Об утверждении перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2007 года N 460. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2016 года № 117

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.02.2016 № 117 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с  Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "Об информатизации" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Утвердить прилагаемый перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 5 июня 2007 года N 460   

     Перечень персональных данных физических лиц,
   включаемых в состав государственных электронных
             информационных ресурсов

N
п/п

Наименование персональных данных физических лиц,
включаемых в состав государственных электронных
информационных ресурсов

1.

Фамилия

2.

Имя

3.

Отчество

4.

Транскрипция фамилии и имени

5.

Данные о рождении:
дата рождения;
место рождения

6.

Национальность

7.

Пол

8.

Семейное положение

9.

Данные о гражданстве:
гражданство (прежнее гражданство);
дата приобретения гражданства Республики
Казахстан;
дата утраты гражданства Республики Казахстан

10.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

11.

Портретное изображение (оцифрованная фотография)

12.

Подпись

13.

Юридический адрес, дата регистрации (снятия с
регистрации) юридического адреса

14.

Данные документа, удостоверяющего личность:
наименование документа;
номер документа;
дата выдачи документа;
срок действия документа;
орган, выдавший документ

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың құрамына енгізілетін жеке тұлғалардың дербес деректерінің тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 маусымдағы N 460 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 26 ақпандағы № 117 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 26.02.2016 № 117 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік электрондық ақпараттық
ресурстардың құрамына енгізілетін жеке тұлғалардың дербес деректерінің тізбесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
          Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 5«маусымдағы
N 460 қаулысымен   
бекітілген      

  Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың құрамына енгізілетін жеке тұлғалардың дербес деректерінің тізбесі

Р/с
N
Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың
құрамына енгізілетін жеке тұлғалардың дербес
деректерінің атауы

1.

Тегі

2.

Аты

3.

Әкесінің аты

4.

Тегі мен атының транскрипциясы

5.

Туу туралы мәліметтер:
туған күні;
туған жері

6.

Ұлты

7.

Жынысы

8.

Отбасылық жағдайы

9.

Азаматтығы туралы мәліметтер:
азаматтығы (бұрынғы азаматтығы);
Қазақстан Республикасы азаматтығын алған күні;
Қазақстан Республикасы азаматтығын жоғалтқан күні

10.

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)

11.

Портреттік бейнесі (цифрланған фотосуреті)

12.

Қолы

13.

Заңды мекен-жайы, заңды мекен-жайын тіркеген (тіркеуден шығарған) күні

14.

Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері:
құжаттың атауы;
құжаттың нөмірі;
құжатты берген күні;
құжаттың қолданылу мерзімі;
құжатты берген орган