О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2013 года № 959.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать путем преобразования в установленном законодательством порядке республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - предприятие).

      2. Определить Министерство здравоохранения Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия.

      3. Основным предметом деятельности предприятия определить осуществление деятельности в области здравоохранения.

      4. Министерству здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:

      1) внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав предприятия;

      2) обеспечить государственную регистрацию предприятия в органах юстиции;

      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      5. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 сентября 2013 года № 959

Изменения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1005.
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 03.06.2022 № 361 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 16 қыркүйектегі № 959 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны заңнамада белгіленген тәртіппен қайта құру жолымен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі - кәсіпорын) болып қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі кәсіпорынға қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылық ету жөніндегі уәкілетті орган болып белгіленсін.

      3. Кәсіпорын қызметінің негізгі мәні денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге асыру болып белгіленсін.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) кәсіпорынның жарғысын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне бекітуге енгізсін;

      2) кәсіпорынның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      5. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С.Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 16 қыркүйектегі
№ 959 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.06.2022 № 361 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.