О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2019 года № 272.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2019 года № 272

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года № 456 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности питьевой воды для населения" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 243).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2010 года № 969 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пищевой продукции, полученной из генно-модифицированных (трансгенных) растений и животных" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 53, ст. 500).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2010 года № 1081 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности алкогольной продукции" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 56, ст. 542).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 года № 25 "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 14, ст. 172).

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 272 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2019 жылғы 13 мамырдағы
  № 272 қаулысына
  қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1."Халыққа арналған ауызсудың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 13 мамырдағы № 456 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 24, 243-құжат).

      2. "Гендік түрлендірілген (трансгендік) өсімдіктер мен жануарлардан алынған тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 21 қыркүйектегі № 969 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 53, 500-құжат).

      3."Алкоголь өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 қазандағы № 1081 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 56, 542-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 қаңтардағы № 25 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 14, 172-құжат).