О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 307

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 25 апреля 2015 года № 307

ПЕРЕЧЕНЬ утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2007 года № 381 «Об утверждении Правил адресного субсидирования из местных бюджетов на развитие семеноводства» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 14, ст. 170).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2010 года № 544 «О внесении дополнений в постановление  Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2007 года № 381» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 37, ст. 320).
      3. Пункт 12 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2010 года № 613 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 39, ст. 342).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 304 «Об утверждении Правил субсидирования на поддержку семеноводства» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 23, ст. 374).
      5. Пункт 14 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 735 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 42, ст. 623).
      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 866 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 304 «Об утверждении Правил субсидирования на поддержку семеноводства» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 48, ст. 498).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 307 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2015 жылғы 25 сәуірдегі
№ 307 қаулысына   
қосымша        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. «Тұқым шаруашылығын дамытуға жергілікті бюджеттерден атаулы субсидия беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 мамырдағы № 381 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 14, 170-құжат).
      2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 мамырдағы № 381 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 9 маусымдағы № 544 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 37, 320-құжат).
      3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 маусымдағы № 613 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 12-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 39, 342-құжат).
      4. «Тұқым шаруашылығын қолдауға арналған субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 наурыздағы № 304 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 23, 374-құжат).
      5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 23 шілдедегі № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 14-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 42, 623-құжат).
      6. «Тұқым шаруашылығын қолдауға арналған субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 наурыздағы № 304 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 866 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 48, 498-құжат).