О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2001 года № 890. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 753

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      В целях реализации Законов Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года " О страховой деятельности ", " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности" и от 2 марта 2001 года " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515) следующие изменение и дополнения:

      в приложении 1 к указанному постановлению:

      строку, порядковый номер 19, исключить;

      в графе 3 строки, порядковый номер 21:

      после слов "Банковская деятельность" дополнить словами ", аудит банковской деятельности,";

      дополнить абзацем следующего содержания:

      "Деятельность в отрасли "страхование жизни" и в отрасли "общее страхование", деятельность по перестрахованию, деятельность страховых брокеров, актуарная деятельность на страховом рынке, аудит страховой (перестраховочной) организации";

     в графе 3 строки, порядковый номер 31, после слов "банковской

деятельности" дополнить словами "и страховой (перестраховочной)

организации".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан 
 
 

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Абрамова Т.М.)
 
 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 маусымдағы N 890 қаулысы. Күші жойылды - Қзақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 маусымдағы № 753 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      "Сақтандыру қызметі туралы" Z000126_ , "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Z000128_ және "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2001 жылғы 2 наурыздағы Қазақстан Республикасының Z010162_ Заңдарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 сәуірдегі N 2201 K952201_ қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 P951894_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      осы қаулыға 1-қосымшада:
      реттік нөмірі 19-жол алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 21-жолдың 3-бағанындағы:
      "Банк қызметі" деген сөздерден кейін ", банк қызметінің аудиті," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Өмірді сақтандыру" саласындағы және "жалпы сақтандыру" саласындағы қызмет, қайта сақтандыру жөніндегі қызмет, сақтандыру брокерлерінің қызметі, сақтандыру рыногындағы актуарийлік қызмет, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аудиті";

 

     реттік нөмірі 31-жолдың 3-бағанындағы "банктік қызметтің" деген

сөздерден кейін "және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының" деген

сөздермен толықтырылсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

       Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.