротством своих прав, и вариантов, связанных с реструктуризацией Сельских предприятий.
      2. Развитие законодательной базы кредитования сельского хозяйства, в том числе (а) разработка системы залога урожая, системы складирования товара в качестве залога и использования складских квитанций в качестве залога для обеспечения гарантированного хранения и залога урожая в качестве обеспечения; (Ь) оказание помощи в развитии законодательства, правил и практических процедур использования сельхозтоваров в качестве залога для кредитов коммерческих банков в целях укрепления гарантированного кредитования, например, складские расписки и счета дебиторов; и (с) обеспечение помощи в практическом применении законодательства о банкротстве сельскохозяйственных предприятий и регистрации залогового права на движимое имущество.
      Часть D: Поддержка управления проектом

   Обеспечение технической помощи, обучения, оборудования и 
дополнительных операционных расходов для управления и надзора за ходом 
реализации проекта, в том числе помощь в организации и работе Отдела 
реализации проекта в составе Министерства сельского хозяйства Заемщика.
   ***
   Предполагается, что Проект будет завершен к 31 августа 2001 г.
   
              Приложение 3
             График погашения займа               
   Дата погашения      Погашение основной суммы в       
               долларах  
   15 декабря 2003     320,000 
   15 июня 2004       325,000
   15 декабря 2004     335,000 
   15 июня 2005       345,000
   15 декабря 2005     355,000 
   15 июня 2006       365,000
   15 декабря 2006     380,000
   15 июня 2007       390,000
   15 декабря 2007     400,000
   15 июня 2008       415,000
   15 декабря 2008     425,000
   15 июня 2009       440,000
   15 декабря 2009     450,000 
   15 июня 2010       465,000
   15 декабря 2010     475,000
   15 июня 2011       490,000  
   15 декабря 2011     505,000
   15 июня 2012       520,000
   15 декабря 2012     535,000
   15 июня 2013       550,000
   15 декабря 2013     570,000
   15 июня 2014       585,000
   15 декабря 2014     605,000
   15 июня 2015       620,000
   15 декабря 2015     640,000
   15 июня 2016       660,000
   15 декабря 2016     675,000
   15 июня 2017       695,000
   15 декабря 2017     720,000
   15 июня 2018       745,000 


      * Цифры в этой колонке представляют собой сумму в долларах, предусмотренную к погашению, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4.04 (d) Общих условий

                          Приложение 4
                 Закупки и услуги консультантов
      Раздел I. Закупки товаров
      Часть А: Общее положение
      Закупка товаров и работ осуществляется в соответствии с положениями раздела 1 "Руководство. Закупки по займам МБРР и кредитам МАР", опубликованного Банком в январе 1995 г. и пересмотренного в январе 1996 г. и сентябре 1997 г. (Руководство), а также согласно следующим положениям настоящего раздела:
      Часть В: Международные конкурсные торги
      1. Если иное не предусмотрено в Части С настоящего Приложения, закупка товаров и работ осуществляется по контрактам, заключенным в соответствии с положениями разделов П "Руководства" и положениями пункта 5 Приложения I.
      2. Следующее положение применяется для закупки товаров и работ по контрактам, присуждаемым в результате положений пункта 1 части В.
      (а) Группирование контрактов
      По мере целесообразности следует группировать контракты на приобретение товаров в тендерные пакеты, при эквивалентной стоимости каждого из них $ 300 000 и выше.
      (Ь) Льготы для товаров отечественного производства
      К товарам, изготовленным на территории Заемщика, применяются положения пунктов 2,54 и 2,55 Руководства и Приложения 2 к нему.
      Часть С: Прочие процедуры закупок
      1. Ограниченные международные торги
      Если иное не предусматривается положениями пунктов 2, 3, 4 и 5 настоящего Раздела, товары, которые с согласия Банка могут быть приобретены у ограниченного числа поставщиков, могут приобретаться по контрактам, присужденным в соответствии с положениями пункта 3.2 Руководства.
