О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 778

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

Б. Сагинтаев


  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 декабря 2016 года № 778

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1345 "Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 49, ст. 558).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 "Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 37, ст. 452).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2012 года № 1153 "Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного контроля и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 70, ст. 1007).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 68 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 "Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 13, ст. 240).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 76 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1345 "Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 13, ст. 243).

      6. Пункт 11 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 507 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 505).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 508 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 506).

      8. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 828 "О некоторых вопросах Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 49, ст. 679).

      9. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года № 1390 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 73, ст. 966).

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 1399 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 "Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов" и от 5 сентября 2012 года № 1153 "Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного контроля и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 74, ст. 973).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 7 желтоқсандағы № 778 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрi

Б.Сағынтаев


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 778 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автокөлік құралдарының жүріп өтуін регламенттейтін кейбір мәселелер" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1345 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 49, 558-құжат).

      2. "Жүргiзушiлердiң еңбегi мен тынығуын ұйымдастыру, сондай-ақ тахографтарды қолдану қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 мамырдағы № 493 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 37, 452-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң көліктік бақылау саласындағы мемлекеттiк қызмет стандарттарын бекiту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қыркүйектегі № 1153 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 70, 1007-құжат).

      4. "Жүргізушілердің еңбегі мен тынығуын ұйымдастыру, сондай-ақ тахографтарды қолдану қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 11 мамырдағы № 493 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 68 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 13, 240-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автокөлік құралдарының жүріп өтуін регламенттейтін кейбір мәселелер" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1345 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 76 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 13, 243-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 507 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 11-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 34, 505-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 508 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 34, 506-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 828 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 49, 679-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 1390 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 73, 966-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Жүргiзушiлердiң еңбегi мен тынығуын ұйымдастыру, сондай-ақ тахографтарды қолдану қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 11 мамырдағы № 493 және "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң көліктік бақылау саласындағы мемлекеттiк қызмет стандарттарын бекiту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 5 қыркүйектегі № 1153 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 1399 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 74, 973-құжат).