1. Әлеуметтік ілгерілеу және даму туралы

Жаңа

Біріккен Ұлттар Ұйымының 1969 жылғы 11 желтоқсандағы Декларациясы

1 1 беттен 1 бет бетте 1010, 20, 50, 100 жазбадан