О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года N 1303

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2007 года N 715. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1339 (вводится в действие с 1.01.2009 г.)

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1339 (вводится в действие с 1.01.2009 г.).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года N 1303 "Об утверждении перечня уполномоченных государственных органов, ответственных за взимание и осуществляющих контроль за поступлением неналоговых поступлений" следующие дополнения и изменения:
      в перечне уполномоченных государственных органов, ответственных за взимание и осуществляющих контроль за поступлением неналоговых поступлений, утвержденном указанным постановлением:
      графу 3 строки, порядковый номер 5, дополнить абзацем следующего содержания:
      "Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями финансируемыми из республиканского бюджета";
      графу 3 строки, порядковый номер 6, дополнить абзацем следующего содержания:
      "Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями финансируемыми из местного бюджета";
      абзацы первый и четвертый графы 3 строки, порядковый номер 10, исключить;
      графу 3 строки, порядковый номер 11, дополнить абзацем следующего содержания:
      "Поступления от реализации конфискованного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в республиканскую собственность, в том числе товаров и транспортных средств, оформленных в таможенном режиме отказа в пользу государства";
      абзацы седьмой и десятый графы 3 строки, порядковый номер 17, исключить;
      абзацы четырнадцатый и пятнадцатый графы 3 строки, порядковый номер 18, исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 10 желтоқсанындағы N 1303 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 тамыздағы N 715 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1339 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1339 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. "Салыққа жатпайтын түсімдерді өндіріп алуға жауапты және 
олардың түсуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік 
органдардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 10 желтоқсандағы N 1303  қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген салыққа жатпайтын түсімдерді
өндіріп алуға жауапты және олардың түсуін бақылауды жүзеге асыратын
уәкілетті мемлекеттік органдардың тізбесінде:
      реттік нөмірі 5-жолдың 3-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін
ақша түсімдері";
      реттік нөмірі 6-жолдың 3-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен
толықтырылсын:
      "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша
түсімдері";
      реттік нөмірі 10-жолдың 3-бағанының бірінші және төртінші
абзацтары алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 11-жолдың 3-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Тәркіленген мүлікті, белгіленген тәртіппен республикалық
меншікке өтеусіз өткен мүлікті, оның ішінде мемлекеттің пайдасына
бас тарту кедендік режимінде ресімделген тауарлар мен көлік
құралдарын сатудан түсетін түсімдер";
      реттік нөмірі 17-жолдың 3-бағанының жетінші және оныншы абзацтары алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 18-жолдың 3-бағанының он төртінші және он бесінші абзацтары алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.
 
         Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі