1. Нәсіл және нәсілдік нанымдар туралы Декларация

Жаңа

Білім, ғылым және мәдениет мәселелері бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы, Париж, 1978 жыл 27 қараша

1 1 беттен 1 бет бетте 1010, 20, 50, 100 жазбадан