О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года N 1148

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Образовать Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан с передачей ему реализационных и контрольных функций министерства в областях культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

      2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1003;

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2005 года N 103 "Вопросы Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 6, ст. 53).

      подпункты 1) и 2) пункта 2 и пункт 3 исключить.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1003.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан принять в установленном законодательством порядке меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением абзаца третьего подпункта 1), абзаца второго подпункта 2) пункта 2 которые вводятся в действие по истечении тридцати календарных дней со дня подписания настоящего постановления.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 ноября 2007 года N 1148

      Сноска. Приложение утратило силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1003.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қарашадағы N 1148 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитеті оған министрліктің мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы іске асыру және бақылау функцияларын бере отырып құрылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1003 қаулысымен;

      2) "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитетінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 ақпандағы N 103  қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 6, 53-құжат):
      2-тармақтың 1) және 2) тармақшалары және 3-тармақ алынып тасталсын.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1003 қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 2-тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацын, 2) тармақшасының екінші абзацын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 қарашадағы
N 1148 қаулысына  
қосымша      

      Ескерту. Қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1003 қаулысымен.