О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года № 1265 "Об утверждении Правил выдачи заключений о соответствии компьютерной системы техническим требованиям для включения в государственный реестр контрольно-кассовых машин" и от 15 апреля 2013 года № 348 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2016 года № 475

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года № 1265 «Об утверждении Правил выдачи заключений о соответствии компьютерной системы техническим требованиям для включения в государственный реестр контрольно-кассовых машин» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 60, ст. 863);
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 348 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 25, ст. 398).
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

            Премьер-Министр
            Республики Казахстан               К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін компьютерлік жүйенің техникалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындыны беру қағидаларын бекіту туралы" 2011 жылғы 1 қарашадағы № 1265 және "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 348 қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 22 тамыздағы № 475 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) «Бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін компьютерлік жүйенің техникалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындыны беру қағидаларын бекіту туралы» 2011 жылғы 1 қарашадағы № 1265 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 60, 863-құжат);
      2) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 348 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 25, 398-құжат).
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов