О распределении квоты иммиграции оралманов на 2011 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2011 года № 444

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года "О миграции населения" и Указом Президента Республики Казахстан от 17 ноября 2008 года № 690 "О квоте иммиграции оралманов на 2009 - 2011 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Распределить квоту иммиграции оралманов на 2011 год по областям (городу республиканского значения, столице) согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан, Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, иным центральным государственным органам и акимам областей, города республиканского значения и столицы в установленном законодательством порядке:
      1) обеспечить предоставление оралманам, включенным в квоту иммиграции оралманов, адаптационных услуг, льгот, компенсаций, единовременных пособий, а также других видов пособий и адресной помощи в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2011 год;
      2) представить к 1 июля 2011 года и 1 февраля 2012 года в Правительство Республики Казахстан отчеты о выполнении настоящего постановления.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 25 апреля 2011 года № 444

         Распределение квоты иммиграции оралманов на 2011 год

Наименование областей и городов

Количество семей

Акмолинская

1020

Актюбинская

1000

Алматинская

3800

Атырауская

500

Восточно-Казахстанская

1500

Жамбылская

1840

Западно-Казахстанская

500

Карагандинская

1200

Костанайская

1000

Кызылординская

500

Мангистауская

2500

Павлодарская

800

Северо-Казахстанская

500

Южно-Казахстанская

2950

г. Алматы

140

г. Астана

250

Итого:

20000

Оралмандардың 2011 жылға арналған көшіп келу квотасын бөлу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 сәуірдегі N 444 Қаулысы

      «Халықтың көші-коны туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Заңына және «Оралмандардың 2009 - 2011 жылдарға арналған көшіп келу квотасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 қарашадағы № 690 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес оралмандардың 2011 жылға арналған көшіп келу квотасы облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана) бойынша бөлінсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, өзге де орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдері заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) 2011 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде көшіп келу квотасына енгізілген оралмандарға бейімдеу қызметтерін көрсетуді, жеңілдіктер, өтемақылар, біржолғы жәрдемақылар, сондай-ақ жәрдемақылар мен атаулы көмектің басқа да түрлерін беруді қамтамасыз етсін;
      2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне 2011 жылғы 1 шілдеге және 2012 жылғы 1 ақпанға қарай осы қаулының орындалуы туралы есептер ұсынсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2011 жылғы 25 сәуірдегі 
№ 444 қаулысына     
қосымша          

Оралмандардың 2011 жылға арналған көшіп келу квотасын бөлу

Облыстар мен қалалардың атауы

Отбасы саны

Ақмола

1020

Ақтөбе

1000

Алматы

3800

Атырау

500

Шығыс Қазақстан

1500

Жамбыл

1840

Батыс Қазақстан

500

Қарағанды

1200

Қостанай

1000

Қызылорда

500

Маңғыстау

2500

Павлодар

800

Солтүстік Қазақстан

500

Оңтүстік Қазақстан

2950

Алматы қаласы

140

Астана қаласы

250

Жиыны:

20000