1. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы

Жаңа

Декларация Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының резолюциясымен 1948 жылғы 10 желтоқсанда № 217 А (III) қабылданған

1 1 беттен 1 бет бетте 1010, 20, 50, 100 жазбадан