О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2009 года № 1654 "Об утверждении типовой структуры местного государственного управления Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2011 года № 695. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 608

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.06.2013 № 608 (порядок введения в действие см. п. 7).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2009 года № 1654 "Об утверждении типовой структуры местного государственного управления Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" следующие изменение и дополнения:
      в Типовой структуре местного государственного управления Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:
      в разделе 2 "Акимат города республиканского значения, столицы":
      пункт 24 изложить в следующей редакции:
      "24. Управление туризма, физической культуры и спорта (город Астана)";
      дополнить пунктами 25 и 26 следующего содержания:
      "25. Управление туризма (город Алматы);
      26. Управление физической культуры и спорта (город Алматы)".
      2. Акимату города Алматы:
      1) привести свои акты в соответствие с настоящим постановлением;
      2) создать структурные подразделения местного исполнительного органа, осуществляющие деятельность в области туризма, физической культуры и спорта;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.


      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

"Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару үлгі құрылымын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 23 қазандағы № 1654 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 маусымдағы № 695 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 маусымдағы № 608 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.06.2013 № 608 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 7-тармақтан қараңыз).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару үлгі құрылымын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 23 қазандағы № 1654 қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару үлгі құрылымында:
      «Республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігі» деген 2-бөлімде:
      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «24. Туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы (Астана қаласы)»;
      мынадай мазмұндағы 25 және 26-тармақтармен толықтырылсын:
      «25. Туризм басқармасы (Алматы қаласы);
      26. Дене шынықтыру және спорт басқармасы (Алматы қаласы)».
      2. Алматы қаласы әкімдігі:
      1) өз актілерін осы қаулыға сәйкес келтірсін;
      2) жергілікті атқарушы органның туризм, дене шынықтыру және спорт салаларындағы қызметті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелерін құрсын;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов