О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2013 года № 720

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 июля 2013 года № 720

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 558 «Об утверждении Типового стандарта государственной услуги» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 23, ст. 264).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010 года № 662 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 558» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 40, ст. 356).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2010 года № 1166 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 558» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 59, ст. 578).
      4. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года № 1264 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 60, ст. 862).

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 12 шілдедегі № 720 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң      
2013 жылғы 12 шілдедегі
№ 720 қаулысына   
қосымша       

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi жойылған кейбiр
шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. «Мемлекеттік қызметтің үлгі стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы № 558 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 23, 264-құжат).
      2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы № 558 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 маусымдағы № 662 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 40, 356-құжат).
      3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы № 558 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 5 қарашадағы № 1166 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 59, 578-құжат).
      4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 қарашадағы № 1264 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 60, 862-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы.