О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2002 года N 1096

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2003 года N 827. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 6 апреля 2005 г. N 310 (P050310).

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 06.04.2005 № 310.

      В соответствии со статьями 18 и 19 Закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года "О безопасности дорожного движения" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2002 года N 1096 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 33, ст. 357) следующие изменения и дополнение:

      в Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 10:

      подпункты 61), 62) изложить в следующей редакции:

      "61) проводит государственную регистрацию тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков, регистрацию и учет лиц, пользующихся указанными транспортными средствами и прицепами, в том числе по доверенности, а также определяет порядок их проведения;

      62) проводит государственный технический осмотр тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с выдачей соответствующих документов, а также определяет порядок его проведения;";

      дополнить подпунктом 62-1) следующего содержания:

      "62-1) принимает экзамены и выдает удостоверения на право управления тракторами и изготовленных на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также определяет порядок их проведения;".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики КазахстанҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 тамыздағы N 827 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.06. N 310 қаулысымен.

      "Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шілдедегі Заңының  18 және   19-баптарына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 33, 357-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы ережеде:
      10-тармақта:
      61), 62) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "61) тиісті құжаттар мен мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін бере отырып, тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылық, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін мемлекеттік тіркеуді, көрсетілген көлік құралдарын және тіркемелерді пайдаланатын, оның ішінде сенімхат бойынша пайдаланатын адамдарды тіркеу мен есепке алуды жүргізеді, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібін белгілейді;
      62) тиісті құжаттар бере отырып, тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылық, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдеріне мемлекеттік техникалық байқау жүргізеді, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібін белгілейді;";
      мынадай мазмұндағы 62-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "62-1) тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылық, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерді басқару құқығына емтихандар қабылдайды және куәліктер береді, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібін белгілейді;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі