Қазақстан Республикасындағы селолық тұтыну кооперациясы туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 21 шілдедегі N 450 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 372-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 29.10.2015 № 372-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң пайшылар мен селолық тұтыну кооперативтері және олардың қауымдастықтары (одақтарын) арасындағы құқықтық жағдайды айқындайды және қоғамдық қатынастарды реттейді; селолық тұтыну кооперативтері мен олардың қауымдастықтарын (одақтарын) құру, қайта ұйымдастыру және тарату тәртібін; пайшылар мен үшінші тұлғалардың құқықтарын, міндеттерін, құқықтары мен мүдделерін қорғаудың шарттарын; селолық тұтыну кооперативтері мен олардың қауымдастықтары (одақтары) органдарының өкілеттігі мен жауапкершілігін анықтайды. 

  1-тарау. Жалпы ережелер

       1-бап. Селолық тұтыну кооперациясы туралы заңдар

      Қазақстан Республикасының селолық тұтыну кооперациясы туралы заңдары Қазақстан Республикасының КонституциясынаАзаматтық кодекске негізделеді және осы Заң мен өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.

       2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      селолық тұтыну кооперативі - азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың өз мүшелерінің мүліктік (пайлық) жарналарын біріктіру арқылы материалдық және өзге де қажеттерiн қанағаттандыру үшiн жүзеге асырылатын мүшелiк негiздегi ерiктi бiрлестiгi;

      кооперативтiк учаске - пайшылардың белгiлi бiр саны бiрiккен және аумақтық немесе селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысы белгiлейтiн өзге де белгi бойынша құрылуы мүмкiн учаске;

      селолық тұтыну кооперативiнiң уәкiлi - кооперативтiк учаске пайшыларының жиналысында сайланған және мәселелердi селолық тұтыну кооперативi уәкiлдерiнiң жалпы жиналысында шешуге өкiлеттiк берiлген пайшы;

      жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) - селолық тұтыну кооперативiнiң жоғары басқару органы;

      селолық тұтыну кооперативтерiнiң қауымдастығы (одағы) - селолық тұтыну кооперативтерiнiң өздерiнiң жалпы мүліктік және өзге де құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, қызметiн үйлестiру мемлекеттiк органдарда, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары мен халықаралық ұйымдарда өз мүдделерiн бiлдiру, сондай-ақ өз мүшелерiне құқықтық, ақпараттық және өзге де қызметтер көрсету үшiн селолық тұтыну кооперативтерінің жалпы жиналыстары шешiмдерiнiң негiзiндегi ерiктi бiрлестiгi;

      селолық тұтыну кооперациясының жүйесi - селолық тұтыну кооперативтерi мен олардың қауымдастықтары (одақтары);

      пайшы - мүлiктiк (пайлық) жарна енгiзген және жарғыда көзделген тәртiппен селолық тұтыну кооперативiне мүшелiкке қабылданған азамат (заңды тұлға);

      мүлiктiк (пайлық) жарна - селолық тұтыну кооперативiнiң пай қорына пайшының қосатын жарнасы;

      пай қоры - селолық тұтыну кооперативiн құру немесе оған кiру кезiнде пайшылар қосатын мүлiктiк (пайлық) жарналардан тұратын және селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкiн қалыптастыру көздерiнiң бiрi болып табылатын қор;

      резервтiк қор - төтенше жағдайлардың салдарынан келтiрiлген залалдарды жабуға арналған қор, оны қалыптастыру мен пайдалану тәртiбi селолық тұтыну кооперативiнiң немесе қауымдастығының (одағының) жарғысымен белгiленедi;

      бөлiнбейтiн қор - селолық тұтыну кооперативiнiң таза табысының бiр бөлiгi есебiнен құрылған қор, оны қалыптастыру мен пайдалану тәртiбi селолық тұтыну кооперативі жарғысымен белгiленедi;

      селолық тұтыну кооперативтерi қауымдастығы (одағы) мүшелерiнiң өкiлдерi - осы селолық тұтыну кооперативi кiретiн қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысының жұмысына қатысу үшін жалпы жиналыста селолық тұтыну кооперативтерiнiң атынан сайланған уәкiлеттi адамдар.     

       3-бап. Селолық тұтыну кооперативтерi мен олардың
             қауымдастықтарын (одақтарын) құрудың және
             олардың қызметiнiң негiзгi принциптерi

      Селолық тұтыну кооперативтерi мен олардың қауымдастықтары (одақтары) мына принциптердiң негiзiнде жұмыс iстейдi:
      мүшелiкке кiру мен одан шығудың ерiктiлiгi;
      мүлiктiк (пайлық) және мүшелiк жарнаны төлеудiң мiндеттiлiгi;
      басқарудың демократиялылығы;
      өзара көмек және село халқының мүдделерiн қорғау;
      кооператив, қауымдастық (одақ) қызметi туралы ақпаратты оның барлық мүшелерiнiң пайдалана алуы.

       4-бап. Селолық тұтыну кооперативi

      1. Мүшелiк негiзде мүшелерiнiң (пайшыларының) материалдық және өзге де қажеттерiн қанағаттандыру үшiн өз мүшелерiнiң мүлiктiк (пайлық) жарналарын бiрiктiру жолымен жүзеге асырылатын азаматтардың ерiктi бiрлестiгi селолық тұтыну кооперативi деп танылады. 
      Заңды тұлға да селолық тұтыну кооперативiне мүше бола алады.

      2. Селолық тұтыну кооперативтерi коммерциялық емес ұйымдар болып табылады және кәсiпкерлiк қызметпен өздерiнiң жарғылық мақсаттарына сәйкес келетiндей дәрежеде ғана айналыса алады.

      3. Селолық тұтыну кооперативтерi сауда, дайындау, өткiзу, өңдеу, қызмет көрсету, жабдықтау қызметiн және заңдарда тыйым салынбаған өзге де қызметтi жүзеге асыру үшiн мүлiктiк (пайлық) жарналар есебiнен құрылады.

      4. Селолық тұтыну кооперативтерi өз мүшелерiнiң ғана емес, сонымен бiрге селолық жерлерде тұратын басқа да азаматтардың материалдық және өзге де қажеттерiн қанағаттандыру үшiн құрылуы мүмкiн.

      5. Егер құрылтай құжаттарында селолық тұтыну кооперативiнiң белгiлi бiр мерзiмге немесе белгiлi бiр мақсатқа жету үшiн құрылатыны көзделмесе, ол белгiсiз мерзiмге құрылған болып есептеледi.

       5-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң атауы

      Селолық тұтыну кооперативiнiң атауы болады, онда кооперативтiң атауы, сондай-ақ "селолық тұтыну кооперативi" деген сөздер болуға тиiс. Кооператив осындай атаумен мемлекеттiк тiркелуге тиiс. 
      Кооператив атаудың қысқартылған нысанын да пайдалануға құқылы.

       6-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң орналасқан жерi 
             мен мекенжайы

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң тұрақты жұмыс iстейтiн атқарушы органының орналасқан жерi оның орналасқан жерi болып танылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативi орналасқан жерiн ауыстырған кезде қажеттi өзгерiстерді Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгiзу үшiн селолық тұтыну кооперативінiң нақты мекенжайы бойынша заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға бұл жөнінде хабарлауға мiндеттi.
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      7-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң құқық қабiлетi

      1. Селолық тұтыну кооперативi заңды тұлға болып табылады және оның мыналарға:
      пайшылардың қажеттерiн қанағаттандыруға бағытталған қызметпен айналысуға;
      өзi құрылған мақсаттарға қол жеткiзуге қызмет ететiндiктен, кәсіпкерлiк қызметпен шұғылдануға;
      Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген және кооперативтiң жарғысында көзделген тәртiп бойынша өзiнің филиалдары мен өкiлдiктерi болуына;
      пайшылардан қосымша пайлар және басқа азаматтар мен заңды тұлғалардан заемдық қаражат тартуға;
      Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен сыртқы экономикалық қызметтi жүзеге асыруға;
      тұтыну кооперативiнiң құқықтарын бұзатын мемлекеттiк органдардың актiлерiне, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының актiлерiне, олардың лауазымды адамдарының iс-әрекеттерiне сот тәртiбiмен шағым жасауға;
      заңды тұлғалардың селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында көзделген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн қажеттi өзге де құқықтарын жүзеге асыруға өкiлеттiгi бар.

      2. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жекелеген қызмет түрлерімен немесе әрекеттермен (операциялармен) селолық тұтыну кооперациясы рұқсаттың не хабарлама жіберудің негізінде ғана айналыса алады.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

       8-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң филиалдары
             мен өкiлдiктерi

      1. Селолық тұтыну кооперативi өзiнiң орналасқан жерiнен тыс жерде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес филиалдарын құруға және өкiлдiктерiн ашуға құқылы.

      2. Кооператив өзiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға өз филиалдарын құрғаны және өкiлдiктерiн ашқаны туралы, сондай-ақ олардың орналасқан жерi туралы хабарлауға мiндеттi.

      3. Селолық тұтыну кооперативiнiң филиалдарын құру және өкiлдiктерiн ашу туралы шешiмдердi, егер кооператив жарғысында осындай шешiмдердi жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) қабылдайтыны көзделмесе, кооперативтiң атқарушы органы қабылдайды.

       9-бап. Мемлекет және селолық тұтыну кооперациясының
             жүйесi

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк органдар мен жергілiктi өзiн-өзi басқару органдарының селолық тұтыну кооперативтерiнің, олардың қауымдастықтарының (одақтарының) шаруашылық, қаржы және өзге де қызметiне араласуға құқығы жоқ. Селолық тұтыну кооперативтерi мен олардың қауымдастықтары (одақтары) өздерiнiң экономикалық және әлеуметтiк даму бағдарламаларын дербес әзiрлейдi.

      2. Селолық тұтыну кооперативтерiнiң, олардың қауымдастықтарының (одақтарының) құқықтарын бұзатын мемлекеттiк органдардың актiлерi немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының актiлерi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылуы мүмкін.

      3. Мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының заңсыз iс-әрекеттерi салдарынан селолық тұтыну кооперативтерiне, олардың қауымдастықтарына (одақтарына) келтiрiлген залалдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен өтеледi. 

  2-тарау. Селолық тұтыну кооперативін құру

       10-бап. Селолық тұтыну кооперативiн құру тәртiбi

      1. Селолық тұтыну кооперативiн құру құрылтай жиналысын өткiзуден басталып, селолық тұтыну кооперативiн заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркеумен аяқталады.

      2. Азаматтар селолық тұтыну кооперативiнiң құрылтай жиналысын өткiзудi және оның қарауына енгiзiлетiн құжаттардың жобаларын әзiрлеу жөнiнде ынталы топтар құруы мүмкiн.

      3. Селолық тұтыну кооперативiн бiрнеше елдi мекендердiң азаматтары құратын жағдайларда және (немесе) өзге жағдайларда селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелiгiне кiрудi қалаушылар сайлайтын уәкiлдердiң құрылтай жиналысы селолық тұтыну кооперативiнің құрылтай жиналысын әзiрлеу мен өткiзу жөнiндегi ынталы топтар белгiлеген тәртiп пен нормалар бойынша өткiзiлуi мүмкiн.

       11-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң құрылтай жиналысы

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң құрылтай жиналысы мынадай мәселелердi шешедi:

      1) селолық тұтыну кооперативiн құру, оның фирмалық атауы және орналасқан жерi туралы шешiм қабылдайды;

      2) пайшылардың арыздары негiзiнде олардың аты-жөнi, тұрғылықты жерi және жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi, сондай-ақ заңды тұлғалардың орналасқан жерi көрсетiлген тiзiмiн бекiтедi;

      3) кооператив қызметiнiң мәнi мен мақсаттарын белгiлейдi;

      4) мүлiктiк (пайлық) жарналардың құрамын, мөлшерiн және оларды енгiзу мерзiмдерiн белгiлейдi;

      5) селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысын бекiтедi;

      6) атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарды сайлайды;

      7) селолық тұтыну кооперативiн мемлекеттiк тiркеуден өткiзу мерзiмiн, тәртiбiн және оған жауапты адамдарды белгiлейдi;

      8) селолық тұтыну кооперативiн құруға байланысты өзге де мәселелердi шешедi.

      2. Селолық тұтыну кооперативi құрылтай жиналысының шешiмi хаттамамен ресiмделедi. Құрылтай жиналысының хаттамасына құрылтай жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қояды.     

       12-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысы

      Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында:
      кооперативтiң атауы мен орналасқан жерi;
      кооператив қызметiнiң мәнi мен мақсаттары;
      пайшылардың селолық тұтыну кооперативiне кiру тәртiбi мен одан шығу тәртiбi, оның iшiнде кооператив мүлкiндегi өз үлесiн бөлiп алу тәртiбi; 
      мүлiктiк (пайлық) жарналардың құрамы, мөлшерi және оларды енгiзу тәртiбi, мүлiктiк (пайлық) жарналарды енгiзу жөнiндегi мiндеттемелердi бұзғаны үшiн жауапкершiлiк; 
      селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылау және өзге де органдарын құру, сайлау (қайта сайлау) тәртiбi, олардың шешiм қабылдау тәртiбi; 
      селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң кооперативке келтiрiлген залалдарды өтеу тәртiбi; 
      селолық тұтыну кооперативiн қайта ұйымдастыру және оның қызметiн тоқтату жағдайлары; 
      филиалдар мен өкілдiктер туралы мәлiметтер болуға тиiс. 
      Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысына аты-жөнi, тұрғылықты жерi және жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi көрсетiлген пайшылар тiзiмi қоса тiркеледi. 
      Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн басқа да ережелер болуы мүмкiн. 

       13-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысын
              өзгерту тәртiбi 

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысын өзгерту жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) осы Заңмен белгiленген ережелерге сәйкес қабылданатын шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тиiстi мемлекеттiк орган заңда белгiленген тәртiппен тiркейдi.

      3. Yшiншi тұлғалармен қарым-қатынастарда селолық тұтыну кооперативі мен оның мүшелерi жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен олардың тіркелгені туралы селолық тұтыну кооперативін мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға хабарланған кезден бастап не сот шешiмiнiң негiзiнде Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне селолық тұтыну кооперативі жарғысының өзгергені туралы мәліметтер енгiзiлген кезден бастап селолық тұтыну кооперативі жарғысындағы өзгерiстерге сiлтеме жасауға құқылы. Алайда, үшiншi тұлғалар аталған мән-жайлар болғанға және мерзiмдер басталғанға дейiн де бұл өзгерiстердi ескере отырып, іс-әрекет жасауға құқылы.
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

       14-бап. Селолық тұтыну кооперативiн мемлекеттiк тiркеу

      1. Селолық тұтыну кооперативi ол мемлекеттiк тiркеуден өткен кезден бастап құрылған болып есептеледi.

      2. Селолық тұтыну кооперативiн мемлекеттiк тiркеудi әдiлет органдары Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында айқындалатын тәртіппен жүзеге асырады.
      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

  3-тарау. Селолық тұтыну кооперативіне мүшелік

       15-бап. Селолық тұтыну кооперативiне мүшелiк

     1. 18 жасқа толған азаматтар мен заңды тұлғалар селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелерi (пайшылары) бола алады.

     2. Азаматтар мен заңды тұлғалар бiрнеше селолық тұтыну кооперативтерiнiң мүшесi болуы мүмкiн.    

       16-бап. Селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң
              сан құрамы

      1. Селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнің (пайшыларының) саны екеуден кем болмауға тиiс.

      2. Селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң ең көп санына шек қойылмайды.     

       17-бап. Селолық тұтыну кооперативіне жаңа мүшелердің
              кіру тәртібі

      1. Селолық тұтыну кооперативiне осы Заңды және селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысын сақтай отырып жүргiзiлген жаңа мүшелер қабылдау селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының шешiмiмен ресiмделедi.

      2. Селолық тұтыну кооперативiне мүше болғысы келетiн азамат және (немесе) заңды тұлға кооперативтiң атқарушы органына селолық тұтыну кооперативiне қабылдау туралы жазбаша түрде арыз бередi. Арызда аты-жөнi, тұрғылықты жерi және жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi немесе заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жерi көрсетiлуге тиiс.

      3. Селолық тұтыну кооперативiне қабылдау туралы арызды селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы 10 күн iшiнде қарауға тиiс.

       18-бап. Селолық тұтыну кооперативiне ол құрылғаннан
                кейiн кооператив мүлкiндегi үлес құқығын алған
                үшiншi тұлғаларды және мұрагерлердi қабылдау

      1. Кооператив мүлкiнде ол құрылғаннан кейiн үлес құқығын алған үшiншi тұлғалардың селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелiгiне бiрiншi кезекте қабылдануға құқығы бар.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң мүшесi қайтыс болған жағдайда оның мұрагерлерiнiң селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелiгiне бiрiншi кезекте қабылдануға құқығы бар.     

       19-бап. Селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң
              құқықтары

      Селолық тұтыну кооперативiнің мүшелерi:

      1) селолық тұтыну кооперативiне ерiктi негiзде кiруге және одан шығуға;

      2) селолық тұтыну кооперативiнiң қызметiне қатысуға, кооператив органдарын сайлауға және оларға сайлануға, селолық тұтыну кооперативiнiң қызметiн жақсарту, оның органдарының жұмысындағы кемшiлiктердi жою туралы ұсыныстар енгiзуге;

      3) селолық тұтыну кооперативiнiң тауарларын /қызметтерiн/ басқа азаматтар мен заңды тұлғалардың алдында артықшылықпен сатып алуға (алуға), өз өндiрiсiнiң, өзiндiк қосалқы шаруашылығының және кәсiпшiлiгiнiң бұйымдары мен өнiмдерiн селолық тұтыну кооперативiнiң кәсiпорындары арқылы шарттар негiзiнде өткiзудi жүзеге асыруға;

      4) селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) пайшылар үшiн көзделген жеңiлдiктерiн пайдалануға;

      5) селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылау және өзге де органдарынан олардың қызметi туралы ақпарат алуға, оның iшiнде селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысымен белгіленетiн тәртiппен бухгалтерлiк есеп, есеп беру деректерiмен және басқа да құжаттамамен танысуға;

      6) селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының заңсыз әрекеттерiне селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) шағым жасауға;

      7) селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының өз мүдделерiн қозғайтын шешiмiне сот тәртiбiмен шағым жасауға;

      8) селолық тұтыну кооперативi таратылған жағдайда кредит берушiлермен есеп айырысқаннан кейiн қалған мүлiктiң бiр бөлiгiнiң құнын немесе кооперативтiң барлық мүшелерiнiң келiсiмi бойынша осы мүлiктiң өз пайына тең заттай түрдегi бiр бөлiгiн алуға;

      9) селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкiндегi өз үлесiн бөлуге және кооперативтен шыққан жағдайда оның құнын немесе кооперативтiң барлық мүшелерiнiң келiсiмi бойынша мүлiктi өз пайына тең заттай түрде алуға құқылы. 
      Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысымен мүшелерiнiң Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де құқықтары белгiленуi мүмкін. 

       20-бап. Селолық тұтыну кооперативi мүшелерінің
              мiндеттерi

      Селолық тұтыну кооперативiнің мүшелерi:

      1) селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысын сақтауға;

      2) селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының), селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының шешiмдерiн орындауға;

      3) селолық тұтыну кооперативi алдында оның қызметiне қатысу жөнiндегi селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында белгiленген өз мiндеттемелерiн орындауға;

      4) селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында белгiленген мөлшерде, тәртiп пен мерзiмде кооперативке мүлiктiк (пайлық) жарнасын төлеуге мiндеттi.
      Селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелерi селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында көзделген, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн басқа да мiндеттердi атқаруы мүмкiн.     

       21-бап. Селолық тұтыну кооперативiне мүшелiктiң
              тоқтатылуы

      1. Селолық тұтыну кооперативiне мүшелiк:
      пайшы өз еркiмен шыққан;
      пайшы шығарылған;
      пайшы кооператив мүлкiндегi үлеске құқығынан айрылған;
      пайшы болып табылатын азамат қайтыс болған;
      кооператив таратылған жағдайларда тоқтатылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiне мүшелiк тоқтатылған барлық жағдайлар туралы кооперативтiң атқарушы органы селолық тұтыну кооперативiнiң пайшыларына хабарлайды. 

       22-бап. Пайшының селолық тұтыну кооперативi
              мүшелiгiнен өз еркiмен шығуы

      1. Кооператив мүшелерi өз еркiмен шыққан жағдайда пайшының селолық тұтыну кооперативiнің мүлкiндегi осы Заңда белгiленген тәртiппен енгiзген пайына қарай өз үлесiн бөлiп алуға құқығы бар.

      2. Пайшының селолық тұтыну кооперативiнен өз еркiмен шығу туралы арызын кооперативтiң атқарушы органы 10 күн iшiнде қарайды.

      3. Пайшының кооператив мүшелiгiнен шығуы селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.  

       23-бап. Пайшыны селолық тұтыну кооперативiнiң
              мүшелiгiнен шығару

      1. Пайшы өзiнің селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында белгiленген мiндеттерiн дәлелсiз себептермен орындамаған не кооперативке залал келтiретiн қасақана әрекеттер жасаған жағдайда селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) шешiмiмен селолық тұтыну кооперативi мүшелiгiнен шығарылуы мүмкiн.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы пайшыға оның селолық тұтыну кооперативiнен шығарылуы туралы мәселенi кооперативтiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) қою себептерi туралы 10 күннен кешiктiрмей жазбаша түрде хабарлауға және оны өз пiкiрiн айту құқығы берiлуге тиiстi аталған жалпы жиналысқа (уәкiлдер жиналысына) шақыруға тиiс.

      3. Пайшы селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) дәлелдi себептерсiз қатыспаған жағдайда жиналыс пайшыны кооперативтен оның қатысуынсыз шығару туралы шешiм қабылдауға құқылы.

      4. Селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелiгiнен шығарылған пайшыға кооператив мүлкiндегi үлесi осы Заңда белгiленген тәртiппен енгiзген пайына қарай бөлiп берiледi.

      5. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) пайшыны кооператив мүшелiгiнен шығару туралы шешiмiне сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн.     

       24-бап. Пайшы кооператив мүлкiндегi үлеске құқығынан
             айрылған жағдайда селолық тұтыну кооперативiне
             мүшелiктiң тоқтатылуы

      1. Селолық тұтыну кооперативiнің мүлкiндегi үлеске құқығынан айрылған пайшы өзiнiң кооперативтегi мүшелiгiн тоқтатады.

      2. Пайшы үлесiнен мынадай негiздерде:
      сату;
      сыйға тарту;
      мұраға қалдыру;
      кепiлге салу;
      өзге түрде иелiк ету;
      сот шешiмi негiздерiнде айрылады.

      3. Селолық тұтыну кооперативiнің мүлкiндегi үлес құқығынан айрылған пайшы бұл туралы селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органына хабарлайды. Селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органына мұндай ақпаратты кооператив мүлкiндегi үлеске құқық алған адамдар табыс етуi мүмкiн.

      4. Пайшы кооператив мүлкiндегi үлес құқығынан айрылған жағдайда селолық тұтыну кооперативiне мүшелiктi тоқтату селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының шешiмiмен ресiмделедi. 

       25-бап. Пайшы болып табылатын азамат қайтыс болған
              жағдайда селолық тұтыну кооперативiне
              мүшелiктi тоқтату

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшысы болып табылатын азамат қайтыс болған жағдайда оның кооперативке мүшелiгi тоқтатылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы қайтыс болған пайшының кооператив мүлкiндегi ол қайтыс болған күнгi пайына тең үлесiн оның мұрагерлерiне төлеу үшiн осы Заңда белгiленген тәртiппен бөлiп бередi.     

       26-бап. Кооператив таратылған жағдайда селолық тұтыну
              кооперативiне мүшелiктi тоқтату

      1. Селолық тұтыну кооперативiн тарату кооперативтің барлық пайшыларының мүшелiгiн тоқтатуға әкеп соғады.

      2. Селолық тұтыну кооперативi таратылған жағдайда оның пайшыларының кооператив мүлкiндегi өз пайына тең үлесiн осы Заңда белгiленген тәртiппен бөлiп алуға құқығы бар.     

  4-тарау. Селолық тұтыну кооперативін басқару

       27-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң органдары

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң органдары мыналар болып табылады:

      1) жоғары орган - жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы);

      2) атқарушы орган - басқарма;

      3) бақылаушы орган - тексеру комиссиясы (ревизор).

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында селолық тұтыну кооперативiнiң өзге де органдарын құру көзделуі мүмкiн. 

       28-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы
              (уәкiлдер жиналысы)

      1. Жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) кезектi немесе кезектен тыс жиналыс ретiнде шақырылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшысы жалпы жиналысқа жеке өзi немесе өкiлi арқылы қатысуы мүмкiн. 
      Жалпы жиналыста атқарушы, бақылаушы және өзге де органдар мүшелерiнің кооператив пайшыларының өкілдерi ретiнде әрекет етуге құқығы жоқ, бұған сенiм бiлдiрушiнің өзi тиiсiнше кооперативтiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының мүшесi болатын реттер қосылмайды. 
      Өзге адам кооператив пайшысының өкiлi ретiнде сенiмхат негiзiнде әрекет етуге құқылы.

      3. Әрбiр пайшының немесе оның өкiлiнiң жалпы жиналыста дауыс берген кезде бiр дауысы болады.

      4. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында кооператив пайшыларының (пайшылар өкiлдерiнiң) жалпы жиналыста төрағалық етуiнiң әлiпбилiк немесе өзге де тәртiппен кезектiлiгi көзделуi мүмкiн. 

       29-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң кооперативтiк
              учаскесi пайшыларының жиналысы

      1. Бiрнеше елдi мекендердің тұрғындары селолық тұтыну кооперативiнің пайшылары болған жағдайларда немесе селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында көзделген өзге де жағдайларда кооперативтiк учаскелер құрылуы мүмкiн.

      2. Кооперативтiк учаске селолық тұтыну кооперативiнiң ажырағысыз бөлiгi болып табылады және өз қызметi мәселелерiн селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында көзделген көлемде ғана шеше алады.

      3. Селолық тұтыну кооперативi кооперативтiк учаскесiнiң жоғары органы кооперативтiк учаске пайшыларының жалпы жиналысы болып табылады.

      4. Кооперативтiк учаске пайшыларының жалпы жиналысында селолық тұтыну кооперативi мен кооперативтiк учаске қызметiнің мәселелерi қаралады, сондай-ақ селолық тұтыну кооперативi уәкiлдерiнің жалпы жиналысына қатысу үшiн селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында белгiленген тәртiппен және өкiлдiк нормалары бойынша уәкiлдер сайланады.

      5. Селолық тұтыну кооперативінің кооперативтік учаскесі пайшыларының жиналысы, егер оған селолық тұтыну кооперативiнiң кооперативтiк учаскесi пайшыларының жартысынан астамы қатысса, заңды болып табылады.

      6. Кооперативтiк учаске пайшылары жиналысының шешiмi, егер оны кооперативтiк учаске пайшыларының жиналысына қатысушы пайшылардың жартысынан астамы жақтап дауыс берсе, қабылданды деп есептеледi.

      7. Селолық тұтыну кооперативi кооперативтiк учаскесiнiң пайшылары жиналыстарының қоғамдастыққа (одаққа) кiру және одан шығу, селолық тұтыну кооперативiн қайта ұйымдастыру мен тарату туралы шешiмдерi селолық тұтыну кооперативi уәкiлдерiнiң жалпы жиналысы үшiн мiндеттi болып табылады. Селолық тұтыну кооперативi кооперативтiк учаскесiнiң пайшылары жиналыстарының басқа мәселелер жөнiндегi шешiмдерi селолық тұтыну кооперативi уәкiлдерiнiң жалпы жиналысында шешiмдер қабылдаған кезде уәкiлдер үшiн мiндеттi болып табылады.

      8. Селолық тұтыну кооперативi кооперативтiк учаскесiнiң пайшылары жалпы жиналысының шешiмдер қабылдау тәртiбiн (жасырын немесе ашық дауыс беру арқылы) сол жиналыс белгiлейдi.

      9. Пайшының немесе оның өкiлiнiң селолық тұтыну кооперативi кооперативтiк учаскесiнiң пайшылары жалпы жиналысының шешiмiн қабылдаған кезде бiр дауысы болады.  

       30-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң уәкiлi

       1. Кооперативтiк учаске пайшыларының жалпы жиналысында сайланған селолық тұтыну кооперативiнiң уәкiлiне селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысымен белгiленген өкілеттiк берiледi.

      2. Уәкiлдердiң селолық тұтыну кооперативi уәкiлдерiнiң жиналысына қатысуына кооперативтiк учаске пайшылары жалпы жиналысының жиналыс төрағасы мен хатшысы қол қойған, нотариат куәландырған хаттамасының көшiрмесi болған жағдайда жол берiледi.

      3. Селолық тұтыну кооперативiнiң уәкiлi селолық тұтыну кооперативi мен кооперативтiк учаске пайшыларының арасындағы байланыстырушы буын болып табылады. Ол кооперативтiк учаскенiң қызметiн ұйымдастырады және селолық тұтыну кооперативiнiң уәкiлдерi жиналысының шешiмдерiн кооперативтiк учаске пайшыларының назарына жеткiзiп отырады. 

       31-бап. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының 
              (уәкiлдер жиналысының) құзыретi

      1. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) құзыретi осы Заңға және селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысына сәйкес белгiленедi.

      2. Жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) айрықша құзыретiне мыналар жатады: 
      1) селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысын өзгерту, оның iшiнде мүлiктiк (пайлық) жарнаның мөлшерiн, орналасқан жерi мен фирмалық атауын өзгерту немесе кооперативтің жарғысын жаңа редакцияда бекiту;

      2) кооператив қызметiнiң негiзгi бағыттарын белгiлеу;

      3) селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының басшысы мен мүшелерiн сайлау, олардың өкiлеттiгiн доғару, олардың қызметi туралы есептердi тыңдау, оларды ұстауға арналған қаражаттың мөлшерiн анықтау;

      4) пайшыларды селолық тұтыну кооперативiнен шығару;

      5) селолық тұтыну кооперативiнiң iшкi қызметiн реттеп отыратын iшкi ережелердi, оларды қабылдау рәсiмiн және басқа құжаттарды бекiту;

      6) қауымдастық (одақ) құру, қауымдастыққа (одаққа) кiру және одан шығу туралы мәселелердi шешу, сондай-ақ қауымдастықтың (одақтың) белгiлi бiр өкiлеттiгiн беру;

      7) селолық тұтыну кооперативiнiң қауымдастықтағы (одақтағы) өкiлдерiн сайлау;

      8) селолық тұтыну кооперативiнің қауымдастықтағы (одақтағы) өкiлдерiне аманаттар әзiрлеу;

      9) жылдық қаржы есептерiн, тексеру комиссиясының (ревизордың) есебiн бекiту;

      10) селолық тұтыну кооперативi шеккен зиянды өтеу тәртiбi;

      11) селолық тұтыну кооперативi қорларының түрлерi мен құрылу және жұмсалу тәртiбiн белгiлеу;

      12) селолық тұтыну кооперативiнiң құны селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында белгiленген құннан асып түсетiн жылжымайтын мүлкiн иеліктен айыру;

      13) шаруашылық серiктестiктерiн құру және оларға қатысу;

      14) селолық тұтыну кооперативiн қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешiмдер қабылдау;

      15) тарату комиссиясының (таратушының) төрағасы мен мүшелерiн сайлау және тарату комиссиясының балансын бекiту.

      3. Осы Заңмен жалпы жиналыстың (уәкілдер жиналысының) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелермен қатар, селолық тұтыну кооперативінің жарғысымен оның айрықша құзыретiне басқа да мәселелер жатқызылуы мүмкін.

      4. Егер селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында өзгеше көзделмесе, жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) өзiнiң айрықша құзыретiне жатпайтын өкiлеттiктi кооперативтiң атқарушы органына беруге құқылы.

      5. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының шешiмдерiн қуаттау немесе олардың күшiн жою жөнiндегi мәселелердi өз қарауына алуға құқығы бар.

      6. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) кооператив қызметiне байланысты кез келген мәселенi қарауға қабылдауға құқылы. 

       32-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң кезектi жалпы
              жиналысы (уәкiлдер жиналысы)

      1. Селолық тұтыну кооперативiнің кезектi жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында белгiленген мерзімде, бiрақ жылына кемiнде бiр рет кооперативтiң атқарушы органы шақырады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнің жылдық қаржы есебiн бекiтуге арналған жиналыс есептi қаржы жылы аяқталғаннан кейiн үш айдан кешiктiрiлмей өткiзiлуге тиiс.  

       33-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң кезектен тыс
              жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы)

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң кезектен тыс (төтенше) жалпы жиналысы (уәкілдер жиналысы) осы Заңда, кооперативтiң жарғысында көзделген жағдайларда, сондай-ақ мұндай жиналыс шақыруды кооперативтiң мүддесi талап еткен өзге де кез келген жағдайларда шақырылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң кезектен тыс жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) кооперативтiң атқарушы органы өз бастамасымен, сондай-ақ кооперативтiң тексеру комиссиясының (ревизорының) талап етуi бойынша не селолық тұтыну кооперативi пайшыларының жалпы санының оннан бiрiнен кем болмайтын кооператив пайшыларының (пайшылар уәкiлдерiнiң) бастамасы бойынша шақырады. 
      Егер тексеру комиссиясының (ревизордың) немесе кооператив пайшыларының талап еткенiне қарамастан, атқарушы орган кезектен тыс жалпы жиналысты (уәкiлдер жиналысын) шақырмаса, оны тексеру комиссиясы (ревизор) немесе селолық тұтыну кооперативi пайшыларының жалпы санының оннан бiрiнен кем болмайтын кооператив пайшылары (пайшылар уәкiлдерi) дербес шақырады.

      3. Таратылу процесi жүрiп жатқан селолық тұтыну кооперативiнiң кезектен тыс жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) тарату комиссиясы (таратушы) да шақыруы мүмкiн. 

       34-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысын 
             (уәкiлдер жиналысын) шақыру тәртiбi

      1. Селолық тұтыну кооперативiнің жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылатын күнге дейiн он бес күннен кешiктiрмей оның өткiзiлуi туралы пайшыларды (уәкілдердi) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе басқа әдiстермен хабардар етуге мiндеттi. 
      Хабарламада жиналыстың өткiзiлетiн уақыты мен орны, сондай-ақ ұсынылып отырған күн тәртiбi көрсетiлуге тиiс.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң кез келген пайшысы (уәкiлi) жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) күн тәртiбi бойынша жиналыс ашылғанға дейiн он бес күннен кешiктiрмей өз ұсыныстарын енгiзуге құқылы. 
      Осы мерзiм iшiнде селолық тұтыну кооперативi пайшылары жалпы санының кемiнде оннан бiрi болатын кооператив пайшылары (уәкiлдер) өздерi белгiлеген мәселелердi жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) күн тәртiбiне енгiзудi талап етуге құқылы. 
      Егер пайшылардың (уәкiлдердiң) ұсынуы бойынша немесе талап етуi бойынша жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) бастапқы күн тәртiбiне өзгерiстер енгiзілетiн болса, жиналысты шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) бұл өзгерiстер туралы жиналыс ашылғанға дейiн жетi күннен кешiктiрмей осы баптың 1-тармағында аталған әдiспен пайшыларды (уәкiлдердi) хабардар етуге мiндеттi.

      3. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) келiп түскен ұсыныстарды қарауға және оларды селолық тұтыну кооперациясы жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) күн тәртiбiне енгiзу немесе одан бас тарту туралы жиналыс ашылатын күнге дейiн он күннен кешiктiрмей шешiм қабылдауға мiндеттi. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) ұсыныстар қабылданған жағдайда күн тәртiбiне өзгерiстер енгiзу туралы пайшыларға (уәкiлдерге) хабарлауға, сондай-ақ жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) күн тәртiбiне өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзу жөнiндегi ұсыныстар қабылданбаған жағдайда селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) ашылғанға дейiн жетi күннен кешiктiрмей өтiнiш берушiге бас тарту туралы дәлелдi жауап қайтаруға мiндеттi. 
      Егер ұсыныстарды жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) күн тәртiбiне енгiзуден бас тарту және ол бойынша қабылданған шешiм өтiнiш иесiнiң құқығы мен заңды мүдделерiн бұзатын болса, ол мұндай шешiмге осы Заңда көзделген тәртiппен шағым жасауға құқылы.  

       35-бап. Селолық тұтыну кооперативi пайшыларының жалпы 
              жиналысын (уәкiлдер жиналысын) өткiзу тәртiбi

      1. Селолық тұтыну кооперативi пайшыларының жалпы жиналысының (уәкілдер жиналысының) регламентi осы Заңға, кооперативтің жарғысына, кооперативтiң iшкi қызметiн реттейтiн ережелерге және өзге құжаттарға сәйкес белгiленедi.

      2. Жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) ашылар алдында селолық тұтыну кооперативiнiң келген пайшыларын (уәкiлдерiн) және олардың өкiлдерiн тiркеу жүргiзiледi. Пайшылар өздерiнiң кооперативке мүшелiгiн растайтын құжаттар негiзiнде тiркеледi. Уәкiлдер, пайшылардың өкiлдерi өздерiнiң өкiлеттiгiн растайтын тиiстi құжаттарын көрсетуге тиiс. Тiркелмеген пайшы (уәкiл, пайшының өкiлi) кворумды анықтау кезiнде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

      3. Жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) келген пайшыларды (уәкілдердi) және олардың өкiлдерiн тiркеудiң деректерi қажеттi кворум бар деп санауға жеткiлiктi негiз болған жағдайда ғана хабарланған уақытында ашылады. 
      Барлық пайшылар (уәкiлдер) және олардың өкiлдерi тiркеуден өтiп, хабардар етiлген және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық бiлдiрмеген жағдайды қоспағанда, жиналысты бұрын хабарланған уақыттан ертерек ашуға болмайды.

      4. Егер селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) қатысушы пайшылар (уәкiлдер) және олардың өкiлдерi селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң жартысынан астамынан өкiл болса, ол заңды деп танылады. Күн тәртiбiне енгiзiлген мәселе бойынша шешiм бiлiктi көпшiлiк дауыспен қабылдануға тиiс болған жағдайда, егер жиналысқа қатысушы пайшылар (уәкiлдер) және олардың өкiлдерi селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң үштен екiсiнен өкiл болса, ол шешiм қабылдауға құқылы.

      5. Кворум болмаған жағдайда селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) бастапқы жалпы жиналыстың өтетiн күнi белгiленгеннен кейiнгi күннен ерте қайталап өткiзуге болмайды. 
      Қайталап шақырылған жиналыс селолық тұтыну кооперативi пайшыларының (уәкiлдерiнiң) немесе олардың өкiлдерiнiң жалпы санының үштен бiрi болғанда заңды болып табылады. Егер қатысушы пайшылар (уәкiлдер) және олардың өкiлдерi селолық тұтыну Кооперативi мүшелерiнiң жартысынан кемiнiң өкiлi болса, мұндай жиналыс бiлiктi көпшiлік дауысты талап етпейтін мәселелер бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

      6. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысын (уәкiлдер жиналысын) атқарушы органның басшысы немесе оның мiндетiн атқарушы ашады. Кооперативтiң тексеру комиссиясы (ревизоры) немесе пайшылары (уәкiлдерi) шақырған жиналысты тиiсiнше тексеру Комиссиясының төрағасы (ревизор) немесе олардың мiндетiн атқаратын адамдар не жиналысты шақырған кооператив пайшыларының (уәкiлдерiнiң) бірі ашады.
      Тарату комиссиясы (таратушы) шақырған жиналысты (уәкiлдер жиналысын) тарату комиссиясының төрағасы (таратушы) немесе оның орнындағы адам ашады.

      7. Жалпы жиналысты (уәкiлдер жиналысын) ашушы адам жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) төрағалық етушіні және оның хатшысын сайлауды жүргiзедi, шешiм қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

      8. Жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) хатшысы жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) хаттамасын жүргiзуге жауап бередi.
      Хаттамаға жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) төрағалық етушi мен оның хатшысы қол қояды. 
      Барлық жалпы жиналыстардың (уәкілдер жиналыстарының) хаттамалары хаттамалар кiтабына тiркеледi, ол кооперативтiң атқарушы органында сақталуға тиiс және селолық тұтыну кооперативiнiң кез келген пайшысына танысу үшiн кез келген уақытта берiледi. Кооператив пайшыларының талап етуi бойынша оларға хаттамалар кiтабынан куәландырылған көшiрмелер берiледi.

      9. Күн тәртiбiне енгiзiлген мәселелердi талқылау басталғанға дейiн жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) кворумды анықтап алуға мiндеттi. Бұл талапты орындамау жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) кворумның бар екендiгiн анықтағанға дейiн қабылданған барлық шешiмдердiң жарамсыз болуына әкеп соғады. 
      Осы Заңның 31-бабының 2-тармағының 1), 6), 10), 12), 14) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша дауыс беру кезiнде, сондай-ақ кооперативтiң жарғысында немесе оның iшкi қызметiн реттейтiн ережелер мен өзге де құжаттарда көзделген өзге жағдайларда кворумды тiкелей дауыс берiлер алдында тағы да белгiлеп алу қажет. 

       36-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысының
                (уәкiлдер жиналысының) шешiмдер қабылдау
                тәртiбi

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) күн тәртiбiнiң жиналысқа қатысушыларға хабарланған мәселелерi бойынша ғана шешiм қабылдауға құқылы. Бұл орайда кооператив пайшылары жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) күн тәртiбiне енгiзудi талап еткен мәселелер жиналысты шақырушы орган немесе тұлға (тұлғалар) осы Заңда көзделген мiндеттердi орындамаған жағдайдың өзiнде де күн тәртiбiне енгiзілдi деп есептеледi.

      2. Осы Заңның 31-бабының 2-тармағының 1), 6), 10), 12), 14) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешiмдер селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң жалпы санының төрттен үш бiлiктi көпшiлiк даусымен қабылданады. 
      Осы Заңның 31-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы бойынша шешiм қабылдау кезiнде кооперативтен шығарылуға тиiс пайшы дауыс беруге қатыспайды және есептеу кезiнде оған тиесiлi дауыс есепке алынбайды.
      Басқа шешiмдер, егер кооператив жарғысы оларды қабылдау үшiн көбiрек дауыс санын талап етпесе, кооперативтiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) қатысушылардың және өкiл болып отырғандардың жай көпшiлiк даусымен қабылданады.