      2. Международные закупки (в свободной торговле)
      Если иное не предусмотрено в пунктах 3, 4 и 5 настоящего раздела, товары, сметной стоимостью, эквивалентной до 300 000 долл. США за один контракт, могут быть закуплены по контрактам, присужденным на основе процедур международных закупок (в свободной торговле) в соответствии с положениями пунктов 3.5 и 3.6 Руководства.
      3. Национальные закупки (в свободной торговле)
      (а) Если иное не предусмотрено в пунктах 4 и 5 настоящего раздела, товары, сметная стоимость которых составляет сумму менее эквивалента 100 000 долл. США за один контракт, могут быть закуплены по контрактам, присужденным на основе процедур национальных закупок (в свободной торговле) в соответствии с положениями 3.5 и 3.6 Руководства.
      (Ь) Автотранспортные средства, общая стоимость которых не превышает эквивалента 30 000 долл. США, могут приобретаться по контрактам, присужденным на основе процедур национальных закупок (в свободной торговле) в соответствии с положениями 3.5 и 3.6 Руководства.
      4. Прямое заключение контрактов
      Если иное не предусмотрено в пункте 5 настоящего раздела, товары, на которые изготовитель имеет исключительное право, могут, при предварительном согласии Банка, приобретаться в соответствии с положениями пункта 3.7 Руководства.
      5. Коммерческая практика
      Товары, сметной стоимостью, эквивалентной до 20 000 тыс. долл. за один контракт, могут приобретаться по конкурентным ценам в соответствие с обычной коммерческой практикой, приемлемой для Банка, при этом должное внимание необходимо уделять другим важным факторам, например, срокам поставки, эффективности и надежности товара, обслуживанию и наличию запасных частей.
      Часть D: Рассмотрение Банком решений по закупкам
      1. Планирование закупок
      Предлагаемый план закупок по Проекту представляется на рассмотрение и одобрение Банка до рассылки приглашений для предварительного отбора для участия в торгах или к подаче конкурсных предложений согласно положениям пункта 1 Приложения к Руководству Банка. Закупка всех товаров и работ проводится согласно одобренному Банком плану закупок и в соответствии с положениями указанного пункта 1.
      2. Предварительное рассмотрение
      (а) В отношении каждого контракта по Части В.1, С.1 и С.4 настоящего раздела применяется порядок, описанный в пунктах 2 и 3 Приложения 1 к Руководству.
      (Ь) В отношении первого контракта в рамках первых трех Подпроектов, независимо от метода закупок, применяется порядок, изложенный в пунктах 2 и 3 Приложения 1 к Руководству.
      3. Последующее рассмотрение
      В отношении каждого контракта, заключение которого не проводилось в соответствии с пунктом 2 настоящей Части, применяются процедуры, изложенные в пункте 4 Приложения 1 к Руководству.
      Раздел II. Наем консультантов
      Часть А. Общее положение
      Закупка консультационных услуг осуществляется в соответствии с положениями Введения и Раздела IV Руководства "Отбор и наем консультантов Заемщиками Всемирного банка", опубликованного Банком в январе 1997 г. и пересмотренного в сентябре 1997 г. (Руководство о консультантах), и следующими положениями Раздела II настоящего Приложения.
      Часть В. Отбор на основе качества и стоимости
      1. Если в Части С настоящего Раздела не предусмотрено иное, закупка консультационных услуг осуществляется в рамках контрактов, присужденных в соответствии с положениями Раздела П Руководства о консультантах, пункта 3, Приложения 1, Приложения 2 к Руководству, и положений пунктов 3.13 - 3.18, применимых к отбору консультантов на основе оценки с учетом качества и стоимости.
      2. Следующие положения применяются к закупке консультационных услуг по контрактам, присужденным в соответствие с положениями предшествующего пункта. Краткий перечень консультантов для обеспечения консультационных услуг Сельским предприятиям по Части (В) Проекта, сметной стоимостью до 100 000 в эквиваленте долларов США за один контракт, может полностью состоять из национальных консультантов в соответствие с пунктам 2.07 Руководства о консультантах.
      Часть С: Другой порядок отбора консультантов
      1. Индивидуальные консультанты
      Услуги консультантов, отвечающих требованиям, перечисленным в пункте 5.1 Руководства о консультантах, приобретаются по контрактам, присужденным индивидуальным консультантам в соответствие с положениями пунктов 5.1-5.3 Руководства о консультантах.
      2. Безконкурсный отбор
      Услуги, отвечающие требованиям пункта 3.9 Руководства о консультантах, могут с предварительного согласия Банка, приобретаться в соответствии с положениями пунктов 3.8-3.11 Руководства о консультантах.
      Часть D: Рассмотрение Банком отбора консультантов
      1. Планирование отбора
      До рассылки консультантам запросов на подготовку предложений предлагаемый план отбора консультантов для Проекта представляется Банку на рассмотрение и одобрение в соответствие с положениями пункта 1 Приложения 1 к Руководству о консультантах. Отбор всех услуг консультантов должен проводиться согласно плану отбора, одобренному Банком, и согласно положениям указанного пункта 1.
      2. Предварительное рассмотрение
      (а) В отношении каждого контракта с консультационной фирмой, сметной стоимостью эквивалентной 200 000 долл. США и выше, применяется порядок, изложенный в пунктах 1, 2 (за исключением третьего подпункта пункта 2(а) и 5 Приложения 1 к Руководству о консультантах.
      (Ь) В отношении каждого контракта с консультационной фирмой, сметной стоимостью эквивалентной 100 000 долл. США и выше, но не превышающей эквивалента 200 000 долл. США, применяется порядок, изложенный в пунктах 1, 2 (за исключением второго подпункта пункта 2(а) и 5 Приложения 1 к Руководству о консультантах.
      (с) В отношении каждого контракта с индивидуальным консультантом, сметной стоимостью эквивалентной 25 000 долл. США и выше в Банк на предварительное рассмотрение и одобрение представляется описание квалификации, опыта, техническое задание и условия найма консультантов. Контракт присуждается только после получения указанного одобрения.
      2. Последующее рассмотрение
      В отношении каждого контракта, заключение которого не регулировалось пунктом 2 настоящей Части, применяется порядок, изложенный в пункте 4 Приложения 1 к Руководству о консультантах.

                             Приложение 5
                         Программа реализации
                               Часть А
                            Общие положения
      1. Заемщик выполняет Части А, С и D Проекта через МСХ с помощью ОРП.
      2. Заемщик обеспечивает существование ОРП, укомплектованного достаточным числом сотрудников, и имеющего функции, полномочия и помещения, которые считаются приемлемыми для Банка.
      3. Заемщик обеспечит, что ОРП до завершения Проекта ежегодно до 30 ноября, начиная с 1998 г., будет подготавливать, а затем представлять в Банк на рассмотрение и утверждение годовую рабочую программу с указанием целевых показателей для предусмотренных к реструктуризации Сельских предприятий, потребностей в технической помощи и обучении, предусмотренных на отчетный период.
      4. Заемщик до 31 декабря 1998 г. через Министерство окружающей среды и природных ресурсов согласно согласованному с Банком плану обеспечит обучение по вопросам экологии для сотрудников ОРП, СКЦ и УФУ.
      5. (а) Заемщик обеспечит существование СКЦ, укомплектованных достаточным числом сотрудников, и имеющих функции, полномочия и помещения, которые считаются приемлемыми для Банка.
      (Ь) В обязанности СКЦ, в числе прочего, будет входить помощь Сельским предприятиям в проведении реструктуризации и обеспечение соответствия Сельских предприятий, подающих заявку на кредит в рамках Проекта, требуемым критериям отбора, изложенным в Части С настоящего Приложения.
      (с) СКЦ: (i) до 30 апреля 1999 г. подготовят план обеспечения консультационных услуг для Сельских предприятий на базе возмещения расходов и обсудят его с Банком, и (ii) впоследствии будут выполнять указанный план с учетом сделанных замечаний Банка, если таковые имеются.
      6. Заемщик до 30 сентября 1998 г. организует в соответствие с техническим заданием, приемлемым для Банка, и впоследствии обеспечит существование Консультационных Советов, имеющих функции и полномочия, которые считаются приемлемыми для Банка.
      7. Заемщик примет политику коммерческого кредитования и с этой целью постепенно прекратит распространенную практику субсидирования процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам, предоставляемых из бюджетных средств. С этой целью Заемщик до 1 января 2000 г. прекратит субсидирование всех сельскохозяйственных кредитов из бюджетных средств, за исключением случаев, обсужденных и согласованных с Банком до этого времени.
      8. Заемщик:
      (а) обеспечит надлежащую политику и порядок, позволяющие ему на постоянной основе отслеживать и оценивать выполнение Проекта и достигать его цели в соответствие с показателями, приемлемыми для Банка.
      (Ь) подготовит согласно техническому заданию, удовлетворительному для Банка, и представит в Банк примерно 15 февраля 2000 г. отчет, в котором обобщаются результаты деятельности, выполненной согласно пункта (а) настоящего Раздела, по мониторингу и оценке хода реализации проекта за период, предшествующий дате указанного отчета, и перечисляются рекомендуемые меры по обеспечению эффективного выполнения Проекта и достижения его целей в период после такой даты; и
      (с) рассмотрит совместно с Банком до 15 марта 2000 г. или более поздней даты по запросу Банка, отчет, указанный в подпункте (Ь) настоящего пункта, и затем примет все необходимые меры по обеспечению эффективного завершения проекта и достижения его целей на основе выводов и рекомендаций указанного отчета и мнения Банка по этому вопросу.
                                Часть В
                    Участвующие финансовые учреждения
      1. Заемщик выполняет Часть В Проекта через УФУ, отобранные для участия в Проекте согласно пункту 2.
      2. Заемщик, консультируясь с Банком, отбирает финансовые учреждения для участия в Части В Проекта в соответствие с критериями отбора, согласованными с Банком, что включает:
      (а) Действующую банковскую лицензию финансового учреждения;
      (Ь) Справку о выполнении нормативных показателей, выданную Национальным банком Казахстана, удостоверяющую, что финансовое учреждение выполняет все банковские законы и правила и полностью отвечает пруденциальным нормативам, включая достаточность капитала, ограничения на кредиты одному заемщику и внутренним заемщикам и открытую валютную позицию банка;
      (с) Счета и финансовые отчеты, подготовленные в соответствие с Международными стандартами бухгалтерского учета (МСБУ).
      (d) Приемлемый отчет об аудите финансового учреждения, охватывающий операции за последний год, включая анализ портфеля, подготовленный международно признанной аудиторской фирмой в соответствие с Международными стандартами аудита (МСА).
      (е) Достаточная сеть отделений финансового учреждения для обслуживания сельских клиентов;
      (f) Приемлемый руководящий орган финансового учреждения, который разрабатывает общую политику и выполняет надлежащий надзор за операциями финансового учреждения;
      (g) Выражение заинтересованности и опыт финансового учреждения по кредитованию сельскохозяйственных клиентов;
      (h) Внутренние административные, операционные и финансовые системы и процедуры финансового учреждения, приемлемые для Банка; и
      (i) Готовность финансового учреждения участвовать в программе создания организационно-кадровых возможностей.
      3. (а) Для целей Части В Проекта Заемщик перекредитует сумму Займа, выделенную на Категорию (3) Таблицы, пункт 1 приложения 1 к настоящему Соглашению, УФУ по соглашениям о подзаймах, которые будут заключаться между Заемщиком и каждым из УФУ на условиях, одобренных Банком. Если с Банком не согласовано иное, то такие условия включают следующее:
      (i) Сумма подзайма каждому УФУ предоставляется в долларах или в тенге;
      (ii) Основная сумма Подзайма погашается УФУ в долларах или в эквивалентной сумме в тенге, выплачивается Заемщику равными полугодовыми частями в течение пятнадцати лет, включая трехлетний льготный период;
      (iii) Процентная ставка взимается по непогашенному остатку Подзаймов в размере, приемлемом для Банка, и определяется следующим образом: (а) Процентная ставка для Подзаймов в долларовом выражении представляет собой преобладающую процентную ставку, которая определяется в соответствии с Разделом 2.05 настоящего Соглашения плюс маржа, время от времени устанавливаемая Заемщиком и согласуемая с Банком, для компенсации Заемщику: (1) платы за обязательство, подлежащей уплате в связи с Займом, и (2) кредитного риска, связанного с Подзаймом; и (Ь) процентная ставка по Подзаймам, выраженным в тенге, определяется по приемлемой для Банка методике с учетом аналогичных факторов, которые применяются к Подзаймам в долларовом выражении.
      (b) Заемщик использует права, полученные в рамках Соглашений о подзаймах, таким образом, чтобы обеспечить интересы Заемщика и Банка и достичь целей Проекта, и если с Банком не согласовано иное, Заемщик не должен передавать, изменять, нарушать или отказываться от Соглашений о подзаймах или любых его положений.
      4. (а) Максимальная сумма, предоставляемая Заемщиком из средств Займа для УФУ, будет в течение любого периода времени ограничиваться суммой, соответствующей конкретному проценту от совокупной суммы правомерно выплаченных сумм Подзайма, как предусматривалось условиями Соглашений о подзаймах и в соответствие с политикой Заемщика, приемлемой для Банка; тем не менее, в случае конкретного УФУ, процент совокупных правомерно выплаченных сумм Подзаймов не может ни при каких обстоятельствах превышать 100% за первые двенадцать месяцев и 80 % впоследствии.
      (b) Для целей настоящего пункта:
      (i) "правомерные выплаты подзаймов" означают суммы в рамках Подзайма, выплаченные Бенефициару на любые правомерные расходы, на которые УФУ имеет право использовать (или использовало) кредитный механизм, оговоренный в рамках Соглашения о подзайме;
      (ii) "совокупные правомерные выплаты Подзаймов" конкретного УФУ в течение определенного периода времени означают совокупные суммы, правомерно выплаченные УФУ по всем Подзаймам всем Бенефициарам в определенный период времени; и
      (iii) "первые двенадцать месяцев" означают для любого конкретного УФУ период в двенадцать месяцев после даты заключения Соглашения о подзайме.
                             Часть С
                 Сельские предприятия и Подпроекты
      1. Заемщик, консультируясь с Банком, отбирает Сельские предприятия и Подпроекты в соответствие с критериями отбора, согласованными с Банком, включая следующее:
      1. Сельское предприятие: Чтобы получить право на получение Подзайма, Сельские предприятия должны: (а) находиться на 100 процентов в частной собственности и быть должным образом зарегистрированы как семейное хозяйство или юридическое лицо, признаваемое действующим законом или постановлением (акционерное общество, производственный кооператив или товарищество), (Ь) иметь паевую структуру, которая является открытой и полностью подтвержденной документами (когда доли юридического лица (акционерного общества, производственного кооператива или товарищества) переданы руководителями хозяйств работникам или пенсионерам, при этом условия такой передачи должны быть полностью подтверждены документами в виде официального договора об аренде или продаже, в котором оговариваются условия передачи), и (с) пройти или находиться в процессе реструктуризации и могут доказать в бизнес-плане свою финансовую и коммерческую жизнеспособность и способность погасить заем.
      (Ь) Подпроекты: Подпроекты, подлежащие финансированию включают: (а) земледелие и прочую аграрную деятельность, такую, как агропереработка, агрослужбы, которые непосредственно связаны с Сельскими предприятиями, получающими Подзаймы в рамках Проекта, и (Ь) вклад Сельского предприятия в денежной или натуральной форме в счет стоимости Подпроекта в размере не менее 10 процентов, в случае восстановления или модернизации, или 25 процентов в случае развития деятельности в новом направлении, (с) свидетельства о показателе обслуживания долга не менее 1,3 в течение срока Подзайма, который рассчитывается на основе общего долга Сельского предприятия.
      2. Для целей Части В Проекта Заемщик обеспечит, что УФУ перекредитуют часть средств Подзайма Сельским предприятиям в рамках Соглашений о подзаймах, которые будут заключаться между УФУ и Сельскими предприятиями в соответствие с порядком и согласно условиям, одобренным Банком, включая условия, перечисленные или упомянутые в Части D.
      3. Заемщик обеспечит, что УФУ будет использовать свои права в отношении каждого Подпроекта таким образом, чтобы: (i) защищать интересы Банка и Заемщика; (ii) выполнять свои обязательства по Соглашению о перекредитовании и соглашениям о подзаймах; и (iii) достичь целей проекта.
                                 Часть D
                Порядок утверждения, условия и сроки Подзаймов
      1. Условия:
      (а) Сумма Подзайма выделяется каждому Сельскому предприятию в долларах или в тенге.
      (Ь) Основная сумма Подзайма погашается соответствующим Сельским предприятием в долларах или в тенге и уплачивается УФУ равными частями раз в полгода в течение периода, не превышающего двенадцать лет, включая льготный период, не превышающий трех лет.
      (с) процентная ставка взимается по основной снятой и непогашенной сумме каждого Подзайма по преобладающей процентной ставке согласно условиям соответствующего Соглашения о подзайме, которая определяется согласно пункту 3 (а) (iii) Части В настоящего Приложения плюс спред на основе рыночного, определяемый УФУ, которое выдает Подзаем. Кроме того, по выраженным в тенге Подзаймом взимается надбавка за риск колебания валютного курса на основе рыночной.
      (d) Сумма задолженности по Подзаймам одному подзаемщику не должна превышать 500 000 долл. США, с условием, однако, что при особых обстоятельствах, которые определяются Банком в каждом конкретном случае, сумма каждого Подзайма при совокупном лимите, эквивалентном 5 000 000 долл. США, может составлять эквивалент до 750 000 долл. США.
      2. Расходы на товары или услуги, требуемые для Подпроекта, не подлежат финансированию из средств Займа в том случае, если:
      (а) Подзаем по такому Подпроекту не одобрен Банком, и такие расходы имели место не раньше чем за 90 дней до даты получения Банком заявки и информации, требуемой согласно пункту 3(а) Части В настоящего Приложения в отношении такого Подзайма; или
      (Ь) Подзаем для такого Подпроекта является безлимитным, для которого Банк дал разрешение снимать средства со Счета займа, и такие расходы имели место не раньше чем за 90 дней до даты получения Банком запроса и информации, требуемой согласно пункту 3(b) настоящего Приложения в отношении такого безлимитного Подзайма. Для целей настоящего Соглашения безлимитный заем определяется как Подзаем под Подпроект в сумме, предусмотренной для финансирования из средств Займа, которая не должна превышать суммы (i) 350 000 в эквиваленте долл. США, когда суммируется с другими непогашенными суммами, финансируемыми или предлагаемыми для финансирования из средств Займа или любого другого займа, предусмотренного к погашению по другим соглашениям между Банком и Заемщиком, которые заключались до даты настоящего Соглашения, средства которых использовались или используются для финансирования товаров и услуг непосредственно и материально, связанных с таким Подпроектом, или (ii) 500 000 в эквиваленте долл. США при суммировании всех других безлимитных Подзаймов, финансируемых или предлагаемых для финансирования из средств Займа, при этом указанные суммы по решению Банка могут время от времени меняться.
      3. (а) При представлении Подзайма (за исключением безлимитного подзайма) на одобрение Банка Заемщик представляет заявку в приемлемой для Банка форме, к которой прилагается: (i) описание Сельского предприятия и экспертная оценка Подпроекта, в том числе описание расходов, предлагаемых для финансирования из средств Займа и оценка состояния окружающей среды на основе экологического руководства, приемлемого для Банка; (ii) предлагаемые условия и сроками Подзайма, в том числе график погашения; и (iii) любая прочая информация, обоснованно запрашиваемая Банком.
      (b) Каждый запрос Заемщика на получение разрешения снять средства со Счета займа в отношении безлимитного Подзайма должен содержать (i) краткое описание Сельского предприятия и Подпроекта, включая описание расходов, предлагаемых для финансирования из средств Займа, и (ii) условия и сроки Подзайма, включая график его погашения.
      (с) Заявки и запросы, составленные согласно подпунктам (а) и (Ь) настоящего пункта, представляются в Банк в течение периода до 30 июня 2001 года включительно.
      4. Подзаймы предоставляются на условиях, позволяющих Заемщику на основании письменного договора с Сельским предприятием, или другой надлежащей правовой процедуры, получить адекватные права для защиты интересов Банка и Заемщика, включая, в случае Подзайма, право:
      (а) требовать от Сельского предприятия выполнять и вести Подпроект с должной добросовестностью и эффективностью и в соответствии с надлежащими техническими, финансовыми, управленческими и экологическими нормами и правилами, и вести соответствующую отчетность;
      (b) требовать, чтобы: (i) товары и консультационные услуги, финансируемые из средств Подзайма, приобретались в соответствие с положениями приложения 4 к этому Соглашению; и (ii) чтобы такие услуги использовались исключительно при выполнении Подпроектов;
      (с) проводить проверки, самостоятельно или при участии представителей Банка, и если того требует Банк, непосредственные проверки на местах предприятий, включенных в Подпроект, а также их деятельности и любой соответствующей отчетности и документации;
      (d) требовать, чтобы: (i) Сельское предприятие заключило и вело Договор страхования с надежными страховыми компаниями от таких рисков и на такие суммы, которые считаются достаточными согласно надлежащей деловой практике; и (ii) без ограничения положений предшествующего пункта, такая страховка должна покрывать риски, связанные с приобретениями, транспортировкой и доставкой товаров, финансируемых из средств Займа, до места использования или установки, и возмещение убытка в таких случаях должно оплачиваться в валюте, которую может свободно использовать Сельское предприятие для замены или ремонта таких товаров;
      (е) получать любую информацию, обоснованно запрашиваемую Банком или Заемщиком, в отношении вышеперечисленного, а также управления, деятельности и финансового состояния Сельского предприятия, равно как и полученных выгод от Подпроекта;
      (f) приостанавливать или полностью отменять право Сельского предприятия на использование средств Займа, в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных договором с Заемщиком.
                            Приложение 6
                          Специальный счет
      1. Для целей настоящего Приложения
      (а) термин "правомерные категории" означает категории (1)-(4), указанные в Таблице пункта 1 Приложения 1 к настоящему Соглашению;
      (b) термин "правомерные расходы" означает расходы на приобретаемые по разумной стоимости товары и услуги, необходимые для осуществления Проекта, предусмотренные для финансирования из средств Займа, которые периодически выделяются на правомерные Категории согласно условиям Приложения 1 к настоящему Соглашению, однако с условием, что несмотря на положения пункта 2 (Ь) Части D, Приложения (5) к настоящему Соглашению, платежи по расходам, финансируемым из средств безлимитных Подзаймов, могут осуществляться путем выплат со Специального счета до утверждения Банком снятия средств со счета Займа в вышеуказанных целях. Однако подобные расходы рассматриваются как правомерные только при условии последующего утверждения Банком таких снятий средств; и
      (с) термин "Утвержденное ассигнование" означает сумму, эквивалентную 1 500 000 долл. США, которая снимается со счета Займа и зачисляется на Специальный счет в соответствии с пунктом 3(а) настоящего Приложения при условии, что, если Банк не согласится на иное, Утвержденное ассигнование будет ограничиваться суммой эквивалентной 1 000 000 долл. США до тех пор, пока, совокупная сумма всех непогашенных специальных обязательств, принятых Банком согласно Разделу 5.02 Общих условий, не будет равна или не превысит 3 000 000 в долларовом эквиваленте.
      2. Выплаты средств со Специального счета производятся исключительно для правомочных расходов согласно условиям настоящего Приложения.
      3. После предоставления Банку приемлемых для него свидетельств того, что Специальный счет открыт в установленном порядке, снятие Утвержденного ассигнования и последующее снятие средств в целях пополнения Специального счета будут производиться в следующим порядке:
      (а) для снятия средств Утвержденного ассигнования Заемщик представляет Банку запрос или запросы на депозит, который не превышает совокупной суммы или сумм Утвержденного ассигнования. На основании такого запроса или запросов Банк от имени Заемщика производит снятие средств со счета Займа и зачисляет их на депозит на Специальном счете в сумме или суммах, запрошенных Заемщиком.
      (b) (i) для пополнения Специального счета Заемщик представляет в Банк запросы для перевода средств на Специальный счет с периодичностью, определяемой Банком.
