КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША ЕРЕКШЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ТІЗБЕСІ

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК САУДА ҰЙЫМЫ

 

WT/ACC/KAZ/93/Add.2

2015 жылғы 23 маусым

 

 

 

(15-3272)

 

Бет. 1/88

 

 

 

Қазақстан Республикасының қосылуы жөніндегі жұмыс тобы

 

Түпнұсқасы ағылшын

тілінде

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОСЫЛУЫ

ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ

БАЯНДАМАСЫ

 

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР  БОЙЫНША ЕРЕКШЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ТІЗБЕСІ

 

іі БАПҚА СӘЙКЕС бҚР-дан АЛЫП ТАСТАУЛАР ТІЗБЕСІ

Қосымша

Қазақстан Республикасының қосылуы жөніндегі жұмыс тобы баяндамасының 1176-тармағында көрсетілгендей (WT/ACC/KAZ/93), Қазақстан Республикасы мен ДСҰ-ға мүшелер арасындағы келіссөздер нәтижелері бойынша Көрсетілетін қызметтер бойынша ерекше міндеттемелер тізбесі Қазақстан Республикасының қосылуы туралы хаттамаға қоса беріледі және ол төменде ұсынылып отыр.

 

_______________

 Жеткізу тәсіл (дері): (1) Трансшекаралық жеткізу (2) Шетелде тұтыну  (3) Коммерциялық қатысу  (4) Жеке тұлғалардың қатысуы

Сектор немесе кіші сектор

Нарыққа қолжетімділікті шектеу

Ұлттық режим бойынша шектеу

Қосымша міндеттемелер

Осы Ерекше міндеттемелер тізбесінде (бұдан әрі – «Тізбе»):

-         жұлдызша (*) «бөлік» дегенді білдіреді;

-         көрсетілетін қызметтер секторларына/кіші секторларына қатысты жақшаларда көрсетілген НӨС кодтары, БҰҰ Негізгі Өнімінің Алдын ала Сыныптауышына сілтеме болып табылады (Statistical Papers Series M No. 77, Provisional Central Product Classification, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991).   (**) –  ол белгілі бір көрсетілетін қызмет тиісті НӨС коды қамтитын қызмет түрлерінің ортақ қатарының бір бөлігін ғана құрайтынын көрсетеді (MTN.GNS/W/120 көрсетілгендей).

I. ДЕҢГЕЙЛЕС МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы Тізбеге енгізілген секторлар/кіші секторлар

Субсидиялар

(1), (2), (3), (4) Міндеттемелер мыналарға:

 

- адамдар тобының  ерекше құқықтары мен артықшылықтарына және әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан қолайсыз болып табылатын өңірлерге;

-    зерттеулер мен әзірлемелерге жататын мемлекеттік қолдауға;

-    ұлттық мәдениет пен тарихты дамытуға бағытталған мемлекеттік қолдауға қолданылмайды.

 

Субсидиялар мен мемлекеттік қолдаудың өзге де нысандарына қолджетімділік Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына немесе Қазақстан Республикасының азаматтарына ғана ұсыныла алады[1].

 

Көрсетілетін қызметтерді ұсыну немесе оларды мемлекеттік сектор шеңберінде субсидиялау осы міндеттемені бұзу болып табылмайды.

 

Жер қойнауын пайдаланушылар инвестициялық келісімшарттар шеңберінде сатып алатын көрсетілетін қызметтер

 

(1), (2), (3), (4)  Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүзеге асыру кезінде:

 

- Қазақстан инвесторлардан көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде Қазақстанның заңды тұлғаларынан мұндай көрсетілетін қызметтердің       50%-ына дейін сатып алуын талап ете алады.

 

- 6 жыл ішінде тендерлік рәсімдер арқылы қосалқы мердігерді тарту кезінде инвестор Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы тендерлік құжаттамада белгіленген стандарттар мен сапалық сипаттамаларға сәйкес келген жағдайларда, қосалқы мердігердің білікті қызметкерлерінің[2] кем дегенде 75%-ы Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылса, Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы үшін 20% шартты жеңілдік ұсынылуын көздеуге тиіс.

 

- 6 жыл өткен соң инвестор Қазақстан Республикасының  заңды тұлғасы тендерлік құжаттамада белгіленген стандарттар мен сапалық сипаттамаларға сәйкес келген жағдайларда, қосалқы мердігердің білікті қызметкерлерінің кем дегенде 50%-ы Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылса, Қазақстан Республикасының кез келген заңды тұлғасы үшін 20 % шартты жеңілдік ұсынылуын көздеуге тиіс.

 

Жермен жасалатын операциялар

(3), (4) Жер учаскелерінің мынадай түрлері:

1) ортақ пайдаланылатын магистральдық желілер, теміржол желілері мен автомобиль жолдары;

2) жеке меншік құқығындағы үйлер мен ғимараттардың және оларға қызмет көрсетуге қажетті ғимараттардың жер учаскелерін қоспағанда,  қалалардағы, ауылдардағы және т.б. ортақ пайдаланылатын аумақтар жеке меншікте бола алмайды.

 

Тұрақты жерді пайдалану құқығы мемлекеттік жер пайдаланушыларға ұсынылады.

(3), (4) Тұрғын үйлерді (құрылыстарды) немесе  кешендерді қоса алғанда, ғимараттарға (коммуналдық құрылыстарға) қызмет көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда, құрылыс алаңдарына немесе өнеркәсіптік немесе өзге де ғимараттар үшін пайдаланылатын жерге жеке меншікке қатысты шектеулер жоқ.

 

Фермерлік/ауыл шаруашылығы өндірісі және орман өсіру мақсаттары үшін пайдаланылатын жерге жеке меншікке қатысты міндеттемелер қабылданбайды. Шетелдіктерге фермерлік/ауыл шаруашылығы өндірісі мақсаттары үшін 10 жылдан аспайтын мерзімге уақытша жер пайдалану құқығы ұсынылуы мүмкін.

 

Коммерциялық қатысу

(3) Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы, Қазақстан Республикасындағы басқа Мүшенің заңды тұлғасы құрған филиалдар немесе өкілдіктер нысанында рұқсат етілген.

 

Алайда, басқа Мүше заңды тұлғасының және мемлекеттік емес ұйымдардың  өкілдіктеріне Қазақстан Республикасының аумағында коммерциялық негізде көрсетілетін қызметтерді ұсынуға рұқсат берілмейді.

(3) Төмендегі Ерекше секторалдық міндеттемелердің ІІ бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

Жеке тұлғалардың келуі және уақытша болуы

(4)     Келу және уақытша болу шараларын қоспағанда, міндеттемелер қабылданбайды:

 

1.       Мынадай жеке тұлғалардың корпоративішілік ауысулары:

a) басшылар;

b) менеджерлер;

c) мамандар.

 

2.       Іскер келушілер.

 

Корпоративішілік ауысулар (КІА): Төменде айқындалғанындай, бұл корпоративішілік ауысуды жүзеге асыратын, Қазақстанда құрылған Мүшенің заңды тұлғасы көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін уақытша ауысатын басшылар, менеджерлер, мамандар.

Менеджерлер және мамандар ретінде КІА-ға  жұмысқа қабылдау экономикалық орындылыққа арналған тестілеу талаптарын қанағаттандыруға тиіс[3].

 

Қазақстан ДСҰ-ға енгеннен кейін бесжылдық кезең өткен соң экономикалық орындылыққа арналған тестілеу (ЭОТ) қолданылмайтын болады[4].

 

(а) Басшылар - заңды тұлға шегінде жоғары лауазымдарды иеленетін адамдар, олар:

- тікелей ұйымды басқаруды жүзеге асырады;

- ұйымның мақсаттары мен саясатын айқындайды;

- шешімдер қабылдауда кең өкілеттіктерге  ие болады;

- Директорлар кеңесінен немесе ұйым акционерлерінен жалпы нұсқаманы немесе нұсқауларды ғана алады.

 

Басшылардың өздері көрсетілетін қызметтерді немесе ұйым көрсететін қызметтерді іс жүзінде қамтамасыз етуге байланысты міндеттерді тікелей орындамайды.

 

(б) Менеджерлер – жоғары кәсіби біліктілікті иемденген және тиісті салада менеджер позициясында жұмыс тәжірибесі бар, заңды тұлға шегінде жоғары лауазымдарды иеленген адамдар және:

- ұйымды, департаментті немесе ұйым басқармасын басқарады;

- басқа да басшы кәсіби немесе басқарушы қызметкерлердің жұмысына басшылық етеді және бақылау жасайды;

- персоналды жалдауға  және жұмыстан босатуға, жалдауға жұмыстан босатуға   немесе басқа да әрекеттеріне ұсыныс жасауға құқығы бар;

- жоғары тұрған басшылардан, директорлар кеңесінен немесе ұйым акционерлерінен жалпы нұсқама немесе нұсқаулар ғана алады.

 

Көрсетілетін қызметтерді ұсынуға қажетті функцияларды тікелей жүзеге асыратын қызметкерлерді қамтымайды.

 

Шетелдік менеджерлердің жалпы саны әрбір көрсетілетін қызметтерді берушінің шеңберінде  50%-дан аспауға тиіс, онда кем дегенде 3 адам болады.

 

в) Мамандар – бұл ұйымның бейіні бойынша қызметтер көрсету үшін едәуір маңызды белгілі бір салада немесе ғылымда елеулі кәсіби жұмыс тәжірибесін, арнайы және (немесе) бірегей білім мен дағдының жоғары деңгейін иеленген, зерттеу жабдықтарын, ілгері технологиялар мен техниканы немесе оларды басқару әдістерін тиімді пайдаланатын басқа Мүшенің заңды тұлғасы жалдайтын адамдар.  Мұндай білімді бағалау кезінде лицензияланған/ аккредиттелген кәсіби қауымдастықтарға мүшелікті қоса алғанда,          осы ұйым үшін ерекше білімі ғана емес, сондай-ақ ерекше техникалық білімді талап ететін жұмысты немесе сауданы жүзеге асыру үшін қажетті жоғары біліктілік деңгейінің болуы ескеріледі.

 

Шетелдік мамандардың жалпы саны әрбір көрсетілетін қызметтерді берушінің шеңберінде  50%-дан аспауға тиіс, онда кем дегенде 3 адам болады.

 

Компания мынадай талаптардың біреуін орындаған жағдайларда, уәкілетті орган жыл сайын беретін рұқсаттар негізінде корпоративішілік ауысу шеңберінде Мүшенің жеке тұлғаларының  үш жыл мерзімге келуіне және уақытша болуына рұқсат беріледі[5]:

i) шетелдік жұмыс күшін кейіннен алмастыру үшін қажетті біліктіліктер бойынша өзінің  қазақстандық қызметкерлерін оқыту, қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстарын ұсыну; немесе

ii) қазақстандық қызметкерлер үшін қосымша жұмыс орындарын құру.

 

Жоғарыда аталған санаттағы адамдардың басқа Мүшенің заңды тұлғасын білдіретін және оның шеңберінде Қазақстанға ауысу жүзеге асырылатын компанияда кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі болуға тиіс.

 

2. Іскер келушілер.

Қазақстан Республикасының аумағында тұрмайтын және Қазақстан аумағына келетін,   Мүшенің көрсетілетін қызметтерін берушісінің өкілі болып табылатын адамдар:

- осы өнім берушінің көрсетілетін қызметтерін сату жөнінде келіссөздер жүргізу, көрсетілетін қызметтерді сату бойынша келісімге кіру немесе іскерлік кездесулерге қатыссын; немесе

- көрсетілетін қызметтерді берушінің коммерциялық қатысуын белгілесін;

 

бұл ретте бұл өкілдер жұртшылық үшін көрсетілетін қызметтерді тікелей берулермен айналыспауға немесе бұл көрсетілетін қызметтерді өздері бермеуге тиіс, сондай-ақ Қазақстан шегінде орналасқан көздерден ешқандай сыйақы алмауға тиіс.

 

Аталған санаттағы адамдардың  уақытша болуы үшін уақыт кезеңі 90 күннен аспауға тиіс.

 

(4)     Нарыққа қол жеткізу бойынша  бағанында көрсетілген жеке тұлғалар санаттарына қатысты шараларды қоспағанда, міндеттемелер қабылданбайды.

 

II.  ЕРЕКШЕ СЕКТОРАЛДЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

1.   ІСКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР

A.  Кәсіби қызметтер

(а) Юрисдикция заңнамасы бойынша (консультациялар, өкілдік  және төрелік істер мен татуласу рәсімдеріне қатысу), онда көрсетілетін қызметтерді беруші:

- нотариаттық көрсетілетін қызметтерді

- Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын (НӨС 861 бөлігін*) қоспағанда, заңгер ретінде халықаралық құқық бойынша да сараланады

 

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген   І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(b) Аудиторлық көрсетілетін

қызметтер (НӨС 86211 қаржылық аудиті бойынша көрсетілетін қызметтер) және шоттарды тексеру бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 86212)

 

 

(1), (2) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

Аудиторлық компаниялар мен аудиторлардың[6] аудиторлық есепке қол қоятын аудиторлық компаниямен – Қазақстан Республикасының заңды тұлғасымен шарттары болуға тиіс.

 

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу жауапкершілігі шектеулі серіктестік құру арқылы ҚР заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген[7].

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1), (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде  көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

Бухгалтерлік көрсетілетін қызметтер және баланс жасау бойынша көрсетілетін қызметтер   (салық декларацияларын қоспағанда, НӨС 86213, 86219 және 8622)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ[8].

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(c)  Салық салу саласындағы көрсетілетін қызметтер   (НӨС 863)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(d)Архитектура саласындағы көрсетілетін қызметтер

(НӨС 8671)

 

(g) Қалаларды жоспарлау және ландшафттық жобалау бойынша көрсетілетін қызметтер

(НӨС 8674)

(1), (2)  Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

Қызметтерді көрсетуге Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген сәулет және инженерлік қызметтерді көрсетуге лицензиясы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғасымен құқықтық шарттық қатынастары болған кезде ғана рұқсат беріледі.

 

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

-   Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1), (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(e) Инженерлік қызметтер

(НӨС 8672)

 

(f) Кешенді инженерлік қызметтер (НӨС 8673)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

-   Коммерциялық қатысу ҚР заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген [9].

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(h) Мыналарды қоспағанда, физиотерапияға, гомеопатияға, акупунктураға, фитотерапияға ғана қатысты жалпы медициналық көрсетілетін қызметтер (бөлік НӨС 93121 *):

-  психикасының бұзылуынан зардап шегетін және қоғамның қауіпсіздігіне қауіпті әрекет жасаған адамдарды  мәжбүрлеп медициналық емдеу;

- нашақорларды емдеу;

- құқықтық жауапкершілікті белгілеу үшін (сот-медициналық, сот-психиатриялық, әскери-дәрігерлік медицина), мемлекеттік жәрдемақыларды төлеу үшін қажетті қарап-тексерулердің жекелеген түрлері (аутопсия, тұрақты немесе уақытша еңбекке жарамсыздықты белгілеу).

(1), (2) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-     Қазақстан Республикасының азаматтарын тегін медициналық көмекпен қамтамасыз етудің мемлекеттік кепілдіктер жүйесі шеңберінде ұсынылатын, көрсетілетін қызметтер топтамасына кіретін медициналық көрсетілетін қызметтер үшін шығыстардың өтемақысы

 

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

-    Заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы шетелдік қатысу үлесі 49%-дан аспауға тиіс.

 

 

Медициналық қызметтер көрсету үшін біліктілік талаптары, сертификаттау, стандарттау және аккредиттеу негізінде уәкілетті орган беретін лицензия алу қажет.    Кәсіби қызметті орындау үшін жеткілікті түрде қазақ немесе орыс тілдерін білу деңгейі талап етіледі.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1), (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

-           Субсидияларға қатысты міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(i)  Ветеринариялық  көрсетілетін қызметтер

(НӨС 9320)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

-    Заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы шетелдік қатысу үлесі 49%-дан аспауға тиіс.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

B. Компьютерлік және оларға байланысты көрсетілетін қызметтер

Компьютерлік және оларға байланысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 84)

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

C. Зерттеулер мен әзірлемелер

(b) Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер   (НӨС 852)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

-    Субсидияларға қатысты міндеттемелер қабылданбайды.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

E. Операторларсыз жалдау / лизинг бойынша көрсетілетін қызметтер

(a) Операторсыз кемелерді жалдау немесе лизинг бойынша көрсетілетін қызметтер   (НӨС 83103)

 

 

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(b) Операторсыз әуе кемелерін жалдау және лизинг бойынша көрсетілетін қызметтер   (НӨС 83104)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2)  Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(c)     Операторсыз жерүсті көлік құралдарының басқа түрлерін жалдау және лизинг бойынша көрсетілетін  қызметтер (НӨС 83105)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(d) Басқа машиналар мен жабдықтарға қатысты   (НӨС 83106 - 83109)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(e)  Жеке және үйде пайдалану үшін тауарларды жалға алу немесе лизинг бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 832)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

F. Басқа да іскерлік қызметтер

(a) Жарнама саласындағы көрсетілетін қызметтер

(НӨС 871)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу ҚР заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(b) Нарықты зерттеу бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 86401)

 

(c) Басқару саласындағы консультациялық көрсетілетін қызметтер (НӨС 8650)

 

(d) Еңбек төрелігін қоспағанда (НӨС 86602), басқару саласындағы консультациялық қызметке қатысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 8660*)

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(e)  Техникалық сынақтар мен талдау бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 8676)

(1), (2) Қоршаған ортаны қорғау мақсатында және тау-кен жұмыстарына байланысты жүзеге асырылатын жыныстардың үлгілерін тестілеуге қатысты және лицензиялар мен рұқсаттар болған кезде ғана шектеулер жоқ

 

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1), (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(f) Аң аулаумен (тек спорттық аң аулауды дамытуға қатысты НӨС 88130*) және орман шаруашылығына (НӨС 88140 бөлігі  *)   байланысты көрсетілетін қызметтер

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3)     Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

g)   Спорттық балық аулауды дамыту жөнінде қызметтер көрсеткен жағдайда ғана балық аулаумен байланысты көрсетілетін қызметтер:

 

Мыналарға қатысты балық аулаумен байланысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 882*):

-    балықты молайту және өсіру бойынша технологиялар,

-    балықты қайта өндеу бойынша технологиялар.

 

Мыналарды қозғайтын, балық аулаумен байланысты  көрсетілетін қызметтер

(НӨС 882*):

- балық аулау кемелерінің экипажын қалыптастыру;

-  балықтардың уылдырығын өсіру.

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(h) Тау-кен өндіру өнеркәсібімен байланысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 883 + 5115)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(i)   Консультациялық көрсетілетін қызметтерге ғана қатысты өндіріспен байланысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 884* және 885*)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

- Қазақстан Республикасының  заңнамасына сәйкес ұлттық қауіпсіздік немесе қорғаныс үшін едәуір маңызы бар  тауарлармен байланысты өндірістік процесті жүзеге асыруға қатысты көрсетілетін қызметтерді қоспағанда,   өндірістік процесті жүзеге асыруға байланысты көрсетілетін қызметтерге ғана қатысты өндіріспен байланысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 8845*, 8846*, 8848*, 8851* және 8852*)

 

Меншікке немесе өндірістік қуаттарды жалға алу құқығы көрсетілетін қызметтерді берушіге ұсынылмайды.

 

 

(1) Консалтингтік көрсетілетін қызметтерге қатысты шектеулер жоқ, өзге жағдайларда міндеттер қабылданбайды.

(2) Консалтингтік көрсетілетін қызметтерге қатысты шектеулер жоқ, өзге жағдайларда міндеттер қабылданбайды.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Консалтингтік көрсетілетін қызметтерге қатысты шектеулер жоқ, өзге жағдайларда міндеттер қабылданбайды.

(2)    Консалтингтік көрсетілетін қызметтерге қатысты шектеулер жоқ, өзге жағдайларда міндеттер қабылданбайды.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(j)  Консультациялық көрсетілетін қызметтерге ғана қатысты  энергияны таратумен байланысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 887*),

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(l) Қауіпсіздік бойынша көрсетілетін консультациялық қызметтер (НӨС 87302)

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Міндеттемелер қабылданбайды.

 

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

-    Қазақстан Республикасы уәкілетті органдарының алдын ала рұқсаты талап етіледі.

-    Шетелдік компаниялар үшін шыққан елінде тиісті 5 жылдық жұмыс тәжірибесінің болуын  растау талап етіледі.

 

(4)     «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Шетелдік консультанттардың саны 5 адам санындағы ең аз штатпен Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының штатынан   25%-ға дейін шектелуге тиіс.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2)    Міндеттемелер қабылданбайды.

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(m)     (НӨС 86754) қоспағанда, ғылым мен техникалық салалардағы консультациялық көрсетілетін қызметтер (НӨС 8675*)

 

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(n) Қызмет көрсету және құрал-жабдықтарды жөндеу (теңіз кемелерін, әуе кемелері мен басқа да көлік жабдықтарын) НӨС 633 + 8861- 8866.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(p) Фотография қызметтері (НӨС 87501, 87503, 87505, 87506)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(q) Мынаны қоспағанда, буып-түю бойынша көрсетілетін қызметтер (СРС 87600*)

- алкоголь өнімін құю

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(s) Келіссөздерді, кеңестер мен конференцияларды ұйымдастыру мен өткізуге тікелей қатысты көрсетілетін қызметтер (НӨС 87909 бөлігі*  көрсетулер мен көрмелерді ұйымдастыру бойынша ғана көрсетілетін қызметтер бөлігінде)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

2. БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

B. Курьерлік қызметтер

Мыналарға ғана қатысты курьерлік қызметтер (НӨС 7512*):

- жолданған бандерольдар мен сәлемдемелерді (кітаптар мен каталогтарды қоса алғанда)  өңдеу[10] ;

- жолданған баспа өнімін өңдеу (журналдар, газеттер, мерзімді басылымдар);

- жолданған хаттарды, жолданған бандерольдарды, сәлемдемелер мен тауарларды және жолданған баспа өнімдерін жылдам жеткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтер[11]

 

 

 

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3): Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына, оның ішінде Тізбеде айқындалғандай курьерлік қызметтерді көрсететін шетелдік қатысуы бар  ұлттық пошта операторының ерекше құқығына жатпайтын, көрсетілетін қызметтерді ұсынуға қатысты ұлттық пошта операторына ұсынылатын қолайлы режимнен кем емес режим ұсынылуға тиіс.

C. Телекоммуникациялық көрсетілетін қызметтер

 

Қазақстан алған міндеттемелер “Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments” (S/GBT\W2\REV.1) және Market Access Limitations on Spectrum Availability” (S/GBT\W3) құжаттарында жазылған қағидаттарға негізделген.

Бұл Тізбенің мақсаттары үшін телекоммуникациялық көрсетілетін қызметтер телевизия және/немесе радио бағдарламаларын таратуды қамтымайды[12].

а) Ортақ пайдаланудағы сөйлеу телефон байланысы қызметтері (НӨС 7521)

b) Топтамалардың коммутациясы бар желілерде деректерді беру бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 7523**)

c) Арналардың коммутациясы бар желілерде деректерді беру бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС7523**)

d) Телекс байланысы қызметтері (НӨС 7523**)

e) Телеграф қызметтері (НӨС 7522)

f) Факсимильді байланыс қызметтері  (НӨС 7521**+ 7529**)

g) Жеке жалға берілген бөлінген желілер бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 7522** + 7523**)

h) Электрондық пошта қызметтері (НӨС 7523**)

i) Дауыс поштасы қызметтері (НӨС 7523**)

j) Онлайн ақпарат және  дерекқордан алып тастау бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 7523**)

k) Деректерді электрондық алмасу бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 7523**)

l) Сақтау мен жіберуді, сондай-ақ деректерді сақтау мен алып тастауларды қоса алғанда, факсимильдік байланыс саласындағы жетілдірілген қосылған  құны бар көрсетілетін қызметтерді беру (НӨС 7523**)

m) Кодтар мен хаттамаларды айырбастау

n) Онлайн ақпаратты және/немесе деректерді өңдеу (трансакцияны өңдеуді қосқанда) (НӨС 843**)

о) Басқа да телекоммуникациялық көрсетілетін қызметтер (НӨС 7529)

(1) және (2) мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Жергілікті көрсетілетін қызметтер бойынша міндеттемелер қабылданбайды,

- Телекоммуникациялық қызметтер көрсетуге лицензиясы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына  спутниктік байланыстың шетелдік операторлары көрсететін қызметтерді қоспағанда, спутниктік байланысты қоса алғанда, радиобайланыс қызметтеріне қатысты міндеттемелер қабылданбайды.

 

3)  Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

- Қазақстан ДСҰ-ға енгеннен кейін 2,5 жыл ішінде шетелдік қатысудың жалпы үлесі қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс қызметтері операторы ретiнде және жерүсті (кабельдiк, талшықты-оптикалық, радиорелелiкті қоса алғанда) байланыс желілерін иеленетiн телекоммуникация саласындағы көрсетілетін қызметтердi беретін заңды тұлғалардың жарғылық капиталында 49%-ға дейін шектелетін болады.

 

- Жарғылық капиталындағы шетелдік қатысуды (акциялар немесе үлестерді)  шектеу 49% сақталатын «Қазақтелеком» АҚ-ны және оның ықтимал мұрагерлерін  қоспағанда, көрсетілген күннен кейін шектеулер жоқ.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

(2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

Қазақстан Республикасы  осы Тізімде көрсетілген барлық кіші секторлар үшін  Қазақстан Республикасы осы Тізбеде тізбеленген барлық кіші секторлар үшін «Қазақстан Республикасының базалық телекоммуникациялар қызметтері саласындағы қосымша міндеттемелері» Қосымшасында қамтылған қосымша міндеттемелерді қабылдайды.

 

 

o) Басқалары:

- ұялы байланыс қызметтері  (НӨС 75213)

 

(1) және (2)  мынаны қоспағанда, міндеттемелер қабылданбайды:

телекоммуникациялық қызметтерді көрсетуге лицензиясы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына спутниктік байланыстың шетелдік операторлары көрсететін қызметтерге ғана қатысты шектеулер жоқ.

 

(3) Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4)  «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) және (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.  

 

D. Дыбыс-бейне жазу қызметтері

(a) Жұртшылықтың көңілін көтеру немесе сату немесе басқаларға жалға беру бойынша басқа кәсіпорындарға кинофильмдерді немесе бейнефильмдерді сатуға немесе жалға беруге ғана қатысты кинофильмдерді немесе бейнефильмдерді тарату бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 96113*).

Осы міндеттер кинофильмдерді  немесе бейнефильмдерді  трансляциялауды немесе қалың жұртшылыққа жеткізудің өзге де ұқсас нысандарын қамтымайды

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Фестивальдар мен басқа да мәдени шаралар шеңберінде мемлекет мақұлдаған фильмдерді көрсету бойынша  көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, кинотеатр иеленушілерінің  ғана кинофильмдер мен бейнефильмдерді көрсетуі (НӨС 9612* ғана)

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3)     Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ және:

- субсидия бойынша міндеттемелер қабылданбайды;

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Хабар таратуды қоспағанда,  телевизия мен радиостанцияларға арналған телевизия мен радиобағдарламаларын сату. Түсінікті болу үшін: осы міндеттемелер қалың жұртшылық үшін телевизия және радиобағдарламалар мен басқа да ұқсас нысандарын қозғамайды.

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Міндеттемелер қабылданбайды.

(4)    «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Міндеттемелер қабылданбайды.

(4)         «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

3.   Құрылыс және онымен байланысты инженерлік көрсетілетін қызметтер

Бұрғылау жұмыстарын қоса алғанда, құрылыс және онымен байланысты инженерлік көрсетілетін қызметтер  (НӨС 51).

 

A. Ғимараттарды тұрғызуға арналған құрылыс жұмыстары (НӨС 512)

B. Азаматтық құрылыс объектілерін салуға арналған құрылыс жұмыстары (НӨС 513)

C. Дайын конструкциялардан ғимараттарды құрастыру және тұрғызу, жабдықтарды монтаждау бойынша жұмыстар (НӨС 514, 516)

D. Құрылысты

аяқтау және әрлеу жұмыстары (НӨС 517)

E. Басқалары (НӨС 511[13], 515, 518).

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3)    «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

4.   Дистрибьюторлық көрсетІЛЕТІН қызметТЕР

Мынадай өнімдерді:

- қару-жарақ және қарулану жүйесін, әскери жарақтар мен әскери материалдарды;

- жарылғыш материалдарды, жару ісіне арналған жабдықтар мен аспаптарды және пиротехникалық бұйымдарды;

- мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау саласында қолданылатын өлшеу құрылғыларын;

- есірткі және психотроптық заттарды

- этил спиртін таратуға қатысты міндеттемелер қабылданбайды (HS Codes 2207, 2208907809)

A. Фармацевтикалық, парафармацевтика-лық және медициналық тауарлар[14] саудасына қатысты комиссиялық агенттердің көрсетілетін қызметтері (НӨС 62113 пен НӨС  62117-ның бөлігін қоспағанда, НӨС 61111, 6113, 6121, 621*

 

B.   Көтерме саудадағы көрсетілетін қызметтер

(бекіре балықтар мен уылдырықты қоспағанда, НӨС 61111, 6113, 6121, 622*)

 

C. Бөлшек саудада көрсетілетін қызметтер  (НӨС 6111, 61112, 6113, 6121, 631, 61300*   фармацевтикалық, парафармацевтика-лық және медициналық тауарларға қатысты 63211-ді қоспағанда,  автомобильдерге арналған  жанармайға, жағармай мен сұйықтарға ғана қатысты 632*)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер қабылданбайды:

 

-        Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген[15].

- Фармацевтикалық, парафармацевтикалық және медициналық тауарлардың көтерме саудасы Қазақстан ДСҰ-ға енген күннен бастап 5 жыл өткен соң рұқсат етілетін болады.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

D. Франчайзингтік көрсетілетін қызметтер

(НӨС 8929) [16]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

5.   БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

C. Жеке білім беруге ғана қатысты жоғары білім беру саласындағы көрсетілетін қызметтер (НӨС 923*)

 

D. Жеке білім беруге ғана қатысты ересек адамдарға арналған білім беру қызметтері (НӨС 924*)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ және:

- Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылданбайды;

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

Е. Жоғары білім беру саласындағы басқа да көрсетілетін қызметтер (НӨС 929*)

 

Қысқа мерзімді оқу бағдарламалары

(1) Шектеулер жоқ

(2) Шектеулер жоқ

(3) Шектеулер жоқ

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Шектеулер жоқ

(2) Шектеулер жоқ

(3) Шектеулер жоқ

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

- Оқу курстарының қызметтері (мысалы, шетел тілі курстары; басқарушылар/менеджерлерді оқыту, компьютер курстары); тестілеу, мектептегі демалыс кезеңінде ұсынылатын білім беру бағдарламалары, репетиторлық және дайындық курстары бойынша жеке білім беру қызметтері

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ және:

- Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылданбайды;

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

6.   ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ көрсетілетін ҚЫЗМЕТТЕР

Осы міндеттемелер  жеке компаниялармен жасалған келісімшарт бойынша көрсетілетін қызметтерге ғана қолданылады.

A.  Тек қана өндірістік сұйық қалдықтарды жинау мен қайта өндеуге қатысты кәріз бойынша көрсетілетін қызметтер  (НӨС 9401* бөлігі);

 

B. Қатты/қауіпті қалдықтарды басқару;

 

- Радиоактивті қалдықтарды қоспағанда, қалдықтарды аластау бойынша көрсетілетін қызметтер (СРС 9402);

 

- Санитариялық өндеу және оған ұқсас көрсетілетін қызметтер (СРС 9403);

 

C Қоршаған орта мен климатты қорғау  (СРС 9404);

 

D. Топырақ пен суды қалпына келтіру мен тазарту (СРС 94060* бөлігі);

 

E. Шумен күресу бойынша көрсетілетін қызметтер (СРС 94050) ;

 

F. Биоәртүрлілік пен ландшафттарды қорғау (СРС 9406* бөлігі);

 

G. Қоршаған ортаны қорғау бойынша басқа да көрсетілетін қызметтер (СРС 94090).

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Кәріз бойынша және қалдықтарды басқару бойынша көрсетілетін қызметтер үшін коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3)     «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгенді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

7.   қаржыЛЫҚ КӨРСЕТІЛЕТІН қызметтер

Төменде тізбеленген ерекше міндеттемелерге нұқсан келтірместен, барлық жеткізу тәсілдері бойынша,  жалпы қағида ретінде және кемсітпеушілік негізде қаржылық көрсетілетін қызметтерді берушілер Қазақстан заңнамасына сәйкес белгілі бір ұйымдық-құқықтық нысандарда құрылуға және лицензиялық талаптарға сәйкес болуға тиіс. Қаржылық көрсетілетін қызметтерді берушілер Қаржылық  көрсетілетін қызметтер бойынша қосымшаның 2 (А)-бабына сәйкес пруденциялық шараларға жатады. Өтпелі кезең аяқталғаннан соң шетелдік қаржы мекемелерінің филиалдары отандық қаржы мекемелеріне қолданылатын  балама шарттарға жатады және мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелместен пруденциялық шараларды: капиталдандыру бойынша жеке талапты, кепілдік және депозит бойынша жеке талапты, төлем қабілеттілігі,  дебиторлық есептілік және жариялау жөніндегі талаптар бойынша басқа да талаптарды және сақтандыру компанияларына қатысты техникалық резервтерді оқшаулау бойынша талаптарды және төлем қабілеттілігінің шектері бойынша талаптарды да орындауға тиіс.

 

Қаржылық көрсетілетін қызметтерге қатысты, Қазақстан Республикасының азаматтары жеке тұлға ретінде болса, жеткізілімнің екінші нысанында (2) қабылданған барлық міндеттемелер, мұндай жеке тұлғалар шет мемлекеттің аумағына өткен және/немесе шет мемлекеттің аумағында  болған жағдайда орындалады.

A. Барлық сақтандыру және сақтандыру қызметтеріне жататындар:

(i) Тікелей сақтандыру (бірлескен сақтандыруды қоса алғанда)

(А)   Өмірді сақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтер

(Б) Өмірді сақтандырудан өзге сақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтер

 

(1), (2) Мынаны қоспағанда, міндеттемелер жоқ:

Қазақстанның ДСҰ-ға енген кезінен бастап үш жыл өткен соң теңіз көлігі (тек қана немесе тұрақты каботаждық тасымалдау қызметтерін ұсынатын кемелерді қоспағанда) және коммерциялық авиация мен ғарыштық ұшуларды ұшыру және олардың фрахтысы  (спутниктерді қоса алғанда) қызметтеріне, мыналардың кез келгенін жабатын осындай сақтандыруға: тауарларды тасымалдау бойынша, тауарларды тасымалдайтын көлік құралдарының өздеріне және осыдан туындайтын кез келген жауапкершілікке байланысты сақтандыру тәуекелдеріне ғана қатысты шектеулер жоқ.

 

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу акционерлік қоғам құру арқылы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етіледі.

 

Қазақстанның ДСҰ-ға енген күнінен бастап 5 жылдық кезең өткеннен соң коммерциялық қатысу тікелей филиалдарды құру арқылы рұқсат етілетін болады.

 

Бұл ретте Қазақстанға мынадай шараларды қолдануға тыйым салынбайды:

 

-         Филиал ашуға өтінім берген

резидент емес-сақтандыру ұйымының жиынтық активтерінің ең аз сомасы кемінде 5 млрд. АҚШ доллары болуға тиіс.

 

- Егер резидент емес-бас компанияның бұл секторлар мен сыныптарда кем дегенде 10 жыл тәжірибесі болған жағдайда ғана резидент емес - сақтандыру компанияларының филиалдарына белгілі бір секторларда (өмірді сақтандыру немесе сақтандыру, өмірді сақтандырудан өзгеше сақтандыру) және сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру қызметтерін ұсынуға рұқсат етіледі.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1), (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ және,

 

- Филиалдың ағымдағы қызметі кем дегенде Қазақстанның екі резидентімен басқарылуға тиіс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(ii) Қайта сақтандыру және ретроцессия

 

(1), (2) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Қазақстан Республикасының резиденті емес қайта сақтандыру ұйымдарына цедент төлеген сақтандыру сыйақысының жиынтық мөлшері цедент олардан  алған комиссиялық сыйақыны шегергенде, толық қаржы жылының аяқталуы бойынша олар сақтандыру шарттары бойынша алған (қайта сақтандыру ұйымдарына төлемдерді ескере отырып)  сақтандыру сыйақысының жиынтық мөлшерінен  85 пайыз аспауға тиіс.

 

- Қазақстанның ДСҰ-ға енген кезінен бастап үш жыл өткен соң жоғарыда аталған шектеу теңіз көлігі (тек қана немесе тұрақты каботаждық тасымалдау қызметтерін ұсынатын кемелерді қоспағанда) және коммерциялық авиация мен ғарыштық ұшуларды ұшыру және олардың фрахтысы  (спутниктерді қоса алғанда) қызметтеріне, мыналардың кез келгенін жабатын осындай сақтандыруға: тауарларды тасымалдау бойынша, тауарларды тасымалдайтын көлік құралдарының өздеріне және осыдан туындайтын кез келген жауапкершілікке байланысты сақтандыру тәуекелдеріне ғана қатысты қолданылмайтын болады.

 

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу акционерлік қоғам құру арқылы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етіледі.

 

Қазақстанның ДСҰ-ға енген күнінен бастап 5 жылдық кезең өткеннен соң коммерциялық қатысу тікелей филиалдарды құру арқылы ғана рұқсат етілетін болады.

 

Бұл ретте Қазақстанға мынадай шараларды қолдануға тыйым салынбайды:

 

-          Филиал ашуға өтінім берген

резидент емес-сақтандыру ұйымының жиынтық активтерінің ең аз сомасы кемінде 5 млрд. АҚШ доллары болуға тиіс.

 

- Егер резидент емес-бас компанияның қайта сақтандыруда кем дегенде 10 жыл тәжірибесі болған жағдайда ғана резидент емес -  компаниялардың филиалдарына қайта сақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсынуға рұқсат етіледі.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1), (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

- Филиалдың ағымдағы қызметі кем дегенде Қазақстанның екі резидентімен басқарылуға тиіс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(iii) Брокерлік және агенттік сияқты сақтандыру делдалдығы

 

(1), (2) Мыналардан басқа міндеттемелер қабылданбайды:

a)     Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығатын көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша шектеулер жоқ;

b) Қазақстанның ДСҰ-ға енген күнінен бастап үш жыл өткен соң теңіз көлігі (тек қана немесе тұрақты каботаждық тасымалдау қызметтерін ұсынатын кемелерді қоспағанда) және коммерциялық авиация мен ғарыштық ұшуларды ұшыру және олардың фрахтысы  (спутниктерді қоса алғанда) қызметтеріне, мыналардың кез келгенін жабатын осындай сақтандыруға: тауарларды тасымалдау бойынша, тауарларды тасымалдайтын көлік құралдарының өздеріне және осыдан туындайтын кез келген жауапкершілікке байланысты сақтандыру тәуекелдеріне ғана қатысты шектеулер жоқ.

c)   қайта сақтандыру.

 

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік құру арқылы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасын құру жолымен ғана рұқсат етіледі.

 

Қазақстанның ДСҰ-ға енген күнінен бастап 5 жылдық кезең өткеннен соң коммерциялық қатысу тікелей филиалдарды құру арқылы рұқсат етілетін болады.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1), (2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(iv) Консультациялық, актуарлық қызметтер, тәуекелді бағалау және талап-арыздарды реттеу жөніндегі қызметтер сияқты сақтандыру жөніндегі қосалқы қызметтер.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

B.  Банк және басқа да қаржылық қызметтер (сақтандыруды қоспағанда):

(v)     Халықтан салымдарды және басқа да қайтарымды ақшалай қаражатты қабылдау;

(vi)    Тұтынушылық кредитті, ипотеканы, факторингті және коммерциялық операцияларды қаржыландыруды қоса алғанда, барлық түрлеріне кредит беру;

(vii)   Қаржылық лизинг;

(viii)  Кредиттік, төлем және дебиттік карточкаларды, жол чектерін және банктік векселдерді қоса алғанда, төлемдер мен ақша аударымдары бойынша барлық  көрсетілетін қызмет түрлері;

(iх)    Кепілдіктер мен міндеттемелер;

 

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналардан басқа шектеулер жоқ:

 

-         Коммерциялық қатысу акционерлік қоғам нысанындағы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасын құру жолымен ғана рұқсат етіледі.

 

Қазақстанның ДСҰ-ға енген кезінен бастап 5 жылдық кезең өткеннен соң коммерциялық қатысу тікелей филиалдарды құру арқылы рұқсат етілетін болады.

 

Бұдан кейін Қазақстанға мыналарды қолдануға рұқсат етіледі:

-          Филиал ашуға өтінім берген

резидент емес-банктің жиынтық активтерінің ең аз сомасы кемінде 20 млрд. АҚШ доллары болуға тиіс.

- Шетел банктерінің филиалдары жеке тұлғалардан қабылдай алатын салымның ең аз сомасы кемінде  120 000 АҚШ доллары болуға тиіс.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ, және

 

- Филиалдың ағымдағы қызметі кем дегенде Қазақстанның екі резидентімен басқарылуға тиіс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

(x) Биржада, биржадан тыс нарықта не өзге де түрде өз есебінен және клиенттердің есебінен:

 

(А)    ақша нарығы құралдарымен (чектерді, аударымдық векселдерді, депозиттік сертификаттарды қоса алғанда);

(B)     шетелдік валютамен;

(С)    туынды құралдармен, оның ішінде, бірақ тек олармен ғана емес, фьючерстермен және опциондармен;

(D)    пайыздық мөлшерлеме туралы «своп» келісімдері және форвардтық келісімдер сияқтыларды қоса алғанда, валюталық бағамдар мен пайыздық мөлшерлемелерге қатысты құралдармен;

(Е)     аударымдық бағалы қағаздармен;

(F) құймаларды қоса алғанда, мәміленің мәні бола алатын басқа да құралдармен және қаржылық активтермен сауда-саттық жасау.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналардан басқа шектеулер жоқ:

-  Коммерциялық қатысу акционерлік қоғам құру арқылы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етіледі.

Қазақстанның ДСҰ-ға енген кезінен бастап 5 жылдық кезең өткеннен соң коммерциялық қатысу тікелей филиалдарды құру арқылы рұқсат етілетін болады.

 

Бұдан кейін Қазақстанға мынадай шараларды қолдануға рұқсат етіледі:

-          Филиал ашуға өтінім берген

резидент емес-банктің жиынтық активтерінің ең аз сомасы кемінде 20 млрд. АҚШ доллары болуға тиіс.

 

- Қор биржаларының қызметі акционерлік қоғам нысанындағы заңды тұлғаны құру жолымен ғана жүзеге асырыла алады.

 

- Шетел банктерінің филиалдары жеке тұлғалардан қабылдай алатын салымның ең аз сомасы кемінде 120 000 АҚШ доллары болуға тиіс.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ, және

- Филиалдың ағымдағы қызметін кем дегенде Қазақстанның екі резиденті басқаруға тиіс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(xi) Агент (жария немесе жеке орналастыру) ретінде андеррайтинг және бағалы қағаздарды орналастыруды және осындай шығарымдарға қатысы бар қызметтер көрсетуді қоса алғанда, бағалы қағаздардың барлық түрлерінің шығарымдарына қатысу;

 

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналардан басқа шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстанның заңды тұлғасын құру жолымен рұқсат етіледі.

 

- Лицензиат акционерлік қоғам нысанында болуға тиіс.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

xii) Ақша нарығындағы брокерлік көрсетілетін қызметтер;

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналардан басқа шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстанның заңды тұлғасын құру жолымен рұқсат етіледі.

- Лицензиат акционерлік қоғам нысанында құрылға тиіс.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

xiii) Қолма-қол ақша қаражаты немесе бағалы қағаздар портфелі сияқты активтерді басқару, ұжымдық инвестицияларды басқарудың барлық нысандары, зейнетақы қорын басқару, кастодиальдық, депозитарлық және трастылық қызметтер:

(A) Инвестициялық портфельді басқару;

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Инвестициялық портфельді ұжымдық басқару жөніндегі компаниялардан басқа, шектеулер жоқ

 

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

-    Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етіледі.

 

-    Өтінім беруші (лицензия иесі) акционерлік қоғам нысанындағы бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысы болуға тиіс.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

(3) Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(B) Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі  көрсетілетін қызметтер;

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды

(2) Міндеттемелер қабылданбайды.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

-    Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары ғана жүзеге асыра алады.

-    Өтінім беруші (лицензиат) бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысы акционерлік қоғам нысанында болуға тиіс.

-  Шетелдік қатысуы бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын компаниялардың жиынтық жарғылық қоры Қазақстан Республикасының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын барлық компаниялардың жиынтық жарғылық капиталының 50 пайызынан аспауға тиіс.       Жоғарыда аталған талап Қазақстанның резиденті еместердің қатысуы бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын компаниялардың жиынтық капиталы мыналардың нәтижесінде 50 пайыздан астам мөлшерге дейін артатын:

1) бөлінбейтін табыс;

2) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын компаниялардың жиынтық жарғылық капиталы азайған жағдайларына қолданылмайды.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда және

- Қазақстан Республикасының резиденті еместерінің қатысуы бар зейнетақы активтерін басқару жөніндегі инвестициялық компаниялардың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің кемінде үштен бірі Қазақстан Республикасының азаматтары болуға тиіс;

(1) Міндеттемелер қабылданбайды

(2)     Міндеттемелер қабылданбайды

(3) Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде және «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа,  қабылданбайды.     көрсетілгендерінен басқа,

 

(C) Инвестициялық қорлардың активтерін басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтер

(1) Міндеттемелер қабылданбайды

(2) Ұжымдық инвестицияларды басқару жөніндегі компаниялардан басқа, шектеулер жоқ.

(3) Мыналардан басқа, шектеулер жоқ:

- Инвестициялық қорлардың активтерін басқару қызметтерін жүзеге асыратын ұйым Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой  қатысушысы - заңды тұлға болып табылады.

- Өтінім беруші (лицензиат) акционерлік қоғам нысанында құрылуға тиіс.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды

(2) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(D) Кастодиальдық қызметтер;

 

(1) Қабылданбайды.

(2) Қабылданбайды.

(3) Мыналардан басқа, шектеулер жоқ:

-    Коммерциялық қатысу Қазақстанның заңды тұлғасын акционерлік қоғам нысанында құру арқылы рұқсат етіледі.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Қабылданбайды.

(2) Қабылданбайды.

(3)     «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(E) Банктердің трастылық операциялары: клиенттің мүддесінде және оның атынан ақшалай қаражатты, ипотекалық кредиттер бойынша және тазартылған бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Міндеттемелер қабылданбайды.

(3) Мыналардан басқа, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу акционерлік қоғам құру арқылы Қазақстанның заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етіледі.

 

Қазақстанның ДСҰ-ға енген кезінен бастап 5 жылдық кезең өткеннен соң коммерциялық қатысу тікелей филиалдарды құру арқылы рұқсат етілетін болады.

 

Бұл ретте Қазақстанға мынадай шараларды қолдануға рұқсат етіледі:

-          Филиал ашуға өтінім берген

резидент емес-банктің жиынтық активтерінің ең аз сомасы кемінде 20 млрд. АҚШ доллары болуға тиіс.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2)  Міндеттемелер қабылданбайды.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ және:

- Филиалдың ағымдағы қызметін кем дегенде Қазақстанның екі резиденті басқаруға тиіс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(xiv)  Мәміленің мәні бола алатын бағалы қағаздарды, туынды құралдар мен басқа да   құралдарды қоса алғанда, өзара есеп айырысуларды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер және қаржылық активтер бойынша клирингтік қызметтер.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

 

(3) Мыналардан басқа, шектеулер жоқ:

-    Орталық депозитарий (акционерлік қоғам нысанында құрылған Қазақстанның заңды тұлғасы) - Қазақстан Республикасының аумағында депозитарий функциясын жүзеге асыратын жалғыз ұйым.

(4)  «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

 

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгендерінен басқа, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(xv)    Қаржы ақпаратын ұсыну мен беру және өзге қаржы қызметтерін берушілердің қаржылық деректерді өңдеуі мен тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынуы;

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Кредит беруге және кредиттік  талдауға, тікелей инвестициялар бойынша зерттеулер мен ұсынымдарға және портфельдік инвестицияларға, сатып алулар және корпоративтік  қайта ұйымдастыру және оның стратегиясы мәселелері бойынша ұсынымдарға байланысты анықтамалық материалдар беруді қоса алғанда, (xvi) (v)-(хv) тармақшаларында тізбеленген қызметтің барлық түрлері бойынша консультативтік, делдалдық және басқа да қосалқы қаржы қызметтері;

(1) Шектеулер  жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерінен басқа,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

9.   ТУРИЗМ ЖӘНЕ ОНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

A. Отельдер мен мейманханалардың көрсетілетін қызметтері

(НӨС 641** (64191,64192); 642; 643 қоспағанда)

(1) Шектеулер жоқ.

(2)     Шектеулер жоқ.

(3)  Мыналарды қоспағанда,      шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

B. Туристік агенттіктер мен тур операторлардың көрсетілетін қызметтері (НӨС 74710)

(1) Туристік агенттіктерді қоспағанда, шектеулер жоқ:

Қазақстан ДСҰ-ға енгеннен кейін 2 жыл ішінде міндеттемелер қабылданбайды.

Осы көрсетілген күннен кейін шектеулер жоқ.

(2)     Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

-   Шетелдік компаниялар үшін кем дегенде шыққан елінде 5 жылдық тиісті жұмыс тәжірибесі болуының растауы талап етіледі.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер  жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

10. ДЕМАЛЫСТЫ, МӘДЕНИ ЖӘНЕ СПОРТТЫҚ ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР (дыбыс-бейне жазу қызметтерінен өзгелері)

A. Ойын-сауық ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер (НӨС 96194-ке ғана қатысты (цирк, ойын-сауықтар паркі және ұқсас аттракциондар бойынша  көрсетілетін қызметтер))

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3)     Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3)  Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Ойын-сауық ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Кинотеатрлардың қызметін  басқару бойынша көрсетілетін қызметтер (НӨС 96199)

(1)     Шектеулер жоқ.

(2)     Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1)     Шектеулер жоқ.

(2)     Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді және мынаны қоспағанда, шектеулер жоқ:

-    Субсидияға қатысты міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

B.  Ақпараттық агенттіктердің көрсетілетін қызметтері  (НӨС 962)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

-         Шетелдік қатысу үлесі жиынтығында Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы – Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының меншік иесі акцияларының (үлестерінің) 20%-нан аспауға тиіс.

-         Жоғарыда аталғанға қарамастан, шетелдік ақпараттық агенттіктер Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде оны жыл сайынғы негізде ұзарту мүмкіндігімен бір жылдан аспайтын мерзімге аккредиттеуді ала алады.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

11. КӨЛІКТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

A. Теңіз көлігі қызметтері

Халықаралық көлік (жолаушы және жүк тасымалдау)  НӨС 7211 және 7212, каботаждық тасымалдауларды қоспағанда (төменде айқындалғандай – 1)

(1) (a)          Желілік тасымалдар: шектеулер жоқ.

(b)         Ірі габаритті тасымалдау және белгілі бір маршрутсыз тасымалдау және жолаушылар тасымалдауды қоса алғанда, басқа да  халықаралық теңіз тасымалдары: Шектеулер жоқ

(2) Шектеулер жоқ.

(3) (a)         Қазақстан Республикасының ұлттық туын көтеріп жүзетін флотта оның жұмыс істеуі мақсатында тіркелген компания мекемесі: Міндеттемелер қабылданбайды.

(b)         Халықаралық теңіз көлігінің көрсетілетін қызметтерін ұсыну үшін коммерциялық қатысудың басқа нысандары

(төменде айқындалғандай – 2): Мыналардан басқа, шектеулер жоқ:

Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) (a)         Кеме экипаждары: Міндеттемелер қабылданбайды.

(b)         Жоғарыдағы 3b) жеткізу нысаны бойынша жоғарыда айқындалғандай, коммерциялық қатысуға қатысты жалданатын негізгі персонал: Мынадай корпоративішілік ауысуларға қатысты: «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) (a)         Міндеттемелер қабылданбайды

 

(b) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) (a)         Міндеттемелер қабылданбайды.

(b)         «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Портта көрсетілетін  төмендегі қызметтер бойынша  ақылға қонымды және кемсітпеушілік жағдайларда,  халықаралық теңіз көлігінің жеткізушілеріне  қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

 

1. Лоцман қызметтері

2. Тіркеп сүйрету және тіркеп сүйрету кезінде көмек көрсету

3. Отынмен, азық-түлікпен және сумен қамтамасыз ету

4. Қоқысты жинау және балласт судан тазарту

5. Порт капитанының көрсетілетін қызметтері

6. Навигациялық көрсетілетін қызметтер бойынша көмек көрсету

7. Коммуникацияны, су- және электрмен жабдықтауды қоса алғанда, кемені пайдалануға байланысты  жағалаулық операциялық көрсетілетін қызметтер

8. Авариялық жөндеу

9. Зәкірлік тұрақ,  айлаққа тоқтауға байланысты көрсетілетін қызметтер.

 

1) Ескертуді қараңыз.

ТЕҢІЗ КӨЛІГІ БОЙЫНША ҚОСАЛҚЫ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

 

Жүкті өңдеу жөніндегі теңіз қызметтері

(төменде айқындалғандай – 3)

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

-  Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

Қоймалар мен пакгауздардың көрсетілетін қызметтері НӨС 742

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

-  Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

Контейнерлерді өңдеу пункттері және депо қызметтері (төменде айқындалғандай – 4)

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

-  Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Экипажы бар теңіз кемелерін жалға беру жөнінде көрсетілетін қызметтер (НӨС 7213)

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

 

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды   және мынадай шектеулерге  жатады: капитан, капитанның аға көмекшісі, аға механик және радиомаман Қазақстан Республикасының азаматтары болуға тиіс.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

d) Кемелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету (НӨС 8868)

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

-  Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

B. Ішкі су көлігі

Экипажы бар кемелерді жалға беру жөнінде көрсетілетін қызметтер (НӨС 7223)

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

-   Жүктердің трансшекаралық жеткізілімі Қазақстан Республикасының басқа елдермен екіжақты келісімдері негізінде ғана жүзеге асырылады.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды және мынадай шектеулерге  жатады: капитан, капитанның аға көмекшісі, аға механик және радиомаман Қазақстан Республикасының азаматтары болуға тиіс.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Кемелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету (НӨС 8868)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

C. Әуе көлігі қызметтері

Ұшақтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету (НӨС 8868)

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Авиакөлік қызметтерін сату және маркетинг

(1)     Шектеулер жоқ.

(2)     Шектеулер жоқ.

(3)  Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1)     Шектеулер жоқ.

(2)     Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Компьютерлік резервтеу жүйесінің көрсетілетін қызметтері (КРЖ)

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Шектеулер жоқ.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

Е.  Теміржол көлігінің көрсетілетін қызметтері

Теміржол көлігін жөндеу және техникалық қызмет көрсету (НӨС 8868)

 

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Шектеулер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

F.  Автомобиль көлігінің көрсетілетін қызметтері

Автомобиль көлігінің жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету (НӨС 6112, 8867)

 

Хаттар, сәлемдемелер, тауарлар және жолданған мерзімдік басылымдарды тасымалдауға ғана қатысты жүк тасымалдары[17].  (НӨС 71235)

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

(1) Міндеттемелер қабылданбайды.

(2) Шектеулер жоқ

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

H.  Қосалқы және қосымша көліктік көрсетілетін қызметтер (ғарыш көлігі мен құбыр көлігіне арналған тиісті қосалқы қызметтер алып тасталады)

Теңіз көлігі, автомобиль көлігі және т/ж көлігі қызметтеріне ғана қатысты жүктерді өңдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер  (НӨС 741*);

 

Теңіз көлігі, т/ж көлігі және автомобиль көлігіне ғана қатысты қоймалар мен пакгауздардың көрсетілетін қызметтері (НӨС 742*);

 

Теңіз көлігі, т/ж көлігі, автомобиль көлігі және әуе көлігі қызметтеріне ғана қатысты жүк көлік агенттіктерінің көрсетілетін қызметтері (НӨС 748*);

 

Теңіз көлігі, т/ж көлігі және автомобиль көлігі  қызметтеріне ғана арналған кемелерді жалдау жөніндегі делдалдық қызметтерге, көлік құжаттамасын ресімдеу жөніндегі қызметтерге, жүкті тексеру жөніндегі қызметтерге, өлшеу және сынамалар алу жөніндегі қызметтерге (КОП 749**) қатысты жөнелту алдындағы инспекция және басқа қосалқы және қосымша көліктік көрсетілетін қызметтер.

(1) Міндеттемелер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3)  Мыналарды қоспағанда, шектеулер жоқ:

- Коммерциялық қатысу Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы нысанында ғана рұқсат етілген.

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 

 

(1) Міндеттемелер жоқ.

(2) Шектеулер жоқ.

(3) «Нарыққа қолжетімділікті шектеу» бағанында көрсетілгенді қоспағанда, шектеулер жоқ.

 

 

 

(4) «Деңгейлес міндеттемелер» деген І бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда,  міндеттемелер қабылданбайды.

 


ТЕҢІЗ КӨЛІГІНІҢ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРі БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР ТІЗБЕСІНЕ ЕСКЕРТУЛЕР

 

Автожол, теміржол, ішкі су қызметтері және олармен байланысты қосалқы қызметтер Қазақстанның Тізбесінде өзгеше толығымен қамтылмаса, мультимодальды тасымалдардың операторы жүк автомобильдерін, теміржол вагондарын немесе баржаларды, сондай-ақ ел ішінде жүктерді жылжыту үшін тиісті жабдықты жалға немесе лизингке ала алады немесе оларға қолжетімді болуға және мультимодальды тасымалдарды  жүзеге асыру мақсатында мультимодальды қызметтің осы түрлерін ақылға қонымды және кемсітпеушілік шарттарында қолдануға тиіс. Мультимодальды көлік тасымалдарының және осы қосымша міндеттемелердің мақсаттары үшін «ақылға қонымды және кемсітпеушілік шарттарында» деген тұжырым портқа кешірек келген барлық басқа тауарлардан басымдығын қоса алғанда, мультимодальды тасымалдардың операторына тауарларды уақтылы жеткізу үшін кепілдік берілген мүмкіндікті ұсынуды білдіреді.

АНЫҚТАМАЛАР

 

  1. Ұлттық заңнамаға сәйкес «каботаждық тасымалдау» ретінде қаралуы мүмкін  қызмет түрлеріне нұқсан келтірместен, осы тізбеге «теңіз каботаждық тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтер» енген жоқ, ол Қазақстанда орналасқан порт және Қазақстанда орналасқан басқа порт арасындағы жолаушылар мен тауарлар тасымалдары, сондай-ақ осы тасымалдардың маршруттары Қазақстанның аумақтық суларының шегінде қалған жағдайларда, Қазақстанда орналасқан бір және сол портта жөнелту пункті мен межелі пункті болатын барлық тасымалдар деп түсініледі.

 

2. «Халықаралық теңіз көліктік қызметтерін көрсету үшін коммерциялық қатысудың басқа нысандары» деп  басқа Мүшелердің теңіз көлігі қызметтерін халықаралық берушілердің тұтынушыларға ішінара  немесе толық интеграцияланған көлік қызметтерін көрсету үшін қажетті қызметтің барлық түрлерін жергілікті деңгейде жүзеге асыру қабілеттілігі түсініледі, оның шеңберінде теңіз көлігінің көрсетілетін қызметтері маңызды құрамдас бөлік болып табылады. (Алайда, осы міндеттемені трансшекаралық жеткізілім тәсілі бойынша қабылданған міндеттемелерді қандай да бір түрде шектеу деп түсінбеу керек).

 

Бұдан басқа, осы қызмет түрлерінің арасында мыналар аталуы мүмкін:

 

(a)  тікелей тұтынушылармен байланыс жасау арқылы оферта ұсынудан бастап шоттың көшірме-үзіндісімен аяқтай отырып, теңіз көліктік және ілеспе көрсетілетін қызметтердің маркетингі және оларды сату. Көрсетілетін қызметтер арасында өнім берушілердің өздері беретін  және ұсынатын көрсетілетін қызметтер сияқты және өнім беруші арқылы өнім берушімен тұрақты іскерлік қатынастар орнатқан басқа сатушы іске асыратын қызметтер де болуы мүмкін;

(b)     кез келген көлік түрін қолдана отырып, көрсетілетін қызметтерді жеткізудің кез келген тәсілдері бойынша ішкі көліктік қызметтерді қоса алғанда, атап айтқанда, кешенді  көрсетілетін қызметтер ұсынуға қажетті ішкі су, жол және теміржол көлігінің түрлері бойынша өз пайдасына немесе клиенттердің тапсырмасы бойынша (сондай-ақ клиенттерге қайта сату) кез келген көлік құралдары мен ілеспе қызметтерді сатып алу;

(c)      тасымалданатын тауарлардың шығарылған жеріне және сипатына байланысты көліктік құжаттарға, кедендік құжаттарға немесе басқа құжаттарға қатысты құжаттаманы дайындау;

(d)     компьютерлендірілген ақпараттық жүйелерді және деректерді электрондық алмасуды қоса алғанда (Телекоммуникациялар бойынша қосымшаның ережелері шеңберінде), кез келген тәсілдермен іскерлік ақпарат ұсыну;

(e)      кез келген іскерлік қатынастарды ұйымдастыру (компаниядағы үлестік қатысуын қоса алғанда) және кез келген жергілікті жөнелту агенттігімен бірге жергілікті мамандардан (немесе персоналды ілгерілету бойынша деңгейлес міндеттемелерге жататын шетелдік персонал үшін) қызметкерлер тағайындау;

(f)      компанияның тапсырмасы бойынша қызметті жүзеге асыру, қажет болған жағдайда кемені шақыруды немесе  жүкті алуды  ұйымдастыру.

3. «Теңіз жүктерін өңдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер» деп терминалдардың операторларын қоса алғанда, бірақ, егер бұл жұмыс күші стивидорингтен және терминал операторларының компанияларынан тәуелсіз ұйымдастырылған жағдайда, порттық жұмысшылардың (докерлердің) тікелей қызметін қоса алғанда, стивидорлық компаниялар жүзеге асыратын қызмет түсініледі. Теңіз жүктерін өңдеу жөніндегі өтелетін қызметтерге мыналарды ұйымдастыру мен қадағалау кіреді:

- кемелерге/кемелерден жүктерді тиеу/түсіру;

- жүктерден бекiткіштерді бекіту/ шешу;

-         жүктерді жөнелткенге дейін немесе жөнелткеннен кейін алу/жеткізу және жауапты сақтау.

4. «Контейнерлік станциялар мен депо қызметтері» деп порттың аумағында және оның шегінен тыс жерде оларды тиеу/түсіру, жөндеу және жүктерді тасымалдау үшін ұсыну мақсатында контейнерлерді сақтауды қамтитын қызмет түсініледі.

 

 

 

 

 


БАЗАЛЫҚ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР ҚЫЗМЕТТЕРІ САЛАСЫНДАҒы ҚОСЫМША МІНДЕТТЕМЕЛЕР

 

Қолдану саласы

Осы құжат базалық телекоммуникациялардың көрсетілетін қызметтерін ұсынуды реттеуге қатысты анықтамалар мен қағидаттарды қамтиды.

 

АНЫҚТАМАЛАР

«Пайдаланушылар» көрсетілетін қызметтердің тұтынушылары мен берушілерін білдіреді.

«Негізгі құралдар (техникалық жабдық және желілік ресурстар)» ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялық желінің құралдарын немесе мынадай:

(a) тек қана немесе басым түрде жалғыз беруші немесе берушілердің шектелген саны жеткізетін; және

(b) көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін оларды экономикалық немесе техникалық себептер бойынша ауыстыру мүмкін болмайтын көрсетілетін қызметтерді білдіреді.

«Негізгі беруші» – бұл мыналардың нәтижесінде тиісті базалық телекоммуникациялар қызметтерінің нарығында қатысу жағдайларына (оның ішінде бағалар мен ұсыныстарға қатысты) материалдық әсерін тигізуге қабілетті беруші:

a)   оның негізгі құралдарға  жүзеге асыратын бақылауы; немесе

b) өз жағдайын нарықта қолдануы.

 

  1. Бәсекелестікті қорғау

 

1.1.          Телекоммуникациялар саласында бәсекелестікті бұзатын шараларды болдырмау

 

Дара немесе бірлескен негізгі өнім беруші болып табылатын өнім берушілерді бәсекелестікті бұзатын әрекеттерді жүзеге асыруын болдырмау мақсатында тиісті шаралар қолданылатын болады.

 

1.2.    Қорғаныс шаралары

Жоғарыда аталған бәсекеге қарсы практика, атап айтқанда, мыналарды қамтиды:

а) бәсекеге қарсы тоғыспалы субсидиялауға тарту,

b) осындай түрде, бұл бәсекеге қарсы нәтижелерге әкелетін бәсекелестерден алынған мәліметтерді пайдалану; және

с) басқа өнім берушілерге, оларға  көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін қажетті негізгі объектілер және  коммерциялық сипаттағы тиісті ақпаратты уақтылы ұсынбау.

2.     Қосылу.

2.1. Осы бөлім бір өнім берушінің тұтынушыларына басқа өнім берушінің тұтынушыларымен байланыс орнатуға және ерекше міндеттемелер қабылданған жағдайларда, басқа өнім беруші жеткізетін қызметтерге қолжетімді болуына мүмкіндік беру мақсатында базалық телекоммуникациялық желілердің немесе көрсетілетін қызметтердің берушілерімен байланыс орнатуға қолданылады.

 

2.2.    Кепілдендірілген іске қосу

Негізгі өнім берушіге қосу техникалық жүзеге асырылатын желінің кез келген пунктінде қамтамасыз етілетін болады. Бұл қосу:

a) кемсітпеушілік шарттарында (оның ішінде техникалық стандарттар мен ерекшеліктерге қатысты) және тарифтерге және жеке ұқсас көрсетілетін қызметтер үшін немесе көрсетілетін қызметтерді аффилирленбеген берушілердің ұқсас көрсетілетін қызметтері үшін немесе олардың филиалдары немесе басқа да аффилирленген компаниялар үшін қамтамасыз етілетінінен қолайлылығы кем емес сапасына сәйкес;

b)  уақтылы, өнім берушілерге ұсынылатын көрсетілетін қызметте талап етілмейтін, құрамбөліктер мен желі объектілері үшін төлеу қажет болмайтын, экономикалық жүзеге асырылуын және жеткілікті деңгейде бөлінгендерін ескере отырып, транспарентті, ақылға қонымды болып табылатын шарттарға (оның ішінде техникалық нормалар мен стандарттарға қатысты) және шығынды-бағдарланған тарифтерге сәйкес; және

c)  төлеуге жататын пайдаланушылардың көпшілігінің қолжетімділігі бар, қосымша қажетті объектілерді салуға арналған шығындарды көрсететін желіні тоқтату пункттерінен басқа пункттерде, сұрау салу бойынша қамтамасыз етілетін болады.

2.3.   Қосу туралы келіссөздерге қатысты рәсімдердің жалпыға бірдей қолжетімділігі.

Негізгі өнім берушіге қосуға қатысты рәсімдер жалпыға бірдей қолжетімді болуға тиіс.

2.4.    Қосу бойынша келісімдердің транспаренттілігі

Негізгі өнім беруші қосу туралы өз келісімдерін не қосу туралы тиісті ұсынысын жалпыға бірдей қолжетімді етіп жасауға тиіс.

 

2.5.    Қосу: дауларды шешу

 

Негізгі өнім берушіге қосу туралы өтінішпен жүгінген, көрсетілетін қызметтерді берушінің апелляция беруге құқығы болады:

a) кез келген кезде, немесе

b) егер осы шарттар мен тарифтер бұрын белгіленбесе, ақылға қонымды уақыт аралығында қосудың тиісті шарттары мен тарифтеріне  қатысты дауларды реттеу үшін төмендегі  5-параграфта аталған, реттеуші орган бола алатын, тәуелсіз жергілікті органға жариялы түрде белгілі жасалған ақылға қонымды уақыт аралығынан кейін

3.       Әмбебап көрсетілетін қызмет

ДСҰ-ның әрбір мүшесі өзі орындауды қалайтын әмбебап көрсетілетін қызмет бойынша міндеттеме типін айқындауға құқылы. Бұл міндеттемелер бәсекелестік тұрғысынан жариялылық, кемсітпеушілік және бейтараптылық негізінде қолданылатын және осы Мүше айқындаған әмбебап көрсетілетін қызмет типі үшін қажет етілетініне қарағанда неғұрлым ауыртпалықты болмаған жағдайларда, бәсекелестікке қарсы ретінде қарастырыла алмайды.

 

4.       Лицензиялау критерийлерінің жалпыға бірдей қолжетімділігі

Лицензия талап етілсе, мынадай мәліметтер:

a) лицензиялаудың барлық критерийлері және лицензия туралы сұрау салу бойынша шешім қабылдау үшін әдетте талап етілетін уақыт аралығы; және

b) дара лицензияларды беру шарттары жалпыға бірдей қолжетімді болуға тиіс.

Лицензия беруден бас тарту себептері сұрау салу  бойынша өтінім берушінің назарына жеткізілетін болады.

 

5.     Тәуелсіз реттеушілер

 

Реттеуші орган базалық телекоммуникациялық көрсетілетін қызметтерді берушілерден тәуелсіз әрекет етеді және оларға есеп бермейді. Реттеушілер қолданатын шешімдер мен рәсімдер нарықтың барлық қатысушыларына қатысты әділ сипатта болуға тиіс.

 

6.     Шектелген ресурстарды бөлу мен пайдалану

 

Жиілікті, нөмірлерді, жүру құқығын қоса алғанда, шектелген ресурстарды пайдалану мен бөлуге қатысты барлық рәсімдер объективті, уақтылы және транспарентті, кемсітпеушілік түрде қолданылатын болады. Бөлінген жиіліктердің ағымдағы жай-күйі жалпыға бірдей қолжетімді болады, бірақ бұл ретте ерекше үкіметтік пайдалану үшін бөлінген жиіліктерді толық көрсету талап етілмейді.


 

Қазақстан – ІІ баптан алып тастаулар тізбесі (БҚР)

 

Сектор және кіші сектор

ГАТС ІІ бабымен үйлеспейтін шараларды сипаттау

Оларға қатысты шара қолданылатын ел немесе елдер

Қолданылу мерзімі

НҚР-дан алып тастаулар қажеттігіне байланысты негіздер

Барлық секторлар/Инвестициялар

Инвестицияларды өзара қорғауды және көтермелеуді қамтамасыз етуге бағытталған, қазіргі және болашақтағы келісімдерге негізделген шаралар

Барлық елдер, қолданыстағы және болашақтағы жасалуы мүмкін тиісті келісімдердің тараптары

Анықталған жоқ

Шаралар инвестицияларды өзара көтермелеу және  қорғау үшін құқықтық шеңберлерді жасауға бағытталады

Барлық секторлар/Жеке тұлғалардың кіруі және уақытша болуы

Қазіргі және болашақтағы келісімдерге негізделген шаралар, оның мақсаты көрсетілетін қызметтерді беретін жеке тұлғалардың қозғалысы үшін преференциялық жағдайлар жасау болып табылады

1995 жылғы 23 қаңтарда қол қойылған Қазақстан Республикасы және Еуропалық қоғамдастық пен оларға мүше елдер арасындағы әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімнің тараптары болашақ толықтырулармен;
ТМД елдері, қазіргі және болашақтағы тиісті келісімдердің барлық тараптары

Анықталған жоқ

Шаралар Қазақстан Республикасы мен оның өңірлік сауда әріптестері арасындағы біртіндеп ырықтандыруға бағытталады

 

2. Байланыс қызметтері

Мыналарды қозғайтын, қазіргі және болашақтағы келісімдерді қамтииын шаралар:

D. Дыбыс-бейне жазу қызметтері

- Теледидар бағдарламаларын және кинематографиялық туындыларды шығару мен тарату;

 

Осы келісімдерде қамтылған дыбыс-бейне жазу туындыларына қатысты  ұлттық режим солар арқылы ұсынылатын дыбыс-бейне жазу туындысын бірлесіп шығару туралы келісімдерге негізделген шаралар

Олармен мәдениет саласында ынтымақтастық жасауға ниеті бар барлық елдер

Анықталған жоқ

Мұндай келісімдердің мақсаты мүдделі елдер арасындағы мәдени байланыстарды дамыту болып табылады

-Теледидар бағдарламаларын және кинематографиялық туындыларды шығару мен тарату;

Дыбыс-бейне жазу туындыларына  және шығу критерийлеріне сай келетін дыбыс-бейне жазу қызметтерінің өнім берушілеріне арналған бағдарламаларды қолдау бағдарламаларын ұсынатын шаралар

Олармен мәдениет саласында ынтымақтастық жасауға ниеті бар барлық елдер

Анықталған жоқ

Бұл бағдарламалар Қазақстанның ұзақ мәдени байланыстары бар елдермен мәдени бірегейлігін сақтау мен дамытуға бағытталған

-         Хабар тарату арқылы дыбыс-бейне жазу туындыларын шығару мен тарату немесе қоғам үшін берудің басқа нысандары

Хабар тарату арқылы қолжетімділікке қатысты белгіленген шығу критерийлеріне сәйкес келетін дыбыс-бейне жазу туындыларына  ұлттық режимді тарататын шаралар

Олармен мәдениет саласында ынтымақтастық жасауға ниеті бар барлық елдер

Анықталған жоқ

Бұл сектор шеңберіндегі шаралар Қазақстанның ішіндегі сияқты және өңірді қоса алғанда, басқа елдермен мәдени құндылықтарды дамытуға, сондай-ақ Қазақстанның мәдени құндылықтарын және жастарға бағытталған тіл саясатын алға жылжытуға арналған мақсаттарға бағытталған

5. Білім беру қызметтері

Филиалдардың ашылуы мен қызметіне қатысты шаралар

Әзербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Қазақстан, Қырғыз Республикасы,  Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан,  Өзбекстан, Украина, қазіргі және болашақтағы тиісті келісімдердің барлық тараптары

Анықталған жоқ

Шаралар білім беру саласындағы қатынастарды сақтау мен дамытуға бағытталған

11. Көліктік көрсетілетін қызметтер

A. Теңіз көлігі қызметтері

 

 

Каспий теңізінде жүзудің арнайы режимі

 

Кеме қатынасы компанияларын құру мен қызметін жүзеге асыруға қатысты шаралар

Әзербайжан, Иран, Ресей, Түркіменстан.

 

Еуропалық Одаққа мүше елдер, қазіргі және болашақтағы тиісті келісімдердің барлық тараптары

Анықталған жоқ

Өңірлік ынтымақтастықты дамыту

 

Халықаралық келісімдер шеңберіндегі міндеттемелерді растайтын Қазақстан Республикасы және Еуропалық Одақ арасындағы  әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімнің 24, 25 және 32-баптары

B. Ішкі су көлігі

a) Жолаушылар тасымалы

b) Жүк тасымалдары

Ертіс пен Іле өзендері бойынша жолаушылар мен жүк тасымалдауға арналған преференциялық режимді көздейтін шаралар

Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары

Анықталған жоқ

Бұл шаралар Қазақстанның ішкі өзендерінің бассейндеріндегі өзаралық қағидаттарында жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін жағдайлар жасауға бағытталған

С. Әуе көлігінің қызметтері

Сату және маркетинг

Өзаралық негізде қолданылатын, компанияларды құру мен өкілдіктерді ашуды қозғайтын шаралар

Әуе тасымалдары бойынша қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары

Анықталған жоқ

Әуе көлігі бойынша қазіргі екіжақты келісімдер шеңберінде  көзделген әуе көлігінің көрсетілетін қызметтерін ұсынуға арналған жағдайларды орындау

E. Теміржол көлігінің көрсетілетін қызметтері
a) Жолаушылар тасымалы
b) Жүк тасымалы

Қазақстан аумағында және осындай келісімдердің тараптары-елдері арасындағы көрсетілетін қызметтерді тасымалдау қағидаларын, қызметін және тасымалдау, жеткізу шарттарын реттейтін қазіргі және болашақтағы келісімдер шеңберінде сақталатын шаралар

Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары

Анықталған жоқ

Бұл шаралар бірыңғай өндірістік-техникалық кешен ретінде теміржол көлігінің тұтастығын қамтамасыз етуге, Қазақстан аумағында және келісімдерге қатысушы елдер арасындағы тасымалдау қағидаларын реттеуге бағытталған

F. Автомобиль көлігі (жолаушылар мен тасымалдар)

Қазақстан     Республикасы мен ДСҰ-ға басқа Мүшелер және үшінші елдер арасында жасалған халықаралық  автомобиль тасымалдары бойынша қолданыстағы және болашақтағы келісімде де бар ережелер
(аралас - темір жол/авомобиль тасымалдарын қоса алғанда), олар уағдаласушы тараптар арасында немесе уағдаласушы тараптардың әрқайсысында тіркелген көлік құралдарымен уағдаласушы тараптардың аумағы арқылы көліктік қызметтер көрсетуді сақтайды немесе шектейді;
- осындай көлік құралдары үшін салықтық преференциялар ұсынады1) Халықаралық автомобиль тасымалдарын жүзеге асыру туралы келісімдер жасалған елдер:

Пәкістан, Финляндия, Әзербайжан, Түрікменстан, Болгария, Германия, Латвия, Өзбекстан, Молдова, Түркия, Қытай, Украина, Иран, Литва, Моңғолия, Мажарстан, Польша, Тәжікстан, Грузия, Франция, Эстония, Голландия, Испания және Чех Республикасы

 

2) Халықаралық автомобиль тасымалдарын жүзеге асыру туралы келісімдер жасалатын елдер:

Норвегия, бұрынғы югославиялық Македония Республикасы, Дания, Люксембург, Хорватия, БАӘ, Аустрия, Армения, Румыния, Бельгия, Ұлыбритания, Словения, Босния мен Герцеговина, Португалия және басқалары

Анықталған жоқ

Алып тастаулардың қажеттігі автомобиль көлігі қызметтерін трансшекаралық қамтамасыз етудің өңірлік ерекшелігіне, сондай-ақ автожол инфрақұрылымының және қоршаған ортаның тұтастығын қорғау қажеттігіне байланысты


 

Всемирная Торговая

Организация

WT/ACC/ KAZ/93/Add.2

23 июня 2015 года

(15-3272)

Стр. 1/90

Рабочая группа

по присоединению

Республики Казахстан

Оригинал на английском языке

 

доклад рабочей группы

по присоединению Республики казахстан

 

перечень специфических обязательств по услугам

перечень изъятий из рнб в соответствии со статьей ii

 

Приложение

Как указано в пункте 1176 Доклада Рабочей Группы по присоединению Республики Казахстан (WT/ACC/KAZ/93), Перечень специфических обязательств по услугам по результатам переговоров между Республикой Казахстан и членами ВТО прилагается к Протоколу о присоединении Республики Казахстан и представлен ниже.

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 


Способ (ы) поставки: (1) Трансграничная поставка  (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие  (4) Присутствие физических лиц

Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения по национальному режиму

Дополнительные обязательства

В настоящем Перечне специфических обязательств (далее - «Перечень»):

-         звездочка (*) означает «часть»;

-         коды КОП, указанные в скобках в отношении секторов/подсекторов услуг, являются ссылками на Предварительный Классификатор Основного Продукта ООН (Statistical Papers Series M No. 77, Provisional Central Product Classification, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991). (**) – указывает на то, что определенная услуга составляет только часть общего ряда видов деятельности, охватываемых соответствующим кодом КОП (как указано в MTN.GNS/W/120).

I. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Все секторы/подсекторы, включенные в настоящий Перечень

Субсидии

(1), (2), (3), (4) Обязательства не распространяются на:

- особые права и привилегии групп лиц и регионы, которые являются социально и экономически неблагополучными;

- государственную поддержку, относящуюся к исследованиям и разработкам;

- государственную поддержку, направленную на развитие национальной культуры и истории.

Доступ к субсидиям и иным формам государственной поддержки может быть предоставлен только юридическим лицам Республики Казахстан или гражданам Республики Казахстан[18].

Предоставление услуг или их субсидирование в рамках государственного сектора не является нарушением данного обязательства.

 

Услуги, закупаемые недропользователями в рамках инвестиционных контрактов

 

(1), (2), (3), (4)

При осуществлении операций по недропользованию:

- Казахстан может потребовать от инвесторов при закупке услуг приобретать до 50 % таких услуг у юридических лиц Республики Казахстан.

- В течение 6 лет, при привлечении субподрядчика посредством тендерной процедуры, инвестор должен предусмотреть предоставление
20 % условной скидки для юридического лица Республики Казахстан, в котором по крайней мере 75 % квалифицированных работников[19] субподрядчика являются гражданами Республики Казахстан, при условии, что юридическое лицо Республики Казахстан соответствует стандартам и качественным характеристикам, установленным в тендерной документации.

- По истечении 6 лет инвестор должен предусмотреть предоставление 20 % условной скидки для любого юридического лица Республики Казахстан, в котором, по крайней мере 50 %  квалифицированных работников субподрядчика являются гражданами Республики Казахстан, при условии, что юридическое лицо Республики Казахстан соответствует стандартам и качественным характеристикам, установленным в тендерной документации.

 

Операции с землей

(3), (4) Следующие виды земельных участков не могут находиться в частной собственности:

1) магистральные линии, железнодорожные линии и автомобильные дороги общего пользования;

2) территории общего пользования в городах, селах и др., за исключением земельных участков, занятых зданиями и сооружениями, находящимися на праве частной собственности, и необходимыми строениями для их обслуживания.

Право постоянного землепользования предоставляется государственным землепользователям.

(3), (4) Нет ограничений в отношении частной собственности на землю, используемую под строительные площадки, или уже находящуюся под промышленными или другими зданиями, включая жилые дома (строения), или комплексы, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий (коммунальные сооружения).

Обязательства не принимаются в отношении частной собственности на землю, используемую для целей фермерского/сельскохозяйственного производства и лесоразведения. Иностранцам может быть предоставлено право временного землепользования для целей фермерского/сельскохозяйственного производства сроком не более 10 лет.

 

Коммерческое присутствие

(3) Коммерческое присутствие разрешено в форме юридического лица Республики Казахстан, филиалов или представительств, учрежденных в Республике Казахстан юридическим лицом другого Члена.

Однако представительствам юридического лица другого Члена и негосударственным

организациям не разрешается предоставлять услуги на коммерческой основе на территории Республики Казахстан.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в Части II Специфических секторальных обязательств ниже.

 

Въезд и временное пребывание физических лиц

(4) Обязательства не принимаются, за исключением мер въезда и временного пребывания:

1. Внутрикорпоративных переводов следующих физических лиц:

a) руководители;

b) менеджеры;

c) специалисты.

2. Деловые посетители.

1. Внутрикорпоративные переводы (ВКП) - руководители, менеджеры и специалисты, как определено ниже, временно переводимые для предоставления услуг юридическим лицом Члена, учрежденным в Казахстане, осуществляющим этот внутрикорпоративный перевод. Принятие на работу ВКП в качестве менеджеров и специалистов должно удовлетворять требованиям теста на экономическую целесообразность[20].

По истечении пятилетнего периода после вступления Казахстана в ВТО тест на экономическую целесообразность (ТЭЦ) не будет применяться[21].

(а) Руководители - лица, занимающие высшие должности в пределах юридического лица, которые:

- непосредственно осуществляют управление организацией;

- определяют цели и политику организации;

- обладают широкими полномочиями в принятии решений;

- получают только общее руководство или указания от Совета директоров или акционеров организации.

Сами руководители непосредственно не выполняют задачи, связанные с фактическим обеспечением услуги, или услуги организации.

(b) Менеджеры - лица, занимающие высшие должности в пределах юридического лица, которые обладают высокой профессиональной квалификацией и имеют опыт работы на позиции менеджера в соответствующей отрасли и:

- управляют организацией, департаментом или управлением организации;

- руководят и контролируют работу других руководящих профессиональных или управляющих работников;

- имеют право нанимать и увольнять, рекомендовать наём, увольнение или прочие действия персонала;

- получают только общие руководство или указания от вышестоящих руководителей, Совета директоров или акционеров организации.

Не включают работников, которые непосредственно осуществляют функции, необходимые для предоставления услуг.

Общее количество иностранных менеджеров не должно превышать 50 % в рамках каждого поставщика услуг, в котором, как минимум,
3 человека.

c) Специалисты – лица, нанимаемые юридическим лицом другого Члена, обладающие высоким уровнем специальных и (или) уникальных знаний и навыков, значительным профессиональным опытом работы в определенной отрасли или науки, существенно важным для оказания услуг по профилю этой организации, эффективном использовании исследовательского оборудования, прогрессивной  техники или методов их управления. При оценке таких знаний учитываются не только специфические для данной организации знания, но также и наличие высокого уровня квалификации, необходимой для осуществления работы или торговли, требующих специфических технических знаний, включая членство в лицензионных или аккредитованных/профессиональных ассоциациях.

Общее количество иностранных специалистов не должно превышать 50 % в рамках каждого поставщика услуг, в котором, как минимум,
3 человека.

В рамках внутрикорпоративного перевода въезд и временное пребывание физических лиц Члена будет разрешено сроком на три года[22], на основании разрешений, ежегодно выдаваемых уполномоченным органом, при условии, что компания выполняет одно из следующих требований:

i) предлагать обучение, переподготовку или курсы повышения квалификации для своих казахстанских работников по квалификациям, необходимым для последующего замещения иностранной рабочей силы, или

ii) создавать дополнительные рабочие места для казахстанских работников.

Вышеуказанные категории лиц должны иметь не менее одного года опыта работы в компании, которая представляет юридическое лицо другого Члена и в рамках которой осуществляется перевод в Казахстан.

 

2. Деловые посетители.

Лица, не проживающие на территории Республики Казахстан и являющиеся представителями поставщика услуг Члена, въезжающие на территорию Казахстана для того, чтобы:

- провести переговоры по продаже услуг этого поставщика, вступить в соглашение по продаже услуг или принять участие в деловых встречах; или

- установить коммерческое присутствие поставщика услуг; при этом эти представители не должны быть заняты в прямых поставках услуг для общественности или поставлять эти услуги сами, а также не должны получать никакого вознаграждения из источника, находящегося в пределах Казахстана.

Период времени для     временного пребывания   указанной категории лиц не должен превышать 90 дней.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением мер в отношении категорий физических лиц, указанных в колонке по доступу на рынок.

 

II. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СЕКТОРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ

A. Профессиональные услуги

(а) Юридические услуги (консультации, представительство и участие в арбитражных делах и процедурах примирения)  по законодательству юрисдикции, где поставщик услуг квалифицирован в качестве юриста и по международному праву, за исключением:

- нотариальных услуг

- уголовного законодательства Республики Казахстан (часть КОП 861*)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(b) Аудиторские услуги (услуги по финансовому аудиту КОП 86211) и услуги по проверке счетов (КОП 86212)

(1), (2) Нет ограничений, за исключением следующего:

аудиторские компании и аудиторы должны иметь договоры[23] с аудиторской компанией – юридическим лицом Республики Казахстан, которая подписывает аудиторский отчет.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан путем создания товарищества с ограниченной ответственностью[24].

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1), (2) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

(4)     Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

Бухгалтерские услуги и услуги по составлению баланса (КОП 86213, 86219 и 8622, за исключением налоговых деклараций)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений[25].

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(c)  Услуги в области налогообложения

(КОП 863)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(d) Услуги в области архитектуры (КОП 8671)

(g) Услуги по планировке городов и ландшафтному проектированию

(КОП 8674)

(1), (2) Нет ограничений, за исключением следующего:

Оказание услуг разрешается только при наличии правового договорного отношения с юридическим лицом Республики Казахстан, обладающим лицензией на оказание архитектурных и инженерных услуг, выданной уполномоченным органом Республики Казахстан.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1), (2) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(e) Инженерные услуги

(КОП 8672)

(f)Комплексные инженерные услуги (КОП 8673)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Казахстана[26].

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(h) Общие медицинские услуги, относящиеся только к физиотерапии, гомеопатии, акупунктуре, фитотерапии

(часть КОП 93121*), за исключением:

- принудительного медицинского лечения людей, страдающих психическими расстройствами и совершивших опасные для безопасности общества действия;

- лечение наркоманов;

- отдельных видов обследований, необходимых для выплаты государственных пособий (аутопсии, установления стойкой или временной нетрудоспособности), для установления правовой ответственности (судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, военно-врачебная медицина).

(1), (2) Нет ограничений, за исключением следующего:

- компенсации расходов за медицинские услуги, входящие в пакет услуг, предоставляемых в рамках системы государственных гарантий обеспечения граждан Республики Казахстан бесплатной медицинской помощью.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан;

- доля иностранного участия в уставном капитале юридического лица не должна превышать 49 %.

Для оказания медицинских услуг необходимо получить лицензию, которая выдается уполномоченным органом на основании требований квалификации, сертификации, стандартизации и аккредитации.  Требуется уровень знания казахского или русского языков, достаточный для выполнения профессиональной деятельности.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1), (2) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

 

 

 

(3)     Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

- Обязательства не принимаются в отношении субсидий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(i)  Ветеринарные услуги

(КОП 9320)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан;

- доля иностранного участия в уставном капитале юридического лица не должна превышать 49 %.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

B. Компьютерные и связанные с ними услуги

Компьютерные и связанные с ними услуги (КОП 84)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

C.  Исследования и разработки

(b)     Исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (КОП 852)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением:

- Обязательства не принимаются в отношении субсидий.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

E. Услуги по аренде/лизингу без операторов

(a) Услуги по лизингу или аренде судов без оператора (КОП 83103)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(b) Услуги по аренде и лизингу воздушных судов без оператора (КОП 83104)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(c) Услуги по лизингу и аренде прочих видов наземных транспортных средств без оператора (КОП 83105)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(d) Относящиеся к прочим машинам и оборудованию

(КОП 83106 - 83109)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(e)  Услуги по лизингу или аренде товаров для личного и домашнего пользования (КОП 832)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

F. Прочие деловые услуги

(a) Услуги в области рекламы

(КОП 871)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(b) Услуги по исследованию рынка (КОП 86401)

(c) Консультационные услуги в сфере управления  (КОП 8650)

 

(d) Услуги, относящиеся к консультационной деятельности в сфере управления

(КОП 8660*), за исключением трудового арбитража (КОП 86602)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(e) Услуги по техническим испытаниям и анализу (КОП 8676)

(1), (2) Нет ограничений только в отношении тестирования образцов пород, осуществляемого в связи с горнорудными работами и в целях охраны окружающей среды, и при условии наличия лицензии и разрешений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1), (2)         Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(f) Услуги, связанные с охотой (только в отношении развития спортивной охоты

КОП 88130*) и лесного хозяйства

(часть КОП 88140*)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

g) Услуги, связанные с рыболовством только в случае оказания услуг по развитию спортивной рыбалки:

Услуги, связанные с рыболовством

(КОП 882*), касающиеся:

- технологий по воспроизводству и выращиванию рыбы,

- технологий по переработке рыбы.

Услуги, связанные с рыболовством

(КОП 882*), затрагивающие:

- формирование экипажа рыболовных судов;

- выращивание икры рыб.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(h) Услуги, связанные с горнодобывающей промышленностью

(КОП 883 + 5115)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(ii)   Услуги, связанные с производством
(КОП 884* and 885*) только в отношении консультационных услуг

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

- Услуги, связанные с производством

(КОП 8845*, 8846*, 8848*, 8851* and 8852*) только в отношении услуг, связанных с осуществлением производственного процесса, за исключением услуг, относящихся к осуществлению производственного процесса, связанного с  товарами, имеющими существенное значение для национальной безопасности или обороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Права на собственность или аренду производственных мощностей не предоставляются поставщику услуг.

(1) Нет ограничений в отношении консалтинговых услуг, в иных случаях обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений в отношении консалтинговых услуг, в иных случаях обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений в отношении консалтинговых услуг, в иных случаях обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений в отношении консалтинговых услуг, в иных случаях обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(j)      Услуги, связанные с распределением энергии (КОП 887*), только в отношении консультационных услуг.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(l) Консультационные услуги по безопасности (КОП 87302)

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан;

- требуется предварительное разрешение уполномоченного органа Республики Казахстан;

- для иностранных компаний требуется подтверждение наличия 5-летнего соответствующего опыта работы в стране происхождения.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства» и при условии:

число иностранных консультантов должно быть ограничено до 25 % от штата юридического лица Республики Казахстан, с минимальным штатом в количестве 5 человек.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке  «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок» и части I «Горизонтальные обязательства».

 

(m) Консультационные услуги в научных и технических областях (КОП 8675*), за исключением

(КОП 86754)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(n)     Обслуживание и ремонт оборудования (не включая морские суда, воздушные суда и другое транспортное оборудование)

КОП 633 + 8861- 8866.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(p) Услуги фотографии (КОП 87501, 87503, 87505, 87506)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(q) Услуги по упаковке (СРС 87600*), за исключением:

- разлива алкогольной продукций

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(s) Услуги, непосредственно относящиеся к организации и проведению переговоров, совещаний и конференций

(часть КОП 87909* только в части услуг по организации демонстраций и выставок)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

2.   УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

B. Курьерские услуги

Курьерские услуги

(КОП 7512*) только в отношении:

- обработки[27] адресованных бандеролей и посылок (включая книги и каталоги);

- обработки адресованной печатной продукции (журналы, газеты, периодические издания);

- услуг по ускоренной доставке [28] адресованных писем, адресованных бандеролей, посылок и товаров, и адресованной печатной продукции.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

Юридическим лицам Республики Казахстан, в том числе с иностранным участием, оказывающим курьерские услуги, как определено в Перечне должен быть предоставлен режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый национальному почтовому оператору в отношении предоставления услуг, которые не относятся к исключительным правам национального почтового.

C. Телекоммуникационные услуги

Взятые Казахстаном обязательства основаны на принципах, изложенных в документах “Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments” (S/GBT\W2\REV.1) и Market Access Limitations on Spectrum Availability” (S/GBT\W3).

Телекоммуникационные услуги для целей этого Перечня не включают вещание по телевидению и/или радиопрограммам[29].

а) Услуги речевой  телефонной связи общего пользования (КОП 7521)

b) Услуги по передаче   данных на сетях с коммутацией пакетов (КОП 7523**)

c) Услуги по передаче данных на сетях с коммутацией каналов (КОП 7523**)

d) Услуги телексной связи (КОП 7523**)

e) Телеграфные услуги (КОП 7522)

f) Услуги факсимильной связи

(КОП 7521**+ 7529**)

g) Услуги по частным арендованным выделенным линиям (КОП 7522** + 7523**)

h) Услуги электронной почты (КОП 7523**)

i) Услуги голосовой почты (КОП 7523**)

j) Услуги по онлайн информации и извлечению из базы данных (КОП 7523**)

k) Услуги по электронному обмену данными (КОП 7523**)

l) Предоставление усовершенствованных/с добавленной стоимостью услуг в области факсимильной связи, включая хранение и пересылку, а также хранение и извлечение данных (КОП 7523**)

m) Конвертирование кодов и протоколов

n) Обработка онлайн информации и/или данных (включая обработку транзакций) (КОП 843**)

о) Прочие телекоммуникационные услуги (КОП 7529)

(1) и (2) нет ограничений, за исключением следующего:

- обязательства не принимаются по местным услугам;

- обязательства не принимаются в отношении услуг радиосвязи, включая спутниковую связь за исключением услуг, оказываемых иностранными операторами спутниковой связи юридическим лицам Республики Казахстан, имеющими лицензию на оказание телекоммуникационных услуг.

3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

- в течение 2,5 лет после вступления Казахстана в ВТО общая доля иностранного участия будет ограничена до
49 % в уставном капитале юридических лиц, поставляющих услуги в области телекоммуникаций в качестве оператора услуг междугородной и (или) международной связи и владеющих наземными (кабельными, включая оптоволоконными, радиорелейным) линиями связи.

- Нет ограничений после указанной даты, за исключением АО «Казахтелеком» и его возможных преемников, в которых будет сохранено 49 %    ограничения иностранного участия в уставном капитале (акций или долей).

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1), (2) Нет ограничений, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

Республика Казахстан принимает дополнительные обязательства, содержащиеся в Приложении «Дополнительные обязательства   Республики Казахстан в области услуг базовых телекоммуникаций» для всех подсекторов, перечисленных в настоящем Перечне.

o) Прочие:

- услуги мобильной связи (КОП 75213)

(1) и (2) Обязательства не принимаются, за исключением:

нет ограничений только в отношении услуг, оказываемых иностранными операторами спутниковой связи юридическим лицам Республики Казахстан, имеющим лицензию на оказание телекоммуникационных услуг.

(3) Коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) и (2) Нет ограничений, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

D. Аудиовизуальные услуги

(a) Услуги по распространению кинофильмов или видеофильмов

(КОП 96113*) только в отношении продажи или сдачи в аренду кинофильмов или видеофильмов другим предприятиям по развлечению публики или продаже, или сдаче в аренду другим. Данные обязательства не охватывают трансляцию кинофильмов или видеофильмов или иных схожих форм доведения до широкой публики.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

(b) Демонстрация кинофильмов и видеофильмов только владельцами кинотеатров

(только КОП 9612*), за исключением услуг по показу фильмов, одобренных государством, в рамках фестивалей и других культурных мероприятий.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- Коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4)     Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок» и:

- обязательства не принимаются по субсидиям;

(4)     Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(c) Продажа телевизионных и радиопрограмм для телевизионных и радиостанций, за исключением вещания. Для ясности: данные обязательства не затрагивают телевизионные и радиопрограммы и другие схожие формы передачи для широкой      общественности.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Обязательства не принимаются.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Обязательства не принимаются.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства»

 

3.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

Строительные и связанные с ними инженерные услуги (КОП 51), включая  буровые работы.

A. Строительные работы для возведения зданий (КОП 512)

B. Строительные работы для сооружения объектов гражданского строительства (КОП 513)

C. Сборка и возведение зданий из готовых конструкций, работы по монтажу оборудования (КОП 514, 516)

D. Завершение строительства и отделочные работы (КОП 517)

E. Прочие

(КОП 511[30], 515, 518).

 

 

 

 

 

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

 

 

 

 

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке  «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

4.   ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ УСЛУГИ

Обязательства не принимаются в отношении распространения следующих продуктов:

- оружие и системы вооружения, военные снаряжения и военные материалы;

- взрывчатые материалы, оборудование и  приборы для взрывного дела и пиротехнические изделия;

- измерительные устройства, используемые в сфере государственного метрологического контроля и надзора;

- наркотические и психотропные средства;

- этиловый спирт (HS Codes 2207, 2208907809)

A.Услуги комиссионных агентов

(КОП 61111, 6113, 6121, 621*), за исключением (КОП 62113) и части (КОП 62117) в отношении торговли фармацевтическими, парафармацевтическими и медицинскими товарами [31].

B. Услуги в оптовой торговле

(КОП 61111, 6113, 6121, 622*), за исключением осетровых рыб и икры.

C. Услуги в розничной торговле

(КОП 6111, 61112, 6113, 6121, 631, 61300*) только в отношении топлива, смазочных масел и жидкостей для автомобилей, 632*, за исключением 63211 в отношении торговли фармацевтическими, парафармацевтическими и медицинскими товарами.

(1)   Нет ограничений.

(2)   Нет ограничений.

(3)   Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан[32].

- оптовая продажа фармацевтических, парафармацевтических и медицинских товаров будет разрешена по истечении 5 лет с даты вступления Казахстана в ВТО.

(4)   Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

D. Франчайзинговые услуги (КОП 8929) [33]

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

5.   УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

C. Услуги в области высшего образования (КОП 923*) только в отношении частного образования

D. Услуги образования для взрослых

(КОП 924*) только в отношении частного образования

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок» и:

- обязательства не принимаются  по субсидиям;

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

Е. Другие услуги в области образования (КОП 929*)

Краткосрочные программы обучения

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

- Услуги обучающих курсов (например, курсы иностранных языков; обучение руководителей /менеджеров, компьютерные курсы); частные образовательные услуги по тестированию, образовательные программы, предлагаемые в период школьных каникул, репетиторские и подготовительные курсы.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок» и:

- обязательства не принимаются по субсидиям.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

6.   УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данные обязательства распространяются только на услуги по контракту с частными компаниями.

A. Услуги по канализации только в отношении сбора и переработки промышленных жидких отходов

(часть КОП 9401*);

B. Управление твердыми / опасными отходами;

- Услуги по удалению отходов, за исключением радиоактивных отходов (СРС 9402);

- Санитарная обработка и аналогичные услуги (СРС 9403);

C. Охрана окружающей среды и климата (СРС 9404);

D. Восстановление и очистка почвы и воды (часть СРС 94060*);

E. Услуги по борьбе с шумом (СРС 94050);

F. Защита биоразнообразия и ландшафтов

(часть СРС 9406*);

G. Прочие услуги по охране окружающей среды (СРС 94090).

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- для услуг по канализации и управлению отходами коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

7.   ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Без ущерба специфическим обязательствам нижеперечисленным по всем способам поставки, как общее  правило, и на недискриминационной основе, поставщики финансовых услуг должны быть учреждены в определенных организационно-правовых формах в соответствии с законодательством Казахстана и соответствовать лицензионным требованиям. Поставщики финансовых услуг подлежат пруденциальным мерам в соответствии со статьей 2 (A) Приложения по финансовым услугам. По истечении переходного периода филиалы иностранных финансовых учреждений подлежат условиям, эквивалентным тем, которые применяются к отечественным финансовым учреждениям, и должны выполнять пруденциальные меры, включая, но не ограничиваясь следующими: отдельное требование по капитализации, отдельное требование по гарантии и депозиту, другие требования по платежеспособности, дебиторской отчетности и требований по публикации, и в отношении страховых компаний, также требования по локализации технических резервов и требований по пределам платежеспособности.

Что касается финансовых услуг, когда граждане Республики Казахстан выступают как физические лица, все обязательства, принятые по второй форме поставки (2), исполняются тогда, когда такие лица физически перемещаются на территорию иностранного государства и/или находятся на территории иностранного государства.

A. Все страховые и относящиеся к страховым услуги:

(i) Прямое страхование (включая совместное страхование)

(А) Услуги по страхованию жизни

(B) Услуги по страхованию иные, чем страхование жизни

(1), (2) Нет обязательств, за исключением следующего:

по истечении трех лет с момента вступления Казахстана в ВТО нет ограничений только в отношении страхования рисков, связанных с услугами морского транспорта (за исключением судов, предоставляющих только или постоянно услуги каботажной транспортировки), и коммерческой авиации и запуска и фрахта космических полетов (включая спутники), с таким страхованием, покрывающим любые из следующих:  по перевозке товаров, самих транспортных средств, перевозящих товары, и любой вытекающей отсюда ответственности.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики Казахстан путем создания акционерного общества.

По истечении 5-летнего периода, начиная с даты вступления Казахстана в ВТО, коммерческое присутствие будет разрешено путем создания прямых филиалов.

При этом Казахстану не запрещено принимать следующие меры:

- минимальная сумма совокупных активов страховой организации - нерезидента, который подал заявку на открытие филиала, должна быть не менее 5 млрд. долларов США;

- филиалам страховых компаний-нерезидентов разрешено предоставлять страховые услуги в определенных секторах (страхование жизни или страхование, иное чем страхование жизни) и по классам страхования, только в том случае, если у родительской компании-нерезидента имеется, как минимум, 10 лет опыта в этих секторах и классах.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1), (2) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок» и,

- текущая деятельность филиала должна управляться, как минимум, двумя резидентами Казахстана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(ii) Перестрахование и ретроцессия

(1), (2) Нет ограничений, за исключением:

- Совокупный размер страховых премий, уплаченных цедентом перестраховочным организациям - нерезидентам Республики Казахстан за вычетом комиссионных, полученных от них цедентом, не должен превышать 85 процентов от совокупного размера страховых премий, полученных им по договорам страхования (с учетом платежей перестраховочным организациям) по завершении полного финансового года.

- по истечении трех лет с момента вступления Казахстана в ВТО вышеуказанное ограничение не будет применяться в отношении страхования рисков, связанных с услугами морского транспорта (за исключением судов, предоставляющих только или постоянно услуги каботажной транспортировки) и коммерческой авиации и запуска и фрахта космических полетов (включая спутники), с таким страхованием, покрывающим любые из следующих:  по перевозке товаров, самих транспортных средств, перевозящих товары, и любой вытекающей отсюда ответственности.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики Казахстан путем создания акционерного общества.

По истечении 5-летнего периода, начиная с момента вступления Казахстана в ВТО, коммерческое присутствие будет разрешено путем создания прямых филиалов.

При этом Казахстану не запрещено принимать следующие меры:

- минимальная сумма совокупных активов страховой организации-нерезидента, который подал заявку на открытие филиала, должна быть не менее 5 млрд. долларов США;

- филиалам компаний-нерезидентов по перестрахованию разрешено предоставлять услуги по перестрахованию только в том случае, если у родительской компании-нерезидента имеется, как минимум, 10 лет опыта в перестраховании.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1), (2) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок» и,

- текущая деятельность филиала должна управляться, как минимум, двумя резидентами Казахстана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(iii) Страховое посредничество, такое как брокерское и агентское

(1), (2) Обязательства не принимаются, за исключением следующих:

(a) нет ограничений по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Казахстан;

(b) по истечении трех лет с даты вступления Казахстана в ВТО нет ограничений только в отношении страхования рисков, связанных с услугами морского транспорта (за исключением судов, предоставляющих только или постоянно услуги каботажной транспортировки) и коммерческой авиации и запуска и фрахта космических полетов (включая спутники), с таким страхованием, покрывающим любые из следующих:  по перевозке товаров, самих транспортных средств, перевозящих товары, и любой вытекающей отсюда ответственности;

c) перестрахование.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- коммерческое присутствие разрешается только путем создания юридического лица Республики Казахстан путем создания акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью.

По истечении 5-летнего периода с даты вступления Казахстана в ВТО коммерческое присутствие будет разрешено путем создания прямых филиалов.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1), (2) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(iv) Вспомогательные услуги по страхованию, такие как консультационные, актуарные услуги, оценка риска и услуги по урегулированию претензий.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

B.  Банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование):

(v) Прием вкладов и прочих возвратных   денежных средств от населения;

(vi) Кредитование всех видов, включая потребительский кредит, ипотеку, факторинг и финансирование коммерческих операций;

(vii) Финансовый лизинг;

(viii) Все виды услуг по платежам и денежным переводам, включая кредитные, платежные и дебитовые карточки, дорожные чеки и банковские векселя;

(iх) Гарантии и обязательства;

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- коммерческое присутствие разрешается только путем создания юридического лица Республики Казахстан в форме акционерного общества.

По истечении 5-летнего периода с момента вступления Казахстана в ВТО коммерческое присутствие будет разрешено путем создания прямых филиалов.

После этого Казахстану разрешается принимать следующие:

- минимальная сумма совокупных активов банка-нерезидента, который подал заявку на открытие филиала, должна быть не менее 20 млрд. долларов США;

- минимальная сумма вклада, которая может быть принята от физических лиц филиалами иностранных банков, должна быть не менее 120 000 долларов США.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок», и

- текущая деятельность филиала должна управляться, как минимум, двумя резидентами Казахстана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(x) Торговля за свой счет и за счет клиентов, на бирже, на внебиржевом рынке либо иным образом:

(А) инструментами денежного рынка (включая чеки, переводные векселя, депозитные сертификаты);

(B) иностранной валютой;

(С) производными инструментами, в том числе, но не исключительно, фъючерсами и опционами;

(D) инструментами, касающимися валютных курсов и процентных ставок, включая такие как соглашения о свопах и форвардные соглашения о процентной ставке;

(Е) переводными ценными бумагами;

(F) прочими инструментами и финансовыми активами, которые могут быть предметом сделки, включая слитки.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики Казахстан путем создания акционерного общества.

По истечении 5-летнего периода с момента вступления Казахстана в ВТО коммерческое присутствие будет разрешено путем создания прямых филиалов.

После этого Казахстану разрешается принимать следующие меры:

- Минимальная сумма совокупных активов банка-нерезидента, который подал заявку на открытие филиала, должна быть не менее 20 млрд. долларов США;

- деятельность фондовых бирж может быть осуществлена только путем создания юридического лица в форме акционерного общества;

- минимальная сумма вклада, которая может быть принята от физических лиц филиалами иностранных банков, должна быть не менее 120 000 долларов США.

(4)     Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок», и

- текущая деятельность филиала должна управляться, как минимум, двумя резидентами Казахстана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(xi)  Участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая андеррайтинг и размещение ценных бумаг в качестве агента (через публичное или частное размещение), и предоставление услуг, имеющих отношение к таким выпускам;

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением:

- коммерческое присутствие разрешается путем создания юридического лица Казахстана;

- лицензиат должен быть в форме акционерного общества.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок»

 

 

 

(4)     Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

xii) Брокерские услуги на денежном рынке;

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением:

- коммерческое присутствие разрешается путем создания юридического лица Казахстана;

- лицензиат должен быть в форме акционерного общества.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

 

4)      Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

xiii) Управление активами, такими как наличные  денежные средства или портфель ценных бумаг, все формы  управления коллективными инвестициями, управление пенсионным фондом, кастодиальные, депозитарные и трастовые услуги:

(A) Управление инвестиционным портфелем;

 

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений, за исключением компаний по коллективному управлению инвестиционным портфелем.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики Казахстан;

- заявитель (обладатель лицензии) должен быть профессиональным участником рынка ценных бумаг в форме акционерного общества.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(B) Услуги по инвестиционному управлению пенсионными активами;

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- услуги по инвестиционному управлению пенсионными активами могут быть осуществлены только юридическими лицами Республики Казахстан;

- заявитель (лицензиат) профессиональный участник рынка ценных бумаг Казахстана должен быть в форме акционерного общества;

- суммарный собственный капитал компаний, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, с иностранным участием, не может превышать 50 процентов совокупного собственного капитала всех компаний, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами Республики Казахстан.

Вышеуказанное требование не распространяется на случаи увеличения совокупного капитала компаний, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, с участием нерезидентов Казахстана, до размера, превышающего 50 процентов благодаря:

1) нераспределенной прибыли;

2) уменьшению суммарного собственного капитала компаний, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением случаев, указанных в части I «Горизонтальные обязательства», и

- по крайней мере, одна треть членов Совета директоров и правления инвестиционной компании по управлению пенсионными активами, с участием нерезидентов Республики Казахстан, должны быть гражданами Республики Казахстан.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства» и колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

(C) Услуги по управлению активами инвестиционных фондов

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений, за исключением компаний по управлению коллективными инвестициями.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- организация, которая осуществляет услуги управления активами инвестиционных фондов, является юридическим лицом - профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Казахстан;

- заявитель (лицензиат) должен быть создан в форме акционерного общества.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(D) Кастодиальные услуги;

(1) Не принимаются.

(2) Не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением:

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Не принимаются.

(2) Не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(E) Трастовые операции банков: управление денежными средствами, правами требования по ипотечным кредитам и аффинированным драгоценным металлам в интересах и от имени клиента

 

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением следующих:

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики Казахстан путем создания акционерного общества.

По истечении 5-летнего периода с момента вступления Казахстана в ВТО коммерческое присутствие будет разрешено путем создания прямых филиалов.

При этом Казахстану разрешается принимать следующие меры:

- минимальная сумма совокупных активов банка-нерезидента, который подал заявку на открытие филиала, должна быть не менее 20 млрд. долларов США.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Обязательства не принимаются.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок», и:

- текущая деятельность филиала должна управляться, как минимум, двумя резидентами Казахстана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(xiv) Услуги по осуществлению взаиморасчетов и клиринговые услуги по финансовым активам, включая ценные бумаги, производные инструменты и другие инструменты, которые могут быть предметом сделки.

(1) Не принимаются обязательства.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением:

- центральный депозитарий (юридическое лицо Казахстана, учрежденное в форме акционерного общества) – единственная организация, осуществляющая функции депозитария  на территории Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Не принимаются обязательства.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(xv) Предоставление и передача финансовой информации, и обработка финансовых данных и соответствующего программного обеспечения поставщиками иных финансовых услуг;

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

(xvi)  Консультативные, посреднические и другие  вспомогательные финансовые услуги по всем видам деятельности, перечисленным в подпунктах (v)-(хv), включая предоставление справочных материалов в  связи с кредитованием и кредитный анализ, исследования и рекомендации по прямым инвестициям и портфельным инвестициям, рекомендации по вопросам приобретений и корпоративной реорганизации и стратегии.

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

9.   ТУРИЗМ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ УСЛУГИ

A. Услуги отелей и ресторанов

(КОП 641**, за исключением 64191, 64192); 642; 643)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

B. Туристические агентства и услуги тур операторов (КОП 74710)

(1) Нет ограничений, за исключением туристических агентств:

Обязательства не принимаются в течение 2-х лет после вступления Казахстана в ВТО.

После этой указанной даты нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан;

- для иностранных компаний требуется подтверждение, как минимум, 5-ти летнего опыта соответствующей работы в стране происхождения.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

10. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ДОСУГА, КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (иные, чем аудиовизуальные услуги)

A. Услуги по организации развлечений (только в отношении КОП 96194 (цирк, парк развлечений и услуги по аналогичным аттракционам))

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

Услуги по организации развлечений Услуги по управлению за деятельностью кинотеатров

(КОП 96199)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок» и следующего:

- обязательства не принимаются в отношении субсидий.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

B.  Услуги информационных агентств (КОП 962)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

- доля иностранного участия в совокупности не должна превышать 20 % акций (долей)  юридического лица Республики Казахстан - собственника средства массовой информации в Казахстане.

- несмотря на вышеуказанное, иностранные информационные агентства могут получить аккредитацию в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан на срок, не превышающий одного года с возможностью продления на ежегодной основе.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

11. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

A. Услуги морского транспорта

Международный транспорт (пассажирские и грузовые перевозки) КОП 7211 и 7212, за исключением каботажных перевозок (как определено ниже
– 1)

(1) (a) Линейные перевозки: нет ограничений.

(b) Крупногабаритные перевозки и перевозки без определенного маршрута и другие международные морские перевозки, включая пассажирские перевозки: Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) (a) Учреждение зарегистрированной компании в целях функционирования ее на флоте под национальным флагом Республики Казахстан: Обязательства не принимаются.

(b) Другие формы коммерческого присутствия для предоставления услуг международного морского транспорта

(как определено ниже – 2): Нет ограничений, за исключением:

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Республики Казахстан,

(4) (a) Экипажи судов: Обязательства не принимаются.

(b) Ключевой персонал, нанимаемый в отношении коммерческого присутствия, как определено выше по форме поставки 3(b) выше: в отношении Внутрикорпоративных переводов: обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) (a) Обязательства не принимаются

(b) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) (a) Обязательства не принимаются.

(b) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

По следующим услугам, оказываемым в порту, обеспечить доступ международным морским транспортным поставщикам на разумных и не   дискриминационных условиях.

1. Лоцманские услуги.

2. Буксирование и оказание помощи при буксировке.

3. Снабжение топливом, продовольствием и водой.

4. Сбор мусора и очищение от балластной воды.

5. Услуги капитана порта.

6. Оказание помощи по навигационным услугам.

7. Береговые операционные  услуги, связанные с эксплуатацией судна, включая коммуникации, водо- и электроснабжение.

8. Аварийный ремонт.

9. Якорная стоянка, услуги, связанные с причаливанием.

1) См. примечание

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МОРСКОМУ ТРАНСПОРТУ

 

Морские услуги по обработке груза (как это определено ниже – 3)

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I  «Горизонтальные обязательства».

 

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

Услуги складов и пакгаузов КОП 742

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I  «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части  I «Горизонтальные обязательства».

 

Пункты обработки контейнеров и услуги депо (как определено ниже – 4)

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I        «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части  I «Горизонтальные обязательства».

 

Услуги по аренде морских судов с экипажем (КОП 7213)

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I  «Горизонтальные обязательства» и подлежат следующим ограничениям: капитан, старший помощник капитана, старший механик и радиоспециалист должны быть гражданами Республики Казахстан.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части  I «Горизонтальные обязательства».

 

d) Ремонт и техническое обслуживание судов (КОП 8868)

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I  «Горизонтальные обязательства».

 

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части  I «Горизонтальные обязательства».

 

B. Внутренний водный транспорт

Услуги по аренде судов с экипажем (КОП 7223)

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан;

- трансграничная поставка грузов осуществляется только на основе двусторонних соглашений Республики Казахстан с другими странами.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства», и подлежат следующим ограничениям: капитан, старший помощник капитана, старший механик и радиоспециалист должны быть гражданами Республики Казахстан.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

 

 

 

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

Ремонт и техническое обслуживание судов (КОП 8868)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I  «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части  I «Горизонтальные обязательства».

 

C.  Услуги воздушного транспорта

Ремонтное  и техническое обслуживание самолетов (КОП 8868)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I  «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части  I «Горизонтальные обязательства».

 

Продажа и маркетинг авиатранспортных услуг

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

Услуги компьютерной системы резервирования (КСР)

 

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

Е.  Услуги железнодорожного транспорта

Ремонтное и техническое обслуживание железнодорожного транспорта (КОП 8868)

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет ограничений.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

F.  Услуги автомобильного транспорта

Ремонтное и техническое обслуживание оборудования автомобильного транспорта

(КОП 6112, 8867)

 

Грузовые перевозки только в отношении перевозки писем, посылок, товаров и адресных печатных изданий[34]

(КОП 71235)

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено только в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет ограничений

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Обязательства не принимаются, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 

H.  Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги (исключаются соответствующие вспомогательные услуг и для космического транспорта и трубопроводного транспорта)

Услуги по обработке грузов (КОП741*), только в отношении услуг морского транспорта, автомобильного транспорта и ж/д транспорта;

 

Услуги складов и пакгаузов (КОП 742*), только в отношении морского транспорта, ж/д транспорта и автомобильного транспорта;

 

Услуги грузовых транспортных агентств (КОП 748*), только в отношении услуг морского транспорта, ж/д транспорта, автомобильного транспорта и воздушного транспорта;

 

Предотгрузочная инспекция и прочие вспомогательные и дополнительные транспортные услуги в отношении посреднических услуг по фрахтованию судов, услуги по оформлению транспортной документации, услуги по проверке груза, услуги по взвешиванию и взятию проб (КОП 749**), только для услуг морского транспорта, ж/д транспорта и автомобильного транспорта.

(1) Нет обязательств.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением следующего:

- коммерческое присутствие разрешено в форме юридического лица Республики Казахстан.

(4) Нет обязательств, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет обязательств.

(2) Нет ограничений.

(3) Нет ограничений, за исключением указанных в колонке «Ограничения по доступу на рынок».

 

 

(4) Нет обязательств, за исключением указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

 


примечания к перечню обязательств по услугам морского транспорта

 

Там, где услуги автодорожного, железнодорожного, внутриводного транспорта и связанные с ними вспомогательные услуги не охвачены полностью в Перечне Казахстана, оператор мультимодальных перевозок может арендовать или взять в лизинг грузовые автомобили, железнодорожные вагоны или баржи,  а также соответствующее оборудование для продвижения грузов внутри страны, или же должен иметь доступ и использовать эти виды мультимодальной деятельности на разумных и недискриминационных условиях, в целях осуществления мультимодальных перевозок. Для целей мультимодальных транспортных перевозок и данного дополнительного обязательства формулировка «разумные и недискриминационные условия» означает гарантированное предоставление оператору мультимодальных перевозок возможности для своевременной доставки товаров, включая приоритет над всеми прочими товарами, прибывшими в порт позднее.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Без ущерба для видов деятельности, которые могут рассматриваться в соответствии с национальным законодательством  как «каботажные перевозки», в данный перечень не вошли «услуги по морским каботажным перевозкам», под которыми понимаются перевозки пассажиров и товаров  между портом, расположенным в Казахстане, и другим портом, расположенным  в Казахстане, а также все перевозки, имеющие пунктом отправки и пунктом назначения один и тот же порт, расположенный в Казахстане, при условии, что маршруты этих перевозок остаются в  пределах территориальных вод Казахстана.

2. Под «другими формами коммерческого присутствия для оказания международных морских транспортных услуг» следует понимать способность международных поставщиков услуг морского транспорта других членов осуществлять на местном уровне все виды деятельности, необходимые для их оказания потребителям частично или полностью интегрированных транспортных услуг, в рамках которых услуги морского транспорта являются существенной составляющей. (Однако данное обязательство не следует понимать, как ограничивающее каким-то образом обязательство, принятое по способу трансграничной поставки).

Помимо прочего, среди данных видов деятельности могут быть названы:

(a)     маркетинг и продажа морских транспортных и сопутствующих услуг посредством заключения контактов непосредственно с покупателями, начиная с представления оферты и заканчивая  выпиской счета. Среди услуг могут быть как услуги, предоставляемые и предлагаемые самим поставщиком, так и услуги, реализуемые через поставщика другим продавцом, установившим с поставщиком постоянные деловые отношения;

(b)     приобретение в свою пользу или по поручению клиентов (а также  перепродажа клиентам)  любых транспортных средств и сопутствующих  услуг, включая внутренние транспортные услуги по любым способам поставок услуг, с применением любого вида транспорта, в частности, по внутриводным, дорожным и железнодорожным видам транспорта, необходимых для предоставления комплексных услуг;

(c)      подготовка документации, касающейся транспортных документов, таможенных документов или прочих документов, связанных с происхождением и характером транспортируемых товаров;

(d)     предоставление деловой информации любыми способами, включая компьютеризированные информационные системы и электронный обмен данных (в рамках положений Приложения по телекоммуникациям);

(e)      организация любых деловых отношений (включая долевое участие в компании) и назначение сотрудников из местных специалистов (или, для иностранного персонала, подлежащего горизонтальным обязательствам по перемещению персонала) с любым местным отгрузочным агентством;

(f)      осуществление деятельности по поручению компаний, организация вызова судна или получение груза, в случае необходимости.

3. Под «услугами по обработке морских грузов» понимается деятельность, осуществляемая  стивидорными компаниями, включая операторов терминалов, но не включая непосредственную деятельность портовых рабочих (докеров), в том случае, если эта рабочая сила была организована независимо от стивидоринга или компаний операторов терминала. В покрываемые услуги по обработке морских грузов входит организация и надзор за:

-         погрузкой/разгрузкой грузов на/с судов;

-         закреплением/снятием креплений с грузов;

-         получением/доставкой и ответственным хранением грузов до отгрузки или после разгрузки.

4. Под «услугами контейнерных станций и депо» понимается деятельность, включающая в себя хранение контейнеров, как на территории порта, так и за его пределами, с целью их загрузки/выгрузки, ремонта и предоставления их для перевозки грузов.

 

Дополнительные обязательства в области услуг базовых телекоммуникаций

Сфера применения

Настоящий документ содержит определения и принципы, касающиеся регулирования предоставления услуг базовых телекоммуникаций.

Определения

«Пользователи» означают потребителей и поставщиков услуг.

«Основные средства (техническое оборудование и сетевые ресурсы)» означает средства телекоммуникационной транспортной сети общего пользования или услуги:

(a)  которые поставляются исключительно или преимущественно единственным поставщиком или ограниченным числом поставщиков; и

(b) которые невозможно заменить по экономическим или техническим причинам для того, чтобы предоставить услугу.

«Основной поставщик» - это поставщик, способный материально влиять на условия участия (в том, что касается цен и предложения) на соответствующем рынке базовых телекоммуникационных услуг в результате:

a) осуществляемого им контроля над основными средствами, или

b) использования своего положения на рынке.

  1. Защита конкуренции

1.1.    Предотвращение мер, нарушающих конкуренцию в области телекоммуникаций

Будут применяться соответствующие меры с целью предотвращения поставщиков, которые, индивидуально или совместно, являются основными поставщиками, от осуществления ими действий, нарушающих конкуренцию.

1.2.    Защитные меры

Упомянутая выше антиконкурентная практика включает в себя в частности:

а) вовлеченность в антиконкурентное перекрестное субсидирование;

b) использование сведений, полученных от конкурентов таким образом, что это приводит к антиконкурентным результатам; и

с) несвоевременное представление другим поставщикам услуг технических сведений об основных объектах и соответствующих сведений коммерческого характера, которые необходимы им для поставки услуг.

2.       Присоединение

2.1. Настоящий раздел применяется к установлению связи с поставщиками базовых телекоммуникационных сетей или услуг, с целью предоставления потребителям одного поставщика возможности устанавливать связь с потребителями другого поставщика и иметь доступ к услугам, поставляемым другим поставщиком, в случаях, когда были приняты специфические обязательства.

2.2.    Гарантированное подключение

Подключение к основному поставщику будет обеспечено в любом пункте сети, где это технически осуществимо. Это подключение будет обеспечиваться:

a) в соответствии с недискриминационными условиями (в т.ч. в отношении технических стандартов и спецификаций), тарифами и качеством не менее благоприятным, чем те, которые обеспечиваются для собственных аналогичных услуг или аналогичных услуг не аффилиированных поставщиков услуг или для их филиалов или других аффилиированных компаний;

b) своевременно, в соответствии с условиями (в т.ч. в отношении технических стандартов и спецификаций) и затратно-ориентированными тарифами, которые являются транспарентными, разумными, с учетом экономической осуществимости и в достаточной степени разделенными с тем, чтобы поставщикам не было необходимости платить за компоненты или объекты сети, которые ему не требуются в предоставляемой услуге; и

c) по запросу, в пунктах, помимо пунктов прекращения сети, к которым имеют доступ большинство пользователей, подлежащих платежам, отражающим затраты на строительство дополнительных необходимых объектов.

2.3.    Общедоступность процедур, относящихся к переговорам о подключении

Процедуры, относящиеся к подключению к основному поставщику, должны быть общедоступными.

2.4.    Транспарентность соглашений по подключению

Основной поставщик должен сделать общедоступными свои соглашения о подключении, либо соответствующее предложение о подключении.

2.5.    Подключение: разрешение споров

Поставщик услуг, обратившийся с просьбой о подключении к основному поставщику, будет иметь право апелляции:

a) в любой момент, или

b) после разумного промежутка времени, о котором был публично оповещен независимый местный орган, который может быть регулирующим органом, упомянутым в параграфе 5 ниже, для урегулирования споров, касающихся соответствующих условий и тарифов подключения, в разумный промежуток времени, если эти условия и тарифы не были установлены ранее.

3.       Универсальная услуга

Каждый член ВТО вправе определять тип обязательства по универсальной услуге, которое он желает выполнять. Эти обязательства не будут рассматриваться как антиконкурентные как таковые, при условии, что они будут применяться на основе гласности, недискриминационности и нейтральности с точки зрения конкуренции и не будут более обременительными, чем это необходимо для типа универсальной услуги, определенной этим Членом.

4.       Общедоступность критериев лицензирования

Когда требуется лицензия, следующие данные должны быть общедоступными:

a) все критерии лицензирования и промежуток времени, который обычно требуется для принятия решения по запросу о лицензии; и

b) условия предоставления индивидуальных лицензий.

Причины отказа в выдаче лицензии будут доводиться до сведения заявителя по запросу.

5.       Независимые регуляторы

Регулирующий орган действует независимо от поставщиков базовых телекоммуникационных услуг и не подотчетен им. Решения и процедуры, используемые регуляторами должны носить беспристрастный характер по отношению ко всем участникам рынка.

6.       Выделение и использование ограниченных ресурсов

Все процедуры, касающиеся выделения и использования ограниченных ресурсов, включая частоты, номера, права прохода, будут применяться объективным, своевременным, транспарентным и недискриминационным образом. Текущее состояние выделенных частот будет общедоступным, но при этом не требуется подробное указание частот, выделенных для специфического правительственного использования.


Казахстан – Перечень изъятий из статьи II (РНБ)

 

Сектор и подсектор

Описание меры, не совместимой со Статьей II ГАТС

Страна или страны, в отношении которых применяется мера

Срок действия

Основания, обуславливающие необходимость изъятия из РНБ

Все сектора/ Инвестиции

Меры, основанные на существующих и будущих соглашениях, которые направлены на обеспечение взаимной защиты и поощрения инвестиций

Все страны, стороны действующих и будущих соответствующих соглашений, которые могут быть заключены

 

Не определен

Меры направлены на создание правовых рамок для взаимного поощрения и защиты инвестиций

Все сектора/
Въезд и временное пребывание физических лиц

Меры, основанные на существующих и будущих соглашениях, целью которых является создание преференциальных условий для перемещения физических лиц, поставляющих услуги

Стороны Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским сообществом и его странами-членами, подписанного 23 января 1995 года с будущими дополнениями;

Страны СНГ, все стороны существующих и будущих соответствующих соглашений

Не определен

Меры направлены на постепенную либерализацию между Республикой Казахстан и его региональными торговыми партнерами

2. Услуги связи

Меры, содержащиеся в существующих и будущих соглашениях, затрагивающих:

D. Аудиовизуальные услуги

- Производство и распространение телевизионных программ и кинематографических произведений;

Меры, основанные на
соглашениях о совместном
производстве аудиовизуальных произведений, посредством которых предоставляется национальный режим в отношении аудиовизуальных произведений, охваченных данными соглашениями

Все страны, с которыми есть намерения к сотрудничеству в области культуры

Не определен

Целью таких соглашений является продвижение культурных связей между заинтересованными странами

- Производство и распространение телевизионных программ и кинематографических произведений;

Меры, предоставляющие

программы поддержки программам для аудиовизуальных произведений и поставщиков аудиовизуальных услуг, отвечающих критериям происхождения

Все страны, с которыми есть намерения к сотрудничеству в области культуры

Не определен

Эти программы нацелены на сохранение и продвижение культурного своеобразия стран, с которыми Казахстан имеет длительные культурные связи

- Производство и распространение аудиовизуальных произведений путем вещания или других форм передачи общественности.

Меры, распространяющие национальный режим на аудиовизуальные произведения, которые соответствуют определенным критериям происхождения, касающиеся доступа к передаче путем вещания

Все страны, с которыми есть намерения к сотрудничеству в области культуры

Не определен

В рамках этого сектора меры нацелены на продвижение культурных  ценностей, как внутри Казахстана, так и в других странах, включая регионы, а также на продвижение культурных ценностей Казахстана и целей языковой политики, направленных на молодежь

5. Образовательные услуги

Меры в отношении открытия и деятельности филиалов

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, все стороны существующих и соответствующих будущих соглашений

Не определен

Меры направлены на сохранение и развитие отношений в области образования

11. Транспортные услуги

A. Услуги морского транспорта

 

Специальный режим плавания в Каспийском море.

Меры в отношении учреждения, деятельности и совершения операций судоходных компаний

Азербайджан, Иран, Россия, Туркменистан.

Страны-члены Европейского Союза,
Все стороны существующих и будущих соответствующих соглашений

Не определен

Развитие регионального сотрудничества.

Статьи 24, 25 и 32 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, подтверждающего обязательства в рамках международных соглашений

B. Внутренний водный транспорт

a) Пассажирские перевозки

b) Грузовые перевозки

Меры, предусматривающие преференциальный режим для перевозки пассажиров и груза по рекам Иртыш и Или

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Эти меры нацелены на создание условий для перевозки пассажиров и грузов на принципах взаимности в бассейнах внутренних рек Казахстана

С. Услуги воздушного транспорта

Продажа и маркетинг

Меры, затрагивающие учреждение компаний и открытие представительств, применяемых на основе взаимности

Все стороны действующих и будущих соответствующих соглашений в области воздушного транспорта

Не определен

Выполнение условий для предоставления услуг воздушного транспорта, предусмотренных в рамках существующих двусторонних соглашений по воздушному транспорту

E. Услуги железнодорожного транспорта

a) Пассажирские перевозки

b) Грузовые перевозки

Меры, сохраняемые в рамках существующих и будущих соглашений, регулирующих правила перевозки, условия деятельности и транспортировки, поставки услуг на территории Казахстана и между странами – сторонами этих соглашений

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Эти меры нацелены на обеспечение целостности железнодорожного транспорта как единого производственно-технического комплекса, регулирование правил перевозки на территории Казахстана и между странами-участницами соглашений

F. Автомобильный транспорт (пассажиры и перевозки)

Положения, содержащиеся в действующих или будущих соглашениях по международным автомобильным перевозкам (включая комбинированные перевозки -железнодорожный/автомобильный), и пассажирским перевозкам, заключенных между Республикой Казахстан и другими членами ВТО и третьими странами, которые:

- сохраняют или ограничивают предоставление транспортных услуг между договаривающимися сторонами или через территорию договаривающихся сторон по транспортным средствам, зарегистрированным в каждой из договаривающихся сторон;

- предоставляют налоговые преференции для таких транспортных средств

1) Страны, с которыми заключены соглашения об осуществлении международных автомобильных перевозок:

Пакистан, Финляндия, Азербайджан, Туркменистан, Болгария, Германия, Латвия, Узбекистан, Молдова, Турция, Китай, Украина, Иран, Литва, Монголия, Венгрия, Польша, Таджикистан, Грузия, Франция, Эстония, Голландия, Испания и Чешская Республика.

2) Страны, с которыми будут заключены соглашения об осуществлении международных автомобильных перевозок:

Норвегия, бывшая Югославская Республика Македония, Дания, Люксембург, Хорватия, ОАЭ, Австрия, Армения, Румыния, Бельгия, Великобритания, Словения, Босния и Герцеговина, Португалия и другие

Не определен

Необходимость изъятия связана с региональной особенностью трансграничного обеспечения услуг автомобильного транспорта, а также необходимостью защиты целостности автодорожной инфраструктуры и окружающей среды

 

 [1] Мемлекеттік қолдаудың кейбір түрлері  шағын немесе орта бизнес кәсіпорындарына ғана ұсыныла алады.

[2]  Білікті қызметкерлер деген осы Тізбеде корпоративішілік ауысулардың келу және уақытша болу мақсаттары үшін айқындалған мәндегі басшыларды, менеджерлер мен мамандарды білдіреді.

 

[3] Жұмысқа рұқсат уәкілетті органдардың дерекқорынан лайықты кандидатураны іздеу аяқталғаннан және БАҚ-та бос жұмыс орындары туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін ғана беріледі. Осы рәсімдерді жүзеге асыру мерзімі кемінде 1 айды құрайды. Корпоративішілік ауысуларды жүзеге асыруға рұқсат компания ұлттық еңбек нарығында өздерінің талаптарына сәйкес келетін кандидатураны таба алмаған жағдайларда, бұл рәсімдерді сақтағаннан кейін беріледі.       

[4] Келуіне, болуына және жұмысына қатысты барлық басқа талаптар, заңдар мен  ережелер өзінің қолданыста болуын жалғастыруға тиіс.

 

[5] Жоғарыда айқындалған ЭМТ сақталған жағдайларда  үшжылдық кезең бір жылдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.

[6] Осы ақпарат тек ашықтық мақсатында ғана ұсынылады:  Аудиторлық көрсетілетін қызметтерге арналған осы шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұндай шарттың жарамдылығы үшін әдетте талап етілетін ережелерге толықтыру ретінде құпиялылыққа және кәсіби ұйымда мүшелікке қойылатын талаптарға қатысты ережелерді қамтуға тиіс.

 

[7] Осы ақпарат тек ашықтық мақсатында ғана ұсынылады: 1. Аудиторлық ұйым жалдаған кемінде үш аудитор Қазақстанның Біліктілік комиссиясы берген «аудитор» біліктілігін беру туралы біліктілік куәлігін иеленуге тиіс. 2. Қазақстан Республикасының аумағында заңды тұлғаны құру үшін шетелдік аудиторлық компания Халықаралық Бухгалтерлер Федерациясында мүше ұйымда мүшелікте немесе резиденттік орны бойынша құзыретті уәкілетті орган тіркеген болуға тиіс.

[8] Осы ақпарат тек ашықтық мақсатында ғана ұсынылады: Бухгалтерлік компания Халықаралық Бухгалтерлер Федерациясының мүше ұйымының мүшесі болуға тиіс.  Бухгалтерлерді Халықаралық Бухгалтерлер Федерациясының мүше ұйымы сертификаттауға немесе резиденттік орны бойынша құзыретті уәкілетті органның өкілдігі болуға тиіс.

[9] Жергілікті, сол сияқты шетелдік көрсетілетін қызметттердің өнім берушілері үшін жергілікті уәкілетті органнан рұқсат алу талап етіледі, ол қалалық жоспарлау мен тарихи және табиғи объектілерді қорғауға байланысты критерийлер бойынша берілетін болады.

 

[10] «Өңдеу» ұғымы іріктеуді, сұрыптауды, тасымалдау мен жеткізуді қамтиды.

[11] Экспресс (жылдам) жеткізу қызметтері жазбаша хат-хабарларды (яғни хаттар мен ашықхаттарды) жеткізуге едәуір анағұрлым жоғары тарифтерге, сондай-ақ жеткізудің жоғары жылдамдығы мен көбірек сенімділігіне толықтыру ретінде өзіне жөнелту орнынан тікелей жөнелтімдерді қабылдау, адресатқа дербес жеткізу, қозғалысын бақылау (мониторинг), жеткізу процесінде тағайындалған орнын мен адресаттың өзгеру мүмкіндігі, алынғанын растау сияқты құнын да қамтитын басқа элементтерді қамтуға тиіс. Жазбаша хат-хабарларды жеткізуге неғұрлым едәуір жоғары тарифтер - неғұрлым шұғыл жеткізу санатының бірінші салмағында ұлттық пошта операторының жазбаша хат-хабарын жеткізгені үшін мемлекеттік тарифтің базалық ставкасынан 5 еседен астам жоғары тарифтер.

 

[12] Телевизия және/немесе радио бағдарламалар радио хабарларын тарату қалың жұртшылыққа арналған телевизия бағдарламаларының сигналдарын тарату үшін талап етілетін деректер, бірақ операторлар арасындағы байланысты қамтусыз, сигналдық беру ретінде айқындалады.

 

[13] Ашықтық мақсаты үшін: осы код НӨС 5115-ті қамтиды (Тау-кен жұмыстарын жүргізу үшін алаңдарды дайындау бойынша көрсетілетін қызметтер).

[14] Осы ерекше міндеттемелер тізбесінің мәнмәтініндегі фармацевтикалық, парафармацевтикалық және медициналық тауарлар мыналарды: дәрумендерді, минералдарды немесе адам организмінің дұрыс жұмыс істеуіне  арналған, бірақ ауруларды емдеуге арналмаған басқа да белсенді биологиялық заттарды; косметиканы, мақта тампондары сияқты медициналық сараптаманы қажет етпейтін ортақ пайдаланудағы тауарларды; және басқа да гигиена мен тазалық өнімдерін қамтымайды.

[15] Бөлшек саудада қызмет көрсету үшін ұлттық режим негізінде жергілікті биліктің рұқсаты талап етіледі. Негізгі критерийлер: халықтың тығыз қоныстануы, географиялық қашықтық, қала құрылысы және тарихи ескертіштер мен табиғи парктерді қорғау жоспары.

[16] Осы сектордағы міндеттемелер (НӨС 8929* бөлігі) осы Ерекше міндеттемелердің тізбесінде сипатталған шараларды, көрсетілетін қызметтердің басқа секторларында жүзеге асыруға кедергі келтірмеуге тиіс.

 

[17]Бұл осы Тізбенің Курьерлік көрсетілетін қызметтер бөлімінде айқындалғандай.

[18] Некоторые виды государственной поддержки могут предоставляться только предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ).

[19] Квалифицированные работники означает руководителей, менеджеров и специалистов в том значении, как это определено для целей въезда и временного пребывания внутрикорпоративных переводов в настоящем Перечне.

[20] Разрешение на работу выдается только после окончания поиска подходящих кандидатур из базы данных уполномоченного органа и публикации объявления о вакансии в СМИ. Срок осуществления данных процедур составляет не более 1 месяца. Разрешение на осуществление внутрикорпоративных переводов выдается после соблюдения этих процедур, при условии, что компании не удалось найти кандидатуру, соответствующую их требованиям, на национальном рынке труда.

[21] Все прочие требования, законы и положения касательно въезда, пребывания и работы должны продолжать иметь свое действие.

 

[22] Трехлетний период может быть продлен на срок не более одно года, при условии соблюдения ТЭЦ, определенного выше.

[23] Данная информация предоставляется только в целях транспарентности: Данный договор на аудиторские услуги должен содержать положения, относящиеся к конфиденциальности и требованиям к членству в профессиональной организации, в дополнение к положениям, обычно требуемым для действительности такого договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

[24] Данная информация предоставляется только в целях транспарентности: 1. Не менее трех аудиторов, нанятых аудиторской организацией, должны обладать квалификационным свидетельством о присвоении квалификации «аудитор», выданного Квалификационной комиссией Казахстана. 2. Для того чтобы учредить юридическое лицо на территории Республики Казахстан, иностранная аудиторская компания должна обладать членством в организации-члене Международной Федерации Бухгалтеров или быть зарегистрированной компетентным уполномоченным органом по месту резидентства.

[25] Данная информация предоставляется только в целях транспарентности: Бухгалтерская компания должна быть членом организации-члена Международной Федерации Бухгалтеров.  Бухгалтера должны быть сертифицированы организацией - членом Международной Федерации Бухгалтеров или быть уполномоченными компетентным уполномоченным органом по месту резидентства.

[26] Как для местных, так и для иностранных поставщиков услуг требуется получение разрешения от местных уполномоченных органов, которое будет выдаваться по критериям, связанным с городским планированием и охраной исторических и природных объектов.

 

[27] Понятие «обработка» включает отбор, сортировку, перевозку и доставку.

[28] Услуги экспресс (ускоренной) доставки, в дополнение к существенно более высоким тарифам на доставку письменной корреспонденции (т.е. писем и открыток), а также высокой скорости и большей надежности доставки, могут включать в себя другие элементы, добавляющие стоимость, такие как прием отправления непосредственно с места отправки, персональная доставка адресату, отслеживание (мониторинг) передвижения, возможность изменения места  назначения и адресата в процессе доставки, подтверждение получения. Существенно более высокие тарифы на доставку письменной корреспонденции – это тарифы, которые более чем в 5 раз превышают базовую ставку государственного тарифа за доставку письменной корреспонденции национального почтового оператора в первом весе категории наиболее срочной доставки.

 

 

 

[29] Радиовещание телевизионных и/или радиопрограмм определяется, как сигнальная передача данных, требуемых для распределения сигналов программ телевидения для широкой публики, но без охвата связи между операторами.

[30] Для цели транспарентности: данный код включает КОП 5115 (Услуги по подготовке площадей для проведения горных работ).

[31] В контексте данного перечня специфических обязательств фармацевтические, парафармацевтические и медицинские товары не включают: витамины, минералы или прочие активные биологические вещества, предназначенные для поддержания здорового функционирования человеческого организма, но не предназначенные для лечения болезней; косметику; товары общего пользования, не требующие медицинской экспертизы, такие как ватные тампоны; и другие продукты гигиены и чистки.

 

[32] Для оказания услуг в розничной торговле требуется разрешение местных властей на основе национального режима.  Основные критерии: плотность населения, географическая отдаленность, план градостроительства и охраны исторических памятников и природных парков.

[33] Обязательства в данном секторе (часть КОП 8929*) не должны препятствовать осуществлению мер, описанных в настоящем Перечне специфических обязательств в других секторах услуг.

[34]Как это определено в разделе Курьерские услуги настоящего Перечня.