      3. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) шешiмi, егер кооператив жарғысында немесе кооперативтiң iшкi қызметiн реттейтiн ережелер мен өзге де құжаттарда жасырын дауыс беру көзделмесе, ашық дауыс беру арқылы қабылданады.  

       37-бап. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының 
             (уәкiлдер жиналысының) шешiмдерiне шағым беру

      Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) жалпы жиналысты (уәкiлдер жиналысын) өткiзу және осы Заңмен, кооперативтiң жарғысымен немесе кооперативтiң iшкi қызметiн реттейтiн ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленген шешiмдер қабылдау тәртiбiн бұза отырып қабылдаған шешiмiн, сол сияқты жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) заңға немесе кооператив жарғысына қайшы келетiн шешiмiн, соның ішінде кооператив пайшысының құқығын бұзатын шешiмiн кооператив пайшысының арызы бойынша сот толық немесе iшiнара жарамсыз деп тануы мүмкiн. Мұндай арыз жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) өткiзiлген күннен бастап алты ай iшiнде берiлуi мүмкiн. 

       38-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы кооператив қызметiне ағымдағы басшылық жасау мен оның iстерiн жүргiзудi жүзеге асырады және селолық тұтыну кооперативiнің жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) есеп бередi.

      2. Селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының мүшелерi жарғыда белгіленген құрам мен мерзiмге сайланады және мiндеттерiн (өкiлеттiгiн) атқарудан кооперативтің жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) шешiмi бойынша кез келген уақытта босатылуы мүмкiн.

      3. Кооперативтiң атқарушы органына сол кооперативтің пайшылары ғана мүше бола алады.

      4. Атқарушы органның жұмысы мен шешiмдер қабылдау тәртiбi селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысымен белгіленедi.  

       39-бап. Селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының
                құзыретi 

      1. Селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының құзыретiне осы Заңмен, кооперативтiң жарғысымен немесе жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) қабылданған ережелермен және өзге де құжаттармен белгiленген, жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) құзыретiне жатпайтын кооператив қызметiн қамтамасыз етудiң барлық мәселелерi жатады. 
      Жалпы жиналыстың (уәкілдер жиналысының) айрықша құзыретiне жатпайтын, осы Заңның 31-бабының 4-тармағына сәйкес атқарушы органға берілген өкiлеттiк те кооперативтiң атқарушы органының құзыретiне жатады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң үшiншi тұлғалармен қатынастарында кооперативтiң атқарушы органының өкілеттiгiне өзi белгiлеген шектеулерге сiлтеме жасауға құқығы жоқ. Алайда селолық тұтыну кооперативi өзiнiң атқарушы органы үшiншi тұлғамен белгiленген шектеулердi бұза отырып жасасқан мәмiленiң жарамдылығын, егер мәмiле жасалған кезде үшiншi тұлғаның мұндай шектеулердi бiлгенiн дәлелдесе, даулауға құқылы. 

       40-бап. Атқарушы орган мүшелерi мен селолық тұтыну
              кооперативiнiң мүдделер қайшылығы

      1. Селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының мүшелерiне:

      1) жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) келiсiмiнсiз кооперативпен мүлiктiк пайда табуға (сыйға тарту, қарыз алу, өтеусiз пайдалану, сатып алу-сату және басқа шарттарды қоса алғанда) бағытталған мәмiлелер жасасуға;

      2) кооперативтiң үшiншi тұлғалармен жасасқан мәмілелерi үшiн кооперативтiң өзiнен де, үшiншi тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

      3) үшiншi тұлғалардың кооперативпен қатынастарында олардың атынан немесе мүдделерiн көздеп әрекет жасауға;

      4) кооператив қызметiмен бәсекелесетiн кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға тыйым салынады.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1)-3) тармақшаларында көзделген шектеулер селолық тұтыну кооперативiнің атқарушы органы мүшелерiнiң жақын туыстары мен жекжаттарына да қолданылады.  

       41-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң тексеру комиссиясы
                (ревизоры)

        1. Селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметiне бақылау жасауды жүзеге асыру үшiн кооператив пайшыларының арасынан тексеру комиссиясы құрылуы мүмкiн. 
      Тексеру комиссиясының мiндеттерiн орындау жеке тексерушi ретiнде кооператив пайшыларының бiрiне тапсырылуы мүмкiн.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң тексеру комиссиясын немесе ревизорын жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) кооператив жарғысында белгiленген мерзiмге сайлайды.

      3. Селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының мүшелерi бiр мезгiлде тексеру комиссиясының мүшесi (ревизор) бола алмайды.

      4. Селолық тұтыну кооперативiнiң тексеру комиссиясы (ревизор) селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) есеп бередi.

      5. Тексеру комиссиясы (ревизор) кез келген уақытта селолық тұтыну кооперативi атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметiне тексеру жүргiзуге құқылы. Тексеру комиссиясының (ревизордың) осы мақсат үшiн кооперативтiң барлық құжаттамасын сөзсiз пайдалану құқығы бар. Тексеру комиссиясының (ревизордың) талап етуi бойынша атқарушы органның мүшелерi ауызша немесе жазбаша нысанда қажеттi түсiнiк беруге мiндеттi.

      6. Тексеру комиссиясы (ревизор) селолық тұтыну кооперативiнiң жылдық қаржы есебi жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) бекiтiлгенге дейiн оған мiндеттi түрде тексеру жүргiзедi. Тексеру комиссиясының (ревизордың) қорытындысы не аудиторлық есеп болмаса, жалпы жиналыстың жылдық қаржы есебiн бекiтуге құқығы жоқ.

      7. Селолық тұтыну кооперативi тексеру комиссиясының (ревизорының) жұмыс тәртiбi жарғыда, сондай-ақ кооперативтiң iшкi қызметiн реттейтiн ережелер мен өзге де құжаттарда белгiленедi. 
       Ескерту. 41-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.05.05. № 139 Заңымен.

         42-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы,
              бақылаушы және өзге де органдарының шешiмдерi
              мен iс-әрекеттерiне шағымдану

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшылары селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының шешiмдерi мен iс-әрекетiне селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) шағымдана алады немесе сот тәртiбiмен шағымдана алады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы басшысының шешiмдерi мен iс-әрекетiне кооперативтiң атқарушы органы мен жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) шағымдануға болады немесе сот тәртiбiмен шағымдануға болады.  

       43-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң сыртқы аудитi

      1. Селолық тұтыну кооперативi жылдық қаржылық есебiнiң дұрыстығын, сондай-ақ оның iстерiнiң ағымдағы жай-күйiн тексеру мен бекiту үшiн кооператив өз жарғысында көзделген жағдайлар мен тәртiп бойынша, кооперативпен, оның атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарының мүшелерiмен немесе пайшылармен мүлiктiк мүдделер арқылы байланысты емес аудиторлық ұйымды /сыртқы аудит/ таратуға құқылы.

      2. Заң актiлерiнде кәсіпкерлiк қызметтiң жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын барлық селолық тұтыну кооперативтерi үшiн жылдық қаржылық есептiлiгiнiң аудитiн мiндеттi түрде жүргiзу белгiленуi мүмкiн.

      3. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшысы өз есебiнен кооперативтің қаржы есептiлiгiне аудит жүргiзудi талап етуге құқылы.

      4. Егер селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы кооперативтiң қаржы есептiлiгiне аудит мiндеттi болған кезде немесе оның жүргiзiлуiн кооперативтiң пайшысы талап еткен кезде аудит жүргiзуден жалтарса, аудит мүдделi адамның не кооператив пайшысының өтiнiшi бойынша қабылданған сот шешiмiмен тағайындалуы мүмкiн.
       Ескерту. 43-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.05.05. № 139 Заңымен.

      44-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң жария қаржы есебi

      Селолық тұтыну кооперативi жалпы жұрттың мағлұмат алуы үшiн тиiстi жылға арналған қаржы есебiн жариялап отыруға мiндеттi.     

  5-тарау. Селолық тұтыну кооперативінің мүлкі

       45-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкi, оны
              қалыптастыру көздерi

      1. Селолық тұтыну кооперативi заңды тұлға ретiнде селолық тұтыну кооперативiнiң балансына есептелетiн мүлiктiң меншiк иесi болып табылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкi оның мүшелерiнiң (пайшыларының) мүлiктiк (пайлық) жарналарын бiрiктiру жолымен жасалады.

      3. Селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) қосымша (нысаналы) мүлiктiк (пайлық) жарналар белгiлеуi мүмкін.

      4. Мүлiктiк (пайлық) және қосымша жарналардан басқа, селолық тұтыну кооперативiнiң және ол құрған филиалдар мен бөлiмшелердің кәсiпкерлiк қызметiнен түскен табыстары, сондай-ақ оның өз қаражатын шаруашылық серiктестiктерге, акционерлiк қоғамдарға, банктерге, бағалы қағаздарға және Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздерге салудан алған табыстары селолық тұтыну кооперативiнің мүлкiн қалыптастыру көздерi болып табылады.

      5. Селолық тұтыну кооперативтерi өзiнiң жарғылық мақсаттарын орындау үшiн селолық тұтыну кооперативтерiнiң жарғылық мақсаттарына сай келетiн шаруашылық серiктестiктерiн, мекемелер, филиалдар мен өкiлдiктер құра алады.

      6. Селолық тұтыну кооперативi құрған мекемелердiң мүлкi оларға оралымды басқару құқығында бекiтiлiп берiледi.

      7. Селолық тұтыну кооперативi алған табысты оның мүшелерi арасында бөлуге болмайды және жарғылық мақсаттарға жiберiледi.

      8. Селолық тұтыну кооперативiнiң меншiгiндегi мүлiкке билiк ету кооперативтің жалпы жиналысының (уәкілдер жиналысының) шешiмi бойынша жүзеге асырылады. 

       46-бап. Мүлiктiк (пайлық) жарна

      1. Кооперативтi құру кезiндегi мүлiктiк (пайлық) жарнаның ең төмен мөлшерiн селолық тұтыну кооперативiнің құрылтай жиналысы белгiлейдi.

      2. Кооператив құрылғаннан кейiн жаңадан кiрген пайшыларға арналған мүлiктiк (пайлық) жарнаның ең төмен мөлшерi селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысымен белгiленедi.

      3. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысымен мүлiктiк (пайлық) жарнаның ең жоғары мөлшерi шектелуi мүмкiн. Мұндай шектеудi белгiлi бiр пайшыға қатысты белгiлеуге болмайды.

      4. Қосымша (нысаналы) мүлiктiк (пайлық) жарнаның мөлшерiн селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) белгiлейдi.

      5. Мүлiктiк (пайлық) жарна ақшалай, бағалы қағаздармен, затпен, мүлiктiк құқықпен, оның iшінде жердi пайдалану құқығымен және интеллектуалдық қызмет нәтижелерiне құқықпен және өзге де мүлiкпен енгiзiлуi мүмкiн. 
      Жарналарды жеке мүлiктiк емес құқықтар және өзге де материалдық емес игiлiктер түрiнде енгiзуге жол берiлмейдi.

      6. Пайшылардың заттай нысандағы немесе мүлiктiк құқық түрiндегi жарналары барлық пайшылардың келiсiмi бойынша немесе селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкілдер жиналысының) шешiмi бойынша ақшалай нысанда бағаланады. Егер мұндай салымның құны жиырма мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiне бара-бар сомадан артық болса, оның бағалануын тәуелсiз сарапшы растауға тиiс.

      7. Кооперативке салым есебiнде мүлiктi пайдалану құқығы берiлген жағдайларда бұл салымның мөлшерi пайдаланғаны үшiн селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) белгiлеген бүкiл мерзiмге есептелiп төленетiн ақымен белгіленедi. 
      Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) келiсiмiнсiз пайдалану құқығы мүлiктiк (пайлық) салым болып табылатын мүлiктi мерзiмiнен бұрын алып қоюға жол берiлмейдi. 
      Егер селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында өзгеше көзделмесе, кооперативтiң пайдалануына берiлген мүлiктiң кездейсоқ жойылып кету немесе бүлiну қаупi мүлiк иесiне жүктеледi.

      8. Мүлiктiк (пайлық) жарналарды енгiзу мерзiмi селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында белгiленедi.     

       47-бап. Селолық тұтыну кооперативiнiң қорлары

      1. Селолық тұтыну кооперативi өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде мынадай қорлар:

      1) пайлық;

      2) бөлiнбейтiн;

      3) селолық тұтыну кооперативiн дамыту;

      4) резервтiк;

      5) пайшыларды ынталандыру және әлеуметтiк қолдау қорларын;

      6) селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысына сәйкес өзге де қорлар құруға құқылы.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнің пайлық қоры кооператив мүшелерiнiң мүлiктiк (пайлық) жарналарынан тұрады және кооперативтiң мүлкiн қалыптастыру көздерiнiң бiрi болып табылады.

      3. Кооператив алған табыстар және заңдарда тыйым салынбаған өзге де көздер селолық тұтыну кооперативiнiң басқа қорларын қалыптастыру көзi болып табылады.

      4. Селолық тұтыну кооперативi қорларын қалыптастыру мен пайдалану тәртiбiн, олардың қайта бөлiнуiн селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) белгілейдi. 

       48-бап. Пайшылардың селолық тұтыну кооперативiнiң
              мүлкiндегi үлесі

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң меншiгiндегi мүлiк оның мүшелерiнiң (пайшыларының) пайы және бөлiнбейтiн қоры болып бөлiнедi.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнде еңбек шарты бойынша жұмыс iстейтiн және кооперативтiң пайшылары болып табылмайтын азаматтар селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкiндегi үлестен дәме ете алмайды.

      3. Селолық тұтыну кооперативi бөлiнбейтiн қорының объектiлерiн және олардың құндық баламасын селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) белгiлейдi.

      4. Селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкiндегi пайшының үлесiн анықтау кезiнде кооператив мүлкiнiң құнынан бөлiнбейтiн қордың құны, сондай-ақ пайшының үлесiн анықтау күнiне пайда болған залал мен мiндеттеме шегерiледi. Кооперативтiң құндық баламасында құралған мүлкiндегi пайшының үлесi оның мүлiктiк (пайлық) жарнасына пара-пар болады.

      5. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысы немесе жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) пайшылардың әрқайсысының селолық тұтыну кооперативiнің мүлкiн құруға және көбейтуге қосқан үлесiне қарай олардың үлесiн анықтау және өзгерту тәртiбiн белгiлеуi мүмкiн.

      6. Селолық тұтыну кооперативiнiң әрбiр пайшысы өзiнің қалауына қарай өз үлесiн сатуға, сыйға беруге, мұраға қалдыруға, кепілге салуға не осы Заңда және селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында көзделген шарттарды сақтай отырып, оған өзгеше түрде билiк етуге құқылы.

      7. Селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкiндегi өз үлесiмен қандай да бiр операциялар жасау алдында пайшы селолық тұтыну кооперативiнiң ортақ мүлкiнен өз үлесiн бөлудi талап етiп, кооперативтiң жарғысында белгiленген мерзiмде кооперативтiң атқарушы органына арыз беруге мiндеттi.
      Ескерту. 48-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.05.15. № 253 Заңымен.

       49-бап. Селолық тұтыну кооперативi пайшысының
              кооператив мүлкiндегі өз үлесiне билiк етуi

      1. Пайшының селолық тұтыну кооперативi мүлкiндегi үлесi мүлiктiк (пайлық) жарнаны толық төлегенге дейiн жарна төленген бөлiгiнде ғана иелiктен алынуы немесе кепiлге салынуы мүмкiн.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшысы кооператив мүлкiндегi өз үлесiн немесе оның бiр бөлiгiн өз таңдауы бойынша кооперативтiң бiр немесе бiрнеше пайшысына сатуға немесе өзге де әдiспен беруге құқылы. Дәл солайша селолық тұтыну кооперативiнiң пайшысы кооперативтiң басқа пайшысының алдындағы өз мiндеттемесiн қамтамасыз ету үшiн үлесiн кепiлге салуға құқылы. Бұл мәмілелердi жасауға кооперативтiң немесе басқа пайшылардың келiсiмi талап етiлмейдi.  

       50-бап. Селолық тұтыну кооперативi пайшысының үлесiн
              үшiншi тұлғаға беру мүмкiндiгi

      1. Селолық тұтыну кооперативi пайшысының өз үлесiн (оның бiр бөлiгiн) үшiншi тұлғаға беруiне немесе пайшының үшiншi тұлға алдындағы мiндеттемесiн қамтамасыз ету үшiн үлесiн (үлестiң бiр бөлiгiн) кепiлге салуына жол берiледi.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында үлестi үшiншi тұлғаға сату белгiлi бiр талаптарды орындағанда ғана жол берiлетiн болып көзделуi мүмкiн.     

       51-бап. Иеліктен айырылатын үлесті сатып алуға басымдық
              берілетін құқық

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшылары әлдебiр пайшылардың бiреуi үлесiн немесе оның бiр бөлiгiн сатқан жағдайда оны сатып алуға үшiншi тұлғаларға қарағанда басым құқықты пайдаланады. Мұндай құқықты әрбiр пайшы пайдалана алады. Егер сатып алудың басым құқығын пайдаланғысы келетiн пайшылар бiрнешеу болса және жарғыда немесе кооператив пайшыларының өзге де келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, үлестi (оның бiр бөлiгiн) сатып алудың басым құқығын пайшылар кооператив мүлкiндегi өз үлесiнiң мөлшерiне қарай жүзеге асырады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшысынан үлесiн сатуға ұсынуы туралы хабарлама алған кезден бастап жетi күн iшiнде атқарушы орган бұл туралы кооперативтiң барлық пайшыларына хабарлайды. Кооперативтiң сатып алудың басым құқығын жүзеге асырғысы келетiн пайшысы жетi күн мерзiмде бұл туралы кооперативтiң атқарушы органына хабарлап, бұл орайда сатуға ұсынылып отырған үлестi толық немесе оның белгiлi бiр бөлiгiн сатып алғысы келетiнiн көрсетуге тиiс.

      3. Егер түскен ұсыныстардың жиынтық көлемi сатылатын үлестiң мөлшерiнен аспаса, пайшылардың әрқайсысы оның өз хабарламасында көрсеткен бөлiгiн сатып алады. Үлестiң қалған бөлiгi, егер бұлайша иелiктен айыруға дейiн селолық тұтыну кооперативi пайшыларынан қосымша ұсыныстар келiп түспесе, үшiншi тұлғаға иелiктен айырылып берiлуi мүмкiн.

      4. Үлес немесе оның бiр бөлiгi сатып алудың басым құқығын бұза отырып сатылған жағдайда селолық тұтыну кооперативiнiң кез келген пайшысы үш ай iшiнде сот тәртiбiмен өзiне сатып алушының құқықтары мен мiндеттерi берiлуiн талап ете алады.

      5. Иелiктен айырылатын үлестi сатып алудың басым құқығы үлестi сатудың кез келген әдiсi жағдайында, оның iшiнде сауда-саттықта да жүзеге асырылады.

      6. Үлестi сатып алудың басым құқығын басқаға беруге жол берiлмейдi.

      7. Иелiктен айырылатын үлестi немесе оның бiр бөлiгiн кооператив пайшысы (пайшылары) сатып алған жағдайда оның кооператив мүлкiндегi үлесi көбейедi.

      8. Осы баптың ережелерi үлестi айырбас шарты бойынша иелiктен айыру кезiнде де қолданылады.

      9. Yлестi немесе оның бiр бөлiгiн үшiншi тұлғаға сату кезiнде пайшылар оны сатып алудың басым құқығын пайдаланғысы келмеген жағдайда сатып алудың басым құқығын селолық тұтыну кооперативiнiң өзi пайдалана алады. 

       52-бап. Басқа пайшылардың үлестi сатып алудан бас
              тартқан кезiнде селолық тұтыну кооперативi
              пайшысының үлесiн сату

      1. Селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысымен селолық тұтыну кооперативiнiң пайшыларына өз үлесiн үшiншi тұлғаларға сатуға тыйым салуы немесе шек қоюы көзделуi мүмкiн (мысалы, үлестi кооперативтiң тек басқа пайшысына не үшiншi тұлғалардың шектеулi тобына сату). Бұл орайда сату осындай тыйым салу мен шектеулер сақтала отырып жүргiзiлуге тиiс.

      2. Үлестi сату сатушының еркiнен тыс мән-жайлар бойынша осы баптың 1-тармағында көзделген тыйым салу немесе шектеулер сақтала отырып жүргiзу мүмкiн болмаған реттерде үлесiн сатқысы келетiн пайшы осы үлестi сатып алуды немесе оны үшiншi тұлғаға сатуға рұқсат берудi талап етiп, селолық тұтыну кооперативiне жүгінуге құқылы. 
      Осы нұсқалардың бiрiн таңдауды кооператив пайшыларының жалпы жиналысы жүргiзедi.

      3. Селолық тұтыну кооперативi үлестi сатып алған кезде үлестiң бағасы тараптардың келiсiмiмен, ал келiсiмге келе алмаған жағдайда сот арқылы белгiленедi.

      4. Үлестi үшiншi тұлғаға сатуға селолық тұтыну кооперативi келiскен жағдайда кооператив пайшысы үлестi сатып алуға басым құқығын сақтап қалады.  

       53-бап. Пайшының үлесiн селолық тұтыну кооперативi
              сатып алуының салдары

      1. Пайшының үлесiн селолық тұтыну кооперативi сатып алғаннан кейiн, сондай-ақ пайшының үлесiн кооператив тараптардың келiсiмi бойынша сатып алғаннан кейiн кооператив басқа пайшыларға осы үлестi селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) шешiмiмен белгiленген баға бойынша сатып алуды ұсынуға мiндеттi.