      (ii) до получения каждого упомянутого запроса или по получении такого запроса Заемщик представляет в Банк документацию и иные свидетельства, предусмотренные пунктом 4 настоящего Приложения, для осуществления платежа или платежей, в соответствии с которым/которыми запрашивается пополнение средств на Специальном счете. На основании каждого такого запроса Банк от имени Заемщика производит списание средств со счета Займа и их начисление на Специальный счет в запрошенном Заемщиком размере, обоснованность которого подтверждается упомянутыми финансовыми и другими документами, свидетельствующими о списании этой суммы со Специального счета для оплаты соответствующих расходов.
      Снятие Банком указанных депозитов со Счета займа производится в рамках правомерных категорий и в соответствующих эквивалентных суммах, что подтверждается представленными финансовыми и другими документами.
      4. По каждому платежу, произведенному Заемщиком со Специального счета, Заемщик в течение периода, указанного в запросе Банка, представляет в Банк документацию и другие свидетельства того, что такая оплата осуществлена исключительно для правомерных расходов.
      5. Независимо от положений пункта 3 настоящего Приложения, Банк не принимает запросов относительно дальнейших депозитов на Специальный счет:
      (а) если в какой-то момент Банк определил, что все дальнейшие снятия средств осуществляются Заемщиком непосредственно со счета Займа, как это предусмотрено в Статье V Общих условий и пункте (а) раздела 2.02 настоящего Соглашения; или
      (Ь) если Заемщиком не представлены Банку в течение периода, оговоренного в Разделе 4.01 (Ь) (ii) настоящего Приложения какие-либо отчеты об аудите, которые должны быть представлены Банку согласно указанному Разделу в отношении аудита счетов и отчетности по Специальному счету;
      (с) если в какой-то момент Банк уведомил Заемщика о своем намерении приостановить частично или полностью право Заемщика снимать средства со Счета займа согласно положениям Раздела 6.02 Общих условий; или
      (d) как только общая неснятая сумма средств Займа, предназначенная для финансирования правомерных категорий, за вычетом общей суммы всех непогашенных специальных обязательств, предоставленных Банком в соответствии с положениями раздела 5.02 Общих условий для Проекта, в два раза превышает сумму Утвержденных ассигнований. После этого снятие со счета Займа остатка неснятых сумм, предназначенных для финансирования правомерных категорий, осуществляется в соответствии с порядком, оговоренным Банком в специальном уведомлении Заемщику. Такое дальнейшее снятие средств будет производиться в приемлемых для Банка объемах только после того, как Банк удостоверится, что все суммы, остающиеся на депозите Специального счета на дату упомянутого уведомления, будут использованы для осуществления платежей по правомерным расходам.
      6. (а) Если Банк устанавливает в какой-то момент, что любые платежи со Специального счета (i) были сделаны для покрытия расходов или в суммах, не соответствующих условиям пункта 2 настоящего Приложения, или (ii) не обоснованы документацией, представленной Банку, Заемщик незамедлительно по получении уведомления Банка (А) предоставляет такое дополнительное подтверждение, которое может запросить Банк; или (В) вносит на Специальный счет (или по запросу Банка возмещает Банку) сумму, равную сумме такого платежа или ее части, которая не является достаточно подтвержденной или не входит в категорию правомерных платежей. Если Банк не согласится на иное, на Специальный счет Банком не будут вноситься никакие средства, пока Заемщик в каждом конкретном случае не представит такого подтверждения или не произведет упомянутого взноса на Специальный счет или не возместит средств.
      (b) Если Банк в какой-то момент устанавливает, что любая непогашенная сумма на Специальном счете не потребуется для покрытия дальнейших платежей по правомочным расходам, Заемщик незамедлительно по получении уведомления от Банка возместит Банку такую непогашенную сумму.
      (с) Заемщик может по получении уведомления Банка возместить Банку полностью или частично средства, находящиеся на депозите на Специальном счете.
      (d) Средства, возмещаемые Банку, в соответствии с пунктом 6 (а), (Ь) и (с) настоящего Приложения, зачисляются на счет Займа для последующего снятия или аннулирования в соответствии с положениями настоящего Соглашения, включая Общие условия.
                             * * *