О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2007 года № 686 "Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к осуществлению охранной деятельности, к деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года № 1451. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2012 года № 1421

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 09.11.2012 № 1421 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 июля 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2007 года № 686 "Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к осуществлению охранной деятельности, к деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 27, ст. 320) следующие изменения:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к осуществлению охранной деятельности";
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования, предъявляемые к осуществлению охранной деятельности.".
      2. В квалификационных требованиях, предъявляемых к осуществлению охранной деятельности, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 1:
      в подпункте 1):
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "1) наличие у руководителя частной охранной организации, а также руководителей их филиалов высшего юридического образования или стажа работы не менее трех лет на командных должностях в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формирований или на руководящих должностях в правоохранительных и специальных органах.".
      3. Настоящее постановление вводится в действие с 30 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

"Күзет қызметін, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет дабылы құралдарын монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оларды жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 тамыздағы № 686 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 1451 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 қарашадағы N 1421 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.11.09 N 1421 (ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Күзет қызметін, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет дабылы құралдарын монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оларды жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 тамыздағы № 686 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 27, 320-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Күзет қызметін жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы";
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қоса беріліп отырған күзет қызметін жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.".
      2. Көрсетілген қаулымен бекітілген күзет қызметін жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарында:
      1-тармақта:
      1)тармақшада:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) жеке күзет ұйымының басшысында, сондай-ақ олардың филиалдарының басшыларында жоғарғы заң білімінің немесе Қарулы Күштерде, өзге де әскерлер мен әскери құрамаларда командалық лауазымдарда немесе құқық қорғау және арнайы органдарда басшы лауазымдарында кемінде үш жыл жұмыс өтілінің болуы;".
      2. Осы қаулы 2012 жылғы 30 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                             К. Мәсімов