      2. Үлестi сатып алуға бiрнеше пайшы ниет бiлдiрген жағдайда үлес олардың арасында селолық тұтыну кооперативi мүлкiндегi үлестерiне бара-бар мөлшерде бөлiнедi. 
      Пайшы сатып алған үлес мөлшерi осы пайшыға сатып алғанға дейiнгi тиесiлi үлес мөлшерiне қосылады. Бұл орайда кооперативтiң бiр пайшысына тиесiлi болуы мүмкiн үлес мөлшерiн шектеу мүмкiндiгi сақталады.

      3. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) шешiмiмен кооператив атынан сатып алынған үлестi үшiншi тұлғаға сатуға құқылы.  

       54-бап. Селолық тұтыну кооперативiнен шығарылуға тиiстi
              пайшының үлесiн бөлiп беру

      1. Селолық тұтыну кооперативiнен шығарылуға тиiстi пайшының үлесiн бөлiп беру жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) шешiмi бойынша жүргiзiледi.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң пайшысы кооперативке немесе оның пайшыларына қасақана зиян келтiрген жағдайда олар зиян келтiрушiден бөлiнген пайы есебiнен зиянды өтеудi талап етуге құқылы.

      3. Егер тараптар өтелетiн зиянның және пайшыға бөлiнетiн үлестiң мөлшерi туралы келiсiмге келмеген жағдайда дау сот тәртiбiмен шешiледi. 

       55-бап. Селолық тұтыну кооперативi мен оның мүшелерiнiң
              мүліктiк жауапкершілігi

      1. Селолық тұтыну кооперативi өзiне тиесілi барлық мүлiкке өз мiндеттемелерi бойынша жауап бередi және пайшылардың басқа мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнің мүшелерi (пайшылары) жасалған залалдарды (кәсiпкерлiк қызмет залалдарын қоспағанда) жыл сайынғы баланс бекiтiлгеннен кейiн үш ай iшiнде қосымша жарналар жолымен жабуға мiндеттi. Бұл мiндет орындалмаған жағдайда кооператив кредит берушiлердің талап етуi бойынша сот тәртiбiмен таратылуы мүмкiн.

      3. Пайшылардың селолық тұтыну кооперативiнiң мiндеттемелерi бойынша субсидиарлық жауапкершiлiгi Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында көзделген тәртiппен белгiленедi.  

  6-тарау. Селолық тұтыну кооперативін қайта ұйымдастыру
және азайту

       56-бап. Селолық тұтыну кооперативін қайта ұйымдастыру

      1. Селолық тұтыну кооперативiн қайта ұйымдастыру (қосу, бiрiктiру, бөлу, бөлiп шығару) кооперативтiң жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) шешiмi бойынша ерiктi түрде жүзеге асырылуы мүмкiн. Кооператив пайшыларының құрамын үлестен айыру немесе өзгеше өзгерту селолық тұтыну кооперативiн қайта ұйымдастыру болып табылмайды.

      2. Заң актілерiмен белгiленген жағдайларда, селолық тұтыну кооперативiн оны бөлу немесе оның құрамынан бiр немесе бiрнеше кооперативтi бөлiп шығару нысанында мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру сот шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

      3. Селолық тұтыну кооперативiн заңды тұлғалардың басқа түрлерi мен нысандарында қайта құруға болмайды.  

       57-бап. Селолық тұтыну кооперативтерiнiң қосылуы,
              бiрiгуi

      1. Екi немесе бiрнеше селолық тұтыну кооперативтерiнiң қосылуы осы кооперативтер мүлкiнiң толық бiрiктiрiлуi жолымен жүзеге асырылады. 
      Қосылу нәтижесiнде жаңа кооператив пайда болады, ал қосылған кооперативтердің жұмысы тоқтатылады. Бұл орайда кооперативтердiң қосылуына әрбiр қатысушының барлық құқықтары мен мiндеттерi өткiзу актiсiне сәйкес жаңадан пайда болған кооперативке ауысады.

      2. Бiр немесе бiрнеше селолық кооперативтiң басқа селолық тұтыну кооперативiне бiрiгуi бiрiгетiн кооператив мүлкiнiң бiрiгушi кооперативтер мүлкiне енгiзiлуi жолымен жүзеге асырылады. Бұл орайда бiрiгетiн кооперативтердiң қызметi тоқтатылады, ал олардың барлық құқықтары мен мiндеттерi өткiзу актiсiне сәйкес бiрiгушi кооперативке ауысады, оның жарғысына қайта ұйымдастыруға байланысты өзгерiстер енгiзiледi.

      3. Қосылуға, бiрiгуге қатысушы селолық тұтыну кооперативтерiнiң атқарушы органдары қосылу, бiрiгу туралы шарттың жобаларын әзiрлейдi және әр кооперативтің жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) қарауына қосылу, бiрiгу жөнiндегi және қосылу, бiрiгу туралы шартты бекiту жөнiндегi мәселелердi енгiзедi. 
      Қосылу, бiрiгу туралы шарттың келiсiлген мәтiнiне кооперативтiң атқарушы органдары уәкiлдiк берген адамдар қол қояды. 
      Қосылу, бiрiгу туралы шартта қосылуға, бірігуге қатысушы кооперативтердiң әрқайсысының фирмалық атауы, орналасқан жерi мен мекен-жайы туралы мәлiметтер, олардың баланстарының негiзгi деректерi болуға, сондай-ақ қосылудың, бiрiгудiң тәртiбi мен талаптары көзделуге тиiс.

      4. Қосылуға, бiрiгуге қатысушы селолық тұтыну кооперативтерiнiң әрқайсысы жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) қосылу, бiрiгу туралы шешiм қабылдаған күннен кейiн екi ай мерзiмде өздерiнiң барлық кредит берушiлерiне қосылу, бiрiгу туралы жазбаша хабарлама жiберуге және ресми баспасөз органдарында тиiстi хабарландыру беруге мiндеттi. Хабарламаға (хабарландыруға) осы баптың 3-тармағында көрсетiлген қосылуға, бiрiгуге қатысатын басқа да кооперативтер туралы мәлiметтер тiркеледi. 
      Кооперативтердiң кредит берушілерi хабарлама алынғаннан немесе хабарландыру жарияланғаннан кейiн екi ай мерзiмде кооперативтен қосымша кепiлдiктер не кооперативтiң тиiстi мiндеттемелерiн мерзiмiнен бұрын тоқтатуын немесе орындауын және залалдардың орны толтырылуын талап етуге құқылы. Талап кооперативке жазбаша нысанда жiберiледi, ал олардың көшiрмелерi кооперативтi мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға табыс етiлуi мүмкiн.

      5. Қосылуға, бiрiгуге қатысушы селолық тұтыну кооперативiнің әрқайсысы жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) қосылу, бiрiгу туралы шешiмi қабылданған кезден бастап, бұл шешiм туралы шешiм қабылданғаннан кейiн туындайтын мiндеттемелер бойынша кредит берушiлерге хабарлауға мiндеттi. 
      Кооперативтердiң қосылу, бiрiгу туралы шарттары негiзiнде қосылушы, бiрiгушi кооперативтердiң пайшылары жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) жаңадан құрылатын кооперативтiң жарғысын қабылдайды және кооперативтiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарын сайлайды. 

       58-бап. Селолық тұтыну кооперативiн бөлу, бөлiп шығару

      1. Селолық тұтыну кооперативiн бөлу осы кооперативтiң мүлкiн пайда болған екi немесе бiрнеше селолық тұтыну кооперативтерiнiң арасында бөлу жолымен жүзеге асырылады. Бұл орайда бөлiнген кооперативтің құқықтары мен мiндеттерi бөлу балансына сәйкес жаңадан пайда болған кооперативтерге ауысады.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнен бiр немесе бiрнеше селолық тұтыну кооперативтерiн бөліп шығару кооператив мүлкiнiң бiр бөлiгiн бөлiп беру және оны жаңадан пайда болған бiр немесе бiрнеше кооперативке беру жолымен жүзеге асырылады. 
      Бұл орайда қайта ұйымдастырылатын кооперативтiң құқықтары мен мiндеттерiнiң бiр бөлiгi бөлу балансына сәйкес жаңадан пайда болған кооперативке ауысады.

      3. Қайта ұйымдастырылатын селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы органы жаңадан пайда болатын кооперативтiң бөлу, бөлiп шығару жоспары мен жарғыларының жобаларын әзiрлейдi және кооперативтi бөлу, бөлiп шығару жаңадан пайда болатын кооперативтердiң бөлу, бөлiп шығару жоспарын, жарғысын және бөлу балансын бекiту туралы, сондай-ақ жаңадан пайда болатын кооперативтердiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдарын сайлау туралы мәселелердi жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) қарауына енгiзедi.

      4. Егер селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында өзгеше көзделмесе, оны бөлу, бөлiп шығару кезiнде әрбiр пайшы жаңадан пайда болатын кооперативтердiң әрқайсысының кооператив мүлкiндегi қайта ұйымдастырылатын кооператив мүлкiнiң өз үлесiне тең үлесiн алуға құқылы.

      5. Жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) бөлу, бөлiп шығару туралы шешiм қабылдаған кезден бастап, селолық тұтыну кооперативi осы шешiм туралы шешiм қабылданғаннан кейiн туындаған мiндеттемелер жөнiнде кредит берушiлерге хабарлауға мiндеттi.

      6. Селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) бөлу, бөлiп шығару туралы шешiм қабылданған күннен бастап екi ай мерзiмде өзiнiң барлық кредит берушiлерiне бөлу, бөлiп шығару туралы жазбаша хабарлама жiберуге және ресми баспасөз органдарында бөлу, бөлiп шығару туралы тиістi хабарландыру беруге мiндетті. Хабарламаға (хабарландыруға) бөлу балансы, сондай-ақ жаңадан пайда болған кооперативтердiң әрқайсысының фирмалық атауы, орналасқан жерi және мекен-жайы туралы мәлiметтер қоса тiркеледi.

      7. Қайта ұйымдастырылатын селолық тұтыну кооперативiнiң кредит берушілерi хабарлама алған (хабарландыру жарияланған) күннен кейiнгi екi ай мерзiмде кооперативтен тиiстi мiндеттемесiн мерзiмiнен бұрын тоқтатуын немесе орындауын және залалдың орнын толтыруын талап етуге құқылы. Талап кооперативке жазбаша нысанда жiберiледi, ал олардың көшiрмелерi кооперативтi мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға табыс етiлуi мүмкiн.

      8. Селолық тұтыну кооперативiн бөлу, бөлiп шығару нәтижесiнде пайда болған селолық тұтыну кооперативтерi жаңа кооперативтер тiркелген кезден бастап бiр жыл iшiнде оның мiндеттемелерi бойынша бiрлесiп жауапты болады.  

       59-бап. Селолық тұтыну кооперативiн мәжбүрлеп бөлу,
              бөлiп шығару туралы сот шешiмiн орындамаудың
              салдары

      1. Егер селолық тұтыну кооперативтерiнiң мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру кезiнде сот шешiмi бойынша бөлудi, бөлiп шығаруды жүргiзуге уәкiлеттi атқарушы органы кооперативтi бөлудi, бөлiп шығаруды сот шешiмiнде белгiленген мерзiмде жүзеге асырмаса, сот кооператив мүлкiне сенiм бiлдiрiлген басқарушы тағайындайды және оған осы кооперативтiң бөлiнуiн, бөлiнiп шығарылуын қайта ұйымдастырылатын кооператив мүлкi есебiнен жүргiзудi тапсырады.

      2. Сенiм бiлдiрiлген басқарушы тағайындалған кезден бастап селолық тұтыну кооперативiн басқару жөнiндегi өкiлеттiк соған ауысады, селолық тұтыну кооперативiнiң атқарушы, бақылаушы және өзге де органдары өз қызметiн тоқтатады.

      3. Сенiм бiлдiрiлген басқарушы сотта селолық тұтыну кооперативiнiң атынан өкiл болады, бөлу балансын жасайды және оны кооперативтердiң бөлу, бөлiп шығару нәтижесiнде туындайтын құрылтай құжаттарымен бiрге соттың бекiтуiне бередi. Аталған құжаттарды соттың бекiтуi жаңадан пайда болатын кооперативтердi мемлекеттiк тiркеу үшiн негiздеме болып табылады. 

       60-бап. Селолық тұтыну кооперативiн қайта ұйымдастыру 
              нәтижесiнде пайда болатын заңды тұлғаларды 
              мемлекеттiк тiркеу

      1. Қайта ұйымдастыру нәтижесiнде пайда болатын селолық тұтыну кооперативiн мемлекеттiк тiркеу Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Селолық тұтыну кооперативтерi қосылған жағдайда мемлекеттiк тiркеудi жаңадан пайда болатын селолық тұтыну кооперативi орналасқан жердегi тiркеушi орган жүргiзедi. 
      Селолық тұтыну кооперативтерi бiрiккен жағдайда мемлекеттiк тiркеудi бiрiгушi селолық тұтыну кооперативi орналасқан жердегi тiркеушi орган жүргiзедi. 
      Селолық тұтыну кооперативтерi бөлiнген, бөлiп шығарылған жағдайда мемлекеттiк тiркеудi қайта ұйымдастырылушы селолық тұтыну кооперативi орналасқан жердегi тiркеушi орган жүргiзедi. Бұл тiркеушi орган жаңа селолық тұтыну кооперативтерiн мемлекеттiк тiркеу деректерiн жаңадан пайда болған селолық тұтыну кооперативтерi орналасқан жерден заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға хабарлайды.

      3. Қайта ұйымдастыру нәтижесiнде пайда болатын селолық тұтыну кооперативiн мемлекеттiк тiркеудi заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын орган кредит берушiлерге кооперативтi қайта ұйымдастыруды талап етiп арыз беру үшiн берiлген мерзiм өткен соң жүзеге асырады. Егер заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға селолық тұтыну кооперативтерiн қайта ұйымдастыруға қатысатын кредит берушiлер талаптарының көшiрмелерi келiп түссе, жаңадан пайда болатын селолық тұтыну кооперативi осы талаптардың орындалуына дәлелдемелер табыс етiлген не сол талаптарды қойған кредит берушiлердiң қайта ұйымдастыруға қарсылығы болмаған жағдайда тiркеледi.

      4. Егер жыл iшiнде, селолық тұтыну кооперативтерiн қайта ұйымдастыруға қатысушылардың соңғысының жалпы жиналысында (уәкiлдер жиналысында) қайта ұйымдастыру туралы шешiм қабылданған күннен бастап, мемлекеттiк тiркеу туралы арыз берiлмеген болса не қажеттi айғақтар табыс етiлмесе (осы баптың 3-тармағы), қайта ұйымдастыру жасалмаған болып есептеледi.

      5. Қосылу және бөлiніп шығу нысанындағы қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, қайта ұйымдастыруға қатысатын селолық тұтыну кооперативтерi жаңадан пайда болған селолық тұтыну кооперативтерi мемлекеттік тіркелген кезден бастап өз қызметін тоқтатады және Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып тасталады.
      Қосылатын селолық тұтыну кооперативі оның басқа селолық тұтыну кооперативіне қосылуы тiркелген кезден бастап өз қызметін тоқтатады және Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып тасталады.
      Ескерту. 60-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

       61-бап. Селолық тұтыну кооперативiн тарату

      1. Селолық тұтыну кооперативi оның жалпы жиналысының шешiмi бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сот шешiмi бойынша таратылуы мүмкiн.

      2. Селолық тұтыну кооперативiнiң оны тарату жөнiнде шешiм қабылдаған жалпы жиналысы тарату комиссиясын (таратушыны) тағайындайды және селолық тұтыну кооперативiн таратудың тәртiбi мен мерзiмiн белгілейдi.

      3. Селолық тұтыну кооперативiн таратқан кезде оның бөлiнбейтiн қорының мүлкi бөлiнуге жатпайды және таратылатын селолық тұтыну кооперативi жалпы жиналысының шешiмi негiзiнде басқа селолық тұтыну кооперативiне (селолық тұтыну кооперативтерiне) оның (олардың) бөлiнбейтiн қорын толықтыру үшiн берiледi.

      4. Бөлiнбейтiн қор мүлкiн қоспағанда, кредит берушiлердiң талаптары қанағаттандырылғаннан кейiн селолық тұтыну кооперативiнiң қалған мүлкi пайшылар арасында олардың мүлiктiк (пайлық) жарнасына бара-бар бөлiнедi.     

  7-тарау. Қазақстан Республикасының селолық тұтыну
кооперациясы жүйесіндегі қауымдастар (одақтар)

       62-бап. Қауымдастықтардың (одақтардың) құрылуы мен
              қызметiнiң негiзгi принциптерi

      1. Селолық тұтыну кооперациясы жүйесiндегi қауымдастықтар (одақтар) ерiктi негiзде және, әдетте, аумақтық белгiсi бойынша құрылады.

      2. Қауымдастықтар (одақтар) коммерциялық емес ұйымдар болып табылады және жарғы мен құрылтай шартының негiзiнде жұмыс iстейдi.

      3. Қауымдастықтар (одақтар) өз мүшелерiнiң қызметiн үйлестiрудi жүзеге асырады, сондай-ақ олардың жалпы мүлiктiк мүдделерiн бiлдiредi және қорғайды. 
      Қауымдастықтар (одақтар) Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн, құрылтай шартында немесе жарғыда көзделген өзге де мiндеттердi жүзеге асыруға құқылы.

      4. Қауымдастықтардың (одақтардың) мүшелерi дербестiгiн және заңды тұлға құқығын сақтайды.

      5. Қауымдастықтардың (одақтардың) мақсаттары мен мiндеттерiн бөлiсетiн басқа заңды тұлғалар да олардың мүшелерi бола алады.

      6. Қауымдастықтар (одақтар) өз мүшелерiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi. Қауымдастықтардың (одақтардың) мүшелерi өз мiндеттемелерi бойынша құрылтай құжаттарында көзделген мөлшер мен тәртiпте субсидиарлық жауапты болады.

      7. Қауымдастықтар (одақтар) өздерiнiң жарғылық мақсаттарына сәйкес келетiн мөлшерде ғана кәсiпкерлiк қызметпен айналыса алады. Қауымдастықтардың (одақтардың) кәсiпкерлiк қызметiнен алынатын табыс шығындарды жабуға және қауымдастықтардың (одақтардың) жарғылық қызметiн жүзеге асыруға жұмсалады.

      8. Қауымдастықтар (одақтар) қауымдастықтың (одақтың) құрылтай шарты мен жарғысында көзделген өкiлеттiктi жүзеге асыруға құқылы.

      9. Қауымдастық (одақты) құру тәртiбi құрылтай шартымен белгiленедi.

      10. Қауымдастықты (одақты) құру туралы шешiмдi оның құрылтай жиналысы қабылдайды, ол қауымдастыққа (одаққа) кiру туралы арыздар негiзiнде оның мүшелерiнiң тiзiмi мен қауымдастықтың (одақтың) жарғысын бекiтедi.

      Құрылтай жиналысы қауымдастықтың (одақтың) органдарын:
      1) қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органын - басқармасын;

      2) қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органының төрағасын;

      3) қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясын (ревизорын)
сайлайды.

      11. Қауымдастықтың (одақтың) жарғысында мыналар болуға тиiс:
      1) қауымдастықтың (одақтың) атауы;

      2) қауымдастықтың (одақтың) орналасқан жерi;

      3) қауымдастық /одақ/ қызметiнiң мәнi мен мақсаты және оның өкiлеттiгi;

      4) қауымдастыққа (одаққа) кiру тәртiбi;

      5) қауымдастықтан (одақтан) шығу немесе шығарылу тәртiбi;

      6) қауымдастықтың (одақтың) органдарын сайлау тәртiбi, олардың
құрамы мен құзыретi;

      7) қауымдастықтың (одақтың) органдарының шешiмдер, оның ішінде бiрауыздан немесе бiлiктi көпшiлiк дауыспен шешiмдер, қабылдау тәртiбi;

      8) қауымдастық (одақ) мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерi;

      9) қауымдастықтың (одақтың) мүлкiн қалыптастыру мен пайдалану тәртiбi;

      10) қауымдастықтың (одақтың) филиалдары мен өкiлдiктерi туралы мәлiметтер;

      11) қауымдастықты (одақты) қайта ұйымдастыру мен тарату тәртiбi;

      12) қауымдастық (одақ) таратылғаннан кейiн қалған мүлiктi бөлу тәртiбi;

      13) заңдарға қайшы келмейтiн басқа да ережелер.

      12. Қауымдастық (одақ) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттiк тiркелген кезден бастап ол құрылды деп есептеледi.

      13. Қауымдастық (одақ) пен оның мүшелерi арасындағы өзара қатынастар жарғымен, құрылтай шартымен және келiсiмдермен белгiленедi.
      Ескерту. 62-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

       63-бап. Қауымдастықтың (одақтың) мүлкi

      1. Қауымдастық (одақ) мүлкiнің меншiк иесi заңды тұлға ретiнде сол қауымдастық (одақ) болып табылады.

      2. Қауымдастықтың (одақтың) меншiгiнде қауымдастық (одақ) мүшелерiнiң жарналары есебiнен құрылған мүлiк пен қауымдастықтың (одақтың) және олар құрған кәсiпорындардың, филиалдар мен бөлiмшелердiң кәсiпкерлiк қызметiнен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздерден алынған кiрiстер болады.

      3. Қауымдастық (одақ) мынадай қорларды:

      1) мүлiктiк;

      2) селолық тұтыну кооперациясын дамыту;

      3) резервтiк;

      4) қауымдастықтың (одақтың) жарғысына сәйкес өзге де қорларды құруы мүмкiн.

      4. Қауымдастықтың (одақтың) өз жарғылық мақсаттарын iске асыру үшiн шаруашылық серiктестiктерi, медициналық, бiлiм беру және өзге де мекемелерi, филиалдары мен өкiлдiктерi болуы және оларды құруы мүмкiн, сондай-ақ шаруашылық серiктестiктерi мен өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болып, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен өз құқықтарын жүзеге асыра алады.

      5. Қауымдастық (одақ) құрған мекемелердiң мүлкi оралымды басқару құқығымен бекiтiлiп берiледi. 

       64-бап. Қауымдастықтың (одақтың) органдары 

      1. Қауымдастықты (одақты) басқаруды қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысы және қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органы жүзеге асырады.

      2. Қауымдастықтың (одақтың) жоғары органы қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысы болып табылады. Қауымдастыққа (одаққа) мүшелердің өкiлдiк нормасы қауымдастық (одақ) мүшелерi өкілдерiнiң жалпы жиналысы қабылдап, бекiткен қауымдастық (одақ) жарғысымен белгiленедi. Өкiлдiк нормасын ұлғайту туралы шешiмді қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органы қабылдап, оны кейiннен қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысы бекiтедi. Өкiлдiк нормаларын қауымдастықтың (одақтың) жарғысында аталған нормалардан кемiтуге жол берiлмейдi.

      3. Қауымдастықтың (одақтың) атқарушы органы қауымдастықтың (одақтың) басқармасы болып табылады.

      4. Қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясы (ревизоры) қауымдастықтың (одақтың) бақылаушы органы болып табылады. 

       65-бап. Қауымдастық (одақ) мүшелерiнiң өкiлдерi

      1. Қауымдастық (одақ) мүшелерiнiң өкiлдерi қауымдастық (одақ) мүшелерiнiң жалпы жиналысында сайланады және оларға қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналыстарында барлық мәселелердi шешу өкiлеттiгi беріледi.

      2. Қауымдастық (одақ) жарғысында қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң дауыстарын, егер олар бiр селолық тұтыну кооперативiнен немесе қауымдастығынан (одағынан) сайланса, бiр-бiрiне беруi көзделуi мүмкiн. Бұл жағдайда қауымдастық (одақ) мүшесi өкiлiнiң қанша сенiмхаты болса, сонша даусы болады.

      3. Қауымдастық (одақ) мүшесiнiң өкiлi өкiл сайланған сол қауымдастық (одақ) мүшесi берген сенiмхат болған жағдайда өкiлдердiң жалпы жиналысына қатысуға жiберiледi.  

       66-бап. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы
               жиналысының өкiлеттiгi

      1. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысы қауымдастықтың (одақтың) қызметiне қатысты барлық мәселелердi шешуге өкiлеттi.

      2. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң кезектi және кезектен тыс жалпы жиналыстары шақырылуы мүмкiн. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналыстарын шақырудың мерзiмi мен тәртiбi қауымдастықтың (одақтың) жарғысымен белгiленедi.

      3. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының айрықша құзыретiне мыналар жатады:

      1) қауымдастықтың (одақтың) жарғысын қабылдау, оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу;

      2) қауымдастықтың (одақтың) iшкi ережелерiн, оларды қабылдау рәсiмдерiн және iшкi қызметiн реттейтiн басқа да құжаттарды бекiту;

      3) қауымдастық (одақ) қызметiнiң негiзгi бағыттарын белгiлеу;

      4) қауымдастық (одақ) басқармасының төрағасы мен мүшелерiн, тексеру комиссиясының мүшелерiн (ревизорды) сайлау және олардың өкiлеттiгiн доғару, олардың қызметi туралы есептердi тыңдау;

      5) қауымдастықтың (одақтың) мүшелiгiне қабылдау және одан шығару;

      6) қауымдастық (одақ) мүшелерi жарнасының мөлшерiн белгiлеу;

      7) қауымдастықтың (одақтың) қызметi туралы жылдық есептердi бекiту;

      8) қауымдастықтың (одақтың) мүлкiн иелiктен алу;

      9) қауымдастық (одақ) қорларын қалыптастыру мен пайдаланудың түрлерiн, мөлшерi мен талаптарын белгiлеу;

      10) қауымдастықты (одақты) қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешiмдер қабылдау;

      11) қауымдастық (одақ) жарғысымен қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған басқа да мәселелер.

      4. Осы Заңмен және қауымдастық (одақ) жарғысымен қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелердi қауымдастықтың (одақтың) басқа органдарының шешуiне беруге болмайды.     

       67-бап. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы
              жиналысының шешiм қабылдау тәртiбi

      1. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнің жалпы жиналысы, егер оған қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң кемiнде үштен екiсi қатысса, заңды болып табылады. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының шешiмi, егер оған кемiнде жалпы жиналысқа қатысушы қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнің жартысы жақтап дауыс берсе, қабылданған болып есептеледi.

      2. Қауымдастық (одақ) мүшесi өкiлiнiң қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнің жалпы жиналысы шешiмдер қабылдаған кезде бiр даусы болады.

      3. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының шешiмiне қауымдастық (одақ) мүшелерi сот тәртiбiмен шағым беруi мүмкiн. 

       68-бап. Қауымдастық (одақ) басқармасы

      1. Қауымдастық (одақ) басқармасы қауымдастықтың (одақтың) атқарушы басқару органы болып табылады және қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысына есеп бередi. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған өкiлеттiктi қоспағанда, басқарма осы Заңмен және қауымдастық (одақ) жарғысымен белгiленген өкiлеттiктi жүзеге асырады.

      2. Қауымдастық (одақ) басқармасының құзыретiне: 
      1) қауымдастықтың (одақтың) жалпы қызметiне басшылық жасау;

      2) мемлекеттiк және өзге де органдарда, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда қауымдастықтың (одақтың) өкiлдiгiн жүзеге асыру;

      3) қауымдастық (одақ) мүшелерi өкілдерiнiң жалпы жиналыстарын әзiрлеу және өткiзу;

      4) қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысына өкiлдердiң жалпы жиналыстары арасындағы кезеңдегi қауымдастық (одақ) жұмысы туралы есептi табыс ету;

      5) қауымдастық (одақ) басқармасы төрағасының орынбасарларын, сондай-ақ мекемелер мен басқа да құрылымдық бөлiмшелердiң басшыларын тағайындау және қызметтен босату;

      6) қауымдастықтың (одақтың) еңбек, материалдық және қаржы ресурстарын тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету;

      7) шаруашылық серiктестiктерiн, мекемелердi, оқшауланған құрылымдық бөлiмшелердi, соның iшiнде филиалдарды құру туралы, сондай-ақ шаруашылық серiктестiктерге немесе басқа да заңды тұлғаларға қатысу туралы шешiмдер қабылдау;

      8) бюджеттi және қауымдастықтың (одақтың) қорлары туралы ережелердi қауымдастық (одақ) мүшелерi өкілдерi жалпы жиналысының бекiтуiне табыс ету;

      9) шарттар жасасуға сенiмхаттар беру;

      10) қауымдастықтың (одақтың) жарғысында белгiленген өзге де өкiлеттiк жатады.

      3. Қауымдастық (одақ) басқармасының отырысы қауымдастықтың (одақтың) жарғысында көзделген мерзiмдерде, бiрақ тоқсанына кемiнде бiр рет өткiзiледi. Егер қауымдастық (одақ) басқармасының отырысына оның мүшелерінің кемiнде жартысы, оның iшiнде қауымдастық (одақ) басқармасының төрағасы немесе оның орынбасары қатысса, қауымдастықтың (одақтың) басқармасы мәселелердi шешуге өкiлеттi.

      4. Қауымдастық (одақ) басқармасының төрағасы мен мүшелерi қауымдастық (одақ) жарғысында белгіленген мерзiмге сайланады. 
      Қауымдастық (одақ) басқармасының төрағасы мен мүшелерi қауымдастық (одақ) мүшелерi өкілдерi жалпы жиналысының шешiмi бойынша мiндеттердi (өкiлеттiктi) орындаудан кез келген уақытта босатылуы мүмкiн. Қауымдастық (одақ) басқармасының мерзiмiнен бұрын сайланған төрағасы немесе мүшесi қауымдастық (одақ) басқармасының алдыңғы төрағасының немесе мүшесiнiң өкiлеттiгi мерзiмiне сайланады.

      5. Қауымдастықтың (одақтың) жарғысында қауымдастық (одақ) басқармасы төрағасының және оның орынбасарларының шешiмдердi қабылдау тәртiбi мен оларды ресiмдеу тәртiбi белгiленедi, сондай-ақ шешiм жеке-дара қабылдануы мүмкiн мәселелер айқындалады.

      6. Қауымдастық (одақ) басқармасының төрағасы, оның орынбасарлары мен басқарманың басқа да мүшелерi өздерi қабылдаған шешiмдерi қауымдастықтың (одақтың) жарғысына және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      7. Қауымдастық (одақ) басқармасының мүшелерi қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясының мүшелерi (ревизоры) бола алмайды. 

       69-бап. Қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясы
             (ревизоры)

      1. Қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясы (ревизоры) қауымдастықтың (одақтың) қаржы-шаруашылық қызметiн бақылайды және қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысына есеп бередi. Қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясының мүшелерi (ревизоры) болып жалпы жиналыста олардың өкiлдерi арасынан қауымдастықтың (одақтың) мүшелерi ғана сайлана алады.

      2. Қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясы өз құрамынан ашық дауыс беру арқылы қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясының төрағасын сайлайды.

      3. Қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясы (ревизоры) өз қызметiнде осы Заңды, қауымдастықтың (одақтың) жарғысын, қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнiң жалпы жиналысы бекiткен қауымдастықтың (одақтың) тексеру комиссиясы (ревизоры) туралы ереженi басшылыққа алады.  

       70-бап. Қауымдастықты (одақты) қайта ұйымдастыру және
             тарату

      1. Қауымдастықты (одақты) қайта ұйымдастыру (қосу, бiрiктiру, бөлу, бөлiп шығару, қайта құру) қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының шешiмi және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де негiздер бойынша жүзеге асырылады.

      2. Қауымдастықты (одақты) қайта құру қауымдастық (одақ) мүшелерiнiң барлық өкiлдерiнiң бiрауызды шешiмi бойынша жүргiзiледi.

      3. Қауымдастықты (одақты) тарату қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерi жалпы жиналысының шешiмi немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де негiздер бойынша жүзеге асырылады.

      4. Қауымдастық (одақ) мүшелерi өкiлдерiнің жалпы жиналысы немесе қауымдастықты (одақты) тарату туралы шешiм қабылдаған орган тарату комиссиясын (таратушыны) тағайындайды және қауымдастықты (одақты) таратудың тәртiбi мен мерзiмiн белгiлейдi.

      5. Қауымдастықты (одақты) тарату кезiнде оның кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн қалған мүлкi қауымдастық (одақ) мүшелерiнің арасында құрылтай шартында белгіленіп, енгiзiлген мүшелiк жарналарына бара-бар бөлiнедi.  

      71-бап. Қазақстан Республикасы селолық тұтыну
              кооперациясы жүйесiнiң орталық органы

      1. Селолық тұтыну кооперативтерiнiң қауымдастықтары (одақтары) қауымдастыққа (одаққа) - Орталық органға ерiктi түрде бiрiге алады.

      2. Қазақстан Республикасы селолық тұтыну кооперациясы жүйесiнің Орталық органы құрылтай шартына және жарғыға сәйкес:

      1) селолық тұтыну кооперативтерi мен олардың қауымдастықтарының (одақтарының) қызметiн үйлестiрудi жүзеге асыруға;

      2) мемлекеттiк органдарда, мемлекеттiк емес ұйымдарда, сондай-ақ халықаралық кооперативтiк қозғалыста селолық тұтыну кооперативтерiнің және олардың қауымдастықтарының (одақтарының) мүдделерiн бiлдiруге;

      3) кооперативтiк демократияны дамытуға және өзiнiң құрамына кiретiн мүшелерi арасындағы iскерлiк қатынастар қолдап отыруға;

      4) селолық тұтыну кооперативтерi мен олардың қауымдастықтарының (одақтарының), сондай-ақ пайшылардың құқықтары мен мүлкiн (меншiгiн) қорғауды қамтамасыз етуге, оларға заңдық, әдістемелік және өзге де практикалық көмек көрсетуге;

      5) халықаралық кооперативтiк қозғалыста сыртқы экономикалық және өзге де байланыстарды жүзеге асыруға, инвестициялар тартуға жәрдемдесуге;

      6) селолық тұтыну кооперациясы жүйесiн дамытудың экономикалық бағдарламаларын әзiрлеуге, қызметтiң аса маңызды бағыттары бойынша iргелi және қолданбалы зерттеулердi дамытуға;

      7) рыноктық инфрақұрылымды қалыптастыру, ақпараттық және бiлiм беру қызметiн көрсетудi дамыту iсiне қатысуға;

      8) Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн басқа да мiндеттер мен өкiлеттiктi жүзеге асыруға құқылы.

      3. Селолық тұтыну кооперациясы жүйесiнiң Орталық органын құру және оның қызметi осы Заңның 7-тарауымен реттеледi.

      4. Қазақстан Республикасы селолық тұтыну кооперациясының Орталық органы қауымдастық (одақ) нысанында Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттiк тiркелуге тиiс.
      Ескерту. 71-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

  8-тарау. Өтпелі кезең ережелері

       72-бап. Осы Заң күшiне енгiзiлгенге дейiн құрылған
                тұтыну кооперативтерi мен олардың
                қауымдастықтарының (одақтарының) қызметi

      1. Осы Заң күшiне енгiзiлгенге дейiн құрылған тұтыну кооперациясы жүйесiнiң тұтыну кооперативтерi мен олардың қауымдастықтары (одақтары) осы Заң күшiне енгiзiлген күннен бастап алты ай iшiнде өздерiнің құрылтай құжаттарына тиiстi өзгерiстер енгiзуге мiндеттi.

      2. Тұтыну кооперативтерi мен олардың қауымдастықтары (одақтары) құрылтай құжаттарын осы Заңға сәйкес келтiргенге дейiн қолданылып жүрген құрылтай құжаттарының ережелерiн Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне және осы Заңға қайшы келмейтiн бөлiктерiнде басшылыққа алып отырады.

      3. Тұтыну кооперациясы жүйесiнiң жұмыс iстеп тұрған қауымдастықтарының (одақтарының) жарғыларындағы өзгерiстердi мемлекеттiк тiркеу кезiнде құрылтай шарттарын табыс ету талап етiлмейдi.     

       73-бап. Тұтыну кооперациясы жүйесінің тұтыну
              кооперативтері пайшыларының мүліктік құқықтары

      Тұтыну кооперациясы жүйесінің тұтыну кооперативтері пайшыларының осы Заң күшіне енгізілгенге дейін пайда болған мүліктік құқықтары сақталады.     

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О сельской потребительской кооперации в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 21 июля 1999 года N 450-I. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 372-V ЗРК

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 29.10.2015 № 372-V (вводится в действие с 01.01.2016).

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон определяет правовое положение и регулирует общественные отношения между пайщиками и сельскими потребительскими кооперативами и их ассоциациями (союзами); определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации сельских потребительских кооперативов и их ассоциаций (союзов); права, обязанности, условия защиты прав и интересов пайщиков и третьих лиц; полномочия и ответственность органов сельских потребительских кооперативов и их ассоциаций (союзов). 

  Глава 1. Общие положения

      Статья 1. Законодательство о сельской потребительской кооперации

      Законодательство Республики Казахстан о сельской потребительской кооперации основывается на Конституции Республики Казахстан, Гражданском кодексе и состоит из настоящего Закона и  иных нормативных правовых актов.

      Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие понятия: 

      сельский потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства для удовлетворения материальных и иных потребностей своих членов, осуществляемое путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов; 

      кооперативный участок - участок, в котором объединено определенное число пайщиков и который может создаваться по территориальному или иному признаку, определяемому уставом сельского потребительского кооператива; 

      уполномоченный сельского потребительского кооператива - пайщик, избранный на собрании пайщиков кооперативного участка и наделенный полномочиями решать вопросы на общем собрании уполномоченных сельского потребительского кооператива; 

      общее собрание (собрание уполномоченных) - высший орган управления сельского потребительского кооператива; 

      ассоциация (союз) сельских потребительских кооперативов - добровольное объединение сельских потребительских кооперативов на основе решений общих собраний сельских потребительских кооперативов для обеспечения защиты их общих имущественных и иных прав, координации деятельности, представления их интересов в государственных органах, органах местного самоуправления и международных организациях, а также оказания правовых, информационных и иных услуг своим членам; 

      система сельской потребительской кооперации - сельские потребительские кооперативы и их ассоциации (союзы); 

      пайщик - гражданин (юридическое лицо), внесший имущественный (паевой) взнос и принятый членом потребительского сельского кооператива в предусмотренном уставом порядке; 

      имущественный (паевой) взнос - взнос пайщика в паевой фонд сельского потребительского кооператива; 

      паевой фонд - фонд, состоящий из имущественных (паевых) взносов, вносимых пайщиками при создании сельского потребительского кооператива или вступлении в него и являющийся одним из источников формирования имущества сельского потребительского кооператива; 

      резервный фонд - фонд, который предназначен для покрытия убытков, причиненных в результате чрезвычайных обстоятельств, порядок формирования и использования которого определяется уставом сельского потребительского кооператива или ассоциации (союза); 

      неделимый фонд - фонд, созданный за счет части чистого дохода сельского потребительского кооператива, порядок формирования и использования которого определяется уставом сельского потребительского кооператива; 

      представители членов ассоциации (союза) сельских потребительских кооперативов - уполномоченные лица от имени сельских потребительских кооперативов, избранные на общем собрании для участия в работе общего собрания представителей членов ассоциации (союза), в который входит данный сельский потребительский кооператив. 

       Статья 3. Основные принципы создания и деятельности
                 сельских потребительских кооперативов и
                 их ассоциаций (союзов)

      Сельские потребительские кооперативы и их ассоциации (союзы) функционируют на основе следующих принципов: 
      добровольности вступления и выхода из членства; 
      обязательности уплаты имущественного (паевого) и членского взноса; 
      демократичности управления; 
      взаимопомощи и защиты интересов сельского населения; 
      доступности информации о деятельности кооператива, ассоциации (союза) для всех его членов. 

       Статья 4. Сельский потребительский кооператив

      1. Сельским потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для удовлетворения материальных и иных потребностей членов (пайщиков), осуществляемое путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов. 
      Членами сельского потребительского кооператива могут быть и юридические лица. 

      2. Сельские потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует их уставным целям. 

      3. Сельские потребительские кооперативы создаются за счет имущественных (паевых) взносов для осуществления торговой, заготовительной, сбытовой, перерабатывающей, обслуживающей, снабженческой и иной деятельности, не запрещенной законодательством. 

      4. Сельские потребительские кооперативы могут создаваться для удовлетворения материальных и иных потребностей не только своих членов, но и других граждан, проживающих в сельской местности. 

      5. Сельский потребительский кооператив считается созданным на неопределенный срок, если учредительными документами не предусмотрено, что он создается на определенный срок или для достижения определенной цели. 

       Статья 5. Наименование сельского потребительского
                 кооператива

      Сельский потребительский кооператив имеет наименование, которое должно содержать наименование кооператива, а также слова "сельский потребительский кооператив". Под таким наименованием кооператив подлежит государственной регистрации
      Кооператив вправе также использовать сокращенную форму наименования. 

       Статья 6. Место нахождения и адрес сельского
                 потребительского кооператива

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      1. Местом нахождения сельского потребительского кооператива признается место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа.
      2. При перемене места нахождения сельский потребительский кооператив обязан известить об этом орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по фактическому адресу сельского потребительского кооператива, для внесения необходимых изменений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.
      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 7. Правоспособность сельского потребительского
                 кооператива

      1. Сельский потребительский кооператив является юридическим лицом и обладает следующими правомочиями: 
      заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей пайщиков; 
      осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан; 
      иметь свои филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и предусмотренном в уставе кооператива; 
      привлекать дополнительные паи от пайщиков и заемные средства от других граждан и юридических лиц; 
      осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 
      обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты местных органов самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права потребительского кооператива; 
      осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей, предусмотренных уставом сельского потребительского кооператива.
      2. Отдельными видами деятельности или действиями (операциями), установленными Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», сельская потребительская кооперация может заниматься только на основании разрешения либо направления уведомления.
      Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования). 

       Статья 8. Филиалы и представительства сельского
                 потребительского кооператива

      1. Вне места своего нахождения сельский потребительский кооператив вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      2. Кооператив обязан извещать орган, осуществляющий его государственную регистрацию, о создании своих филиалов и открытии представительств, а также о месте их расположения. 

      3. Решения о создании филиалов и открытии представительств сельского потребительского кооператива принимаются исполнительным органом кооператива, если уставом кооператива не предусмотрено, что такие решения принимаются общим собранием (собранием уполномоченных). 

       Статья 9. Государство и система сельской потребительской
                 кооперации

      1. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность сельских потребительских кооперативов, их ассоциаций (союзов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Сельские потребительские кооперативы и их ассоциации (союзы) самостоятельно разрабатывают программы своего экономического и социального развития.

      2. Акты государственных органов или акты органов местного самоуправления, нарушающие права сельских потребительских кооперативов, их ассоциаций (союзов), могут быть признаны недействительными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

      3. Убытки, причиненные сельским потребительским кооперативам, их ассоциациям (союзам) в результате незаконных действий государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, возмещаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

  Глава 2. Создание сельского потребительского кооператива

       Статья 10. Порядок создания сельского потребительского
                  кооператива

      1. Создание сельского потребительского кооператива начинается с проведения учредительного собрания и завершается государственной регистрацией сельского потребительского кооператива в качестве юридического лица. 

      2. Граждане могут образовывать инициативные группы по подготовке проведения учредительного собрания сельского потребительского кооператива и проектов документов, выносимых на его рассмотрение. 

      3. В случаях, когда сельский потребительский кооператив создается гражданами из нескольких населенных пунктов, и (или) иных случаях возможно проведение учредительного собрания уполномоченных, избираемых желающими вступить в члены сельского потребительского кооператива, в порядке и по нормам, установленным инициативными группами по подготовке и проведению учредительного собрания сельского потребительского кооператива. 

       Статья 11. Учредительное собрание сельского
                  потребительского кооператива

      1. Учредительное собрание сельского потребительского кооператива решает следующие вопросы: 
      1) принимает решение о создании сельского потребительского кооператива, его фирменном наименовании и месте нахождения; 
      2) утверждает список пайщиков на основании их заявлений с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность, а также места нахождения юридических лиц; 
      3) определяет предмет и цели деятельности кооператива; 
      4) определяет состав, размер и сроки внесения имущественных (паевых) взносов; 
      5) утверждает устав сельского потребительского кооператива; 
      6) избирает исполнительный, контрольные и иные органы; 
      7) определяет сроки, порядок и лиц, ответственных за государственную регистрацию сельского потребительского кооператива; 
      8) решает иные вопросы, связанные с созданием сельского потребительского кооператива. 

      2. Решение учредительного собрания сельского потребительского кооператива оформляется протоколом. Протокол учредительного собрания подписывается председателем и секретарем учредительного собрания. 

       Статья 12. Устав сельского потребительского кооператива

      Устав сельского потребительского кооператива должен содержать: 
      наименование и местонахождение кооператива; 
      предмет и цели деятельности кооператива; 
      порядок вступления и порядок выхода пайщиков из сельского потребительского кооператива, в том числе порядок выдела своей доли в имуществе кооператива; 
      состав, размер и порядок внесения имущественных (паевых) взносов, ответственность за нарушение обязательств по внесению имущественных (паевых) взносов; 
      порядок формирования, избрания (переизбрания) и полномочия исполнительного, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива, порядок принятия ими решений; 
      порядок покрытия членами сельского потребительского кооператива убытков, понесенных кооперативом; 
      условия реорганизации и прекращения деятельности сельского потребительского кооператива; 
      сведения о филиалах и представительствах. 
      К уставу сельского потребительского кооператива прилагается список пайщиков с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность. 
      В уставе сельского потребительского кооператива могут содержаться и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

      Статья 13. Порядок изменения устава сельского
                 потребительского кооператива

      1. Изменение устава сельского потребительского кооператива осуществляется по решению общего собрания (собрания уполномоченных), принимаемому в соответствии с правилами, установленными настоящим Законом.
      2. Изменения и дополнения в устав сельского потребительского кооператива регистрируется соответствующим государственным органом в установленном законом порядке.
      3. В отношениях с третьими лицами сельский потребительский кооператив и его члены вправе ссылаться на изменения устава сельского потребительского кооператива с момента извещения органа, осуществляющего государственную  регистрацию сельского потребительского кооператива, о внесенных изменениях и дополнениях в его устав или их регистрации в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, либо с момента внесения сведений об изменении устава сельского потребительского кооператива в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров на основании решения суда. Однако третьи лица вправе действовать с учетом этих изменений и до наступления указанных обстоятельств и сроков.
      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 14. Государственная регистрация сельского
                  потребительского кооператива

      1. Сельский потребительский кооператив считается созданным с момента его государственной регистрации.
      2. Государственная регистрация сельского потребительского кооператива осуществляется органами юстиции в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.
      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

  Глава 3. Членство в сельском потребительском кооперативе

       Статья 15. Членство в сельском потребительском
                  кооперативе

      1. Членами (пайщиками) сельского потребительского кооператива могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста, и юридические лица. 

      2. Граждане и юридические лица могут быть членами нескольких сельских потребительских кооперативов. 

       Статья 16. Количественный состав членов сельского 
                  потребительского кооператива

      1. Количество членов (пайщиков) сельского потребительского кооператива не должно быть менее двух.

      2. Максимальное число членов сельского потребительского кооператива не ограничивается. 

       Статья 17. Порядок вступления в сельский
                  потребительский кооператив новых членов

      1. Прием в сельский потребительский кооператив новых членов, произведенный с соблюдением настоящего Закона и устава сельского потребительского кооператива, оформляется решением исполнительного органа сельского потребительского кооператива. 

      2. Гражданин и (или) юридическое лицо, желающие стать членами сельского потребительского кооператива, подают в исполнительный орган кооператива заявление в письменной форме о приеме в сельский потребительский кооператив. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего личность, или наименование и местонахождение юридического лица. 

      3. Заявление о приеме в сельской потребительской кооператив должно быть рассмотрено в течение 10 дней исполнительным органом сельского потребительского кооператива. 

       Статья 18. Прием в сельский потребительский кооператив
                  третьих лиц и наследников, получивших право
                  на долю в имуществе кооператива после
                  его создания

      1. Третьи лица, получившие право на долю в имуществе кооператива после его создания, имеют первоочередное право на принятие в члены сельского потребительского кооператива. 

      2. В случае смерти члена сельского потребительского кооператива его наследники имеют первоочередное право на принятие в члены сельского потребительского кооператива. 

       Статья 19. Права членов сельского потребительского
                  кооператива

      Члены сельского потребительского кооператива вправе: 
      1) вступать в сельский потребительский кооператив и выходить из него на добровольной основе; 
      2) участвовать в деятельности сельского потребительского кооператива, избирать и быть избранным в органы кооператива, вносить предложения об улучшении деятельности сельского потребительского кооператива, устранении недостатков в работе его органов; 
      3) приобретать (получать) преимущественно перед другими гражданами и юридическими лицами товары (услуги) сельского потребительского кооператива, осуществлять на основе договоров сбыт изделий и продукции собственного производства, личного подсобного хозяйства и промысла через предприятия сельского потребительского кооператива; 
      4) пользоваться льготами, предусмотренными для пайщиков общим собранием (собранием уполномоченных) сельского потребительского кооператива; 
      5) получать от исполнительного, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива информацию об их деятельности, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, определяемом уставом сельского потребительского кооператива; 
      6) обращаться к общему собранию (собранию уполномоченных) сельского потребительского кооператива с жалобами на неправомерные действия исполнительного, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива; 
      7) обжаловать в судебном порядке решения исполнительного, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива, затрагивающие их интересы; 
      8) получать в случае ликвидации сельского потребительского кооператива стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех членов кооператива, часть этого имущества в натуре, пропорциональной его паю; 
      9) выделять свою долю в имуществе сельского потребительского кооператива и получать ее стоимость или по соглашению всех членов кооператива - имущество в натуре пропорционально его паю в случае выхода из него. 
      Уставом сельского потребительского кооператива могут быть установлены и иные права членов, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

       Статья 20. Обязанности членов сельского
                  потребительского кооператива

      Члены сельского потребительского кооператива обязаны: 
      1) соблюдать устав сельского потребительского кооператива; 
      2) выполнять решения общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива, исполнительного, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива; 
      3) выполнять свои обязательства перед сельским потребительским кооперативом по участию в его деятельности, определенные уставом сельского потребительского кооператива;
      4) вносить имущественные (паевые) взносы в кооператив в размерах, порядке и сроки, установленные уставом сельского потребительского кооператива.
      Члены сельского потребительского кооператива могут нести и другие обязанности, предусмотренные уставом сельского потребительского кооператива, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

       Статья 21. Прекращение членства в сельском потребительском кооперативе

      1. Членство в сельском потребительском кооперативе прекращается в случаях:
      добровольного выхода пайщика;
      исключения пайщика;
      утраты пайщиком права на долю в имуществе кооператива;
      смерти гражданина, являющегося пайщиком;
      ликвидации кооператива. 

      2. Обо всех случаях прекращения членства в сельском потребительском кооперативе исполнительный орган кооператива информирует пайщиков сельского потребительского кооператива. 

       Статья 22. Добровольный выход пайщика из членов
                  сельского потребительского кооператива

      1. В случае добровольного выхода из членов кооператива, пайщик имеет право на выдел своей доли в имуществе сельского потребительского кооператива, пропорционально внесенному паю в порядке, установленном настоящим Законом. 

      2. Заявление пайщика о добровольном выходе из сельского потребительского кооператива рассматривается исполнительным органом кооператива в течение 10 дней. 

      3. Выход пайщика из членов кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном уставом сельского потребительского кооператива. 

       Статья 23. Исключение пайщика из членов сельского
                   потребительского кооператива

      1. Пайщик может быть исключен из членов сельского потребительского кооператива решением общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива в случае неисполнения им без уважительных причин своих обязанностей, установленных уставом сельского потребительского кооператива либо совершения умышленных действий, наносящих ущерб кооперативу. 

      2. Пайщик должен быть извещен в письменной форме не позднее чем за 10 дней исполнительным органом сельского потребительского кооператива о причинах вынесения на общее собрание (собрание уполномоченных) кооператива вопроса о его исключении из сельского потребительского кооператива и приглашен на указанное общее собрание (собрание уполномоченных), на котором ему должно быть предоставлено право высказать свое мнение. 

      3. В случае отсутствия пайщика без уважительной причины на общем собрании (собрании уполномоченных) сельского потребительского кооператива оно вправе принять решение о его исключении из кооператива без его участия. 

      4. Пайщику, исключенному из членов сельского потребительского кооператива, производится выдел доли в имуществе кооператива, пропорциональный внесенному паю, в порядке, установленном настоящим Законом. 

      5. Решение общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива об исключении пайщика из членов кооператива может быть обжаловано в судебном порядке.    

       Статья 24. Прекращение членства в сельском
                  потребительском кооперативе в случае утраты
                  пайщиком права на долю в имуществе
                  кооператива

      1. Пайщик, утративший право на долю в имуществе сельского потребительского кооператива, прекращает свое членство в кооперативе.

      2. Утрата доли пайщиком происходит по следующим основаниям:
      продажи;
      дарения;
      завещания;
      заклада;
      распоряжения иным образом;
      решения суда. 

      3. Пайщик, утративший право на долю в имуществе сельского потребительского кооператива, информирует об этом исполнительный орган сельского потребительского кооператива. Данную информацию исполнительному органу сельского потребительского кооператива могут представить лица, получившие право на долю в имуществе кооператива. 

      4. Прекращение членства в сельском потребительском кооперативе в случае утраты пайщиком права на долю в имуществе кооператива оформляется решением исполнительного органа сельского потребительского кооператива. 

       Статья 25. Прекращение членства в сельском
                  потребительском кооперативе в случае смерти
                  гражданина, являющегося пайщиком

      1. В случае смерти гражданина, являющегося пайщиком сельского потребительского кооператива, его членство в кооперативе прекращается. 

      2. Исполнительный орган сельского потребительского кооператива производит выдел доли умершего пайщика в имуществе кооператива на день смерти, пропорциональной его паю, в порядке, установленном настоящим Законом, для выплаты ее наследникам. 

       Статья 26. Прекращение членства в сельском
                  потребительском кооперативе в случае
                  ликвидации кооператива

      1. Ликвидация сельского потребительского кооператива влечет за собой прекращение членства за всеми пайщиками кооператива. 

      2. В случае ликвидации сельского потребительского кооператива его пайщики имеют право на выдел своей доли в имуществе кооператива, пропорциональной их паю, в порядке, установленном настоящим Законом. 

   Глава 4. Управление сельским потребительским кооперативом

       Статья 27. Органы сельского потребительского кооператива 

      1. Органами сельского потребительского кооператива являются: 
      1) высший орган - общее собрание (собрание уполномоченных); 
      2) исполнительный орган - правление; 
      3) контрольный орган - ревизионная комиссия (ревизор). 
      2. Уставом сельского потребительского кооператива может быть предусмотрено создание иных органов сельского потребительского кооператива. 

       Статья 28. Общее собрание (собрание уполномоченных)
                  сельского потребительского кооператива 

      1. Общее собрание (собрание уполномоченных) созывается в качестве очередного или внеочередного. 

      2. Пайщик сельского потребительского кооператива может участвовать в общем собрании лично или через представителя. 
      В качестве представителей пайщиков кооператива на общем собрании не вправе выступать члены исполнительного, контрольных и иных органов, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно членом исполнительного, контрольных или иных органов кооператива. 
      В качестве представителя пайщика кооператива вправе выступать иное лицо на основании доверенности. 

      3. Каждый пайщик или его представитель при голосовании на общем собрании имеет один голос. 

      4. Уставом сельского потребительского кооператива может быть предусмотрена поочередность председательствования пайщиков (представителей пайщиков) кооператива на общем собрании в алфавитном или ином порядке. 

       Статья 29. Собрание пайщиков кооперативного участка
                  сельского потребительского кооператива 

      1. В случаях, когда пайщиками сельского потребительского кооператива являются жители нескольких населенных пунктов, или в иных случаях, предусмотренных уставом сельского потребительского кооператива, могут создаваться кооперативные участки. 

      2. Кооперативный участок является неотъемлемой частью сельского потребительского кооператива и может решать вопросы своей деятельности лишь в том объеме, в каком это предусмотрено уставом сельского потребительского кооператива. 

      3. Высшим органом кооперативного участка сельского потребительского кооператива является общее собрание пайщиков кооперативного участка. 

      4. На общем собрании пайщиков кооперативного участка рассматриваются вопросы деятельности сельского потребительского кооператива и кооперативного участка, а также избираются уполномоченные для участия в общем собрании уполномоченных сельского потребительского кооператива в порядке и по нормам представительства, определяемым уставом сельского потребительского кооператива. 

      5. Собрание пайщиков кооперативного участка сельского потребительского кооператива является правомочным, если на нем присутствует более половины пайщиков кооперативного участка сельского потребительского кооператива. 

      6. Решение собрания пайщиков кооперативного участка считается принятым, если за него проголосовало более половины пайщиков, присутствующих на собрании пайщиков кооперативного участка. 

      7. Решения собраний пайщиков кооперативных участков сельского потребительского кооператива о вступлении в ассоциацию (союз) и выходе из нее, реорганизации и ликвидации сельского потребительского кооператива являются обязательными для общего собрания уполномоченных сельского потребительского кооператива. Решения собраний пайщиков кооперативного участка сельского потребительского кооператива по другим вопросам являются обязательными для уполномоченных при принятии решений на общем собрании уполномоченных сельского потребительского кооператива. 

      8. Порядок принятия решений собранием пайщиков кооперативного участка сельского потребительского кооператива (тайным или открытым голосованием) определяется данным собранием. 

      9. Пайщик или его представитель имеет один голос при принятии решения собранием пайщиков кооперативного участка сельского потребительского кооператива. 

       Статья 30. Уполномоченный сельского потребительского кооператива

      1. Уполномоченный сельского потребительского кооператива, избранный на общем собрании кооперативного участка, наделяется полномочиями, определенными уставом сельского потребительского кооператива. 

      2. Уполномоченные допускаются к участию на собрании уполномоченных сельского потребительского кооператива при наличии выписки из протокола общего собрания пайщиков кооперативного участка, подписанный председателем и секретарем собрания, удостоверенной нотариально. 

      3. Уполномоченный сельского потребительского кооператива является связующим звеном между сельским потребительским кооперативом и пайщиками кооперативного участка. Он организует деятельность кооперативного участка и доводит до сведения пайщиков кооперативного участка решения собрания уполномоченных сельского потребительского кооператива. 

       Статья 31. Компетенция общего собрания (собрания
                  уполномоченных) сельского потребительского
                  кооператива

      1. Компетенция общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива определяется в соответствии с настоящим Законом и уставом сельского потребительского кооператива. 

      2. К исключительной компетенции общего собрания (собрания уполномоченных) относятся: 
      1) изменение устава сельского потребительского кооператива, включая изменение о размере имущественного (паевого) взноса, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава кооператива в новой редакции; 
      2) определение основных направлений деятельности кооператива; 
      3) избрание руководителя и членов исполнительного, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива, прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их деятельности, определение размера средств на их содержание; 
      4) исключение пайщиков из сельского потребительского кооператива; 
      5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность сельского потребительского кооператива; 
      6) решение вопросов о создании ассоциации (союза), о вступлении в ассоциацию (союз) и выходе из нее, а также делегирование определенных полномочий ассоциации (союзу); 
      7) избрание представителей сельского потребительского кооператива в ассоциацию (союз); 
      8) выработка наказов представителям сельского потребительского кооператива в ассоциации (союзе); 
      9) утверждение годовых финансовых отчетов, отчета ревизионной комиссии (ревизора); 
      10) порядок покрытия убытков, понесенных сельским потребительским кооперативом; 
      11) определение видов и порядка формирования и расходования фондов сельского потребительского кооператива; 
      12) отчуждение недвижимого имущества сельского потребительского кооператива, стоимость которого превышает стоимость, определенную уставом сельского потребительского кооператива; 
      13) создание и участие в хозяйственных товариществах; 
      14) принятие решений о реорганизации и ликвидации сельского потребительского кооператива; 
      15) избрание председателя и членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса. 

      3. Наряду с вопросами, отнесенными настоящим Законом к исключительной компетенции общего собрания (собрания уполномоченных), уставом сельского потребительского кооператива к его исключительной компетенции могут быть отнесены и другие вопросы. 

      4. Общее собрание (собрание уполномоченных) вправе, если иное не установлено уставом сельского потребительского кооператива, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, исполнительному органу кооператива. 

      5. Общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива имеет право принять к своему рассмотрению вопросы по подтверждению или отмене решений исполнительного, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива. 

      6. Общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью кооператива. 

       Статья 32. Очередное общее собрание (собрание
                  уполномоченных) сельского потребительского
                  кооператива

      1. Очередное общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива созывается исполнительным органом кооператива в сроки, установленные уставом сельского потребительского кооператива, но не реже одного раза в год. 

      2. Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности сельского потребительского кооператива, должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года. 

       Статья 33. Внеочередное общее собрание (собрание
                  уполномоченных) сельского потребительского
                  кооператива

      1. Внеочередное (чрезвычайное) общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива созывается в случаях, предусмотренных настоящим Законом, уставом кооператива, а также в любых иных случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы кооператива. 

      2. Внеочередное общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива созывается исполнительным органом кооператива по собственной инициативе, а также по требованию ревизионной комиссии (ревизора) кооператива либо по инициативе пайщиков (уполномоченных пайщиков)кооператива, представляющих не менее одной десятой от общего количества пайщиков сельского потребительского кооператива. 
      Если, несмотря на требования ревизионной комиссии (ревизора) или пайщиков кооператива, исполнительный орган не созывает внеочередное общее собрание (собрание уполномоченных), оно может быть созвано ревизионной комиссией (ревизором) или пайщиками (уполномоченными пайщиками) кооператива, представляющими не менее одной десятой от общего количества пайщиков сельского потребительского кооператива, самостоятельно. 

      3. Внеочередное общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива, находящегося в процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором). 

       Статья 34. Порядок созыва общего собрания (собрания 
                  уполномоченных) сельского потребительского
                  кооператива

      1. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до дня открытия собрания известить о его проведении пайщиков (уполномоченных) через средства массовой информации или другими способами. 
      В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня. 

      2. Любой пайщик (уполномоченный) сельского потребительского кооператива вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания (собрания уполномоченных) не позднее чем за десять дней до его открытия. В течение этого же срока пайщики (уполномоченные) кооператива, представляющие не менее одной десятой от общего количества пайщиков сельского потребительского кооператива, вправе потребовать включения определенных ими вопросов в повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных). 
      Если по предложению или по требованию пайщиков (уполномоченных) кооператива в первоначальную повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных) вносятся изменения, орган или лицо (лица), созывающие собрание, обязаны не позднее чем за семь дней до открытия собрания известить пайщиков (уполномоченных) об этих изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

      3. Орган или лицо (лица), созывающие общие собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива не позднее чем за десять дней до дня открытия собрания. Орган или лицо (лица), созывающие общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива, в случае принятия предложений обязаны сообщить о внесении изменений в повестку дня пайщикам (уполномоченным), а также в случае отклонения предложений по внесению изменений или дополнений в повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных) дать заявителю мотивированный ответ об отказе не позднее чем за семь дней до открытия общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 
      В случае, если отказ во включении предложений в повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных) и принятое по нему решение нарушают права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

       Статья 35. Порядок проведения общего собрания (собрания
                  уполномоченных) сельского потребительского
                  кооператива

      1. Регламент общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом кооператива, правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность кооператива. 

      2. Перед открытием общего собрания (собрания уполномоченных) проводится регистрация прибывших пайщиков (уполномоченных) сельского потребительского кооператива и их представителей. Пайщики регистрируются на основании документов, удостоверяющих их членство в кооперативе. Уполномоченные представители пайщиков должны предъявить соответствующие документы, подтверждающие их полномочия. Незарегистрированный пайщик (уполномоченный, представитель пайщика) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. 

      3. Общее собрание (собрание уполномоченных) открывается в объявленное время при условии, что данные регистрации прибывших пайщиков (уполномоченных) и их представителей дают достаточные основания предполагать наличие надлежащего кворума. 
      Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все пайщики (уполномоченные) и их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. 

      4. Общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива признается правомочным, если присутствующие на нем пайщики (уполномоченные) и их представители представляют более половины членов сельского потребительского кооператива. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие на нем пайщики (уполномоченные) и их представители представляют более двух третьих членов сельского потребительского кооператива. 

      5. В случае отсутствия кворума общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива повторно может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначения даты первоначального общего собрания. 
      Собрание, созванное повторно, является правомочным при наличии одной трети от общего количества пайщиков (уполномоченных) сельского потребительского кооператива или их представителей. Если присутствующие пайщики (уполномоченные) и их представители представляют менее половины членов сельского потребительского кооператива, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов. 

      6. Общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива открывает руководитель исполнительного органа или тот, кто исполняет его обязанности. Собрание, созванное ревизионной комиссией (ревизором) или пайщиками (уполномоченными) кооператива, открывает соответственно председатель ревизионной комиссии (ревизор) или лица, исполняющие их обязанности, либо один из пайщиков (уполномоченных) кооператива, созвавших собрание. 
      Общее собрание (собрание уполномоченных), созванное ликвидационной комиссией (ликвидатором), открывает председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) или лицо, его замещающее. 

      7. Лицо, открывающее общее собрание (собрание уполномоченных), проводит выборы председательствующего и секретаря общего собрания (собрания уполномоченных), решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. 

      8. Секретарь общего собрания (собрания уполномоченных) отвечает за ведение протокола общего собрания (собрания уполномоченных). 
      Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания (собрания уполномоченных). 
      Протоколы всех общих собраний (собраний уполномоченных) подшиваются в книгу протоколов, которая должна храниться исполнительным органом кооператива и в любое время представляется для ознакомления любому пайщику сельского потребительского кооператива. По требованию пайщиков кооператива им выдается удостоверенные выписки из книги протоколов. 

      9. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, общее собрание (собрание уполномоченных) обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых общим собранием (собранием уполномоченных) до того, как будет установлено, что кворум имеется. 
      При голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 6), 10), 12), 14) пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, а также в иных случаях, предусмотренных уставом кооператива или правилами и иными документами, регулирующими его внутреннюю деятельность, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием. 

       Статья 36. Порядок принятия решений общим собранием
                  (собранием уполномоченных) сельского
                  потребительского кооператива 

      1. Общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива вправе принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным участникам собрания. При этом вопросы, включения которых в повестку общего собрания (собрания уполномоченных) потребовали пайщики кооператива, считаются включенными в повестку даже в случае, если орган или лицо (лица), созывающие собрание, не исполнили обязанности, предусмотренные настоящим Законом. 

      2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 6), 10), 12), 14) пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, принимаются квалифицированным большинством в три четверти от общей численности членов сельского потребительского кооператива. 
      При принятии решения по подпункту 4) пункта 2 статьи 31 настоящего Закона пайщик, подлежащий исключению из кооператива, в голосовании не участвует и принадлежащий ему голос в подсчете не учитывается. 
      Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании (собрании уполномоченных) кооператива, если устав кооператива не требует для их принятия большего количества голосов. 

      3. Решения общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива принимаются открытым голосованием, если уставом кооператива или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность кооператива, не предусмотрено тайное голосование. 

       Статья 37. Обжалование решений общего собрания
                  (собрания уполномоченных) сельского
                  потребительского кооператива

      Решение общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива, принятое с нарушением порядка проведения общего собрания (собрания уполномоченных) и принятия решений, установленных настоящим Законом, уставом кооператива или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность кооператива, равно как и решение общего собрания (собрания уполномоченных), противоречащее закону либо уставу кооператива, в том числе решение, нарушающее права пайщика кооператива, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению пайщика кооператива. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня проведения общего собрания (собрания уполномоченных). 

       Статья 38. Исполнительный орган сельского
                  потребительского кооператива

      1. Исполнительный орган сельского потребительского кооператива осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива и ведение его дел и подотчетен общему собранию (собранию уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 

      2. Члены исполнительного органа сельского потребительского кооператива избираются в составе и на срок, определенный уставом, и могут быть освобождены от исполнения обязанностей (полномочий) в любое время по решению общего собрания (собрания уполномоченных) кооператива. 

      3. Членами исполнительного органа кооператива могут быть только пайщики данного кооператива. 

      4. Порядок работы и принятия решений исполнительного органа определяется уставом сельского потребительского кооператива. 

       Статья 39. Компетенция исполнительного органа сельского
                  потребительского кооператива

      1. К компетенции исполнительного органа сельского потребительского кооператива относятся все вопросы обеспечения деятельности кооператива, не относящиеся к компетенции общего собрания (собрания уполномоченных), определенные настоящим Законом, уставом кооператива или правилами и иными документами, принятыми общим собранием (собранием уполномоченных). 
      К компетенции исполнительного органа кооператива относятся также полномочия общего собрания (собрания уполномоченных), не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с пунктом 4 статьи 31 настоящего Закона. 

      2. В отношениях с третьими лицами сельской потребительский кооператив не вправе ссылаться на установленные им ограничения полномочий исполнительного органа кооператива. Однако сельский потребительский кооператив вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с третьим лицом с нарушением установленных ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки третье лицо знало о таких ограничениях. 

       Статья 40. Конфликт интересов членов исполнительного
                  органа и сельского потребительского
                  кооператива

      1. Членам исполнительного органа сельского потребительского кооператива запрещается: 
      1) без согласия общего собрания (собрания уполномоченных) заключать с кооперативом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.); 
      2) получать комиссионное вознаграждение как от самого кооператива, так и от третьих лиц за сделки, заключенные кооперативом с третьими лицами; 
      3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с кооперативом; 
      4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью кооператива. 

      2. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, распространяются также на близких родственников и свойственников членов исполнительного органа сельского потребительского кооператива. 

       Статья 41. Ревизионная комиссия (ревизор) сельского
                   потребительского кооператива

      1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа сельского потребительского кооператива может быть образована ревизионная комиссия из числа пайщиков кооператива. 
      Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному из пайщиков кооператива в качестве единоличного ревизора. 

      2. Ревизионная комиссия или ревизор сельского потребительского кооператива избираются общим собранием (собранием уполномоченных) на срок, определенный в уставе кооператива. 

      3. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть одновременно члены исполнительного органа сельского потребительского кооператива. 

      4. Ревизионная комиссия (ревизор) сельского потребительского кооператива подотчетна общему собранию (собранию уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 

      5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа сельского потребительского кооператива. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации кооператива. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) члены исполнительного органа обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

      6. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности сельского потребительского кооператива до их утверждения общим собранием (собранием уполномоченных). Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии (ревизора) либо аудиторского отчета. 

      7. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) сельского потребительского кооператива определяется уставом, а также правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность кооператива.  <*>
      Сноска. В статью 41 внесены изменения Законом РК от 5 мая 2006 года № 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК № 139).

       Статья 42. Обжалование решений и действий
                  исполнительного, контрольных и иных органов
                  сельского потребительского кооператива

      1. Решения и действия исполнительных, контрольных и иных органов сельского потребительского кооператива могут быть обжалованы пайщиками сельского потребительского кооператива в общее собрание (собрание уполномоченных) сельского потребительского кооператива или могут быть обжалованы в судебном порядке. 

      2. Решения и действия руководителя исполнительного органа сельского потребительского кооператива могут быть обжалованы в исполнительный орган и в общее собрание (собрание уполномоченных) кооператива или могут быть обжалованы в судебном порядке. 

       Статья 43. Внешний аудит сельского потребительского
                  кооператива

      1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности сельского потребительского кооператива, а также текущего состояния его дел кооператив вправе в случаях и порядке, предусмотренных в его уставе, привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с кооперативом, членами его исполнительного, контрольных и иных органов или пайщиками (внешний аудит). 

      2. Законодательными актами может быть установлено обязательное проведение аудита годовой финансовой отчетности для всех сельских потребительских кооперативов, осуществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности.

      3. Пайщик сельского потребительского кооператива вправе требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности кооператива. 

      4. Если исполнительный орган сельского потребительского кооператива уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности кооператива, когда аудит обязателен либо когда его проведения требует пайщик кооператива, аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению заинтересованного лица либо пайщика кооператива.  <*>
      Сноска. В статью 43 внесены изменения Законом РК от 5 мая 2006 года № 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК № 139).

      Статья 44. Публичная финансовая отчетность сельского 
                  потребительского кооператива 

      Сельский потребительский кооператив обязан публиковать для всеобщего сведения финансовую отчетность за соответствующий год. 

   Глава 5. Имущество сельского потребительского кооператива 

       Статья 45. Имущество сельского потребительского
                  кооператива, источники его формирования

      1. Собственником имущества, числящегося на балансе сельского потребительского кооператива, является сельский потребительский кооператив как юридическое лицо. 

      2. Имущество сельского потребительского кооператива образуется путем объединения имущественных (паевых) взносов его членов (пайщиков). 

      3. Общим собранием (собранием уполномоченных) сельского потребительского кооператива могут быть установлены дополнительные (целевые) имущественные (паевые) взносы. 

      4. Кроме имущественных (паевых) и дополнительных взносов, источниками формирования имущества сельского потребительского кооператива являются доходы от предпринимательской деятельности сельского потребительского кооператива и созданных им филиалов и подразделений, а также доходы от размещения его собственных средств в хозяйственных товариществах, акционерных обществах, банках, ценных бумагах и иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

      5. Сельские потребительские кооперативы для выполнения своих уставных целей могут создавать хозяйственные товарищества, учреждения, филиалы и представительства, отвечающим уставным целям сельских потребительских кооперативов. 

      6. Имущество за учреждениями, созданными сельским потребительским кооперативом, закрепляется за ними на праве оперативного управления. 

      7. Доходы, полученные сельским потребительским кооперативом, не могут распределяться между его членами и направляются на уставные цели. 

      8. Распоряжение имуществом, находящимся в собственности сельского потребительского кооператива, осуществляется по решению общего собрания (собрания уполномоченных) кооператива. 

       Статья 46. Имущественный (паевой) взнос

      1. Минимальный размер имущественного (паевого) взноса при создании кооператива определяется учредительным собранием сельского потребительского кооператива. 

      2. Минимальный размер имущественного (паевого) взноса для вновь вступающих пайщиков, после создания кооператива, определяется уставом сельского потребительского кооператива. 

      3. Уставом сельского потребительского кооператива может быть ограничен максимальный размер имущественного (паевого) взноса. Такое ограничение не может быть установлено в отношении определенного пайщика. 

      4. Размер дополнительного (целевого) имущественного (паевого) взноса определяется общим собранием (собранием уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 

      5. Имущественный (паевой) взнос может быть внесен деньгами, ценными бумагами, вещами, имущественными правами, в том числе правом землепользования и правом на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. 
      Не допускается внесение взносов в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ. 

      6. Взносы пайщиков в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по соглашению всех пайщиков или по решению общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом. 

      7. В случаях, когда в качестве вклада кооперативу передается право пользования имуществом, размер этого вклада определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок, определенный общим собранием (собранием уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 
      Без согласия общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива досрочное изъятие имущества, право пользования которым является имущественным (паевым) вкладом, не допускается. 
      Если иное не предусмотрено уставом сельского потребительского кооператива, риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование кооперативу, возлагается на собственника имущества.

     8. Сроки внесения имущественных (паевых) взносов определяются уставом сельского потребительского кооператива.

      Статья 47. Фонды сельского потребительского кооператива

      1. При осуществлении своей деятельности сельский потребительский кооператив вправе формировать следующие фонды:
      1) паевой;
      2) неделимый;
      3) развития  сельского потребительской кооперации;
      4) резервный;
      5) стимулирования и социальной поддержки пайщиков;
      6) иные фонды в соответствии с уставом сельского потребительского кооператива.

      2. Паевой фонд сельского потребительского кооператива состоит из имущественных (паевых) взносов членов кооператива и является одним из источников формирования имущества кооператива. 

      3. Источником формирования других фондов сельского потребительского кооператива являются доходы, полученные кооперативом, и иные источники, не запрещенные законодательством

      4. Порядок формирования и использования фондов сельского потребительского кооператива, их перераспределение устанавливаются общим собранием (собранием уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 

       Статья 48. Доли пайщиков в имуществе сельского
                  потребительского кооператива

      1. Имущество, находящееся в собственности сельского потребительского кооператива, делится на паи его членов (пайщиков) и неделимый фонд. 

      2. Граждане, работающие по трудовому договору в сельском потребительском кооперативе и не являющиеся пайщиками кооператива, не могут претендовать на долю в имуществе сельского потребительского кооператива. 

      3. Объекты неделимого фонда сельского потребительского кооператива и их стоимостное выражение определяются общим собранием (собранием уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 

      4. При определении доли пайщика в имуществе сельского потребительского кооператива из стоимости имущества кооператива вычитаются стоимость неделимого фонда, а также образовавшиеся убытки и обязательства на день определения доли пайщика. Доля пайщика в образовавшемся стоимостном выражении имущества кооператива пропорциональна его имущественному (паевому) взносу. 

      5. Уставом сельского потребительского кооператива или общим собранием (собранием уполномоченных) может быть установлен порядок определения и изменения долей пайщика в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение имущества сельского потребительского кооператива. 

      6. Каждый пайщик сельского потребительского кооператива вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, заложить свою долю, либо распорядится ею иным образом с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Законом и уставом сельского потребительского кооператива. 

      7. Перед совершением каких-либо операций со своей долей в имуществе сельского потребительского кооператива пайщик обязан подать заявление в исполнительный орган кооператива в сроки, определенные уставом кооператива, с требованием выдела своей доли из общего имущества сельского потребительского кооператива.
       Сноска. Статья 48 с изменениями, внесенными Законом РК от 15 мая 2007 г. № 253.

       Статья 49. Распоряжение пайщиком сельского
                  потребительского кооператива своей долей в
                  имуществе кооператива

      1. Доля пайщика в имуществе сельского потребительского кооператива может быть отчуждена или заложена до полной оплаты имущественного (паевого) взноса лишь в той части, в которой взнос уже уплачен. 

      2. Пайщик сельского потребительского кооператива вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе кооператива или ее части одному или нескольким пайщикам кооператива по своему выбору. Равным образом пайщик сельского потребительского кооператива вправе заложить долю в обеспечение своего обязательства перед другим пайщиком кооператива. Согласия кооператива или других пайщиков на совершение этих сделок не требуется. 

       Статья 50. Возможность отчуждения доли пайщика сельского
                  потребительского кооператива третьему лицу

      1. Отчуждение пайщиком сельского потребительского кооператива своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства пайщика перед третьим лицом допускается. 

      2. Уставом сельского потребительского кооператива может быть предусмотрено, что продажа доли третьему лицу допустима лишь с соблюдением определенных условий. 

       Статья 51. Преимущественное право покупки
                  отчуждаемой доли

      1. Пайщики сельского потребительского кооператива пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли пайщика или ее части при ее продаже кем-либо из пайщиков. Таким правом может воспользоваться каждый пайщик. Если пайщиков, желающих воспользоваться преимущественным правом покупки, несколько и уставом или иным соглашением пайщиков кооператива не предусмотрено иное, преимущественное право покупки доли (ее части) осуществляется пайщиками, пропорционально размерам их долей в имуществе кооператива.

      2. В течение семи дней с момента получения от пайщика сельского потребительского кооператива извещения о предложении доли к продаже исполнительный орган извещает об этом всех пайщиков кооператива. Пайщик кооператива, желающий осуществить преимущественное право покупки, должен в семидневный срок уведомить об этом исполнительный орган кооператива, указав при этом, что намерен приобрести предлагаемую к продаже долю полностью или в определенной части. 

      3. Если совокупная величина поступивших предложений не превышает размера продаваемой доли, каждый из пайщиков приобретает ту ее часть, которую он указал в своем уведомлении. Оставшаяся часть доли может быть отчуждена третьему лицу, если до такого отчуждения не поступит дополнительных предложений от пайщиков сельского потребительского кооператива. 

      4. При продаже доли или ее части с нарушением преимущественного права покупки любой пайщик сельского потребительского кооператива может в течение трех месяцев потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

      5. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли осуществляется при любом способе продажи доли, в том числе на торгах.

      6. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.

      7. В случае приобретения отчуждаемой доли или ее части пайщиком (пайщиками) кооператива его доля в имуществе кооператива увеличивается. 

      8. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли по договору мены. 

      9. При нежелании пайщиков воспользоваться преимущественным правом покупки доли или ее части при ее продаже третьему лицу преимущественным правом покупки может воспользоваться сам сельский потребительский кооператив. 

       Статья 52. Продажа доли пайщика сельского
                  потребительского кооператива при отказе
                  других пайщиков от покупки доли

      1. Уставом сельского потребительского кооператива может быть предусмотрено запрещение или ограничение продажи пайщиком сельского потребительского кооператива своей доли третьим лицам (например, продажа доли только другим пайщикам кооператива либо ограниченному кругу третьих лиц). Продажа в этом случае должна производиться с соблюдением таких запрещений или ограничений. 

      2. В случае, когда продажа доли по обстоятельствам, не зависящим от продавца, не может быть произведена с соблюдением запрещений или ограничений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, пайщик, желающий продать долю, вправе обратиться к сельскому потребительскому кооперативу с требованием выкупить эту долю или разрешить ее продажу третьему лицу. 
      Выбор одного из этих вариантов производится общим собранием пайщиков кооператива. 

      3. При выкупе доли сельским потребительским кооперативом цена доли определяется соглашением сторон, а при недостижении соглашения - судом. 

      4. При согласии сельского потребительского кооператива на продажу доли третьему лицу пайщики кооператива сохраняют преимущественное право покупки доли. 

       Статья 53. Последствия выкупа сельским потребительским
                   кооперативом доли пайщика 

      1. После выкупа сельским потребительским кооперативом доли пайщика, а также после выкупа кооперативом доли пайщика по соглашению сторон кооператив обязан предложить другим пайщикам приобрести эту долю по цене, определенной решением общего собрания (собрания уполномоченных) сельского потребительского кооператива. 

      2. В случае, когда намерение приобрести долю выражают несколько пайщиков, доля делится между ними пропорционально размеру их долей в имуществе сельского потребительского кооператива. 
      Размер доли, выкупленной пайщиком, добавляется к тому размеру доли, которая принадлежала данному пайщику до выкупа. При этом соблюдается возможность ограничения размера доли, которая может принадлежать одному пайщику кооператива. 

      3. Сельский потребительский кооператив по решению общего собрания (собрания уполномоченных) вправе продать выкупленную долю от имени кооператива третьему лицу. 

       Статья 54. Выдел доли пайщику, подлежащему исключению
                  из сельского потребительского кооператива

      1. Выдел доли пайщику, подлежащему исключению из сельского потребительского кооператива, производится по решению общего собрания (собрания уполномоченных). 

      2. При причинении пайщиком сельского потребительского кооператива умышленного вреда кооперативу или его пайщикам они вправе требовать от причинителя возмещения вреда за счет выделенного пая. 

      3. В случае, если стороны не пришли к согласию о размерах возмещаемого вреда и выделяемой доли пайщику, подлежащему исключению, споры решаются в судебном порядке. 

       Статья 55. Имущественная ответственность сельского
                  потребительского кооператива и его членов

      1. Сельский потребительский кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по другим обязательствам пайщиков. 

      2. Члены (пайщики) сельского потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки (за исключением убытков от предпринимательской деятельности) путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

      3. Субсидиарная ответственность пайщиков по обязательствам сельского потребительского кооператива определяется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан. 

  Глава 6. Реорганизация и ликвидация сельского
потребительского кооператива

       Статья 56. Реорганизация сельского потребительского
                  кооператива

      1. Реорганизация сельского потребительского кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение), может осуществляться добровольно по решению общественного собрания (собрания уполномоченных) кооператива. Отчуждение доли или иное изменение состава пайщиков кооператива не является реорганизацией сельского потребительского кооператива. 

      2. В случаях, установленных законодательными актами, принудительная реорганизация сельского потребительского кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких кооперативов осуществляется по решению суда. 

      3. Сельский потребительский кооператив не может быть преобразован в другие виды и формы юридических лиц. 

       Статья 57. Слияние, присоединение сельских
                  потребительских кооперативов 

      1. Слияние двух или нескольких сельских потребительских кооперативов осуществляется путем полного объединения имущества этих кооперативов. В результате слияния возникает новый кооператив, а сливающиеся кооперативы прекращаются. При этом все права и обязанности каждого из участвующих в слиянии кооперативов переходят ко вновь возникшему кооперативу в соответствии с передаточным актом.

      2. Присоединение одного или нескольких сельских кооперативов к другому сельскому потребительскому кооперативу осуществляется путем включения имущества присоединяемых кооперативов в имущество присоединяющего кооператива. При этом деятельность присоединяемых кооперативов прекращается, а все их права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к присоединяющему кооперативу, в устав которого вносятся связанные с реорганизацией изменения. 

      3. Исполнительные органы сельских потребительских кооперативов, участвующих в слиянии, присоединении, готовят проекты договора о слиянии, присоединении и выносят на рассмотрение общего собрания (собрания уполномоченных) каждого кооператива вопросы о слиянии, присоединении и утверждении договора о слиянии, присоединении. 
      Согласованный текст договора о слиянии, присоединении подписывается уполномоченными на то исполнительными органами кооператива. 
      Договор о слиянии, присоединении должен содержать сведения о фирменном наименовании, месте нахождения и адресе каждого из участвующих в слиянии, присоединении кооперативов, основные данные их балансов, а также предусматривать порядок и условия слияния, присоединения. 

      4. Каждый из участвующих в слиянии, присоединении сельский потребительский кооператив обязан в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием (собранием уполномоченных) решения о слиянии, присоединении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии, присоединении и поместить соответствующее объявление в официальных органах печати. К уведомлению (объявлению) прилагаются сведения о других участвующих в слиянии, присоединении кооперативах, указанные в пункте 3 настоящей статьи. 
     Кредиторы кооперативов вправе в двухмесячный срок со дня получения уведомления или публикации объявления потребовать от кооператива дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или исполнения кооперативом соответствующих обязательств и возмещения убытков. Требования направляются кооперативу в письменной форме, а их копии могут быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию кооператива. 

      5. Каждый из участвующих в слиянии, присоединении сельский потребительский кооператив обязан с момента принятия общим собранием (собранием уполномоченных) решения о слиянии, присоединении сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения. 
      На основании договора о слиянии, присоединении кооперативов пайщики сливающихся, соединяющихся кооперативов на общем собрании (собрании уполномоченных) принимают устав вновь образуемого кооператива и избирают исполнительный, контрольные и иные органы кооператива. 

       Статья 58. Разделение, выделение сельского
                  потребительского кооператива

      1. Разделение сельского потребительского кооператива осуществляется путем разделения имущества этого кооператива между двумя или несколькими возникающим сельскими потребительскими кооперативами. При этом права и обязанности разделяемого кооператива переходят к вновь возникающим кооперативам в соответствии с разделительным балансом. 

      2. Выделение из сельского потребительского кооператива одного или нескольких сельских потребительских кооперативов осуществляется путем выделения части имущества кооператива и передачи ее одному или нескольким вновь возникающим кооперативам. 
      При этом часть прав и обязанностей реорганизуемого кооператива переходит к вновь возникающим кооперативам в соответствии с разделительным балансом. 

      3. Исполнительный орган реорганизуемого сельского потребительского кооператива готовит план разделения, выделения и проекты уставов вновь возникающих кооперативов и выносит на рассмотрение общего собрания (собрания уполномоченных) вопросы о разделении, выделении кооператива, утверждении плана разделения, выделения уставов вновь возникающих кооперативов и разделительного баланса, а также об избрании исполнительных, контрольных и иных органов вновь возникающих кооперативов. 

      4. Если уставом сельского потребительского кооператива не предусмотрено иное, при его разделении, выделении каждый пайщик вправе получить долю в имуществе кооператива каждого из вновь возникающих кооперативов, равную его доле, в имуществе реорганизуемого кооператива. 

      5. Сельский потребительский кооператив обязан с момента принятия общим собранием (собранием уполномоченных) решения о разделении, выделении сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения. 

      6. Сельский потребительский кооператив обязан в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием (собранием уполномоченных) решения о разделении, выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении, выделении и поместить соответствующее объявление в официальных органах печати. К уведомлению (объявлению) прилагается разделительный баланс, а также сведения о фирменном наименовании, месте нахождения и адресе каждого из вновь возникающих кооперативов. 

      7. Кредиторы реорганизуемого сельского потребительского кооператива вправе в двухмесячный срок со дня получения уведомления (публикации объявления) потребовать от кооператива досрочного прекращения или исполнения кооперативом соответствующих обязательств и возмещения убытков. Требования направляются кооперативу в письменной форме, а их копии могут быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию кооператива. 

      8. Сельские потребительские кооперативы, возникшие в результате разделения, выделения сельского потребительского кооператива, несут солидарную ответственность по его обязательствам в течение года с момента регистрации новых кооперативов. 

       Статья 59. Последствия невыполнения решения суда
                  о принудительном разделении, выделении
                  сельского потребительского кооператива

      1. Если исполнительный орган сельского потребительского кооператива, уполномоченный на проведение разделения, выделения при принудительной реорганизации по решению суда, не осуществляет разделение, выделение кооператива в срок, определенный в решении суда, суд назначает доверительного управляющего имуществом кооператива и поручает ему осуществить разделение, выделение этого кооператива за счет имущества реорганизуемого кооператива. 

      2. С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия по управлению сельским потребительским кооперативом, исполнительный, контрольные и иные органы сельского потребительского кооператива прекращают свою деятельность. 

      3. Доверительный управляющий выступает от имени сельского потребительского кооператива в суде, составляет разделительный баланс и передает его на утверждение суда вместе с учредительными документами кооперативов, возникающих в результате разделения, выделения. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих кооперативов. 

       Статья 60. Государственная регистрация юридических лиц,
                  возникающих в результате реорганизации 
                  сельского потребительского кооператива

      1. Государственная регистрация сельского потребительского кооператива, возникающего в результате реорганизации, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

      2. При слиянии сельских потребительских кооперативов государственная регистрация производится регистрирующим органом по месту нахождения вновь возникающего сельского потребительского кооператива. 
      При присоединении сельских потребительских кооперативов государственная регистрация производится регистрирующим органом по месту нахождения присоединяющего сельского потребительского кооператива. 
      При разделении, выделении сельских потребительских кооперативов государственная регистрация производится регистрирующим органом по месту нахождения реорганизуемого сельского потребительского кооператива. Данный регистрирующий орган сообщает данные государственной регистрации новых сельских потребительских кооперативов органам, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения вновь возникших сельских потребительских кооперативов. 

      3. Государственная регистрация сельского потребительского кооператива, возникающего в результате реорганизации, производится органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, по истечении срока, предоставленного кредиторам, для заявления требований в реорганизации кооперативам. Если в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, поступили копии требований кредиторов, участвующих в реорганизации сельских потребительских кооперативов, вновь возникающий сельский потребительский кооператив регистрируется при условии представления доказательств исполнения этих требований либо отсутствия у заявивших их кредиторов возражений против реорганизации. 

      4. Если в течение года со дня, когда общим собранием (собранием уполномоченных) последнего из участвующих в реорганизации сельских потребительских кооперативов было принято решение о реорганизации, заявление о государственной регистрации не будет подано либо не будут представлены необходимые доказательства (пункт 3 настоящей статьи), реорганизация считается несостоявшейся. 

      5. Сельские потребительские кооперативы, участвующие в реорганизации, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения и выделения, прекращают свою деятельность с момента государственной регистрации вновь возникших сельских потребительских кооперативов и исключаются из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.
      Присоединяемый сельский потребительский кооператив прекращает свою деятельность с момента регистрации его присоединения к другому сельскому потребительскому кооперативу и исключается из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.
      Сноска. Статья 60 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 61. Ликвидация сельского потребительского кооператива

      1. Сельский потребительский кооператив может быть ликвидирован по решению его общего собрания или по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      2. Общее собрание сельского потребительского кооператива, принявшее решение по его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации сельского потребительского кооператива. 

      3. При ликвидации сельского потребительского кооператива имущество его неделимого фонда разделу не подлежит и на основании решения общего собрания ликвидируемого сельского потребительского кооператива передается другому (другим) сельскому потребительскому кооперативу (сельским потребительским кооперативам) для пополнения его (их) неделимого фонда. 

      4. Имущество сельского потребительского кооператива, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, за исключением имущества неделимого фонда, распределяется между пайщиками пропорционально их имущественному (паевому) взносу. 

   Глава 7. Ассоциации (союзы) в системе сельской потребительской
кооперации Республики Казахстан 

       Статья 62. Основные принципы создания и деятельности
                   ассоциаций (союзов)

      1. Ассоциации (союзы) в системе сельской потребительской кооперации создаются на добровольной основе и, как правило, по территориальному признаку. 

      2. Ассоциации (союзы) являются некоммерческими организациями и действуют на основании устава и учредительного договора. 

      3. Ассоциации (союзы) осуществляют координацию деятельности своих членов, а также представляют и защищают их общие имущественные интересы.
      Ассоциации (союзы) вправе осуществлять другие функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, предусмотренные учредительным договором или уставом.

      4. Члены ассоциаций (союзов) сохраняют самостоятельность и права юридического лица. 

      5. Членами ассоциаций (союзов) могут быть и другие юридические лица, разделяющие их цели и задачи. 

      6. Ассоциации (союзы) не отвечают по обязательствам своих членов. Члены ассоциаций (союзов) несут субсидиарную ответственность по их обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами. 

      7. Ассоциации (союзы) могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует их уставным целям. Доходы от предпринимательской деятельности ассоциаций (союзов) направляются на покрытие расходов и на осуществление уставной деятельности ассоциаций (союзов).

      8. Ассоциации (союзы) вправе осуществлять полномочия, предусмотренные учредительным договором и уставом ассоциации (союза).

      9. Порядок создания ассоциации (союза) определяется учредительным договором.

      10. Решение о создании ассоциации (союза) принимается его учредительным собранием, которое на основании заявлений о вступлении в ассоциацию (союз) утверждает список его членов и устав ассоциации (союза). 
      Учредительное собрание избирает органы ассоциации (союза): 
      1) исполнительный орган ассоциации (союза) - правление; 
      2) председателя исполнительного органа ассоциации (союза); 
      3) ревизионную комиссию (ревизора) ассоциации (союза). 

      11. Устав ассоциации (союза) должен содержать: 
      1) наименование ассоциации (союза); 
      2) место нахождения ассоциации (союза); 
      3) предмет, цели деятельности ассоциации (союза) и ее полномочия; 
      4) порядок вступления в ассоциацию (союз); 
      5) порядок выхода или исключения из ассоциации (союза); 
      6) порядок избрания, состав и компетенцию органов ассоциации (союза);
      7) порядок принятия решений органом ассоциации (союза), в том числе и решений, принимаемых единогласно или квалифицированным большинством голосов;
      8) права и обязанности членов ассоциации (союза);
      9) порядок формирования и использования имущества ассоциации (союза);
      10) сведения и филиалах и представительствах ассоциации (союза);
      11) порядок реорганизации и ликвидации ассоциации (союза); 
      12) порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза);
      13) другие положения, не противоречащие законодательству

      12. Ассоциация (союз) считается созданной с момента ее государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

      13. Взаимоотношения между ассоциацией (союзом) и ее членами определяются уставом, учредительным договором и соглашениями.
      Сноска. Статья 62 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 63. Имущество ассоциации (союза)

      1. Собственником имущества ассоциации (союза) является данная ассоциация (союз) как юридическое лицо. 

      2. В собственности ассоциации (союза) находится имущество, образованное за счет взносов членов ассоциации (союза) и доходов, получаемых от предпринимательской деятельности ассоциации (союза) и созданных им предприятий, филиалов и подразделений, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 

      3. Ассоциация (союз) может формировать следующие фонды: 
      1) имущественный; 
      2) развития сельской потребительской кооперации; 
      3) резервный; 
      4) иные фонды в соответствии с уставом ассоциации (союза). 

      4. Для реализации своих уставных целей ассоциация (союз) может иметь и создавать хозяйственные товарищества, медицинские, образовательные и иные учреждения, филиалы и представительства, а также может быть участником хозяйственных товариществ и иных юридических лиц, осуществлять свои права в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

      5. Имущество за учреждениями, созданными ассоциацией (союзом), закрепляется на праве оперативного управления. 

       Статья 64. Органы ассоциации (союза)

      1. Управление ассоциацией (союзом) осуществляет общее собрание представителей членов ассоциации (союза) и исполнительный орган ассоциации (союза). 

      2. Высшим органом ассоциации (союза) является общее собрание представителей членов ассоциации (союза). Норма представительства членов в ассоциации (союзе) устанавливается уставом ассоциации (союза), принятым и утвержденным общим собранием представителей членов ассоциации (союза). Решение об увеличении нормы представительства принимается исполнительным органом ассоциации (союза) с последующим утверждением на общем собрании представителей членов ассоциации (союза). Уменьшение норм представительства менее норм, указанных в уставе ассоциации (союза), не допускается. 

      3. Исполнительным органом ассоциации (союза) является правление ассоциации (союза). 

      4. Контрольным органом ассоциации (союза) является ревизионная комиссия (ревизор) ассоциации (союза). 

       Статья 65. Представители членов ассоциации (союза)

      1. Представители членов ассоциации (союза) избираются на общем собрании члена ассоциации (союза) и наделяются полномочиями решать все вопросы на общих собраниях представителей членов ассоциации (союза). 

      2. Уставом ассоциации (союза) может быть предусмотрена передача голосов представителей членов ассоциации (союза) друг другу, если они избраны от одного сельского потребительского кооператива или ассоциации (союза). В этом случае представитель члена ассоциации (союза) имеет столько голосов, сколько имеет доверенностей. 

      3. Представитель члена ассоциации (союза) допускается к участию в общем собрании представителей при наличии доверенности, выданной членом данной ассоциации (союза), от которой избран представитель. 

       Статья 66. Полномочия общего собрания представителей
                  членов ассоциации (союза)

      1. Общее собрание представителей членов ассоциации (союза) полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности ассоциации (союза). 

      2. Могут быть созваны очередные и внеочередные общие собрания представителей членов ассоциации (союза). Сроки и порядок созыва общих собраний представителей членов ассоциации (союза) определяются уставом ассоциации (союза). 

      3. К исключительной компетенции общего собрания представителей членов ассоциации (союза) относятся: 
      1) принятие устава ассоциации (союза), внесение изменений и дополнений в него; 
      2) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность ассоциации (союза); 
      3) определение основных направлений деятельности ассоциации (союза); 
      4) избрание председателя и членов правления, членов ревизионной комиссии (ревизора) ассоциации (союза) и прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их деятельности; 
      5) прием в члены ассоциации (союза) и исключение из него; 
      6) определение размера взноса членов ассоциации (союза); 
      7) утверждение годовых отчетов о деятельности ассоциации (союза); 
      8) отчуждение имущества ассоциации (союза); 
      9) определение видов, размеров и условий формирования и использования фондов ассоциации (союза); 
      10) принятие решений о реорганизации и ликвидации ассоциации (союза); 
      11) другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания представителей членов ассоциации (союза) уставом ассоциации (союза). 

      4. Вопросы, отнесенные настоящим Законом и уставом ассоциации (союза) к исключительной компетенции общего собрания представителей членов ассоциации (союза), не могут быть переданы для решения другим органам ассоциации (союза). 

       Статья 67. Порядок принятия решения общим собранием
                  представителей членов ассоциации (союза)

      1. Общее собрание представителей членов ассоциации (союза) является правомочным, если на нем присутствует не менее чем две трети представителей членов ассоциации (союза). Решение общего собрания представителей членов ассоциации (союза) считается принятым, если за него проголосовало не менее половины представителей членов ассоциации (союза), присутствующих на общем собрании. 

      2. Представитель члена ассоциации (союза) имеет один голос при принятии решений общим собранием представителей членов ассоциации (союза). 

      3. Решение общего собрания представителей членов ассоциации (союза) могут быть обжалованы членами ассоциации (союза) в судебном порядке. 

       Статья 68. Правление ассоциации (союза)

      1. Правление ассоциации (союза) является исполнительным органом управления ассоциации (союза) и подотчетно общему собранию представителей членов ассоциации (союза). Правление осуществляет полномочия, определенные настоящим Законом и уставом ассоциации (союза), за исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания представителей членов ассоциации (союза). 

      2. К компетенции правления ассоциации (союза) относятся: 
      1) руководство общей деятельностью ассоциации (союза); 
      2) осуществление представительства ассоциации (союза) в государственных и иных органах, а также в международных организациях;
      3) подготовка и проведение общих собраний представителей членов ассоциации (союза); 
      4) представление общему собранию представителей членов ассоциации (союза) отчета о работе ассоциации (союза) в период между общими собраниями представителей; 
      5) назначение и увольнение заместителей председателя правления ассоциации (союза), а также руководителей учреждений и других структурных подразделений; 
      6) обеспечение эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов ассоциации (союза); 
      7) принятие решений о создании хозяйственных товариществ, учреждений, обособленных структурных подразделений, в том числе филиалов, а также об участии в хозяйственных товариществах или других юридических лицах; 
      8) представление бюджета и положений о фондах ассоциации (союза) на утверждение общего собрания представителей членов ассоциации (союза); 
      9) выдача доверенностей на заключение договоров; 
      10) иные полномочия, определенные уставом ассоциации (союза). 

      3. Заседания правления ассоциации (союза) проводятся с периодичностью, предусмотренной уставом ассоциации (союза), но не реже одного раза в квартал. Правление ассоциации (союза) полномочно решать вопросы, если на заседании правления ассоциации (союза) присутствует не менее половины его членов, в том числе председатель правления ассоциации (союза) или его заместитель. 

      4. Председатель и члены правления ассоциации (союза) избираются на срок, определенный в уставе ассоциации (союза). Председатель и члены правления ассоциации (союза) могут быть освобождены от исполнения обязанностей (полномочий) в любое время по решению общего собрания представителей членов ассоциации (союза). Досрочно избранный председатель или член правления ассоциации (союза) избирается на срок полномочий предыдущего председателя или члена правления ассоциации (союза). 

      5. Уставом ассоциации (союза) определяются порядок принятия решений и порядок их оформления председателем правления ассоциации (союза) и его заместителями, а также определяются вопросы, решения по которым могут приниматься единолично. 

      6. Председатель правления ассоциации (союза), его заместители и другие члены правления несут ответственность за принятые ими решения в соответствии с уставом ассоциации (союза) и законодательством Республики Казахстан. 

      7. Члены правления ассоциации (союза) не могут быть членами ревизионной комиссии (ревизором) ассоциации (союза). 

       Статья 69. Ревизионная комиссия (ревизор) ассоциации (союза)

      1. Ревизионная комиссия (ревизор) ассоциации (союза) контролирует финансово-хозяйственную деятельность ассоциации (союза) и подотчетна общему собранию представителей членов ассоциации (союза). Членами ревизионной комиссии (ревизором) ассоциации (союза) могут быть избраны только члены ассоциации (союза) из числа их представителей на общем собрании. 

      2. Ревизионная комиссия ассоциации (союза) избирает из своего состава открытым голосованием председателя ревизионной комиссии ассоциации (союза). 

      3. Ревизионная комиссия (ревизор) ассоциации (союза) руководствуется в своей деятельности настоящим Законом, уставом ассоциации (союза), положением о ревизионной комиссии (ревизоре) ассоциации (союза), утвержденным общим собранием представителей членов ассоциации (союза). 

       Статья 70. Реорганизация и ликвидация ассоциации (союза)

      1. Реорганизация ассоциации (союза) (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) - осуществляется по решению общего собрания представителей членов ассоциации (союза) и иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 

      2. Преобразование ассоциации (союза) производится по единогласному решению всех представителей членов ассоциации (союза). 

      3. Ликвидация ассоциации (союза) осуществляется по решению общего собрания представителей членов ассоциации (союза) или по иным основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      4. Общее собрание представителей членов ассоциации (союза) или принявший решение о ликвидации ассоциации (союза) орган назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации ассоциации (союза). 

      5. При ликвидации ассоциации (союза) его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между членами ассоциации (союза), пропорционально внесенным членским взносам, определенным учредительным договором. 

       Статья 71. Центральный орган системы сельской
                  потребительской кооперации
                  Республики Казахстан

      1. Ассоциации (союзы) сельских потребительских кооперативов могут добровольно объединяться в ассоциацию (союз) - центральный орган. 

      2. Центральный орган системы сельской потребительской кооперации Республики Казахстан в соответствии с учредительным договором и уставом вправе:
      1) осуществлять координацию деятельности сельских потребительских кооперативов и их ассоциаций (союзов); 
      2) представлять интересы сельских потребительских кооперативов и их ассоциаций (союзов) в государственных органах, негосударственных организациях, а также в международном кооперативном движении; 
      3) развивать кооперативную демократию и поддерживать деловые отношения между входящими в его состав членами; 
      4) обеспечивать защиту прав и имущества (собственности) сельских потребительских кооперативов и их ассоциаций (союзов), а также пайщиков; оказывать им юридическую, методическую и иную практическую помощь;
      5) развивать внешнеэкономические и иные связи в международном кооперативном движении, содействовать привлечению инвестиций; 
      6) подготавливать экономические программы развития системы сельской потребительской кооперации, развивать фундаментальные и прикладные исследования по важнейшим направлениям деятельности; 
      7) участвовать в формировании рыночной инфраструктуры, развитии информационных и образовательных услуг;
      8) осуществлять другие функции и полномочия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      3. Создание и деятельность центрального органа системы сельской потребительской кооперации регулируются главой 7 настоящего Закона.

      4. Центральный орган сельской потребительской кооперации Республики Казахстан в форме ассоциации (союза) подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.
      Сноска. Статья 71 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

  Глава 8. Переходные положения 

       Статья 72. Деятельность потребительских кооперативов
                  и их ассоциаций (союзов), созданных до
                  введения в действие настоящего Закона

      1. Потребительские кооперативы и их ассоциации (союзы) системы потребительской кооперации, созданные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона внести соответствующие изменения в свои учредительные документы. 

      2. До приведения учредительных документов в соответствии с настоящим Законом потребительские кооперативы и их ассоциации (союзы) руководствуются положениями действующих учредительных документов в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Республики Казахстан и настоящему Закону.

      3. При государственной регистрации изменений в уставах действующих ассоциаций (союзов) системы потребительской кооперации представление учредительных договоров не требуется.

       Статья 73. Имущественные права пайщиков потребительских
                  кооперативов системы потребительской
                  кооперации

      Имущественные права пайщиков потребительских кооперативов системы потребительской кооперации, возникшие до введения в действие настоящего Закона, сохраняются.

      Президент 
Республики Казахстан