Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі N 429 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заңмен этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуі және айналымы, этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуі және айналымы субъектілері қызметін мемлекеттік реттеу және жүзеге асыру процестерінде туындайтын қатынастар реттеледі.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) айналым – экспорт, импорт, сатып алу, сақтау, көтерме саудада және бөлшек саудада өткізу;

      2) алкоголь өнімі – Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің (бұдан әрі – техникалық регламент) талаптары қолданылмайтын өнімді қоспағанда, тағамдық шикізаттан өндірілген этил спиртін және (немесе) этил спиртінің көлемдік үлесі 0,5 пайыздан асатын, құрамында спирт бар тағамдық өнімді пайдаланбай немесе пайдалана отырып дайындалған тағамдық өнім;

      3) алкоголь өнімін бөлшек саудада өткізу – алкоголь өнімін кейіннен тұтыну немесе коммерциялық емес пайдалану үшін фискальдық жады бар бақылау-касса машинасымен жарақтандырылған, сауда залымен жабдықталған стационарлық үй-жайларда және мейрамханалар, барлар мен дәмханалар аумақтарында, сондай-ақ жолаушылар тасымалдайтын әуе кемелерінде, жолаушылар тасымалдайтын теңіз көлігі кемелерінде, жолаушылар пойыздарының вагон-мейрамханаларында жүзеге асырылатын сату;

      4) алкоголь өнімін көтерме саудада өткізу – алкоголь өнімін лицензияда көрсетілген мекенжай бойынша қойма үй-жайларынан шектеусіз көлемде босату;

      4-1) дербес сәйкестендіру нөмір-коды – өндірілетін және импортталатын этил спирті мен алкоголь өніміне (сыра қайнату өнімінен басқа) берілетін сәйкестендіру нөмірі;

      5) орнын өзгерту – бір мекенжай бойынша орналасқан стационарлық өндірістік және (немесе) қойма үй-жайларының ішінде орналасқан орнын өзгертуді қоспағанда, этил спиртінің және (немесе) алкоголь өнімінің кеңістікте орналасқан орнын өзгерту;

      6) аралас полимерлік ыдыс – iшкi жағы тамақ сақтайтын полимерлік материалдан әзірленіп, аралас полимерлік материалдардан жасалған тұтыну ыдысы;

      7) есепке алатын бақылау аспаптары – электр энергиясының іркіліссіз қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі саласындағы есепке алатын бақылау аспаптары деректерінің операторы арқылы нақты уақыт режимінде этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілу көлемдері туралы, ондағы этил спиртінің (шарап ашыту және сыра қайнату өнімінен басқа) шоғырлануы туралы, этил спиртінің (сыра қайнату өнімінен басқа) қалдықтары және есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалануға жататын өндірілген алкоголь өнімінің есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру және арақтарды, айрықша арақтарды және тауардың шығарылған жерінің атауы қорғалған арақтарды өндіру кезінде тұтынылатын электр энергиясының көлемдері туралы деректердің автоматтандырылған берілуін қамтамасыз ететін аспаптар;

      7-1) есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспаптары – уәкілетті органның ақпараттық ресурстарына қол жеткізіле отырып, алкоголь өнімінің есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіруді айқындайтын және сәйкестендіру деректерін уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде беруді жүзеге асыратын, бағдарламалық қамтылымды пайдаланатын аспаптар;

      8) есепке алу-бақылау маркасы – алкоголь өнiмінің айналымын (экспорттан басқа) есепке алу және оған бақылауды жүзеге асыру мақсатында оны (толысылған шараптан (шарап материалынан), сыра мен сыра сусынынан басқа) сәйкестендіруге арналған ақпаратты қамтитын, белгіленген нысандағы және мазмұндағы қажетті қорғау элементтері бар арнаулы бiржолғы жапсырма;

      9) алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      10) қаңылтыр ыдыс – iшкi жағы тамақ сақтайтын материалмен қапталған, арнайы қаңылтырдан жасалған тұтыну ыдысы;

      11) қойма үй-жайлары – тек қана этил спиртiн және (немесе) алкоголь өнiмiн сақтауға, қабылдауға және босатуға арналған, біліктiлiк талаптарына сай келетiн арнаулы стационарлық үй-жайлар және (немесе) алаңшалар (этил спиртiн сақтау үшiн);

      12) алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      13) өндіріс паспорты – қолда бар жабдықты пайдалануды, технологиялық процестi сақтауды регламенттейтiн, негiзгi шикiзатты, ингредиенттердi, қосалқы материалдарды жұмсау нормаларын және дайын өнiмнiң, жанама өнiмдердiң шығу нормаларын, сондай-ақ өндiрiс кезіндегі шығынның нормаларын белгiлейтiн негiзгi құжат;

      14) пластикалық сауыт – полиэтилен, полистирол және өзге де полимерлiк материал негiзіндегі тұтыну ыдысы;

      15) сақтау – этил спиртiн және (немесе) алкоголь өнiмiн одан әрі көтерме саудада немесе бөлшек саудада өткізу мақсатында орналастыру (қоймада жинау);

      16) сәйкестендіру – өндiрiсі мен айналымы, пайдаланылуы саласында ерекшелiк қасиеттері мен белгiлерi бойынша ұқсас өнімдер арасынан белгiлi бiр өнiмдi бұлжытпай тануды, оның толық сәйкестігін анықтауды қамтамасыз ететiн рәсiм;

      17) стационарлық үй-жайлар – сумен жабдықталумен, энергиямен жабдықталумен және кәрізбен қамтамасыз етілген, iргетасы бар және олардың тiреуiш конструкциясына нұқсан келтiрмей орнын өзгерту мүмкiн емес іргелі ғимараттар, құрылыстар немесе олардың бөлiгi. Осы Заңда стационарлық үй-жайларға жолаушылар тасымалдайтын әуе кемелері, жолаушылар тасымалдайтын теңіз көлігі кемелері, жолаушылар пойыздарының вагон-мейрамханалары теңестіріледі;

      18) сусыз спирт – құрамында суы жоқ, есептеулерде қолданылатын, шартты ұғым ретінде пайдаланылатын жүз пайыздық спирт немесе абсолютті алкоголь;

      18-1) сыра қайнату өнімін құю – сыра қайнату өнімін тасымалдау мен сақтауды көздемейтін, оны бөлшек саудада өткізу тәсілі;

      19) таңбалау – тұтынушыға ақпарат жеткiзетiн және этикеткалардағы, контрэтикеткалардағы, кольереткалардағы және қаптамалардағы мәтiн, шартты белгi және суреттер;

      19-1) тауарларға ілеспе жүкқұжат – этил спиртінің және (немесе) алкоголь өнімінің қозғалысын бақылауға арналған құжат;

      20) тұтыну ыдысы – тұтынушыға алкоголь өнiмiмен бірге келiп түсетiн, көлiктiк ыдыс функциясын атқармайтын және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган пайдалануға рұқсат берген материалдардан жасалған ыдыс;

      21) фирмалық мамандандырылған дүкен – сауда залымен жабдықталған, фискальдық жадылы бақылау-кассалық машинамен жарақтандырылған және өзі өндірген алкоголь өнiмiн бөлшек саудада өткізуге арналған стационарлық үй-жай;

      22) алып тасталды – ҚР 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      23) этил спирті – ашымықты кейіннен айдау және (немесе) тазартып айыру немесе этил спирті шикізатын тазарту арқылы құрамында қант және крахмал бар шикізатты (жемістен басқа) спирттік ашыту әдісімен өндірілген, құрамында ілеспе ұшпа қоспалары бар, сондай-ақ тағамдық шикізаттан дайындалған этил спиртінің бас фракциясынан және этил спиртін, арақтарды, ликер-арақ бұйымдарын өндіру кезінде түзілетін қайта өңдеу өнімдерінен алынған этанол су ерітіндісін білдіретін, күштілігі кемінде 88 пайыз өнім;

      24) этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі саласындағы есепке алатын бақылау аспаптарының деректері – этил спирті мен алкоголь өнімінің өндіріс көлемі, ондағы этил спиртінің (шарап ашыту және сыра қайнату өнімінен басқа) шоғырлануы, этил спиртінің (сыра қайнату өнімінен басқа) қалдықтары, есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру және арақтарды, айрықша арақтарды және тауардың шығарылған жерінің атауы қорғалған арақтарды өндіру кезінде тұтынылатын электр энергиясының көлемдері туралы деректер;

      25) этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі саласындағы есепке алатын бақылау аспаптары деректерінің операторы – есепке алатын бақылау аспаптарының деректерін уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелеріне автоматтандырылған онлайн-беруді қамтамасыз ететін, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға;

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 18.06.2014 № 210-V Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2015 № 432-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 15-б. қараңыз); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.04.2019 № 249-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б.қараңыз); 31.12.2021 № 100-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңдары

      Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңдары осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

3-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу

      1. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу деп этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы нормативтiк құқықтық актiлермен белгiленетiн бақылау ұғылады.

      2. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеудiң мiндеттерi:

      1) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерiн және азаматтардың денсаулығын қорғау;

      2) Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн және оған әкелiнетiн этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң сапасын арттыру үшiн жағдай жасау;

      3) аталған өнiмдердiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу саласындағы заңдардың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

      3. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттік реттеуге мыналар кіреді:

      1) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрілуi және айналымы жөнiндегi қызметтi лицензиялау;

      2) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң импортын реттеу;

      3) арақтарға және айрықша арақтарға, тауар шығарылған жердің атауы қорғалған арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына, коньяк пен брендиге ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгiлеу;

      4) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы саласында нормалар мен ережелердi белгiлеу;

      5) техникалық регламентке сәйкес этил спирті мен арақтарды, айрықша арақтарды, тауардың шығарылған жерінің атауы қорғалған арақтарды өндірушілер үшін өндірістік қуатты пайдаланудың ең төмен пайызын және өндірістің ең аз көлемдерін белгілеу;

      6) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы саласында мемлекеттiк есепке алу мен есеп берудi жүзеге асыру, олардың өндiрiлуi мен айналымының өзара байланысты балансын жасау;

      7) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiне және айналымына, сондай-ақ сапасына мемлекеттiк бақылауды ұйымдастыру;

      8) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын реттеу мәселелерiне қатысты бөлiгiнде Қазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз ету, шет мемлекеттердiң этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы мәселелерiн реттеуге уәкілетті тиісті органдарымен және өзге де халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      9) алып тасталды

      4. Алып тасталды - ҚР 18.06.2014 № 210-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      5. Орталық және жергілiктi атқарушы органдарға уәкiлеттi органмен келiспей этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы саласын қозғайтын нормативтiк құқықтық және өзге де актiлер қабылдауға және (немесе) іс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.

      6. Осы бапта көзделген этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу "Биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында регламенттелетін биоэтанол өндірісіне және айналымына қолданылмайды.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.12.11. N 201 (01.01.2007 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.11.15 № 352-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.06.2014 № 210-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2021 № 100-VII (01.03.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Ескерту. 3-1-бап алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Ескерту. 4-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      1. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Уәкiлеттi орган өз құзыретi шегiнде және өзiне жүктелген мiндеттердi орындау мақсатында:

      1) өзге де мемлекеттiк органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердiң жеке және заңды тұлғаларының арасынан консультанттар мен сарапшыларды тартады;

      1-1) арақтарға және айрықша арақтарға, тауар шығарылған жердің атауы қорғалған арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына, коньяк пен брендиге ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілейді;

      1-2) этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірісі саласындағы есепке алатын бақылау аспаптары деректерінің операторын айқындайды;

      2) алып тасталды - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) техникалық регламентке сәйкес алкоголь өнiмiн белгiлi бiр түрге жатқызады;

      4) өндiрiстiк қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден төмен толысылған шарапты, сондай-ақ сыра қайнату өнімін өндіруден басқа, этил спиртiн және (немесе) алкоголь өнiмiн өндiрудiң технологиялық желiлерiн есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандыру, олардың жұмыс iстеу және есепке алуды жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекiтедi;

      5) этил спиртін және алкоголь өнімін өндірудің паспорты үшін қажетті мәліметтер тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      6) этил спиртін және алкоголь өнімін өндіру мен олардың айналымы жөніндегі декларацияларды табыс ету тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      7) этил спиртін сақтау мен өткізу (тиеп-жөнелту, қабылдап алу) қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      8) алып тасталды – ҚР 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8-1) арақтарға және айрықша арақтарға, тауар шығарылған жердің атауы қорғалған арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына, коньяк пен брендиге ең төмен бөлшек сауда бағаларын әзірлейді;

      8-2) дербес сәйкестендіру нөмір-кодтарын беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      9) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      3. алып тасталды

      4. Уәкiлеттi органның қызметi Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн тиiстi ережеге сәйкес реттеледi.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.12.11 N 201 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 № 297-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.06.2014 № 210-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2015 № 432-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2021 № 100-VII (01.03.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Алкоголь өнімінің түрлері

      Алкоголь өнімінің түрлері, санаттары, атаулары мен ұғымдары техникалық регламентке сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-бап. Дәм айыру комиссиясы

      Ескерту. 6-бап алып тасталды - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудiң шарттары

      1. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiруге өндiру лицензиясы және паспорты болған жағдайда жол берiледi.

      2. Өндiру паспортын өндiрушiнiң өзi жасайды және бекітеді.

      Өндiріс паспортына өзгерістер немесе толықтырулар енгізген кезде өндіруші өндіріс паспортына өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күнге дейін уәкілетті органға жазбаша түрде өндіріс паспортына енгізілген өзгерістер немесе толықтырулар туралы ақпарат береді.

      3. алып тасталды

      4. Алкоголь өнiмiн өндiру үшiн техникалық регламентке сәйкес этил спирті және тағамдық шикізат қолданылады.

      Этил спирті этил спирті шикізаты және тазартылған этил спирті болып бөлінеді.

      5. Этил спиртiн және (немесе) алкоголь өнiмiн өндірген кезде:

      1) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден төмен толысылған шарапты, сондай-ақ сыра қайнату өнімін өндіруден басқа, этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін технологиялық желілерді есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандырмай өндіруге;

      2) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден төмен толысылған шарапты, сондай-ақ сыра қайнату өнімін өндіруден басқа, этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін ақаулы есепке алатын бақылау аспаптарымен, сол сияқты есепке алуда нормативтен тыс ауытқулармен өндіруге тыйым салынады.

      6. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн стационарлық өндiрiстiк үй-жайларда және өндiрушiге меншiк құқығымен тиесiлi және тиiстi бiлiктiлiк талаптарына сай келетiн жабдықтарда өндiруге болады.

      7. Екi және одан да көп лицензиатқа этил спиртi мен алкоголь өнiмiн бiр құрал-жабдықпен және бiр стационарлық үй-жайда өндiруге тыйым салынады.

      8. Этил спирті мен алкоголь өнімін:

      1) лицензияда көрсетілген мекенжай бойынша және өндіріс паспортында көрсетілген деректерге сәйкес;

      2) техникалық регламенттерге және стандарттарға сәйкес өндіруге жол беріледі.

      9. Алып тасталды - 18.06.2014 № 210-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      10. Этил спиртін өндіруге өндіріс паспортында көрсетілген өндірістік қуаттың кемінде жиырма пайызы пайдаланылған кезде жол беріледі.

      Лицензия алынған (жаңартылған) күнтізбелік тоқсанды қоспағанда, арақтарды, айрықша арақтарды, тауардың шығарылған жерінің атауы қорғалған арақтарды өндіруге өндіріс паспортында көрсетілген өндірістік қуаттың кемінде қырық пайызы, бірақ күнтізбелік тоқсанда кемінде жиырма бес мың декалитр пайдаланылған кезде жол беріледі.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.03.10 N 534 Заңымен , 2004.12.20. № 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.12.11. № 201 (2007.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен; 18.06.2014 № 210-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 30.11.2016 № 26-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2021 № 100-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Алкоголь өнiмiн таңбалау

      1. Өндiрiлетін (экспортталатыннан басқа) және импортталатын алкоголь өнімiн таңбалау мемлекеттiк тілде және орыс тілінде өнімнің атауы, дайындаушы-лицензиат және оның тұрған жерi туралы ақпаратты, өнiмге арналған стандарттың белгiсiн, ыдыстың сыйымдылығын, этил спиртінiң көлемдiк үлесiнен процент есебiмен күштiлiгiн, қанттың мөлшерiн, лицензияның нөмiрiн қамтуға тиiс.

      2. Арақтарды және айрықша арақтарды, тауар шығарылған жердің атауы қорғалған арақтарды таңбалау оларды дайындауда пайдаланылған спирттiң сорты туралы мәлiметтердi қамтуға тиiс.

      3. Шараптарды таңбалау құйылған күнiн және оны құюды жүзеге асырған ұйымның атауын қамтуға тиiс.

      4. Маркалы шараптарды таңбалау - ұсталу мерзiмi туралы, коллекциялық шараптарда - шарап әзiрленген жүзiмнiң жиналған жылы туралы, шампанда құйылған күнi туралы ақпараттарды қамтуға тиiс.

      5. Алкоголь өнiмiнiң барлық түрiн таңбалау техникалық регламентке сәйкес жүргiзiлуге тиiс.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді – ҚР 2006.12.11. № 201 (01.01.2007 бастап қолданысқа енгiзiледi); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2021 № 100-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмi айналымының және олардың орын өзгертудің шарттары

      1. Этил спирті мен алкоголь өнімін:

      1) алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      2) техникалық регламенттердің талаптарына сай келмесе өткізуге тыйым салынады.

      2. Мыналарға:

      1) қаңылтыр ыдыста (сыра қайнату өнімінен және алкоголі аз сусындардан басқа), затбелгісі жоқ шөлмекте және пластикалық сауытта (сыра қайнату өнімін түпкілікті тұтынушыға құюды қоспағанда);

      2) техникалық регламентте белгіленбеген ыдыста және қаптамада;

      3) есепке алу-бақылау таңбасымен таңбалануға жататын болса да есепке алу-бақылау таңбасынсыз, сондай-ақ белгіленбеген үлгідегі және (немесе) сәйкестендіруге келмейтін таңбасы бар алкоголь өнімінің айналымына тыйым салынады.

      3. Алкоголь өнімін:

      1) тиісті лицензиясы болмаса;

      2) денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарының, дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық және спорттық-техникалық құрылыстардың, автожанармай құю стансаларының, сауда базарларының, мәдени-демалыс ұйымдарының ғимараттарында және аумақтарында;

      3) осы Заңның 1-бабының 3) және 4) тармақшаларында белгіленген орындардан тыс жерлерде;

      4) лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған кезеңде;

      5) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген мерзімдерде және мөлшерлерде қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы төленбесе;

      6) есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспабы болмаса, сақтауға және өткізуге тыйым салынады.

      Осы тармақшаның ережесі қызметі жалпыға ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желісі жоқ жерлерде жүзеге асырылатын лицензиаттарға қолданылмайды.

