Об утверждении Правил экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2000 года N 167

      Во исполнение Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года Z970210_ "Об энергосбережений" и постановления Правительства Республики Казахстан от 6 августа 1999 года N 1108 P991108_ "О Плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на второе полугодие 1999 года и 2000 год" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Исключен постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 791 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N 1065 "О Республиканском государственном предприятии "Госэнергоэкспертиза" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 39, ст. 334) следующее изменение:
      в абзаце втором пункта 3 слово "государственной" исключить.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 4 февраля 2000 года N 167

Правила
экспертизы энергосбережения действующих
и строящихся объектов

      Сноска. Правила исключены постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 791 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

Жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан объектілердің энергия үнемдеуіне сараптама жасау ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 4 ақпандағы N 167 қаулысы

      "Энергия үнемдеу туралы" 1997 жылғы 25 желтоқсандағы" Қазақстан Республикасының Заңын және "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылдың екінші жарты жылдығына және 2000 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 6 тамыздағы N 1108 қаулысын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 791 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. "Мемэнергиясараптама" республикалық мемлекеттік кәсіпорны туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 26 шілдедегі N 1065 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 39, 334-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      3-тармақтың екінші абзацындағы "мемлекеттік" деген сөз алынып тасталсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
        Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2000 жылғы
4 ақпандағы N 167
қаулысымен бекітілген

Жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан объектілердің энергия үнемдеуіне сараптама жасаудың
ережесі

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 791 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).