О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2019 года № 525.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
  к постановлению
Правительства
Республики Казахстан
от 23 июля 2019 года № 525

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2009 года № 1482 "О некоторых вопросах предоставления жилищ из жилищного фонда государственных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 40, ст. 391).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года № 2082 "Об утверждении Правил ведения Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 58, ст. 507).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2012 года № 707 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2009 года № 1482 "О некоторых вопросах предоставления жилищ из жилищного фонда государственных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 54, ст. 727).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 шілдедегі № 525 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 23 шілдедегі
№ 525 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорынан тұрғын үй берудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қыркүйектегі № 1482 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 40, 391-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 желтоқсандағы № 2082 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 58, 507-құжат).

      3. "Мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорынан тұрғын үй берудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қыркүйектегі № 1482 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамырдағы № 707 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 54, 727-құжат).