Демпингке қарсы шаралар туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі N 421 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 8 маусымдағы № 316-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 08.06.2015 № 316-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкiл мәтiн бойынша "қалыпты бағасынан", "қалыпты баға", қалыпты бағасын", "қалыпты бағаны", "Қалыпты баға", "қалыпты бағасы", "қалыпты бағасының", "қалыпты бағасына" деген сөздер тиiсiнше "қалыпты құнынан", "қалыпты құн", "қалыпты құнын", "қалыпты құнды", "Қалыпты құн", "қалыпты құны", "қалыпты құнының", "қалыпты құнына" деген сөздермен ауыстырылды - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

      Осы Заң демпингке қарсы іс қарауды жүзеге асыру, отандық өндірушілерді демпингтік тауар импорты туғызатын теріс пиғылды бәсекеден қорғау мақсатында демпингке қарсы шараларды енгізу және қайта қарау кезінде туындайтын қатынастарды реттейді.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Негізгі ұғымдар

      Осы Заңда  мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) демпингке қарсы баж - демпингтік тауар импортына салынатын кеден бажының ставкасынан тыс белгіленетін баж;

      2) демпингке қарсы істі қарау - егер бұлайша сату ұқсас тауарды отандық өндірушілерге материалдық залал келтірсе немесе оны келтіру қаупін төндірсе, өзінің қалыпты құнынан төмен баға бойынша сатылатын тауар беру жөніндегі құжаттарды қарау рәсімі; 

      3) демпингке қарсы шаралар - демпингтік тауар импортына ұқсас тауарларды отандық өндірушілерге материалдық залал келтіруді немесе оны келтіру қаупін жою үшін демпингке қарсы уақытша шаралар, демпингке қарсы баж немесе баға міндеттемелері нысанында қолданылатын әкімшілік-экономикалық ықпал ету құралдарының жиынтығы; 

      4) демпингке қарсы уақытша шаралар - демпингке қарсы iстi жүргiзу процесiнде Қазақстан Республикасы банкiнiң кепiлдiк берiлген ақша депозиттерi және (немесе) кепiлдiгi түрiнде демпингтiк тауар импортына қолданылатын демпингке қарсы алдын ала шаралар; 

      5) өзара тәуелдi тараптар - жорамалдап алғанда демпинг нысанасы болып табылатын тауарды берушiлерге байланысты немесе өздерi берушiлер болып табылатын өндiрушiлер немесе сатып алушылар (мәмiлеге қатысушылар). Араларындағы қатынастар өз қызметiнiң немесе өздерi өкiлдерi болып табылатын тұлғалар қызметiнiң жағдайларына немесе экономикалық нәтижелерiне тiкелей ықпал етуi мүмкiн жеке адамдар және (немесе) заңды тұлғалар өзара тәуелді деп танылады, атап айтқанда: 
      бiр адам басқа адамның мүлкiне қатысады және мұндай қатысу үлесi 33 проценттен астам болады; 
      адамдар Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңдарына сәйкес некелiк қатынастарда немесе туыстық немесе жекжаттық, асырап алушы және асырап алынушы, сондай-ақ қамқоршы және қорғаншылық қатынастарда болады; 

      6) демпинг - Қазақстан Республикасының аумағына өзiнiң қалыпты құнынан төмен бағамен сатылатын тауар жеткiзу; 

      7) мүдделі тұлғалар – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы;
      iстi қарау объектiсi болып табылатын ұқсас тауарды отандық өндiрушi не қатысушыларының көпшiлiгi осындай тауар өндiретiн отандық өндiрушiлер бiрлестiгi;
      iстi қарау объектiсi болып табылатын тауарды шетелдiк экспорттаушы мен тауарды шетелдiк өндiрушi;
      тауарды отандық импорттаушы немесе қатысушыларының көпшiлiгi сондай тауарды импорттаушылар болып табылатын отандық импорттаушылар бiрлестiгi;
      шет мемлекеттiң үкіметі, тауарды шығарған немесе осындай тауарды экспорттаған елдің уәкілетті органы не осындай тауарды шығарған немесе оны экспорттаған елдер кiретiн шет мемлекеттер одағының уәкiлеттi органы;
      тауарды тұтынушы немесе тұтынушылар бiрлестiгi;
      Қазақстан Республикасының Yкіметі және Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органы;
      құқықтары мен мүдделерi осы іс қарауда қозғалатын және осы Заңның 6-бабында аталған уәкiлеттi органның пiкiрiнше осы iс қарауды жүргізуге жәрдемдесе алатын өзге де тұлғалар;

      8) құпия ақпарат ашылған жағдайда бәсекелестер үшін едәуір артықшылықтар беретiн немесе ақпаратты берген мүдделi тұлғалар үшiн едәуiр қолайсыз зардаптары болатын ақпарат; 

      9) материалдық залал - демпингтiк баға бойынша тауар беруден отандық өндiрушiлер шегетiн нақты зиян және (немесе) алынбаған кiрiс (алынбай қалған пайда); 

      10) қалыпты құн - дағдылы сауда операциялары процесiнде өндiрушi және (немесе) экспорттаушы елге демпингке қарсы iстi қарау нысанасы болып табылатын тауарға ұқсас тауарды сату кезінде нақты төленген немесе төленуге тиiстi баға; 

      11) дағдылы сауда операциялары - тауарды экспорттаушы елде тұтыну кезiнде осыған ұқсас тауарға белгiленетiн нарықтық бағамен сатып алу-сату жөнiндегi мәмiлелер; 

      12) отандық өндiрушiлер - өндiрiстiң жинақталған көлемi Қазақстан Республикасы аумағында өндiрiлетiн осындай тауардың негiзгi бөлiгiн құрайтын ұқсас тауарды қазақстандық өндiрушiлер; 

      13) ұқсас тауар - жұмыс iстеу мақсаты, қолданылуы, сапалық және техникалық сипаттамалары жағынан және басқа да негізгі қасиеттерi жағынан басқа тауармен толық бiрдейленген немесе салыстыруға болатын тауар; 

      14) өнiм берушi - демпингтiк тауарды шетелдiк өндiрушi және (немесе) экспорттаушы; 

      15) аймақтық өндiрушiлер - аймақтық рыноктағы отандық ұқсас тауар өндiрушiлердiң жиынтығы, олар мынадай шарттарға сай келедi: 
      өндiрушiлер өзiнiң барлық тауарын немесе оның негiзгi бөлiгiн сол рынок iшiнде сатады; бөлiгiн 
      өндiрушiлер ұқсас тауарды бұл аймаққа беретiн бiрден-бiр өндiрушiлер болып табылады; 

      16) аймақтық рынок - Қазақстанның жекелеген әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiсiнiң рыногы; 

      17) материалдық залал қаупi - залал келтiру мүмкiндiгi туралы субъективтi пiкiрлердi болдырмау мақсатымен нақты дәлелдемелер арқылы расталған материалдық залалдың анық болмай қоймайтындығы; 

      18) уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының сауда және өндiрiстiк қызмет мониторингiн жүзеге асыратын, демпингтiң және материалдық залалдың немесе оны келтiру қаупiнiң болуын және демпингке қарсы шаралар енгiзу қажеттiгiн анықтау бойынша демпингке қарсы iс қарауды жүргiзетiн мемлекеттiк органы; 

      19) экспорттық баға - өзiне қатысты iс жүргiзілiп жатқан тауар үшiн iс-жүзiнде төленген немесе төленуге тиiстi баға.

        Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.01.09 N 114; 04.07.2013 № 130-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

         2-бап. Осы Заңның мақсаттары

      Осы Заңның мақсаттары отандық өндірушілерді демпингтік тауар импорты туғызған терiс пиғылды бәсекеден қорғау және демпингке қарсы шараларды енгiзу жолымен отандық өндiрушiлер үшiн келеңсiз зардаптарды жою болып табылады. 

       3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      Осы Заң уәкiлеттi орган мен мүдделi тұлғалар арасында, сондай-ақ мүдделi тұлғалардың өздерi арасында отандық өндiрушiлерге оның аумағына тауарды қалыпты құнынан төмен бағамен сату үшiн әкелу арқылы материалдық залал келтiруге немесе материалдық залал келтiру қаупiне және демпингке қарсы шараларды енгiзуге байланысты туындайтын қатынастарды реттейдi. 

       4-бап. Қазақстан Республикасының демпингке қарсы
             шаралар туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының тауар импорты жағдайындағы демпингке қарсы шаралар туралы заңдары осы Заңнан және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден тұрады. 

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық келiсiмде немесе шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық келiсiмнiң немесе шарттың ережелерi қолданылады. 

       5-бап. Демпингке қарсы реттеудi ұйымдастыру

      1. Демпингтiк тауар берушiлердiң сауда практикасын демпингке қарсы реттеуге жалпы басшылықты уәкiлеттi орган жүзеге асырады. 

      2. Демпингке қарсы шараларды енгiзу, қайта қарау және олардың күшiн жою уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Yкiметi шешiмдерiнiң негiзiнде жүзеге асырылады. 
       Ескерту. 5-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.31. N  125 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңымен.

      6-бап. Уәкiлеттi орган

      1. Уәкiлеттi орган өзiне осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде берiлетiн өкiлеттiктер шеңберiнде iс-қимыл жасайды.
      2. Уәкiлеттi орган өз құзыретi шегiнде демпингке қарсы iстi қарау рәсiмдерi жөнiнде нормативтiк құқықтық актiлер шығарады, тауар демпингiнiң фактiсi бойынша iс қарауды жүргiзедi, демпингке қарсы шаралар қолдану үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзуге арналған материалдарды дайындайды.
      3. Уәкiлеттi орган өз қызметiн жүзеге асырған кезде басқа елдердiң ресми органдарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды.
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

  2-тарау. Демпингке қарсы істі қарау

       7-бап. Демпингке қарсы iстi қараудың нысанасы

      Демпингке қарсы iстi қараудың нысанасы ұқсас тауарларды отандық өндiрушiлерге материалдық залал келтiретiн немесе оны келтіру қаупін төндiретiн не сол тауарлар өндiрiсiн тежейтiн импорттық тауарларды олардың қалыпты құнынан төмен бағамен беру болып табылады. 

       8-бап. Демпингтiң болуы және материалдық залал
             келтiру немесе оны келтiру қаупi фактiсiн
             тексеру туралы арыз

      1. Демпингтiң болуы және материалдық залал келтiру немесе оны келтiру қаупi фактiсiн тексеру туралы арызды отандық өндiрушiлер немесе олардың бiрлестiктерi уәкiлеттi органға жазбаша нысанда бередi. 

      2. Арызда мынадай деректер болуға тиiс: 

      1) арыз берушiнiң, арыз берушiлердiң (бұдан әрi - арыз берушi) реквизиттерi, арыз берушiнiң тауар өндiру туралы деректерi (көлемi мен құны), сондай-ақ арыз берушiге белгiлі отандық өндiрушiлердiң ұқсас тауар өндiруi туралы деректер; 

      2) тауардың сипаттамасы, экспорттаушы немесе шығарушы елдiң атауы, осы тауарды белгiлi шетелдiк экспорттаушылардың немесе өндiрушiлердiң, импорттаушылардың тiзбесi; 

      3) сол тауардың шығарылған немесе экспорттаған елдердегi рыноктарда сатылатын бағасы, экспорттық баға, сондай-ақ ұқсас тауардың iшкi рыноктағы бағасы туралы ақпарат; 

      4) демпингтiк тауар беру көлемiнiң үдемелiлiгi оның ұқсас тауардың ішкі рыноктағы бағасына ықпалы және сондай тауар берудiң салдары.

      2-1. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiнiң басталуы туралы шешiм қабылдау және дәлелдемелердiң жеткiлiктiлiгiн айқындау мақсатында уәкiлеттi орган арызда көрсетiлген мәлiметтердiң анықтығы мен дәлдiгiн зерделейдi. 

      3. Егер уәкiлеттi орган мәлiметтер 8-баптың 2-тармағында көзделгенге сай жеткiлiктi деп танып, ол туралы арыз берушiге жазбаша нысанда хабарласа, арыз қабылданған болып есептеледi. Егер уәкiлеттi орган мәлiметтердi жеткiлiксiз деп есептесе, ол арыз алынған күннен бастап он күн мерзiмде бұл жөнiнде арыз берушiге хабарлап, оның өз арызын өзгертуiне немесе толықтыруына мүмкiндiк беруге тиiс. 
      Егер арыз берушi өз арызын өзгертсе немесе толықтырса, арыздың қаралу мерзімі толықтырулар немесе өзгерiстер алынған күннен басталады. 

      4. Отандық өндiрушiлердiң арызы бойынша демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiнiң басталуы үшiн уәкiлеттi органның бұл арыз бойынша өз пiкiрiн бiлдiргендердiң үлесiне отандық өндiрушiлердiң тауар өндiру көлемiнiң елу проценттен астамы келетiнiн анықтауы мiндеттi талап болып табылады. Бұл пiкiрлер "жақтайтын", "қарсы" болуы, сондай-ақ өзiнiң айқын көзқарасын бiлдiрмеуi мүмкiн. Бұл орайда арызды қолдайтын отандық өндiрушiлер өндiрген тауардың үлесiне қазақстандық өндiрушiлер өндiрген барлық ұқсас тауарлардың жиырма бес проценттен астамы келедi.
       Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

         9-бап. Уәкiлеттi органның бастамасы бойынша демпингке
             қарсы iстi қараудың басталуы

      Егер уәкiлеттi органның демпингтiк тауар беру арқылы демпингтiң және материалдық залалдың немесе оны келтiру қаупiнiң болуы туралы мәлiметтерi болған жағдайда, ол өз бастамасы бойынша демпингке қарсы iстi қараудың басталуы туралы шешiм қабылдауға құқылы.

       10-бап. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiнiң
              басталуынан бас тарту үшiн негiздеме

      Егер:

      1) демпингтiк айырма экспорттық бағаның екі процентiнен кем екенi;

      2) атына арыз берiлген бiрнеше елдiң жиынтық өнiм беруi Қазақстанға ұқсас тауар беруiнiң жетi процентiнен асатын жағдайларды қоспағанда, демпингтiк тауар берудiң көлемi және олардан келгелi материалдық залал болмашы екенiн, яғни атына арыз берiлген елден тауар беру Қазақстанға барлық ұқсас тауар берудiң үш процентiнен кемiн құрайтыны анықталса; 

      3) 8-баптың 4-тармағында көзделген талаптар орындалмаса, уәкiлеттi орган қабылданған арыз бойынша демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiн бастаудан бас тартады.
       Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

       11-бап. Арызды қайтарып алу

      1. Арыз берушi арызды демпингке қарсы iстi қарау басталғанға дейiн немесе оның барысында керi қайтып алуы мүмкiн. Арыз демпингке қарсы iстi қарау басталғанға дейiн қайтарылып алынған жағдайда ол берiлмеген болып есептеледi.

      2. Егер арыз демпингке қарсы iстi қарау барысында қайтарылып алынса, уәкiлеттi органның өз бастамасы бойынша демпингке қарсы iстi қарауды жалғастыруға не оны демпингке қарсы шара қолданбай тоқтатуға құқығы бар.

       12-бап. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiн бастау
              туралы не одан бас тарту туралы шешiм

      1. Демпингке қарсы iстi қараудың басталуы туралы не одан бас тарту туралы шешiмдi уәкiлеттi орган арыз қабылданған кезден бастап 30 күн iшiнде, осы Заңның 8-10-баптарының талаптары сақталған жағдайда берiлген барлық деректердi зерделеу негiзiнде қабылдайды.

      1-1. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiнiң басталуы туралы шешiм қабылдағанға дейiн уәкiлеттi орган, мүдделi мемлекет үкiметiнiң хабарламасын қоспағанда, келiп түскен арыз туралы ақпаратты жария етпейдi. 

      2. Демпингке қарсы істi қарау рәсімiнiң басталуы туралы шешім қабылданғаннан кейiн уәкiлеттi орган "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен белгiленген ресми басылымдарда хабарлама жариялайды және хабарламаны мүдделi тұлғаларға жiбередi. 

      3. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiнiң басталуы туралы хабарламада мынадай ақпарат болуға тиiс: 

      1) демпингке қарсы iстi қарауды өткiзетiн уәкiлеттi органның атауы; 

      2) экспорттаушы елдiң немесе елдердiң атауы және жеткiзiп берiлуi демпингке қарсы iстi қараудың мәселесi болып табылатын тауардың атауы; 

      3) демпингке қарсы істі қараудың басталатын күнi; 

      4) iстi қараудың басталуы үшiн негiздеме; 

      5) арыздың заңдылығын растайтын фактілердің қысқаша мазмұны; 

      6) iспен танысуға, өз пiкiрiн айтуға және мүдделi тұлғалардың кездесулерiн өткiзуге мүмкiндiк алу үшiн мүдделi тұлғалар уәкiлеттi органға өз өтiнiштерiн беруге тиiстi болатын шектегi мерзiмдер.

      3-1. Егер уәкілеттi орган жекелеген мүдделi тұлғаға демпингке қарсы iстiң басталғаны туралы хабарлама жіберсе, онда ол бұл хабарламаның өзге де мүдделі тұлғаларға қол жетімді болуын қамтамасыз етуге тиіс. 

      4. Демпингке қарсы iстiң қаралуын өткiзуден бас тарту туралы шешiм қабылданған жағдайда уәкілетті орган шешiмi қабылданған күннен бастап он күн мерзiмде бұл жөнiнде арыз берушiге хабарлап, бас тартудың себептерi мен негiздемесiн көрсетуге тиiс.

      5. Уәкiлеттi орган алған дәлелдемелер, құпия болып табылатын ақпараттардан басқасы, демпингке қарсы iстi қарауға қатысатын барлық мүдделi тұлғаларға табыс етiледi.
       Ескерту. 12-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

    3-тарау. Демпингтің болуын белгілеу тәртібі

       13-бап. Тауардың қалыпты құнын анықтау 

      1. Тауардың қалыпты құнын уәкiлеттi орган экспорттайтын және (немесе) өндiретiн елде тұтынуға арналған ұқсас тауарға дағдылы сауда операциялары процесiнде белгiленетiн баға негiзiнде анықтайды. 

      2. Өзара тәуелдi тараптар арасындағы сату дағдылы сауда операциялары шеңберiнде өндiрiлген деп қаралмайды және тәуелдiлiк фактiсi тауар құнына ықпал жасамағанына дәлелдемелер табыс етiлген жағдайларды қоспағанда, қалыпты құнды анықтау кезiнде назарға алынбайды. 

      3. Қазақстанға тауар шығарылған елiнен емес, басқа елден берiлген кезде уәкiлеттi орган осы экспорттаушы елге (бұдан әрi - экспорт елi) төленген немесе төленуге тиiстi баға негiзiнде қалыпты құнды анықтайды. 
      Қалыпты баға шығарылған елдегi баға бойынша мына жағдайларда: 

      1) тауарлар экспорт елi арқылы тек жөнелтiлетiн (тасылатын); 

      2) ұқсас тауарлар экспорт елiнде өндiрiлмейтiн; 

      3) оларға экспорт елiнде салыстыру бағасы болмайтын жағдайларда белгiленедi. 

      4. Тауардың қалыпты құнын анықтау мүмкiн болмаған жағдайда ұқсас тауар сатылуының болмау себебi бойынша немесе мұндай сату ерекше рыноктық жағдайдың немесе экспорттаушы және (немесе) өндiрушi елдiң iшкi рыногындағы сату көлемiнiң шағын болуы салдарынан тиiсiнше салыстыру жүргiзуге мүмкiндiк бермейтiн кезде экспорттаушы және (немесе) өндiрушi елдiң iшкi рыногындағы бағаны негiзге ала отырып уәкiлеттi орган: 

      1) үшiншi елге экспортталатын ұқсас тауардың сол тауарды сату жеткiлiктi мөлшерде жүзеге асырылатын жағдайдағы салыстырылатын бағасын; 

      2) әкiмшiлiк, сауда және жалпы шығын (шығындар), сондай-ақ осы Заңның 14-бабына сәйкес белгiленетiн пайда қосылған өндiрiс шығындарын қамтитын есеп айырысу бағасын тауардың қалыпты құны ретiнде пайдаланады. 

      5. Ұқсас тауардың сатылуын уәкiлеттi орган олардың экспорттаушы және (немесе) өндiрушi елдiң iшкi рыногында тұтынуға арналған көлемi сол тауарды Қазақстанға сату көлемiнiң кемiнде бес процентi болған жағдайда қалыпты құнды анықтау үшiн жеткiлiктi мөлшерде жүзеге асырылады деп қарастыруы мүмкiн. Уәкiлеттi орган сату көлемiнiң едәуiр екенiне дәлелдемелер болған жағдайда тиiсiнше салыстыру үшiн сатудың неғұрлым төмен проценттiк көрсеткiшiн қолдануы мүмкiн. 

       14-бап. Өндiрiс шығындары мен пайданы есептеу

      1. Уәкiлеттi орган демпингке қарсы iстi қарау жүргiзiлiп жатқан тауар берушiнiң бухгалтерлiк құжаттары негiзiнде шығындарын есептеп шығарады, бұл жағдайда мұндай құжаттар экспорттаушы және (немесе) өндiрушi елде жалпы қабылданған есепке алу принциптерi мен стандарттарына сәйкес келуi және сол тауарды өндiру мен сатуға байланысты шығындарды көрсетуi керек. 

      2. Уәкiлеттi орган демпингке қарсы iстi қарау барысында тауар берушi әкелген дәлелдемелердi қоса алғанда, шығындарды дұрыс бөлудiң қолда бар барлық дәлелдемелерiн қарайды, бұл жағдайда бұлайша бөлудi тауар берушi әдетте, атап айтқанда, амортизацияның және шығындардың басқа баптарының тиiстi мерзiмдерi мен нормаларын анықтау үшiн пайдаланады. 

      3. Әкiмшілiк, сауда және жалпы шығындарының, сондай-ақ пайданың мөлшерi дағдылы сауда операциялары процесiнде ұқсас тауардың өндiрiлуi мен сатылуы туралы демпингке қарсы істі қарау жүргізіліп жатқан тауар берушi табыс ететiн нақты деректерге негiзделедi. Егер мұндай сомаларды осы негiзде анықтау мүмкiн болмаса, олар: 

      1) сол өнiм берушiнiң нақ сол санаттағы тауарды шығарылған елдiң iшкi рыногында өндiруге және сатуға байланысты төленген және алынған нақты сомаларды; 

      2) демпингке қарсы iстi қарау жүргiзiлiп жатқан басқа тауар берушiнiң ұқсас тауарды өндiруге және шығарылған елдiң iшкi рыногында сатуға байланысты төленген және алынған, орташа орнықтырылған нақты сомаларын; 

      3) осындай әдiспен белгiленген пайда сомасы нақ сондай санаттағы тауарды шығарылған елдiң iшкi рыногында сату кезiнде басқа өнiм берушiлер алатын пайдадан аспайтын жағдайда кез келген басқа да негiзделген әдiстердi негiзге ала отырып айқындалады. 

       15-бап. Шығындар деңгейiнен төмен бағамен сату

      1. Уәкiлеттi орган демпингке қарсы iстi қарау өткiзiлiп жатқан тауардың экспорттаушы және (немесе) өндiрушi елдiң iшкi рыногында сатылуын немесе үшiншi елге дағдылы сауда операциялары процесiнде жүзеге асырылатын сату ретiнде бiр өнiмге жұмсалатын шығындар деңгейiнен төмен бағамен сатылуын бағаның төмендетiлуi себебi бойынша қарамайды және сату: 

      1) ұзақ уақыт кезеңi iшiнде (бiр жылға дейiнгi мерзiмде, бiрақ алты айдан кем емес); 

      2) едәуiр мөлшерде; 

      3) ақылға сыйымды қажеттi уақыт кезеңi шегiнде барлық шығындардың жабылуын қамтамасыз етпейтiн бағамен жүзеге асырылған жағдайда қалыпты құнды анықтау кезiнде бұл сатуды ескермейдi. 

      2. Егер баға сату кезiнде шығындардан төмен болса, ал iстi қарау кезеңiнде орта есеппен салмақталған шығындардан жоғары болса, уәкiлеттi орган мұндай бағаны ақылға сыйымды қажеттi уақыт кезеңi шегiнде барлық шығындардың жабылуын қамтамасыз ететiн баға деп қарастырады. 

      3. Егер уәкiлеттi орган қалыпты құнды анықтау үшiн есепке алынатын мәмiлелерде ортаға орнықтырылған сату бағасы бір өнiмге орташа орнықтырылған шығындардан төмен екенiн немесе бiр өнiмге жұмсалған оған шығындардан төмен бағамен сату көлемi қалыпта бағаны анықтау үшiн есепке алынатын мәмiлелер бойынша сату көлемiнiң жиырма процентiнен кем еместiгiн анықтаса, бір өнiмге жұмсалған шығындардан төмен бағамен сату едәуiр мөлшерде жүзеге асырылған деп есептеледi. 

       16-бап. Экспорттық бағаны есептеу

      1. Экспорттық баға болмаған жағдайда не экспорттаушы мен импорттаушы немесе үшiншi тарап арасында байланыс немесе өтем туралы уағдаластық болуы себептi экспорттық баға сенiмсiз болған кезде экспорттық баға берiлетiн тауар оны берушiге немесе сатушыға тәуелсiз сатып алушыға алғаш рет қайта сатылатын баға негiзiнде есептеп шығарылады. 

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген мән-жайларда уәкiлеттi орган экспорттық бағаны есептеу кезінде өзара тәуелді тараптар арасындағы барлық мәмiлелердi ескермеуге құқылы. 

       17-бап. Демпингтік айырманы анықтау

      1. Уәкiлеттi орган демпингтiк айырманы анықтау үшiн тауардың экспорттық бағасы мен қалыпты құнының арасында салыстыру жасайды. 

      2. Демпингтiк айырманың болуы орта есеппен есептелген қалыпты құнды барлық салыстырылатын экспорттық мәмiлелердiң орта есеппен есептелген бағасымен салыстыру негiзiнде анықталады. Салыстыру сауда операциясының нақ бiр сатысында, жасап шығаруы зауыттан тиеп-жөнелту сатысында және мүмкiндiгiнше бiр мезгiлде жүзеге асырылған сату жөнiнде жүргізілуге тиіс. Әрбір ретте өнім беру, салық салу жағдайларындағы, сауда операциясының сатыларындағы, санындағы, физикалық сипаттамасындағы айырмашылықтарды қоса алғанда бағаның салыстырылуына қатысты айырмашылықтар, сондай-ақ мүдделi тұлғалар олардың баға салыстырылуына ықпалының дәлелдемелерiн де табыс ететiн басқа да кез келген айырмашылықтар ескерілетін қажеттi түзетулер жасалуға тиіс. 

      3. Егер уәкiлеттi орган экспорттық бағаның әртүрлi сатып алушылар арасында, сондай-ақ аймақтар немесе уақыт кезеңдері бойынша едәуiр айырмашылықтары барын тапса, орта есеппен есептелген негізде орта есеппен есептелген негiзде белгiленген қалыпты құнды нақты экспорттық мәмiлелердiң бағасымен салыстыруға болады. Мұндай жағдайларда уәкiлеттi орган мүдделi тұлғаларға мұндай айырмашылықтарды орта есеппен есептелген мөлшерлерге не нақты мәмілелер бағасына салыстыру жүргізген кезде нелiктен ескеруге болмайтынын түсiндiрiп бередi. 

      4. Экспорттық баға берiлетiн тауар осы Заңның 16-бабына сәйкес Тәуелсіз сатып алушыға алғаш рет қайта сатылатын баға негiзiнде есептеп шығарылған жағдайда тауарды беру мен қайта сату аралығындағы кезеңде төленген баж бен салықтарды қоса алғанда, шығындарға, сондай-ақ тауарларды беру мен сатудан алынған пайда мөлшеріне түзетулер де енгізу керек. Егер мұндай жағдайларда бағаның салыстырылуы қозғалатын болса, уәкiлеттi орган сауда операциясының сатысында экспорттық баға бейімделіп есептелген сатыға баламалы қалыпты құн белгiлейдi не осы бапта рұқсат етiлген қажеттi түзетулер жасайды. 

      5. Уәкiлеттi орган мүдделi тұлғалардан салыстыру үшiн қажеттi ақпарат талап етуге құқылы. Әрбiр нақты жағдайда уәкiлеттi орган әрбiр мүдделi тұлғаның дәлелдемелер беруiне қажеттi тәртiптi белгiлейдi. 

       18-бап. Демпингтi анықтау кезiнде валюталарды қайта
              есептеу

      1. Егер экспорттық баға мен қалыпты құнды салыстыру бiр валютадан екiншiсiне қайта есептеудi талап етсе, онда мұндай қайта есептеудi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген сату күнiндегi валюталардың ресми айырбас бағамын пайдалана отырып жүзеге асыруға тиiс. Келiсiм-шарттың, сатып алу тапсырысының, тапсырысты немесе шотты растаудың күнi сату жағдайларын қандай құжаттың айқындауына қарай сату күнi деп есептеледі. 

      2. Егер экспорттау, осы тауарды беру ақысына мерзiмдi валюта рыноктарында алынатын шетелдiк валютаны берушiнiң сатуымен тiкелей байланысты болса, онда уәкiлеттi орган жоғарыда аталған шетелдiк валютаны берушi сатқан кезде тиiстi мерзiмде пайдаланылған айырбас бағамын ескеруге тиiс. 

      3. Уәкiлеттi орган валюта бағамының қысқа уақытқа ауытқуын назарға алмайды. Демпингке қарсы iстi қарау кезiнде өнiм берушiлерге зерттелiп отырған кезеңдегi валюта бағамының өзгеру үрдiсiн ескере отырып, өздерiнiң экспорттық бағасын түзету үшiн кемiнде екi ай берiледi. 
       Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N 114 Заңымен.

    4-тарау. Материалдық залалдың немесе оны келтіру
қаупінің болуын белгілеу

       19-бап. Материалдың залалды немесе оны келтiру
              қаупін анықтау

      1. Материалдық залалды немесе оны келтiру қаупiн анықтау дәлелдемелерге негiзделедi және демпингтiк тауар беру көлемi мен оның ұқсас тауардың iшкi рыноктағы бағасына ықпалын және осындай тауар берудiң сол тауарларды отандық өндiрушiлер үшiн зардаптарын зерделеудi қамтиды. 

      2. Егер бiр елден көп елдiң тауар беруi демпингке қарсы бiр мезгiлде жүргiзiлiп жатқан iстi қарау нысанасы болса, әрбiр елден берiлетiн тауар жөнiнде белгіленген демпингтiк айырма экспорттық бағаның екi не одан көп процентiн құрайтыны, ал әрбiр елден берiлетiн тауар көлемi осы Заңның 10-бабында белгiленгендей болмашы болып табылмайтыны және берiлген тауар ықпалының жиынтық бағасы берiлетiн тауарлар арасындағы да, берiлетiн тауарлар мен отандық өндiрiстiң ұқсас тауарлары арасындағы бәсеке кезiнде де экономикалық жағынан негiзделген болуы анықталса ғана уәкілеттi орган әлгiндей тауар берудiң жиынтық ықпалын бағалай алады. 

       20-бап. Демпингтiк тауар берудiң көлемi мен бағасын
              зерттеу

      1. Демпингтiк тауар берудiң көлемiн зерттеу кезiнде уәкiлеттi орган демпингтiк тауар берудiң абсолюттiк көрiнiсiнде не Қазақстанда өндiрiсте немесе тұтынуға қатынасы жөнiнен едәуiр көбеюi болғанын анықтайды. 

      2. Демпингтiк тауар берудiң бағаға ықпалын зерттеу кезiнде уәкiлеттi орган мұндай тауарды беру жағдайында бағаның ұқсас қазақстандық тауардың бағасымен салыстырғанда төмендеу дәрежесiн не демпингтiк тауар берудiң баға төмендеуiне қандай дәрежеде ықпал ететiнiн немесе оның қарама-қарсы жағдайда болатпен артуына кедергi жасайтынын айқындайды. 

       21-бап. Демпингтiк тауар берудiң отандық өндiрушiлерге
              ықпалын бағалау

      Демпингтiк тауар берудiң отандық өндiрушілерге ықпалын зерттеу уәкiлеттi органның сол өндiрiстiң жай-күйiне ықпал ететiн барлық экономикалық факторлар мен көрсеткiштердi: оның iшiнде сатудың нақты және ықтимал қысқаруын, пайданы, өнiм шығаруды, рыноктағы үлестi, өнiмділiктi, инвестициялардан алынатын кiрiстi, қуаттардың пайдаланылуын; ішкі рынок бағасына, демпингтік айырма шамасына ықпал ететiн факторларды; ақша ағысына нақты және ықтимал ықпал етудi, тауар қорларын, жұмыспен қамтылуды, жалақыны, өсу қарқындарын, инвестициялар тарту мүмкiндiгiн бағалауын қамтиды. 

       22-бап. Материалдық залалды немесе оны келтіру қаупінің
              болуын белгілеу

      1. Демпингтiк тауар беру салдарынан отандық өндiрушiлерге материалдық залал келтiру фактiсiн немесе оны келтiру қаупiн уәкiлеттi орган анықтайды Демпингтiк тауар беру мен отандық тауар өндiрушілерге материалдық залал келтiрудiң немесе оны келтiру қаупiнiң арасындағы себеп-салдарлы байланысты анықтау үшiн уәкiлеттi орган бұған мүдделi тұлғалар берген нақты деректердi пайдаланады. 

      2. Уәкiлеттi орган қаралып отырған кезеңде әрекет еткен және отандық өндiрушiлерге материалдық залал келтiрген басқа да белгiлi (демпингтiк тауар беруден басқа) факторлардың ықпалын зерделейдi. Факторларға демпингтік бағамен сатылмаған берілетін тауардың көлемі мен бағасы, сұранымның азаюы немесе тұтыну құрылымындағы өзгерiстер, шектейтiн сауда практикасы мен шетелдiк және отандық тауар өндiрушiлер арасындағы бәсеке, технологиялық жетiстiктер, сондай-ақ экспорттың нәтижелерi мен отандық өндiрiстердiң өнiмдiлiгi жатады. Бұл орайда анықталған материалдық залал демпингтiк тауар беру нәтижесiнде туған деп саналмауға тиіс. 

      3. Уәкiлеттi орган демпингке қарсы iстi қараудың нысанасы болып табылатын тауарды тұтынушыларға және тұтынушылар ұйымдарының өкiлдерiне тауар бөлшек саудада сатылған жағдайларда демпингке, материалдық залалға немесе оның қаупі төнуіне және себеп-салдарлы байланысқа қатысты iстiң қаралу мақсаты үшiн ақпарат алуға мүмкiндiк беруге тиiс. 

      4. Демпингтiк тауар беруден отандық өндiрушiлерге төнген материалдық залал қаупін уәкілетті орган мынадай факторларды: 

      1) демпингтiк тауарды iшкi рынокқа берудiң үдемелi, тауар берудiң одан әрi ұлғаю ықтималдығын көрсететiн өсу қарқындарын; 

      2) өнiм берушiде жеткiлiктi экспорттық мүмкiндiктер болуына немесе Қазақстанға демпингтiк тауар берудiң одан әрi едәуiр ұлғаю ықтималдығын көрсететiн экспорттық мүмкiндiктерiнiң едәуiр ұлғаюы сөзсiз екенiне талдау жасауға сүйенiп негiздеуге тиiс. Бұл орайда басқа экспорттық рыноктардың қосымша тауар берудiң жорамалданған көлемiн сiңiрiп алу мүмкiндiгi ескерiледi; 

      3) ішкі рынок бағасының едәуір төмендеуіне немесе оған қысым жасалуына ықпал ете алатын және қосымша тауар беруге сұранысының артуына әкеп соғатын бағалар бойынша тауар берудi; 

      4) демпингке қарсы iстi қарау өткiзiлiп жатқан экспорт және (немесе) өндiрiс елiндегi тауар қорларын талдай отырып негiздеуге тиiс.

       23-бап. Аймақтық өндiрушiлерге келтiрiлетiн материалдық
              залал

      Демпингтiк тауар беру Қазақстанның жекелеген аймақтарының рыногына шоғырланған жағдайда, бұл берiлген тауарлар аймақтық өндiрушiлерге материалдық залал келтiруге әкеп соққан кезде, уәкiлеттi орган осы Заңның ережелерiне сәйкес сол аймаққа бейiмдеп, демпингке қарсы iстiң қаралуын өткiзуге құқылы.

  5-тарау. Демпингке қарсы істің қаралуын
өткізу тәртібі

       24-бап. Демпингке қарсы iстiң қаралу мерзiмдерi

      Демпингтiң және материалдық залалдың немесе оның қаупiнiң болу фактiлерi бойынша демпингке қарсы iстi қарау оның рәсiмi басталған күннен бастап бiр жылдың iшiнде аяқталады.
      Уәкiлетті орган айрықша жағдайларда бұл мерзімдi ұзартуы мүмкiн, бiрақ ол алты айдан аспауы керек.
       Ескерту. 24-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

         25-бап. Демпингке қарсы iстi қарау жөнiндегi ақпарат

      1. Демпингке қарсы iстi қарау басталғаннан кейiн уәкiлеттi орган үш күн iшiнде мүдделi тұлғаларға сауал жiбередi. 
      Мүдделi тұлғаларға сауалға мемлекеттiк немесе орыс немесе уағдаластық бойынша өзге бiр тілде жауап дайындау үшiн сауал алынған күннен бастап бiр ай уақыт берiледi. Бұл мерзiмдi уәкiлеттi орган ұзартуы мүмкiн, бiрақ ол бiр айдан аспауы керек. Сауал оны почтамен жiберiлгеннен немесе мүдделi тұлғалардың өкiлiне берiлгеннен кейiн жетi күннен соң алынған болып есептелiнедi. 
      Демпингке қарсы iстi қарау барысында уәкiлеттi орган мүдделi тұлғалардан жауап қайтарылуға тиiстi мерзiмдi белгiлеп, қосымша ақпарат сұратып алуы мүмкін. 

      2. Әрбiр мүдделi тұлғаның мемлекеттiк немесе орыс не уағдаластық бойынша өзге бiр тiлде өзi қажет деп санайтын кез келген ақпаратты жазбаша түрде беруге құқығы бар. 

      3. Уәкiлеттi органның демпингке қарсы iстi қарауды жүргiзу кезiнде Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарынан кедендiк, салықтық, статистикалық ақпарат сұратып алуға құқығы бар.
       Ескерту. 25-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

          26-бап. Демпингке қарсы iстi қарау жөнiндегi                             ақпараттың құпиялылығы

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында тiкелей көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкiлеттi органдардың лауазымды адамдарының құпия ақпаратты жария етуiне, жеке мақсаттарда пайдалануына, үшiншi тұлғаларға, сондай-ақ өзге де мемлекеттiк органдарға беруiне болмайды. 

      2. Құпия ақпарат берушi тарап бұл ақпаратқа құпия сипатта болмайтын түсiндiрме жазба беруге тиiс. 
      Түсiндiрме жазба ақпараттың мәнiн түсiну үшiн жеткiлiктi дәрежеде жан-жақты болуға не неғұрлым жан-жақты құпия емес ақпарат берудiң мүмкiн болмау себептерiн түсiндiруге тиiс. 

      3. Егер уәкiлеттi орган құпиялық туралы талап негiзсiз болып табылады деп анықтаса немесе ақпарат берiп отырған адам оны жариялауға рұқсат бермесе, бұл ақпараттың анық екенi дәлелденген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті органның мұндай ақпаратты назарға алмауы мүмкін. 

      4. Құпия ақпараттың жария етiлуiне жауапты адам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi. 

       27-бап. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмдерiне сәйкес
              берiлген ақпаратты тексеру

      1. Тиiстi экспортшылардың және (немесе) өндiрушiлердiң келiсiмiмен және олардың елдерінiң ресми органдары қарсы болмаған жағдайда, уәкiлеттi орган ақпараттың анықтығын тексеру немесе қосымша деректер алу мақсатымен сол елдердiң аумағына мамандар жiбере алады. 

      2. Уәкiлеттi орган демпингке қарсы iстi қарау басталатын күннiң дәл алдындағы алты айдан бiр жылға дейiнгi уақыт кезеңi iшiнде демпингтiң болуы туралы ақпаратты тексередi, ал материалдық залалдың немесе оны келтiру қаупiнiң болуы туралы ақпаратты үш жылға дейiнгi кезең iшінде тексере алады. 

      3. Егер қайсыбiр мүдделi тұлға қажеттi мәлiметтердi уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде табыс етпесе немесе демпингке қарсы iстiң қаралуын басқа бiр жолдармен қиындатса, уәкiлеттi органның қолда бар деректер негiзiнде қорытынды шығаруға құқығы болады. 

       28-бап. Iстi жүргiзу тәртiбi

      1. Демпингке қарсы iстi қараудың тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. Iсте демпингке қарсы нақты iс қарауға қатысты қажет етiлетiн барлық құжаттар болуға тиiс, оларды сақтаудың тәртiбi мен мерзiмi заң арқылы белгiленген тәртiппен айқындалады. 

      2. Мүдделi тұлғалар уәкiлеттi орган жүргiзетiн демпингке қарсы iстiң қаралуы жөнiндегi құпия емес ақпаратпен танысуға құқылы. 

       29-бап. Мүдделi тұлғалардың кездесулерi

      1. Демпингке қарсы iстi қарау кезiнде барлық мүдделi тұлғалар өз мүдделерiн қорғауға құқылы. Осы мақсатта уәкiлеттi орган мүдделi тұлғалардың өтiнiмi бойынша iстi қарау материалдарын талқылау, қосымша ақпарат беру үшiн мүдделерi қарама-қайшы тараптардың кездесуiне мүмкiндiк беруге тиiс. Негiздемелер болған кезде мүдделi тұлғалардың қосымша ақпаратты ауызша беруге құқығы бар.
      Мұндай кездесулерде қандай да болсын мүдделi тұлғалардың болмауы iстiң қаралуын жүргiзу кезiнде олардың мүдделерiне залал келтiруге әкеп соқпауға тиiс.

      2. Уәкiлеттi орган ауызша ақпаратты кездесуден кейiн он күннiң iшiнде ол жазбаша расталғаннан кейiн назарға алады.

      3. Уәкiлеттi орган барлық мүдделi тұлғаларға демпингке қарсы iстi қарауда олардың iстерi бойынша дәлелдер дайындау үшiн уәкiлеттi орган пайдаланатын барлық құпия емес ақпаратпен уақтылы танысуға мүмкiндiк бередi.
       Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

      30-бап. Демпингке қарсы уақытша шаралар енгiзу

      1. Уәкiлеттi орган демпингтiң және материалдық залал келтiрiлуiнiң немесе оны келтiру қаупiнiң болуы туралы алдын ала ұйғарым шығарғаннан кейiн барлық мүдделi тұлғалар мен олардың елдерiнiң ресми органдарына демпингке қарсы уақытша шараларды қолдану ниетi туралы хабарлама жiбередi. Iстi қарауға тартылған мүдделi тұлғалар хабарлама алғаннан кейiн жиырма күн iшiнде демпингке қарсы уақытша шаралар қолданудың негiздемесi жөнiнде жазбаша ескертпелер беруге құқылы, оларды уәкiлеттi орган назарға алады немесе оның демпингке қарсы уақытша шаралар енгiзу туралы қорытындысы дайындалған кезде қабылдамай тастайды. 

      1-1. Осы Заңның құпия ақпаратқа қойылатын талабын ескере отырып, демпингке қарсы уақытша шараларды енгiзу туралы хабарлама:
      өнiм берушiлердiң не, егер iс жүзiнде бұл мүмкiн болмаса, тиiстi өнiм берушi елдердiң атауын;
      кедендiк мақсаттар үшiн тауардың жеткiлiктi сипаттамасын;
      белгiленген демпингтiк айырманы және осы Заңның 3-тарауына сәйкес экспорттық баға мен қалыпты құнды белгiлеу және салыстыру үшiн пайдаланылған әдiснаманың негiздемесiн;
      осы Заңның 4-тарауына сәйкес залалдың бар екенiн белгiлеуге қатысты уәкiлеттi органның пiкiрiн;
      демпингке қарсы уақытша шараларды қолданудың негiзгi дәлелдерiн қамтуға тиiс.

      2. Демпингтiң және ол келтiретiн материалдық залалдың немесе оны келтiру қаупiнiң болуы туралы уәкiлеттi орган шығарған алдын ала ұйғарымның негiзiнде Қазақстан Республикасының Yкiметi демпингке қарсы уақытша шаралар енгiзу туралы шешiм қабылдайды: 

      1) онда тауарды берушiлердiң немесе тауар әкелiнетiн елдердiң атауы; тауардың (кедендiк мақсаттар үшiн жеткiлiктi) сипаттамасы; демпингке қарсы уақытша баждың ставкасы және оның қолданылу мерзiмдерi болуға тиiс; 

      2) ол ресми басылымдарда жариялануға тиiс. Жарияланымда уақытша шараларды қолданудың негiзгi дәлелдерi; демпингтiң белгiленген мөлшерi және есеп айырысудың қолданылып жүрген әдiстемесi; материалдық залалды бағалаудың өлшемі қамтылуға тиіс. Жарияланымда құпия ақпарат болмауға тиiс. 

      3. Демпингке қарсы уақытша шаралар демпингтiк тауар импортына iстiң қаралуы басталған кезден кем дегенде алпыс күннен кейiн қолданылуы мүмкiн.
      Егер демпингке қарсы уақытша баждың шамасы алдын ала есептелген демпинг айырмасының мөлшерiне тең болса, демпингке қарсы уақытша баждың қолданылу мерзiмi, осы мерзiм iстi қарау объектiсi болып табылатын демпингтiк тауардың берiлетiн көлемiндегi үлесi елеулi бөлiктi құрайтын экспорттаушылардың өтiнiшi негiзiнде уәкiлеттi органның шешiмi бойынша алты айға дейiн ұзартылатын жағдайды қоспағанда, төрт айдан аспауға тиiс.
      Егер, демпингке қарсы уақытша баждың ставкасы алдын ала есептелген демпинг айырмасынан аз болса, демпингке қарсы уақытша баждың қолданылу мерзiмі, осы мерзiм iстi қарау объектiсi болып табылатын демпингтiк тауардың берiлетiн көлемiндегi үлесi елеулi бөлiктi құрайтын экспорттаушылардың өтiнiшi негiзiнде уәкiлеттi органның шешiмi бойынша тоғыз айға дейiн ұзартылатын жағдайды қоспағанда, алты айдан аспауға тиiс.

