О ликвидации Республиканского государственного предприятия "Дирекция международных выставок"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2001 года N 1025

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 19 июня 1995 года N 2335 "О государственном предприятии" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Ликвидировать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дирекция международных выставок" Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (далее - Предприятие).

      2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) принять меры по реализации настоящего постановления;
      2) обеспечить возврат средств в республиканский бюджет, выделенных на формирование уставного капитала Предприятия, за вычетом расходов, связанных с текущей деятельностью Предприятия.

      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796;

      2) (Подпункт 2) утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 октября 2004 г. N 1105 )

      3) в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2000 года N 912  "О Перечне республиканских государственных предприятий и учреждений, подлежащих приватизации в 2000-2001 годах" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 27, ст. 312):
      в Перечне республиканских государственных предприятий и учреждений, подлежащих приватизации в 2000-2001 годах, утвержденном указанным постановлением, строку, порядковый номер 34, исключить.

      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 1999 года N 1988 "О создании Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Дирекция международных выставок".

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

"Халықаралық көрмелер дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын тарату туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 3 тамыз N 1025

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күші бар  Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің "Халықаралық көрмелер дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі - Кәсіпорын) таратылсын. 

      2. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен: 
      1) осы қаулыны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын; 
      2) Кәсіпорынның ағымдағы қызметімен байланысты шығыстар шегеріліп, Кәсіпорынның жарғылық капиталын қалыптастыруға бөлінген қаражаттың республикалық бюджетке қайтарылуын қамтамасыз етсін. 

      3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін: 
      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен;
      2) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.28. N  1105 қаулысымен^
      3) "2000-2001 жылдары жекешелендіруге жататын республикалық мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 маусымдағы N 912  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 27, 312-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген 2000-2001 жылдары жекешелендіруге жататын республикалық мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің тізбесінде реттік нөмірі 34-жол алынып тасталсын.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      4. "Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Халықаралық көрмелер дирекциясы" республикалық мемлекеттік кәсіпорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 желтоқсандағы N 1988   қаулысының күші жойылды деп танылсын. 

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

      Қазақстан Республикасының 
      Премьер-Министрі