О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 153 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута" и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1288. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2012 года № 1004

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.07.2012 № 1004 (вводится в действие с 31.12.2012).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 153 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута" и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 20-21, ст. 158) следующие изменения:
      в техническом регламенте "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута", утвержденном указанным постановлением:
      абзац второй пункта 60 изложить в следующей редакции:
      "экологического класса-2 с 1 января 2010 года;";
      в приложении 1 к техническому регламенту "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута":
      в таблице "Требования к характеристикам бензина":
      строку
      "

Отложения на впускных
клапанах, не более
(СЕС F-05-A-93)*

мг/клапан

50

30

30

                                                             " исключить;
      примечание исключить;
      в приложении 2 к техническому регламенту "Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута":
      в таблице "Требования к характеристикам дизельного топлива":
      строку
      "

Чистота топливной форсунки,
не более (СЕС (PF-023) ТВА)*

Потеря
пропускания, %

85

85

85

                                                              "
исключить;
      примечание исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

"Бензин, дизель отыны және мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1372 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 наурыздағы № 153 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1288 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 30 шілдедегі № 1004 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 2012.07.30 № 1004 (2012.12.31 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Бензин, дизель отыны және мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1372 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 наурыздағы № 153 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 20-21, 158-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бензин, дизель отыны және мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінде:
      60-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-экологиялық сынып 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап;»;
      «Бензин, дизель отыны және мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентіне 1-қосымшада:
      «Бензинінің сипаттамаларына қойылатын талаптар» деген кестеде:
      мына:
      «

Жiберу клапандарындағы шөгiндiлер, артық емес (СЕС Ғ-05-А-93)*

мг/клапан

50

30

30

                                                                »
      деген жол алып тасталсын;
      ескертпе алып тасталсын;
      «Бензин, дизель отыны және мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентіне 2-қосымшада:
      «Дизель отыны сипаттамаларына қойылатын талаптар» деген кестеде:
      мына:
      «

Отын бүрiккiшiнiң тазалығы, артық емес (СЕС (РҒ-023) ТВА)*

Өткiзу шығыны, %

85

85

85

                                                                »
      деген жол алып тасталсын;
      ескертпе алып тасталсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов