О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 1999 года N 1053

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2001 года N 786. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2016 года № 53

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.02.2016 № 53 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 1999 года N 1053 P991053_ "Об утверждении Правил государственного учета пожаров и их последствий на территории Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 38, ст. 327) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах государственного учета пожаров и их последствий на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 6:
      абзац третий после слов "Республиканской гвардии Республики Казахстан" дополнить словами "Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан";
      абзац четвертый после аббревиатуры "ГПС" дополнить словом "ежемесячно";
      в пункте 12:
      в абзаце пятом слова "не вызвавшие распространения опасных факторов пожара" заменить словами "не вызвавшие распространения горения";
      абзац седьмой после слова "стерни" дополнить словами "если они не

 

привели к уничтожению, повреждению материальных ценностей и им не причинен

прямой материальный ущерб";

     дополнить абзацем следующего содержания:

     "случаи покушения на самоубийство и самоубийств путем самосожжения,

если они не вызвали распространения горения".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Горяева В.В.)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 23 шілдедегі N 1053 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 маусымдағы N 786 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 ақпандағы № 53 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.02.2016 № 53 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасының аумағындағы өрттер мен олардың зардаптары мемлекеттік есебінің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 23 шілдедегі N 1053 P991053_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 38, 327-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағындағы өрттер мен олардың зардаптары мемлекеттік есебінің ережесіне:
      6-тармақта:
      үшінші абзац "Ішкі істер министрлігіне" деген сөздерден кейін ", Қазақстан Республикасының Республикалық ұланына, Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігіне" деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші абзац "МӨҚ-ке" деген сөздің алдынан "ай сайын" деген сөздермен толықтырылсын;
      12-тармақта:
      бесінші абзацта "өрттің қауіпті факторларының" деген сөздер "жанудың" деген сөзбен ауыстырылсын;
      жетінші абзац "жануы" деген сөзден кейін ", егер олар материалдық құндылықтарды жоюға, бүліндіруге әкеп соқтырмаса және олар тікелей материалдық залал келтірмесе," деген сөздермен толықтырылып, "есеп жүргізуге жатпайды" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "өзін-өзі өлтіруге әрекет еткен және өзін-өзі өртеу жолымен өлтірген жағдай, егер олар жанудың таралуын тудырмаса, есеп жүргізуге жатпайды.".
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі