О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2003 года N 473. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года N 116.

       Сноска. Постановление Правительства РК от 21 мая 2003 года N 473 утратило силу постановлением Правительства РК от 7 февраля 2008 года  N 116  (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903 "Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в государственных организациях образования" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 54, ст. 538) следующее дополнение:
      в Инструкции о порядке назначения и выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в государственных организациях образования, утвержденной указанным постановлением:
      пункт 11 дополнить словами "со стажем работы по специальности от 3 до 5 лет".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 21 мамырдағы N 473 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.02.07.  N 116  Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Мемлекеттік білім беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 54, 538-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік білім беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің тәртібі туралы нұсқаулықта:
      11-тармақ "дәрігердің" деген сөзден кейін "мамандығы бойынша 3 жылдан 5 жылға дейінгі жұмыс стажымен" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі