О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 180

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 2 апреля 2015 года № 180

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 526 «Об утверждении Правил реализации ценных бумаг, валютных ценностей, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также лома таких изделий и антиквариата, изъятых у должника и переданных на хранение банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 25, ст. 231).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 678 «Об утверждении Правил осуществления исполнительного производства по взысканию с государства сумм капитализации соответствующих повременных платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников, в случае отсутствия или недостаточности имущества у ликвидируемого юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за данный вред» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 32, ст. 336).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 622 «Об утверждении перечня видов заработной платы и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 50, ст. 677).
      4. Пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1196 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1028).
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2014 года № 402 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных судебных исполнителей форменной одеждой (без погон)».
      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2014 года 407 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 622 «Об утверждении перечня видов заработной платы и (или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 31, ст. 266).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 180 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2015 жылғы 2 сәуірдегі
№ 180 қаулысына  
қосымша      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. «Борышкерден алынған және банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға сақтауға берілген бағалы қағаздарды, валюта құндылықтарын, бағалы металдардан, асыл тастар мен інжуден жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарды, сондай-ақ осындай бұйымдардың сынықтары мен антиквариатты сату ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 4 маусымдағы № 526 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 25, 231-құжат).
      2. «Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін белгіленген тәртіппен жауапты деп танылған, таратылатын заңды тұлғаның мүлкі жоқ немесе жеткіліксіз болған жағдайда, осы зиянды өтеу жөніндегі тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру сомасын мемлекеттен өндіріп алу жөніндегі атқарушылық іс жүргізуді жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 678 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 32, 336-құжат).
      3. «Кәмелетке толмаған балаларды асырап-бағуға алимент ұсталатын жалақының және (немесе) өзге де кіріс түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы № 622 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 50, № 677-құжат).
      4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 1196 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 71, 1028-құжат).
      5. «Мемлекеттік сот орындаушыларын нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 402 қаулысы.
      6. «Кәмелетке толмаған балаларды асырап-бағуға алимент ұсталатын жалақының және (немесе) өзге де кіріс түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы № 622 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 сәуірдегі № 407 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 31, 266-құжат).