      4. Бөлшек саудада:

      1) алкоголь өнімін жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға;

      2) арақтарды және айрықша арақтарды, тауар шығарылған жердің атауы қорғалған арақтарды, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарын, коньяк пен брендиді ең төмен бөлшек сауда бағаларынан төмен бағамен;

      3) мейрамханаларда, барларда және дәмханаларда, сондай-ақ жолаушылар тасымалдайтын әуе кемелерінде, жолаушылар тасымалдайтын теңіз көлігі кемелерінде, жолаушылар пойыздарының вагон-мейрамханаларында өткізуді қоспағанда, алкоголь өнімін:

      сағат 23-тен келесі күнгі 8-ге дейін;

      этил спиртінің отыз пайыздан асатын көлемдік үлесімен сағат 21-ден келесі күнгі 12-ге дейін өткізуге тыйым салынады.

      5. Тауарларға ілеспе жүкқұжаттары жоқ, сондай-ақ ресімдеу қағидаларын бұза отырып, этил спирті мен алкоголь өнімінің айналымына және орнын ауыстыруға тыйым салынады.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 18.06.2014 № 210-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2015 № 432-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.04.2019 № 249-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2021 № 100-VII (01.03.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң экспорты және импорты

      1. Қазақстан Республикасының аумағына этил спиртінің, толысылған шарап пен дистилляттың импорты алкоголь өнімін өндіруге лицензия және сыртқы сауда шарты (келісімшарт), оған қосымша және (немесе) толықтыру болған кезде жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасының аумағына алкоголь өнімінің (толысылған шараптан және дистилляттардан басқа) импорты алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия және сыртқы сауда шарты (келісімшарт), оған қосымша және (немесе) толықтыру болған кезде жүзеге асырылады.

      1-1. Алкоголь өнімінің импортына техникалық регламентте көрсетілген түрлер және сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес олардың атаулары бойынша жол беріледі.

      Қазақстан Республикасына әкелінетін этил спирті мен алкоголь өнімінің қауіпсіздігі техникалық регламенттерге сәйкес келуге тиіс.

      1-2. Қазақстан Республикасының аумағына (аумағынан) этил спирті мен алкоголь өнімінің импорты мен экспортын Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары ғана жүзеге асыруға құқылы.

      2. Этил спиртiнің экспортына этил спиртін өндiруге арналған лицензия болған кезде ғана жол берiледi.

      Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі қызметті немесе алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензияның болуы алкоголь өнімінің экспортына құқық береді.

      3. Еркін қоймаларда этил спиртiн, толысылған шарапты және дистиллятты өндіруге және қайта өңдеуге, сондай-ақ алкоголь өнiмiн өндiруге тыйым салынады.

      4. Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң экспорты мен импорты бойынша уақытша тыйым салулар белгiлеуi мүмкiн.

      5. Айналымына осы Заңның 9-бабының 2-тармағында тыйым салынған алкоголь өнімін, сондай-ақ өткізілуіне осы Заңның 9-бабының 1-тармағында тыйым салынған этил спирті мен алкоголь өнiмiн Қазақстан Республикасына импорттауға тыйым салынады.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.03.10 N 534, 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 18.06.2014 № 210-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.12.2021 № 100-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Этил спиртiн сақтау және өткiзу қағидалары

      1. Этил спиртiн уәкілетті орған бекітетін қағидаларға сәйкес:

      1) тиісті қызмет түріне лицензиясы болған кезде, сондай-ақ өз қызметін бастағаны туралы хабардар еткен, белгіленген тәртіппен бөлінген квота шегiнде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндіретін ұйымдарға және мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарына;

      2) дайындалуына этил спирті пайдаланылатын алкоголь өнімін өндірушілерге;

      3) этил спиртін зертхана мұқтаждары үшін немесе алкогольсіз өнім өндіру кезінде техникалық мақсаттарда пайдаланатын ұйымдарға өткізуге жол беріледі.

      1-1. Тәркіленген этил спиртін этил спирті мен алкоголь өнімін өндірушілерге ғана өткізуге жол беріледі.

      2. Этил спиртiн өндiруге лицензиясы болған жағдайда ғана өндірушінің қоймалық үй-жайларында этил спиртін сақтау және өткiзу жүзеге асырылады.

      3. Қызметтің тиісті түріне лицензиясы бар дәрiханаларда этил спиртiн өткiзуді қоспағанда, этил спиртін бөлшек саудада өткізуге жол берілмейді.

      4. Этил спиртiн сақтау уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.12.2018 № 211-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Алкоголь өнiмiн сақтау және өткiзу

      1. Өндіруші:

      1) алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі;

      2) алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар тұлғаларға алкоголь өнімін көтерме саудада өткізуді жүзеге асыруға құқылы.

      1-1. Өндіруші алкоголь өнімін бөлшек саудада өткізуді фирмалық мамандандырылған дүкендер арқылы жүзеге асыруға құқылы.

      2. Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар адамдар алкоголь өнімін тек қана осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар тұлғаларға өткізуге құқылы.

      3. алып тасталды

      4. Екi немесе одан да көп лицензиаттың алкоголь өнiмдерiн бiр қойма үй-жайында сақтау және көтерме саудамен өткiзу жөнiндегi қызметiне тыйым салынады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 10.03.2004 N 534, 2006.12.11. N 201 (01.01.2007 бастап қолданысқа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-1-бап. Этил спирті мен алкоголь өнімін тасымалдау шарттары

      Этил спирті мен алкоголь өнімін өткізу (босату) және тасымалдау кезінде "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген тәртіппен міндетті түрде тауарларға ілеспе жүкқұжаттар ресімделеді.

      Ескерту. Заң 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 № 297-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 05.01.2021 № 407-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмi өндiрiлуiнiң және айналымының көлемiн декларациялау

      1. Этил спиртiн өндiрудi, сақтауды, өткiзудi және пайдалануды, алкоголь өнiмдерiн өндiрудi, сақтауды және көтерме саудамен өткiзудi жүзеге асырушы жеке және заңды тұлғалар уәкiлеттi органға этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымы декларацияларын тапсыруға мiндеттi.

      2. Алып тасталды – ҚР 2004.12.20. N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді – ҚР 2004.12.20. N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

14-бап.

      Ескерту. 14-бап алып тасталды – ҚР 2007.06.19. N 264 Заңымен.

15-бап. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы жөнiндегi қызметтi лицензиялау

      1. Қазақстан Республикасының аумағында этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы (экспорттаудан басқа):

      1) этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiруге уәкiлеттi орган;

      2) алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтауды және көтерме саудада өткізуді қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға және көтерме саудада өткізуге, сондай-ақ алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтауды және бөлшек саудада өткізуді қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға және бөлшек саудада өткізуге – облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша уәкілетті органның аумақтық бөлімшелер беретiн лицензиялардың негiзiнде жүзеге асырылады.

      1-1. Алып тасталды - ҚР 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы саласындағы лицензия, осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, иеліктен шығарылмайтын, лицензиаттың оны басқа жеке және заңды тұлғаларға беруіне болмайтын болып табылады.

      Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға және бөлшек саудада өткізуге арналған лицензия иеліктен шығарылатын болып табылады.

      3. Лицензия әрбiр қызмет объектiсiне нақты мекенжайы немесе жолаушылар тасымалдайтын әуе кемесінің, жолаушылар тасымалдайтын теңіз көлігі кемесінің, жолаушылар пойызы вагон-мейрамханасының тіркеу нөмірі бойынша берiледi.

      Лицензия құжаттармен бiрге өтiнiш ұсынылған күннен бастап он бес жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей беріледі.

      4. Осы тармақтың екінші бөлігінде белгiленген жағдайларды қоспағанда, этил спиртін өндiруге лицензиясы болмай этил спиртiн сақтауға және өткiзуге тыйым салынады.

      Алкоголь өнімін өндіруге лицензия өндірушіге:

      алкоголь өнімін өндіруге арналған этил спиртін лицензияда көрсетілген алкоголь өнімінің өндірісі орналасқан жердегі қойма үй-жайларда сақтауға;

      өзі өндірген алкоголь өнімін лицензияда көрсетілген өндіріс орналасқан жерде сақтауға және алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар тұлғаларға көтерме саудада өткізуге құқық береді.

      Алкоголь өнiмiн өндiру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткiзу жөнiндегі, сондай-ақ алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызмет лицензиялануға жатпайды.

      5. алып тасталды

      6. Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуіне және айналымына байланысты жекелеген қызмет түрлері Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес лицензиялануға жатады.

      7. Алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      8. Лицензиар біліктілік талаптарына сәйкестігін белгілеу үшін қызмет объектiсi орналасқан жер бойынша өзiнiң аумақтық органдарының қызметкерлерiн тартуға құқылы.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.03.10 N 534 , 2006.12.11. N 201 (2007.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2019 № 249-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Лицензияларды берудiң шарттары

      1. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы жөнiндегi қызметпен айналысу құқығына лицензия бiлiктiлiк деңгейi қызметтiң тиiстi түрi үшiн қойылатын талаптарға сай келетiн субъектiге берiледi.

      2. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi және айналымы жөнiндегi қызметке қойылатын біліктілік талаптарын уәкілетті орган бекiтедi.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 30.11.2016 № 26-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

17-бап. Лицензия беруден бас тартуға шағымдану

      1. Егер лицензия осы Заңда белгiленген мерзiмде берiлмесе немесе бас тарту өтініш берушiге негiзсiз болып көрiнсе, ол осы әрекеттерге бiр ай мерзiмде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылы.

      2. Сот бас тартудың негiзсiздiгiн не лицензияның белгiленген мерзiмде берiлмеу фактiсiн айқындай отырып, лицензиарды лицензия беруге мiндеттейтiн сот шешiмi заңды күшiне енгеннен бастап лицензиар он күн iшiнде орындауға тиiс шешiм шығарады.

      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.06.2020 № 351-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-бап. <*>

      Ескерту. 18-бап алып тасталды – ҚР 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

19-бап. Лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе одан айыру

      Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуі және айналымы саласындағы лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе одан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

20-бап. Лицензиядан айыру

      Ескерту. 20-бап алып тасталды - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

21-бап. Қазақстан Республикасының этил спиртi мен алкоголь өнімінiң өндiрiлуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының этил спиртi мен алкоголь өнімi өндiрiсiн және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - 18.06.2014 № 210-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіО государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года N 429.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в процессе производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, государственного регулирования и осуществления деятельности субъектов производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) оборот - экспорт, импорт, приобретение, хранение, оптовая и розничная реализация;

      2) алкогольная продукция – пищевая продукция, изготовленная без использования или с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением продукции, на которую не распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза (далее – технический регламент);

      3) розничная реализация алкогольной продукции - продажа алкогольной продукции для ее дальнейшего потребления или некоммерческого использования, осуществляемая в стационарных помещениях, оборудованных торговым залом, и на территориях ресторанов, баров и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, оснащенных контрольно-кассовой машиной с фискальной памятью;

      4) оптовая реализация алкогольной продукции - отпуск алкогольной продукции со складских помещений по адресу, указанному в лицензии, без ограничения объемов;

      4-1) персональный идентификационный номер-код – идентификационный номер, присваиваемый на производимые и импортируемые этиловый спирт и алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции);

      5) перемещение - изменение месторасположения этилового спирта и (или) алкогольной продукции в пространстве, за исключением изменения месторасположения внутри стационарных производственных и (или) складских помещений, расположенных по одному адресу;

      6) комбинированная полимерная тара - потребительская тара, изготовленная из комбинированных полимерных материалов, внутренняя поверхность которых изготовлена из пищевого полимерного материала;

      7) контрольные приборы учета – приборы, оснащенные источниками бесперебойного питания электроэнергией, обеспечивающие автоматизированную передачу через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции уполномоченному органу и его территориальным подразделениям в режиме реального времени данных об объемах производства этилового спирта и алкогольной продукции, концентрации в ней этилового спирта (кроме винодельческой и пивоваренной продукции), остатках этилового спирта (кроме пивоваренной продукции), идентификации учетно-контрольных марок и объемах потребляемой электроэнергии при производстве водок, водок особых и водок с защищенным наименованием места происхождения товара произведенной алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками, и объемах потребляемой электроэнергии при производстве водок, водок особых и водок с защищенным наименованием места происхождения товара;

      7-1) приборы идентификации учетно-контрольных марок – приборы с использованием программного обеспечения, определяющие идентификацию учетно-контрольных марок алкогольной продукции и осуществляющие передачу данных идентификации уполномоченному органу и его территориальным подразделениям в режиме реального времени, с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа;

      8) учетно-контрольная марка – специальная разовая наклейка с необходимыми элементами защиты установленной формы и содержания, несущая в себе информацию, предназначенную для идентификации алкогольной продукции (кроме вина наливом (виноматериала), пива и пивного напитка) с целью учета и осуществления контроля за ее оборотом (кроме экспорта);

      9) Исключен Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024).

      10) жестяная тара - потребительская тара, изготовленная из специальной жести, внутренняя поверхность которой состоит из пищевого материала;

      11) складские помещения - специализированные стационарные помещения и (или) площадки (для хранения этилового спирта), предназначенные исключительно для хранения, приема и отпуска этилового спирта и (или) алкогольной продукции, соответствующие квалификационным требованиям;

      12) Исключен Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024).

      13) паспорт производства - основной документ, регламентирующий использование имеющегося оборудования, соблюдение технологического процесса, устанавливающий нормы расхода основного сырья, ингредиентов, вспомогательных материалов и нормы выхода готовой продукции, побочных продуктов, а также норм потерь при производстве;

      14) пластиковая емкость - потребительская тара на основе полиэтилена, полистирола и иного полимерного материала;

      15) хранение - размещение (складирование) этилового спирта и (или) алкогольной продукции в целях дальнейшей оптовой или розничной реализации;

      16) идентификация - процедура, обеспечивающая в сфере производства и оборота, использования однозначное распознание, установление полного соответствия определенной продукции среди подобной по отличительным свойствам и признакам;

      17) стационарные помещения - капитальные здания, сооружения или их часть, обеспеченные водоснабжением, энергоснабжением и канализацией, имеющие фундамент, и перемещение которых невозможно без нанесения ущерба их несущей конструкции. К стационарным помещениям в настоящем Законе приравниваются пассажирские воздушные суда, пассажирские суда морского транспорта, вагоны-рестораны пассажирских поездов;

      18) безводный спирт - стопроцентный спирт или абсолютный алкоголь, не содержащий воды, используемый как условное понятие, применяемое в расчетах;

      18-1) розлив пивоваренной продукции – способ розничной реализации пивоваренной продукции, не предусматривающий его транспортировку и хранение;

      19) маркировка - текст, условное обозначение и рисунки, несущие информацию для потребителя и нанесенные на этикетки, контрэтикетки, кольеретки и упаковки;

      19-1) сопроводительная накладная на товары – документ, предназначенный для контроля за движением этилового спирта и (или) алкогольной продукции;

      20) потребительская тара - тара, поступающая к потребителю с алкогольной продукцией, не выполняющая функцию транспортной тары и изготовленная из материалов, разрешенных к использованию уполномоченным органом в области здравоохранения;

      21) фирменный специализированный магазин - стационарное помещение, оборудованное торговым залом, оснащенное контрольно-кассовой машиной с фискальной памятью и предназначенное для розничной реализации собственно произведенной алкогольной продукции;

      22) исключен Законом РК от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      23) этиловый спирт – продукция крепостью не менее 88 процентов, представляющая собой водный раствор этанола, произведенный методом спиртового брожения сахаро- и крахмалосодержащего сырья (за исключением фруктового) с последующей перегонкой и (или) брагоректификацией бражки или ректификацией этилового спирта-сырца, содержащий сопутствующие летучие примеси, а также полученный из головной фракции этилового спирта, изготовленной из пищевого сырья, и продуктов переработки, образующихся при производстве этилового спирта, водок, ликероводочных изделий;

      24) данные контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции – данные об объемах производства этилового спирта и алкогольной продукции, концентрации в ней этилового спирта (кроме винодельческой и пивоваренной продукции), остатках этилового спирта (кроме пивоваренной продукции), идентификации учетно-контрольных марок и объемах потребляемой электроэнергии при производстве водок, водок особых и водок с защищенным наименованием места происхождения товара;

      25) оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, обеспечивающее автоматизированную онлайн-передачу уполномоченному органу и его территориальным подразделениям данных контрольных приборов учета.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 18.06.2014 № 210-V (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.12.2015 № 432-V (порядок введения в действие см. ст. 15); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 19.04.2019 № 249-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие с 01.01.2024); от 05.01.2021 № 407-VI порядок введения в действие см ст.2); от 31.12.2021 № 100 (вводится в действие с 01.01.2022).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции

      Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Статья 3. Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции

      1. Под государственным регулированием производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции понимается устанавливаемый нормативными правовыми актами контроль производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

      2. Задачами государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции являются:

      1) защита экономических интересов и охраны здоровья граждан Республики Казахстан;

      2) создание условий для повышения качества этилового спирта и алкогольной продукции, производимых и ввозимых в Республику Казахстан;

      3) обеспечение соблюдения законодательства в области государственного регулирования производства и оборота указанной продукции.

      3. Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции включает в себя:

      1) лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции;

      2) регулирование импорта этилового спирта и алкогольной продукции;

      3) установление минимальных розничных цен на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди;

      4) установление норм и правил в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;

      5) установление минимального процента использования производственной мощности и минимальных объемов производства для производителей этилового спирта и водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара в соответствии с техническим регламентом;

      6) осуществление государственного учета и отчетности в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, составление взаимоувязанных балансов их производства и оборота;

      7) организацию государственного контроля над производства и оборотом, а также качеством этилового спирта и алкогольной продукции;

      8) обеспечение выполнения международных обязательств Республики Казахстан в части, касающейся вопросов регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, осуществление сотрудничества с соответствующими органами зарубежных государств и иными международными организациями, уполномоченными регулировать вопросы производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;

      9) (исключен - от 12 января 2007 года N 222)

      4. Исключен Законом РК от 18.06.2014 № 210-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      5. Центральным и местным исполнительным органам запрещается принимать нормативные правовые и иные акты и (или) совершать действия, затрагивающие сферу производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции без согласования с уполномоченным органом.

      6. Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, предусмотренное настоящей статьей, не распространяется на производство и оборот биоэтанола, которые регламентируются Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива".

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 11.12.2006 N 201 (вводится в действие с 01.01.2007); от 12.01.2007 N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 15.11.2010 № 352-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 18.06.2014 № 210-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024); от 31.12.2021 № 100 (вводится в действие с 01.03.2022).

Статья 3-1. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Сноска. Закон дополнен статьей 3-1 в соответствии с Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); исключена Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа

      Сноска. Заголовок статьи 4 в редакции Закона РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010).
      1. Исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции и в целях выполнения возложенных на него задач:

      1) привлекает специалистов иных государственных органов, консультантов и экспертов из числа физических и юридических лиц Республики Казахстан и других государств;

      1-1) устанавливает минимальные розничные цены на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди;

      1-2) определяет оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции;

      2) исключен Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования);

      3) относит алкогольную продукцию к тому или иному виду в соответствии с техническим регламентом;

      4) разрабатывает и утверждает правила оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства вина наливом, а также пивоваренной продукции, производственная мощность которой ниже четырехсот тысяч декалитров в год;

      5) разрабатывает и утверждает перечень необходимых сведений для паспорта производства этилового спирта и алкогольной продукции;

      6) разрабатывает и утверждает порядок представления деклараций по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции;

      7) разрабатывает и утверждает правила хранения и реализации (отгрузки, приемки этилового спирта);

      8) исклюен Законом РК от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      8-1) разрабатывает минимальные розничные цены на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди;

      8-2) разрабатывает и утверждает правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов;

      9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      3. (исключен)

      4. Деятельность уполномоченного органа регулируется соответствующим положением, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 11.12.2006 N 201 (вводится в действие с 01.01.2007); от 12.01.2007 N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 30.06.2010 № 297-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.06.2014 № 210-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.12.2015 № 432-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024); от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 31.12.2021 № 100 (вводится в действие с 01.03.2022); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Виды алкогольной продукции

      Виды, категории, наименования и понятия алкогольной продукции определяются в соответствии с техническим регламентом.

      Сноска. Статья 5 - в редакции Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024).

Статья 6. Дегустационная комиссия

      Сноска. Статья 6 исключена Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Условия производства этилового спирта и алкогольной продукции

      1. Производство этилового спирта и алкогольной продукции допускается при наличии лицензии и паспорта производства.

      2. Паспорт производства разрабатывается и утверждается самим производителем.

      При внесении изменений или дополнений в паспорт производства производитель до тридцати календарных дней со дня внесения изменений или дополнений в паспорт производства представляет в уполномоченный орган в письменном виде информацию о внесенных изменениях или дополнениях в паспорт производства.

      3. (исключен)

      4. Для производства алкогольной продукции применяются этиловый спирт и пищевое сырье в соответствии с техническим регламентом.

      Этиловый спирт подразделяется на этиловый спирт-сырец и ректификованный этиловый спирт.

      5. При производстве этилового спирта и (или) алкогольной продукции запрещаются:

      1) производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции без оснащения технологических линий контрольными приборами учета, кроме производства вина наливом, а также пивоваренной продукции, производственная мощность которой ниже четырехсот тысяч декалитров в год;

      2) производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции с неисправными контрольными приборами учета, а равно со сверхнормативными отклонениями в учете, кроме производства вина наливом, а также пивоваренной продукции, производственная мощность которой ниже четырехсот тысяч декалитров в год;";

      6. Производство этилового спирта и алкогольной продукции допускается в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащих производителю на праве собственности и соответствующих квалификационным требованиям.

      7. Производство этилового спирта и алкогольной продукции двум и более лицензиатам на одних и тех же стационарных помещениях и оборудовании запрещается.

      8. Производство этилового спирта и алкогольной продукции допускается:

      1) по адресу, указанному в лицензии, и в соответствии с данными, указанными в паспорте производства;

      2) в соответствии с техническими регламентами и стандартами.

      9. Исключен Законом РК от 18.06.2014 № 210-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      10. Производство этилового спирта допускается при использовании не менее двадцати процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства.

      Производство водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара допускается при использовании не менее сорока процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства, но не менее двадцати пяти тысяч декалитров в календарный квартал, за исключением календарного квартала, в течение которого получена (возобновлена) лицензия.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 10.03.2004 N 534; от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 11.12.2006 N 201 (вводится в действие с 01.01.2007); Конституционным Законом РК от 03.07.2013 № 121-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); законами РК от 18.06.2014 № 210-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 30.11.2016 № 26-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024); от 31.12.2021 № 100 (вводится в действие с 01.01.2022).

Статья 8. Маркировка алкогольной продукции

      1. Маркировка производимой (кроме экспортируемой) и импортируемой алкогольной продукции должна содержать информацию на государственном и русском языках о наименовании изделия, изготовителе-лицензиате и его местонахождении, обозначение стандарта на продукцию, вместимости тары, крепости в процентах от объемной доли этилового спирта, содержания сахара, номера лицензии производителя.

      2. Маркировка водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара должна содержать сведения о сорте использованного в их приготовлении спирта.

      3. Маркировка вин должна содержать дату розлива и наименование организации, осуществляющей его розлив.

      4. Маркировка марочных вин должна содержать информацию о сроке выдержки, коллекционных вин - о годе урожая винограда, из которого изготовлено вино, шампанское - о дате розлива.

      5. Маркировка всех видов алкогольной продукции должна производиться в соответствии с техническим регламентом.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 11.12.2006 № 201 (вводится в действие с 01.01.2007); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024); от 31.12.2021 № 100 (вводится в действие с 01.01.2022).

Статья 9. Условия оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции

      1. Запрещается реализация этилового спирта и алкогольной продукции:

      1) исключен Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024).

      2) не соответствующих требованиям технических регламентов.

      2. Запрещается оборот алкогольной продукции:

      1) в жестяной таре (кроме пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков), в бутылке без этикетки и пластиковой емкости (за исключением розлива пивоваренной продукции конечному потребителю);

      2) в таре и упаковке, не установленных техническим регламентом;

      3) подлежащей маркировке учетно-контрольной маркой, без учетно-контрольной марки, а также с маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации.

      3. Запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции:

      1) без соответствующей лицензии;

      2) в зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, автозаправочных станций, торговых рынков, культурно-досуговых организаций;

      3) вне мест, установленных подпунктами 3) и 4) статьи 1 настоящего Закона;

      4) в период приостановления действия лицензии;

      5) без уплаты платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности в сроки и размерах, которые установлены Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      6) без наличия прибора идентификации учетно-контрольных марок.

      Положение настоящего подпункта не распространяется на лицензиатов, деятельность которых осуществляется в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

      4. Запрещается розничная реализация:

      1) алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года;

      2) водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен;

      3) алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов:

      с 23 до 8 часов следующего дня;

      с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня.

      5. Запрещаются оборот и перемещение этилового спирта и алкогольной продукции без наличия сопроводительных накладных на товары, а также с нарушением правил оформления.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 18.06.2014 № 210-V (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.12.2015 № 432-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 19.04.2019 № 249-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024); от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 31.12.2021 № 100 (вводится в действие с 01.03.2022).

Статья 10. Экспорт и импорт этилового спирта и алкогольной продукции

      1. Импорт этилового спирта, вина наливом и дистиллята на территорию Республики Казахстан осуществляется при наличии лицензии на производство алкогольной продукции и внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему.

      Импорт алкогольной продукции (кроме вина наливом и дистиллятов) на территорию Республики Казахстан осуществляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, и внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему.

      1-1. Импорт алкогольной продукции допускается по видам, указанным в техническом регламенте, и их наименованиям в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

      Безопасность ввозимых в Республику Казахстан этилового спирта и алкогольной продукции должна соответствовать техническим регламентам.

      1-2. Импорт и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции на территорию (с территории) Республики Казахстан вправе осуществлять только юридические лица-резиденты Республики Казахстан.

      2. Экспорт этилового спирта допускается только при наличии лицензии на производство этилового спирта.

      Наличие лицензии на осуществление деятельности по производству алкогольной продукции или деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, дает право на экспорт алкогольной продукции.

      3. Запрещаются производство и переработка этилового спирта, вина наливом и дистиллята, а также производство алкогольной продукции на свободных складах.

      4. Временные запреты по экспорту и импорту этилового спирта и алкогольной продукции могут устанавливаться Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Запрещается импорт в Республику Казахстан алкогольной продукции, оборот которой запрещен пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона, а также этилового спирта и алкогольной продукции, реализация которых запрещена пунктом 1 статьи 9 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 10.03.2004 N 534; от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 18.06.2014 № 210-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2024); от 31.12.2021 № 100 (вводится в действие с 01.01.2022).

Статья 11. Правила хранения и реализации этилового спирта

      1. Реализация этилового спирта допускается в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом:

      1) организациям по производству лекарственных средств и медицинских изделий и государственным организациям здравоохранения при наличии лицензии на соответствующий вид деятельности, а также уведомившим о начале своей деятельности, в установленном порядке в пределах выделенных квот;

      2) производителям алкогольной продукции, на выработку которой используется этиловый спирт;

      3) организациям, использующим этиловый спирт в технических целях, для лабораторных нужд или при производстве неалкогольной продукции.

      1-1. Реализация конфискованного этилового спирта допускается только производителям этилового спирта и алкогольной продукции.

      2. Хранение и реализация этилового спирта осуществляются только при наличии лицензии на производство этилового спирта со складских помещений производителя.

      3. Розничная реализация этилового спирта не допускается, за исключением реализации этилового спирта в аптеках, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности.

      4. Хранение этилового спирта осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2018 № 211-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие c 01.01.2022).

Статья 12. Хранение и реализация алкогольной продукции

      1. Производитель вправе осуществлять оптовую реализацию алкогольной продукции лицам, имеющим лицензии на осуществление деятельности по:

      1) хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства;

      2) хранению и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

      1-1. Производитель вправе осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции через фирменные специализированные магазины.

      2. Лица, имеющие лицензии на осуществление деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, вправе реализовывать алкогольную продукцию исключительно лицам, имеющим лицензии на осуществление деятельности, указанной в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи.

      3. (исключен)

      4. Деятельность по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции двум и более лицензиатам в одном складском помещении запрещается.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 10.03.2004 N 534; от 11.12.2006 N 201 (вводится в действие с 01.01.2007); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования);

Статья 12-1. Условия транспортировки этилового спирта и алкогольной продукции

      При реализации (отпуске) и транспортировке этилового спирта и алкогольной продукции обязательно оформляются сопроводительные накладные на товары в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

      Сноска. Закон дополнен статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции Закона РК от 05.01.2021 № 407-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 13. Декларирование объемов производств и оборота этилового спирта и алкогольной продукции

      1. Физические и юридические лица, осуществляющие производство, хранение, реализацию и использование этилового спирта, производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, обязаны представлять декларации производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции уполномоченному органу.

      2. (исключен)

      Сноска. В статью 13 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

Статья 14. Исключена Законом РК от 19 июня 2007 года N 264 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона)

Статья 15. Лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции

      1. Производство и оборот (кроме экспорта) этилового спирта и алкогольной продукции на территории Республики Казахстан осуществляются на основании лицензий, выдаваемых:

      1) уполномоченным органом на производство этилового спирта и алкогольной продукции;

      2) территориальными подразделениями уполномоченного органа по областям, городам республиканского значения и столицы – на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением хранения и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, а также на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением хранения и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

      1-1. Исключен Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      2. Лицензии в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции являются неотчуждаемыми, не передаваемыми лицензиатом другим физическим и юридическим лицам, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

      Лицензия на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, является отчуждаемой.

      3. Лицензия выдается на каждый объект деятельности по конкретному адресу или регистрационному номеру пассажирского воздушного судна, пассажирского судна морского транспорта, вагона-ресторана пассажирского поезда.

      Лицензия выдается со дня представления заявления с документами не позднее пятнадцати рабочих дней.

      4. Хранение и реализация этилового спирта без лицензии на производство этилового спирта запрещаются, за исключением случаев, установленных частью второй настоящего пункта.

      Лицензия на производство алкогольной продукции дает право производителю на:

      хранение этилового спирта, предназначенного для производства алкогольной продукции, в складских помещениях в месте нахождения производства алкогольной продукции, указанного в лицензии;

      хранение алкогольной продукции собственного производства в месте нахождения производства, указанного в лицензии, и оптовую реализацию лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

      Деятельность по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, а также по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства лицензированию не подлежит.

      5. (исключен)

      6. Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

      7. Исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      8. Лицензиар вправе привлекать работников своих территориальных органов по месту нахождения объекта деятельности для установления соответствия квалификационным требованиям.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными законами РК от 10.03.2004 N 534; от 11.12.2006 N 201 (вводится в действие с 01.01.2007); от 12.01.2007 N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 30.06.2010 № 297-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2019 № 249-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Условия выдачи лицензий

      1. Лицензия на право заниматься деятельностью по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции выдается субъекту, квалификационный уровень которого соответствует предъявляемым требованиям для соответствующего вида деятельности.

      2. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, утверждаются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.11.2016 № 26-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 17. Обжалование отказа в выдаче лицензии

      1. Если лицензия не выдана в установленный настоящим Законом срок или отказ представляется заявителю необоснованным, он вправе в месячный срок обжаловать эти действия в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      2. Суд, установив факт необоснованного отказа либо невыдачи лицензии в установленные сроки, выносит решение, обязывающее лицензиара выдать лицензию, которое должно быть исполнено лицензиаром в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

      Сноска. Статья 17с изменением, внесенным Законом РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 18. (Статья исключена Законом РК от 12 января 2007 года N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования).

Статья 19. Приостановление действия или лишение лицензии

      Приостановление действия или лишение лицензии в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Лишение лицензии

      Сноска. Статья 20 исключена Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 18.06.2014 № 210-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

     
      Президент
Республики Казахстан