О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1351

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163 "О некоторых вопросах завершения строительства объектов жилищного строительства" следующее изменение:
      подпункт 10) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "10) объект "Жилой комплекс "Ишим", застройщик товарищество с ограниченной ответственностью "Лад-Строй", сумма финансирования не более 2940030240 (два миллиарда девятьсот сорок миллионов тридцать тысяч двести сорок) тенге, из расчета 100800 (сто тысяч восемьсот) тенге за один квадратный метр и 777600 (семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) тенге за одно машиноместо;".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 1351 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды аяқтаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      2-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) «Есіл» тұрғын үй кешені» объектісі, құрылыс салушы - «ЛАД-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қаржыландыру сомасы бір шаршы метр үшін 100800 (бір жүз мың сегіз жүз) теңге және бір машина орны үшін 777600 (жеті жүз жетпіс жеті мың алты жүз) теңге есебінен 2940030240 (екі миллиард тоғыз жүз қырық миллион отыз мың екі жүз қырық) теңгеден аспайды;».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
            Премьер-Министрі                              К. Мәсімов