О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2009 года № 2058

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163 "О некоторых вопросах завершения строительства объектов жилищного строительства" следующее дополнение:
      пункт 2 дополнить подпунктом 22) следующего содержания:
      "22) жилой комплекс "Ақжайық", застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Дүние Құрылыс", сумма финансирования не более 4762056000 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона пятьдесят шесть тысяч) тенге, из расчета стоимости 120000 (сто двадцать тысяч) тенге за один квадратный метр и 2000000 (два миллиона) тенге за одно машиноместо.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі N 1163 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 9 желтоқсандағы N 2058 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды аяқтаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі N 1163 қаулысына мынадай толықтыру енгізілсін:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 22) тармақшамен толықтырылсын:
      "22) "Ақжайық" тұрғын үй кешені, құрылыс салушы - "Дүние Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қаржыландыру сомасы құны бір шаршы метрі үшін 120000 (бір жүз жиырма мың) теңге және бір машина орны үшін 2000000 (екі миллион) теңге есебінен 4762056000 (төрт миллиард жеті жүз алпыс екі миллион елу алты мың) теңгеден аспайды.".
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов