О признании утратившими силу некоторых приказов Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 мая 2012 года № 184-ө-м

      В соответствии с пунктом 1 статьи 21-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившими силу:
      1) приказ исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 184-п «Об утверждении Правил и норм выдачи работникам молока и лечебно-профилактического питания, за счет средств работодателя и Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4913, опубликован в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан, 2007 г., июнь-август);
      2) приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 августа 2007 года № 203-п «Об утверждении Правил проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4922, опубликован в газете «Юридическая газета» от 16 ноября 2007 года № 176 (1379), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан», 2007 г., июль-сентябрь).
      2. Департаменту труда и социального партнерства (Сарбасову А.А.):
      1) в недельный срок направить в установленном порядке копию настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан для снятия с Реестра государственной регистрации нормативных правовых актов;
      2) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Нурымбетова Б. Б.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

      Министр                                    Г. Абдыкаликова

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 14 мамырдағы № 184-ө-м бұйрығы

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-1-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мына бұйрықтардың:
      1) «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге сүт және емдеу-алдын-алу тағамдарын беру нормалары мен ережесін және Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, санитарлық - тұрмыстық үй-жайлармен, құрылғылармен қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 31 шілдедегі № 184-ө бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған, 2007 жыл, маусым-тамыз);
      2) «Өндірістік нысандарды еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімді аттестациялауды өткізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2007 жылғы 23 тамыздағы № 203-ө бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4922 болып тіркелген, 2007 жылғы 16 қарашадағы № 176 (1205) «Заң газеті» газетінде, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған, 2007 жыл, шілде-қыркүйек) күші жойылды деп танылсын.
      2. Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті (А.Ә. Сарбасов):
      1) осы бұйрықтың көшірмесін бір апталық мерзімде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінен белгіленген тәртіппен алып тастау үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жіберсін;
      2) осы бұйрықтың ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр Б.Б. Нұрымбетовке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    Г. Әбдіқалықова