      4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары демпингке қарсы уақытша шараларды Қазақстан Республикасы Yкіметінің оларды тиесілі ақша сомаларын депозитке енгізу арқылы демпингке қарсы уақытша баж нысанында және (немесе) Қазақстан Республикасы банкінің кепiлдiгi түрiнде қолдану туралы шешiмi күшiне енгiзiлгеннен кейiн оның аумағына еркiн айналысқа шығарылған немесе шығарылатын демпингтiк тауар импортына қолданады. Бұл ретте демпингке қарсы уақытша шараларды қолдану нысанын өнiм берушiнiң өзi таңдап алады. Демпингке қарсы уақытша баждар Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалатын тәртіппен алынады.
       Ескерту. 30-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.01.09 N  114, 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

  6-тарау. Демпингке қарсы істі қараудың аяқталуы

       31-бап. Демпингке қарсы шаралар енгiзу немесе демпингке
              қарсы iстiң қаралуын оларды енгiзбей тоқтату
              туралы қорытынды

      1. Демпингтiң, материалдық залалдың және олардың арасында себеп-салдарлы байланыстың болуын анықтау жөнiнде уәкiлеттi орган жүргiзетiн демпингке қарсы iстi қарау Қазақстан Республикасының Yкiметiне жiберiлетiн:

      1) демпингке қарсы iстiң қаралуын шаралар қолданбай тоқтату туралы;

      2) экспорттаушының және (немесе) өндiрушiнiң баға бойынша мiндеттеме қабылдауы туралы;

      3) демпингке қарсы баж енгiзу туралы қорытынды әзiрлеумен аяқталады.

      2. Демпингке қарсы iстi қарауды уәкiлеттi орган, егер:

      1) демпингтiң немесе материалдық залалдың немесе оның келтiру қаупінің жеткiлiктi дәлелдемелерi болмаса;

      2) демпингтiк айырма экспорттық бағаның екі процентiнен кем болса немесе демпингтiк импорттың (нақты немесе ықтимал) көлемi не материалдық залалдың немесе оны келтiру қаупiнiң мөлшерi осы Заңның ережелерiне сәйкес болмашы болса, демпингке қарсы шаралар енгiзбей тоқтатады.

      3. Iстiң қаралуын демпингке қарсы шаралар енгізбей тоқтату туралы хабарлама ресми басылымдарда жарияланады.

      4. Демпингке қарсы шаралар енгiзу туралы хабарлама ресми басылымдарда жарияланады және ол осы Заңның құпия ақпаратқа қойылатын талаптарын ескере отырып, демпингке қарсы баждарды енгiзу үшiн фактiлер мен құқықтық нормаларға қатысты iстi қарауға жататын барлық ақпаратты, сондай-ақ демпингке қарсы iстi қарау барысында өнiм берушілер мен мүдделi тұлғалар табыс еткен жазбаша дәлелдемелер мен талаптарды қабылдау немесе қабылдамау себептерiн қамтиды.
       Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.09. N  114 Заңымен.

      32-бап. Демпингке қарсы бажды енгiзу мен оның
              мөлшерiн анықтау

      1. Демпингке қарсы бажды енгiзу мен оның ставкасы туралы шешiмдi уәкiлеттi органның ұсынуымен Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды және осы Заңның 34-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ресми басылымдарда жарияланған күнiнен бастап күшiне енгiзiледi. 
      Шешiмде демпингтiк тауарды берушi немесе берушiлер аталуға тиiс. 
      Егер демпингтiк тауарды бiр елдiң бiрнеше өнiм берушiлерi импорттап, барлық өнiм берушiлердi атау мүмкiн болмаған жағдайда, сол ел ғана аталады. 
      Егер демпингтiк тауарды бiр елден көбiрек елдiң бiрнеше өнiм берушiлерi импорттаған болса, не iске тартылған барлық өнiм берушiлер аталады, не iс жүзiнде бұл мүмкiн болмаса, демпингтiк тауарды импорттауға тартылған өнiм берушi елдердiң әрқайсысы аталады. 

      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінiң демпингке қарсы баж енгізу туралы шешiмiнiң негiзiнде мемлекеттік кіріс органдары оны, баға бойынша міндеттемелер қабылданған өнім берушілердің тауарын қоспағанда, демпингке қарсы істі қарау жүргiзiлген барлық әкелiнетiн тауардан алады.

      3. Демпингке қарсы баж демпингтiң зардаптарын жоюға жеткiлiктi көлемде белгiленуге тиiс. Демпингке қарсы баждың мөлшерi демпингтiк айырмадан артық болмауға тиiс. 

      4. Уақытша шаралардың енгiзiлуiне байланысты төленген сома демпингтiк айырмадан артық болған жағдайда өнім берушiнiң артық соманы заңдарда белгіленген тәртіппен қайтарып алуға құқығы бар. 

      5. Демпингке қарсы баж демпингке қарсы уақытша баждың ставкасынан артық мөлшерде енгiзiлген жағдайда өнім берушіден айырма алынбайды.
      Ескерту. 32-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

       33-бап. Yшiнші тұлғалар жөнiндегi демпингке қарсы
              iстi қарау

      1. Егер демпингке қарсы iс қаралып бiткеннен кейiн тауарына демпингке қарсы баж салынған басқа өнiм берушiлермен байланысы жоқ үшiншi бiр тұлға ұқсас тауар бере бастаса, онда ол жөнiндегi демпингке қарсы iстi қарау бiр ай iшiнде басталып, ол жөнiнде арыз алынған күннен он екi айдан кешiктiрмей аяқталуға тиiс. 

      2. Демпингке қарсы iстi қарау барысында бұл үшiншi тұлғадан демпингке қарсы баж алынбауға тиiс, алайда осы Заңда белгiленген тәртiппен демпингке қарсы уақытша шаралар енгiзiлуi мүмкiн. 

       34-бап. Демпингке қарсы бажды қолдану тәртiбi

      1. Демпингке қарсы iстiң қаралуы басталған күнге дейiн Қазақстан Республикасының аумағында еркiн айналысқа шығарылған тауарларға демпингке қарсы баж салуға болмайды. 

      2. Демпингке қарсы баж уақытша шаралар енгiзiле қалған жағдайда олар енгiзiлген күннен бастап қолданылады. 

       35-бап. Демпингке қарсы баждың қолданылу мерзiмi

      1. Демпингке қарсы баждың қолданылу мерзiмi Қазақстанның отандық өндiрушiлерiне келтiрiлген материалдық залалды жоюға немесе оның келтiрiлу қаупiне жол бермеуге және отандық өндiрушiлердiң бәсеке жағдайларына бейiмделуiне қажеттi мерзiмнен аспауға тиiс. Аталған мерзiм оның енгiзiлген немесе соңғы рет қайта қаралған күнiнен бастап бес жылдан аспауға тиiс. 

      2. Демпингке қарсы бажды қайта қарауға дайындау рәсiмiн уәкiлеттi орган өз бастамасы бойынша немесе мүдделі тұлғалардың демпингке қарсы баждың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн қырық бес күннен кешiктiрмей берген арызы негiзiнде жүзеге асырады. 

      3. Демпингке қарсы баждың қолданылуы отандық өндірушілерге материалдық залал келтiрудi немесе оның келтiрiлу қаупiн жоюға жеткiзбегенi анықталған жағдайда уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметiне бұрын енгiзiлген демпингке қарсы баждың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтiнiш жасайды. 

  7-тарау. Баға бойынша міндеттемелер

       36-бап. Баға бойынша мiндеттемелер қабылдау талаптары

      1. Демпингке қарсы iстiң қаралуына тартылған тұлғалар демпингтiң зардаптарын жоюы мүмкiн демпингке қарсы істі қарау жүргізiліп жатқан тауардың бағасын қайта қарау және Қазақстанға тауардың демпингтік бағамен әкелiнуiн тоқтату туралы ерiктi түрде мiндеттеме алғаннан кейiн демпингке қарсы iстiң қаралуы уақытша шаралар енгiзiлмей немесе демпингке қарсы баж салынбай тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы мүмкiн. 

      2. Мұндай мiндеттемелер бойынша бағаның белгіленген демпингтiк айырмадан артық болуын талап етуге уәкiлеттi органның құқығы жоқ. Егер уәкiлеттi орган бағаны мұндай арттыру демпингтiң отандық өндiрушiлерге келтiрген зардаптарын жою үшiн жеткiлiктi болатынын анықтаса, бағаның арттырылуы демпингтiк айырмадан кем болуы мүмкiн. 

      3. Баға бойынша мiндеттемелердi уәкiлеттi органның ұсынуы мүмкiн, бiрақ өнiм берушi өзiне осындай мiндеттемелер алуға мәжбүр етiлмеуге тиiс. 

      4. Баға бойынша мiндеттеменi уәкiлеттi орган осы Заңның 30-бабына сәйкес демпингтiң және материалдық залалдың немесе оны келтiру қаупiнiң болуы жөнiнде алдын ала растайтын қорытынды шығарылғаннан кейiн ғана қабылдауы мүмкiн. 

      5. Егер уәкiлеттi орган баға бойынша мiндеттеменi қабылдау өнiм берушiлер санының көп болуына байланысты не уәкiлеттi орган өнiм берушiге хабарлауға тиісті жалпы саяси себептерді қоса алғанда, басқа себептер бойынша iс жүзiне асыру мүмкiн емес деп санаса, ол мiндеттеменi қабылдауға болмайды. 

       37-бап. Баға бойынша мiндеттемелердiң қолданылуы

      1. Өнім беруші баға бойынша қабылданған міндеттемелерді адал орындаған жағдайда уәкiлеттi органның iстi қарауды тоқтатуға құқығы бар. 

      2. Бағалар бойынша мiндеттемелер қабылданғаннан кейiн уәкілеттi орган баға бойынша өзіне мiндеттеме қабылдаған өнiм берушi талап еткен жағдайда немесе өз бастамасы бойынша демпингтің және материалдық залалдың немесе оның қаупiнiң болуын анықтау үшiн демпингке қарсы iстiң қаралуын жалғастырады. 

      3. Демпингтiң немесе материалдық залалдың болмауы баға бойынша қабылданған мiндеттеменiң салдарынан болатын жағдайларды қоспағанда, егер демпингтiң немесе материалдық залалдың немесе оның қаупiнiң болмауы туралы шешiм қабылданса, баға бойынша мiндеттеме өзiнен-өзi күшін жояды. 

      4. Баға бойынша мiндеттеме демпингке материалдық залал келтiретiн қарсы iс-қимыл үшiн қажеттi уақыт iшiнде және сондай мөлшерде күшiнде қалуға тиiс. 

      5. Баға бойынша мiндеттеме қабылданғаннан кейiн уәкiлеттi орган осы Заңның 26-бабының талаптарын сақтай отырып, ол жөнiнде барлық мүдделi тұлғаларға хабарлама жiбередi.

       38-бап. Баға бойынша мiндеттемелердiң орындалуын
              бақылау

      1. Уәкiлеттi органның баға бойынша мiндеттемесi қабылданған өнiм берушiден баға бойынша қабылданған мiндеттеменiң орындалуы туралы мәлiметтер берудi талап етуге, сондай-ақ олардың анықтығына тексеру жүргiзуге құқығы бар.

      2. Өнiм берушi баға бойынша қабылданған мiндеттемелердi бұзған жағдайда уәкiлеттi органның ұсынуымен Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң демпингке қарсы уақытша шараларды алдын ала хабарламай, дереу енгiзуге құқығы бар.

  8-тарау. Қорытынды ережелер

       39-бап. Демпингке қарсы уақытша шаралардың күшiн жоюдың
              талаптары мен тәртiбi

      1. Егер демпингке қарсы қолданылып жүрген уақытша шаралардың мөлшерi демпингке қарсы салынатын баждан аз болса, айырмасы төленбеуге тиiс, егер көп болса, өнiм берушiнiң қалауы бойынша айырма оған заңдарда белгiленген тәртiппен өтеледi. 

      2. Материалдық залал келу қаупi анықталған жағдайда демпингке қарсы баж материалдық залал қаупiнiң болуы туралы қорытынды шығарылған күннен бастап қана қолданылуы мүмкiн және қолданылып жүрген уақытша шаралардың күшi жойылуға тиiс, ал уақытша шаралар қолданылған кезеңде енгiзiлген кез келген ақша депозитi қайтарылуға тиiс және өнiм берушiнiң кез келген ақшалай мiндеттемесiнiң күшi жойылуға тиiс. 

      3. Егер демпингке қарсы iстi қарау барысында демпингтiң және материалдық залалдың немесе оны келтiру қаупiнiң болмауы анықталса, шешiм қабылданған күннен бастап он күн iшiнде барлық уақытша шаралардың күшi жойылуға тиiс, ал өндiрiлiп алынған сомалар шешiм қабылданған күннен бастап бiр ай iшiнде заңдарда белгiленген тәртiппен қайтарылуға тиiс. 

       40-бап. Демпингке қарсы шаралардың күшiн жою немесе
              оларды өзгерту

      1. Бұрын демпингтiк тауар деп танылған тауар оның қалыпты құнына жақын немесе тең бағамен берiлетiнi, бұл жағдайда демпингтiң немесе материалдық залалдың жойылатыны немесе азаятыны жөнiнде мәлiметтер болған кезде уәкiлеттi орган өз бастамасы бойынша не мүдделi тұлғалардың бастамасы бойынша шаралар қолдануды жалғастырудың дұрыстығы мәселесiн немесе оларды өзгерту мүмкiндiгiн кез келген уақытта қарай алады. 

      2. Демпингке қарсы қолданылып отырған шараларды сақтаудың дұрыс болмайтыны анықталған жағдайда уәкілеттi орган Қазақстан Республикасының Yкiметiне олардың күшiн жою не олардың мөлшерiн өзгерту туралы қаулының жобасын енгiзедi. 

       41-бап. Шешiмдерге шағым беру тәртiбi

      Мүдделi тұлғалар демпингке қарсы iстiң қаралуы кезеңiнде уәкiлеттi орган қабылдаған шешiмдер мен жасаған әрекеттерге Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген сот тәртiбiмен шағым жасауға құқылы. 

       42-бап. Демпингтiк тауарды кедендiк декларациялау мен
               есепке алу

      Ескерту. 42-баптың тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Демпингке қарсы iстiң қаралуын жүргiзу демпингтiк тауарды кедендiк декларациялаудағы кедергiлер үшiн негiз болмайды.

      2. Уәкiлеттi органның өтiнiшi бойынша демпингтiк тауар импорты бойынша талқылау басталғаннан кейiн мемлекеттік кіріс органдары бұдан әрi осы импортқа демпингке қарсы шаралардың қолданылуы мүмкiн болуы үшiн демпингтiк тауар импортын есепке алуды жүргiзедi.

      3. Мемлекеттік кіріс органдары оларға қатысты істі қарау жүргiзiлiп жатқан демпингтiк тауар импорты туралы мәлiметтердi уәкiлеттi органға ай сайын хабарлап отыруға тиіс.
      Ескерту. 42-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

       43-бап. Демпингке қарсы шаралар жөніндегі заңдарды
              бұзғаны үшін жауаптылық

      Уәкілетті орган мен оның лауазымды адамдарының демпингке қарсы шаралар жөніндегі заңдарды бұзғаны үшін жауаптылығы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолданылады.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады