О государственных закупках, имеющих важное стратегическое значение

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июля 2005 года N 693

      В соответствии с подпунктом 5) пункта 1  статьи 21  Закона Республики Казахстан от 16 мая 2002 года "О государственных закупках" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Определить акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее - АО "НК "КазМунайГаз") поставщиком поисково-оценочных работ на углеводородное сырье в Аральском регионе (участок Приаральский), закупка которых имеет важное стратегическое значение в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2005 год по программе 013 "Государственное геологическое изучение".

      2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      заключение договора о государственных закупках работ с юридическим лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления;
      соблюдение принципа оптимального и эффективного расходования денег, используемых в соответствии с настоящим постановлением для закупок работ;
      принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке осуществить контроль за целевым использованием выделенных средств.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Маңызды стратегиялық мәні бар мемлекеттік сатып алу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 шілдедегі N 693 Қаулысы

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңының  21-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ) 2005 жылға арналған республикалық бюджетте 013 "Мемлекеттік геологиялық зерделеу" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде сатып алудың маңызды стратегиялық мәні бар Арал өңірінде (Арал маңы учаскесі) көмірсутегі шикізатын іздестіру-бағалау жұмыстарын беруші болып белгіленсін.

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:
      осы қаулының 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғамен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды;
      жұмыстарды сатып алу үшін осы қаулыға сәйкес пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау қағидатын сақтауды;
      осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі