О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 1204 и от 15 декабря 2006 года N 1220

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2007 года N 912

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 1204 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2007 год":
      в  приложении 1  к указанному постановлению:
      в разделе II "Затраты":
      в функциональной группе 01 "Государственные услуги общего характера":
      в подфункции 01 "Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления":
      по администратору 101 "Администрация Президента Республики Казахстан":
      цифры "1737605" заменить цифрами "1748551";
      в программе 001 "Обеспечение деятельности Главы государства":
      в подпрограмме 001 "Аппарат центрального органа" цифры "1499967" заменить цифрами "1510913";
      в программе 001 "Обеспечение деятельности Главы государства" цифры "1532027" заменить цифрами "1542973";
      по администратору 104 "Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан":
      цифры "1728054" заменить цифрами "1717108";
      в программе 001 "Обеспечение деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан":
      в подпрограмме 001 "Аппарат центрального органа" цифры "858537" заменить цифрами "847591";
      в программе 001 "Обеспечение деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан" цифры "1128054" заменить цифрами "1117108".

      2) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года N 1220 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2007 год":
      по Администрации Президента Республики Казахстан:
      в  приложении 1  к указанному постановлению:
      в пункте 1 "Стоимость" цифры "1532027" заменить цифрами "1542973";
      по Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан:
      в  приложении 7  к указанному постановлению:
      в пункте 1 "Стоимость" цифры "1128054" заменить цифрами "1117108".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 желтоқсандағы N 1204 және 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 қазандағы N 912 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 желтоқсандағы N 1204  қаулысында :
      көрсетілген қаулыға 1-қосымшада:
      II»"Шығындар" бөлімінде:
      01»"Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер" функционалдық тобында:
      01»"Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар" ішкі функциясында:
      101»"Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі" әкімшісі бойынша:
      "1737605" деген сандар "1748551" деген сандармен ауыстырылсын;
      001»"Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету" бағдарламасында:
      001»"Орталық органның аппараты" кіші бағдарламасында "1499967" деген сандар»"1510913" деген сандармен ауыстырылсын;
      001»"Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету" бағдарламасында»"1532027" деген сандар "1542973" деген сандармен ауыстырылсын;
      104»"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі" әкімшісі бойынша:
      "1728054" деген сандар "1717108" деген сандармен ауыстырылсын;
      001»"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету" бағдарламасында:
      001»"Орталық органның аппараты" кіші бағдарламасында "858537" деген сандар»"847591" деген сандармен ауыстырылсын;
      001»"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету" бағдарламасында "1128054" деген сандар "1117108" деген сандармен ауыстырылсын;

      2)»"2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220  қаулысында :
      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  1-қосымшада :
      "Құны" деген 1-тармақта»"1532027" деген сандар "1542973" деген сандармен ауыстырылсын;
      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі бойынша:
      көрсетілген қаулыға  7-қосымшада :
      "Құны" деген 1-тармақта "1128054" деген сандар "1117108" деген сандармен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі