Об утверждении Соглашения об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств-членов Таможенного союза

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2012 года № 939.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемое Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств-членов Таможенного союза, совершенное 19 октября 2011 года в городе Санкт-Петербурге.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
АНАЛИТИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (Вступил в силу 22 марта 2013 года - Бюллетень международных договоров РК 2013 г., № 3, ст. 31)

      Сноска. Соглашение прекратило действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом РК от 13.12.2017 № 115-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Кеден одағына мүше мемлекеттер кеден органдарының талдау және бақылау функцияларын іске асыру үшін ақпарат алмасуды ұйымдастыру туралы келісімді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 939 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған 2011 жылғы 19 қазанда Санкт-Петербург қаласында жасалған Кеден одағына мүше мемлекеттер кеден органдарының талдау және бақылау функцияларын іске асыру үшін ақпарат алмасуды ұйымдастыру туралы келісім бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


КЕДЕН ОДАҒЫНА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕР КЕДЕН ОРГАНДАРЫНЫҢ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ УШІН АҚПАРАТ АЛМАСУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

      Ескерту. Келісім ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарттың күшіне енуіне байланысты қолданысын тоқтатты (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).