О создании государственного учреждения "Научно-технический центр Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2005 года N 730

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать государственное учреждение "Научно-технический центр Республики Казахстан" (далее - Учреждение) и его филиалы в областях, городах Астане и Алматы.

      2. Министерству юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить устав Учреждения и обеспечить государственную регистрацию в органах юстиции;
      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Установить, что финансирование Учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Казахстан.

      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить предоставление помещений для нужд Учреждения и его филиалов.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

"Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық орталығы" мемлекеттік мекемесiн құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 шілдедегі N 730 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
 

      1. "Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық орталығы" мемлекеттік мекемесi (бұдан әрi - Мекеме) және оның облыстарда, Астана және Алматы қалаларында филиалдары құрылсын.
 

      2. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi заңнамада белгiленген тәртiппен:
      1) Мекеменiң жарғысын бекiтсiн және оның әділет органдарында мемлекеттiк тiркелуiн қамтамасыз етсiн;
      2) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
 

      3. Мекеменi қаржыландыру Қазақстан Республикасының республикалық бюджетiнде көзделген қаражат есебiнен және шегінде жүзеге асырылады деп белгiленсiн.
 

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi Мекеме мен оның филиалдарының мұқтаждары үшiн үй-жай берудi қамтамасыз етсін.
 

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі