О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2022 года № 451.

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.07.2022.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2022 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 июня 2022 года № 451

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года № 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан":

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить прилагаемый лимит штатной численности Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан с учетом подведомственного ей государственного учреждения в количестве 589 единиц.";

      лимит штатной численности Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан с учетом численности подведомственного ей государственного учреждения, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

      2. Для служебного пользования.

      3. Для служебного пользования.


  Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в некоторые решения
Правительства
Республики Казахстан
  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 11 сентября 2002 года № 993

Лимит штатной численности Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан с учетом численности подведомственного ей государственного учреждения

Наименование

Лимит штатной численности

1

2

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан с учетом подведомственного ей государственного учреждения, в том числе:

589

Государственная фельдъегерская служба Республики Казахстан

332


Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 маусымдағы № 451 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 30 маусымдағы
№ 451 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 қаулысына:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі штат санының лимиті оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемені ескере отырып, 589 бірлік болып бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеменің адам санын ескере отырып штат санының лимиті осы өзгерістерге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қызмет бабында пайдалану үшін.

      3. Қызмет бабында пайдалану үшін.

      ______________________________

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістерге
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің
2002 жылғы 11 қыркүйектегi
№ 993 қаулысымен
бекітiлген

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеменің адам санын ескере отырып, штат санының лимиті

Атауы

Штат санының лимиті

1

2

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің Кеңсесі оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемені ескере отырып, оның ішінде:

589

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі:

332

      ___________________________________