О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года N 1460 и от 18 августа 2006 года N 781

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2006 года N 1290

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8);

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2006 года N 781 "О передислокации Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану":

      в абзаце третьем пункта 2 слова "в течение финансового года, в котором переехал сам работник" заменить словами "в течение года с момента переезда самого работника".

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Исполняющий обязанности


Премьер-Министра


Республики КазахстанҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 1460 және 2006 жылғы 18 тамыздағы N 781 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 желтоқсандағы N 1290 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен;

      2) "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін Алматы қаласынан Астана қаласына көшіру туралы"»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 18 тамыздағы N  781 қаулысында:
      2-тармақтың үшінші абзацында»"қызметкердің өзі көшкен қаржы жылы ішінде"»деген сөздер»"қызметкердің өзі көшкен сәттен бастап бір жыл ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің 
      міндетін атқарушы