О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № 65.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года № 65

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года № 1173 "Об утверждении Правил представления финансовой отчетности в депозитарий".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года № 1434 "О некоторых вопросах лицензирования аудиторской деятельности".

      3. Пункт 13 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2013 года № 574 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2016 года № 116 "Об утверждении форм свидетельств об аккредитации профессиональной аудиторской организации, профессиональной организации бухгалтеров, организации по профессиональной сертификации бухгалтеров".

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года № 187 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года № 1173 "Об утверждении Правил представления финансовой отчетности в депозитарий".

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 246 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года № 1434 "О некоторых вопросах лицензирования аудиторской деятельности".

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № 65 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ 65 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қаржылық есептілікті депозитарийге беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1173 қаулысы.

      2. "Аудиторлық қызметті лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 қарашадағы № 1434 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 маусымдағы № 574 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 13-тармағы.

      4. "Аудиторлық кәсіби ұйымды, бухгалтерлердiң кәсiби ұйымын, бухгалтерлердi кәсiби сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу туралы куәліктердің нысандарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 26 ақпандағы № 116 қаулысы.

      5. "Қаржылық есептілікті депозитарийге беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1173 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 7 сәуірдегі № 187 қаулысы.

      6. "Аудиторлық қызметті лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 қарашадағы № 1434 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 246 қаулысы.