"Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының кейбір баптарының қолданылуын тоқтата тұру туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 қарашадағы N 481 Заңы. Күші жойылды - ҚР 2004 жылғы 23 желтоқсандағы N 21 Заңымен (Z040021)

       1-бап.  "Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы  Заңының  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 348-құжат; 1994 ж., N 8, 140-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; N 21, 274-құжат; 1998 ж., N 24, 432-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат) 13-бабы 2-тармағының 1), 2), 3), 5) және 6) тармақшаларының; 15-бабы 1), 2), 4) және 5) тармақшаларының; 16-бабы 1), 2), 4) және 5) тармақшаларының; 17-бабы 1-тармағы 2) және 3) тармақшаларының; 18-бабы 1) және 2) тармақшаларының қолданылуы 2003 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
      Ескерту. 1-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.01.09. N 381   Заңымен .

      2-бап.  Осы Заң 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының 
     Президенті

      

О приостановлении действия некоторых статей Закона Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года N 481. Утратил силу - Законом РК от 23 декабря 2004 г. N 21 (Z040021)

      Статья 1. Действие подпунктов 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 2 статьи 13; подпунктов 1), 2), 4) и 5) статьи 15; подпунктов 1), 2), 4) и 5) статьи 16; подпунктов 2) и 3) пункта 1 статьи 17; подпунктов 1) и 2) статьи 18 Закона  Республики Казахстан от 30 июня 1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 13-14, ст. 348; 1994 г., N 8, ст. 140; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 7, ст. 79; N 12, ст. 184; N 21, ст. 274; 1998 г., N 24, ст. 432; 1999 г., N 8, ст. 247) приостановить до 1 января 2005 года. <*>
      Сноска. Статья 1 с изменениями - Законом  Республики Казахстан от 9 января 2003 года N 381.
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2000 года.
 
      Президент
      Республики Казахстан