О переименовании Республиканского государственного казенного предприятия "Денсаулык" Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2003 года N 463

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Переименовать Республиканское государственное казенное предприятие "Денсаулык" Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения в Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный центр анализа и оценки качества медицинских услуг" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Предприятие).

      2. Определить органом государственного управления Предприятия Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) обеспечить государственную перерегистрацию Предприятия в органах юстиции;
      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Pecпубликасы Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттігінің "Денсаулық" pecпубликалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 20 мамырдағы N 463 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау iсi жөніндегi агенттiгiнiң "Денсаулық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Pecпубликасы Денсаулық сақтау министрлігінiң "Медициналық қызметтiң сапасын талдау және бағалау ұлттық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрi - Кәсiпорын) деп қайта аталсын.

      2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Кәсiпорны мемлекеттiк басқару органы болып белгiленсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Кәсіпорынның әдiлет органдарында мемлекеттiк қайта тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) осы қаулыдан өзге де шараларды қабылдасын.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі