О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2011 года № 742

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 июня 2011 года № 742 

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
 
 

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 1274 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 43, ст. 434).
      2. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2003 года № 1210 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 45, ст. 497).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2003 года № 1216 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 1274 и от 29 декабря 2002 года № 1430" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 45, ст. 499).
      4. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 1273 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 47, ст. 526).
      5. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 8 января 2004 года № 16 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 1, ст. 8).
      6. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2004 года № 936 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 33, ст. 448).
      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2005 года № 681 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 1274" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 28, ст. 348).
      8. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2006 года № 95 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года № 363-р" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 5, ст. 43).
      9. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2006 года № 712 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 27, ст. 295).
      10. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2006 года № 1235 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 1274 и от 9 февраля 2006 года № 94" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 49, ст. 516).
      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2008 года № 501 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 1274" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 27, ст. 258).
      12. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2008 года № 1095 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 1274 и от 2 февраля 2008 года № 88" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 44, ст. 502).
      13. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 1803 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 55, ст. 460).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 маусымдағы № 742 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2011 жылғы 30 маусымдағы
№ 742 қаулысына  
қосымша     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. «Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы № 1274 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 43, 434-құжат).
      2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің, кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 29 қарашадағы № 1210 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 45, 497-құжат).
      3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы № 1274 және 2002 жылғы 29 желтоқсандағы № 1430 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 29 қарашадағы № 1216 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,  2003 ж., № 45, 499-құжат).
      4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 1273 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 47, 526-құжат).
      5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 қаңтардағы № 16 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 1, 8-құжат).
      6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 қыркүйектегі № 936 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 6) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж, № 33, 448-құжат).
      7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы № 1274 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 шілдедегі № 681 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 28, 348-құжат).
      8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 363-ө өкіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы № 95 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж, № 5, 43-құжат).
      9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 шілдедегі № 712 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 27, 295-құжат).
      10. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы № 1274 және 2006 жылғы 9 ақпандағы № 94 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 желтоқсандағы № 1235 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 49, 516-құжат).
      11. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы № 1274 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 мамырдағы № 501 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 27, 258-құжат).
      12. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 қарашадағы № 1274 және 2008 жылғы 2 ақпандағы № 88 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 27 қарашадағы № 1095 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 44, 502-құжат).
      13. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 қарашадағы № 1803 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 55, 460-құжат).