О признании утратившими силу постановления Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года № 1783 "Об утверждении Инструкции о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов" и пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 735 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2022 года № 33.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года № 1783 "Об утверждении Инструкции о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов";

      2) пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 735 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

"Азық-түлік шикізатының және тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 29 қарашадағы № 1783 қаулысының және "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 23 шілдедегі № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 4-тармағының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 27 қаңтардағы № 33 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:

      1) "Азық-түлік шикізатының және тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 29 қарашадағы № 1783 қаулысының;

      2) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 23 шілдедегі № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 4-тармағының күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Ә. Смайылов