О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2001 года N 214

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года N 547 (Утратило силу - постановлением Правительства РК от 11 января 2002 г. N 39 ~P020039)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9

февраля 2001 года N 214 

P010214_

 "Об утверждении лимитов штатной 
численности" следующие изменения и дополнение:
   в лимитах штатной численности работников министерств, агентств и 
ведомств, утвержденных указанным постановлением:
   в строке, порядковый номер 4:
   цифру "238" заменить цифрой "245";
   в подпункте 2) цифру "20" заменить цифрой "27";
   в лимитах штатной численности работников территориальных органов 
министерств, агентств и ведомств, утвержденных указанным постановлением:
   в строке, порядковый номер 3, цифру "551" заменить цифрой "829";
   строку, порядковый номер 6, дополнить подпунктом 3) следующего 
содержания:
   "Комитет автомобильных дорог
   Министерства транспорта и коммуникаций 
   Республики Казахстан                   280". 
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


   Премьер-Министр
   Республики Казахстан   


(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Мартина Н.А.)   


Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 ақпандағы N 214 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 24 сәуір N 547. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002.01.11. N 39 қаулысымен. ~P020039


   Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
   1. "Штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2001 жылғы 9 ақпандағы N 214 

P010214_

 қаулысына мынадай 
өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
   көрсетілген қаулымен бекітілген Министрліктердің, агенттіктердің және 
ведомстволардың қызметкерлері штат санының лимиттерінде:
   реттік нөмірі 4-жолда:
   "238" деген сан "245" деген санмен ауыстырылсын;
   2) тармақшадағы "20" деген сан "27" деген санмен ауыстырылсын;
   көрсетілген қаулымен бекітілген Министрліктердің, агенттіктердің және 
ведомстволардың қызметкерлері штат санының лимиттерінде:
   реттік нөмірі 3-жолда "551" деген сан "829" деген санмен ауыстырылсын;
   реттік нөмірі 6-жол мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
   "Қазақстан Республикасы
   Көлік және коммуникациялар
   министрлігінің Автомобиль
   жолдары комитеті                280".
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
 
Мамандар:
   Багарова Ж.А.
   Қасымбеков Б.А.