О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2002 года N 53

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2005 года N 724. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 78

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.02.2016 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации  пункта 8  статьи 28 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 16 января 2002 года N 53 "Об утверждении Правил медицинского и санаторно-курортного обслуживания сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, проживающих совместно с ними, а также пенсионеров органов внутренних дел" следующее дополнение:
      в Правила медицинского и санаторно-курортного обслуживания сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, проживающих совместно с ними, а также пенсионеров органов внутренних дел, утвержденных указанным постановлением:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. За детьми сотрудника органов внутренних дел, погибшего при исполнении служебных обязанностей либо служебного долга, до достижения ими совершеннолетия, сохраняется право на медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждениях здравоохранения.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 қаңтардағы N 53 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 шілдедегі N 724 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 78 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.02.2016 № 78 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  28-бабының  8-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне және олармен бірге тұратын отбасы мүшелеріне, сондай-ақ ішкі істер органдарының зейнеткерлеріне медициналық және санаторлық-курорттық қызмет көрсету тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 қаңтардағы N 53  қаулысына  мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне және олармен бірге тұратын отбасы мүшелеріне, сондай-ақ ішкі істер органдарының зейнеткерлеріне медициналық және санаторлық-курорттық қызмет көрсету тәртібінде:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Қызметтік міндеттерін не қызметтік борышын атқару кезінде қаза болған ішкі істер органдары қызметкерлерінің балаларында олар кәмелетке толғанға дейін ведомстволық денсаулық сақтау мекемелерінде медициналық және санаторлық-курорттық қызмет көрсету құқығы сақталады.".

      2. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі